Thursday, 8 January 2015

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ခံေဒသခံမ်ား စား၀တ္ေနေရး၊ လူေနမႈဘ၀မ်ား တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ခက္ခဲလာ

Photo: မစ္ဆံုစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ခံေဒသခံမ်ား စား၀တ္ေနေရး၊ လူေနမႈဘ၀မ်ား တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ခက္ခဲလာ
Thursday, January 8, 2015

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ခံ ေဒသခံမ်ား တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ စားဝတ္ေနေရး၊ လူမႈေရးဘဝမ်ား ခက္ခဲလာၿပီး ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း အျပီးတိုင္ ရပ္ဆိုင္းေရးကို ၈၈ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၈၈ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ ဦးျမေအးေခါင္းေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္ေျခာက္ဦးသည္ ေဒသခံမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး စသည့္လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို လာေရာက္ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းေတြ႕ဆံုမႈသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခံေက်းရြာမ်ားမွ လူ ၂ဝ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ႕ၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းေက်းရြာမ်ားတြင္ ေနအိမ္၊ လမ္း၊ မီးတို႔တြင္ အဆင္ေျပေသာ္လည္း စိုက္ပ်ဳိးေျမ မရွိျခင္း၊ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ေမြးျမဳေရးလုပ္ငန္းမ်ား မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား ျပည့္စံုေအာင္မရရွိျခင္း၊ ၁ဝ မိုင္ခန္႔ကြာေဝးေသာ ေက်းရြာေဟာင္းမ်ားေျမတြင္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ရျခင္း၊ ေျပာင္းေရႊ႕ေက်းရြာ အားလံုးတြင္ သခ်ဳႋင္းေျမမ်ား မရွိျခင္း၊ ေက်းရြာစားက်က္ေျမမ်ား မရွိျခင္း၊ ရပ္ေဝးေဒသမ်ားတြင္သာ စီးပြားရွာေဖြေရး သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကေသာေၾကာင့္ လူမေနေသာအိမ္မ်ား တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ မ်ားလာျခင္း၊ ဝင္ေငြရွိေသာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမရွိျခင္း စသည္တို႕ေၾကာင့္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းေစလိုေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

၈၈ ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေရးရာမွ ဦးျမေအးက “ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ၈၈ အဖြဲ႕အစည္းအေနနဲ႔ ျပတ္သားတဲ့မူဝါဒ ခ်မွတ္ထားတာ ရွိပါတယ္။ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္းကိုဆက္ၿပီး လုပ္ခြင့္မေပးႏိုင္ဘူး။ အၿပီးတိုင္ဖ်က္သိမ္းေရးဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔မူပါ။ ယေန႔အထိ ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ CPI ကုမၸဏီက သက္ဆိုင္ရာေတြနဲ႔ေတြ႕ၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ရပ္တည္ခ်က္ကို ျပတ္ျပတ္သားေျပာခဲ့ပါၿပီ။ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ ေပၚထြန္းရာ ပင္မျမစ္ျဖစ္သလို ျမစ္ဆံုေဒသဟာ ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ား၏ အေမြအႏွစ္ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရကာတာႀကီးေဆာက္ၿပီး ဘယ္ေလာက္ဝင္ေငြရရ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လက္မခံႏိုင္ဘူးဆိုတာကို ေျပာျပပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေျပာင္းေရႊ႕ခံ မလိယန္ေက်းရြာမွ ရြာသားမ်ားက “ကြ်န္ေတာ္တို႔ မီး၊ လမ္း၊ ေနအိမ္ အဆင္ေျပတယ္။ ေငြရတဲ့ အလုပ္တစ္ခုမွ ဒီရြာမွာမရွိဘူး။ ေရႊ႕ေျပာင္းရြာတိုင္း သခ်ဳႋင္း၊ အားကစားကြင္း မရွိဘူး။ စိုက္ပ်ဳိးေရးသြားလုပ္ရတာ ရြာနဲ႔ ၁ဝ မိုင္ေက်ာ္မွာရွိတယ္။ ေဖာ္ေပးတဲ့ လယ္ေျမေတြကလည္း စိုက္ပ်ဳိးလို႔မေကာင္းတဲ့ သူမ်ားပိုင္ေျမေတြပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေျပာင္းလာခဲ့တဲ့ ေနရာဆိုရင္ လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္တဲ့ ေနရာျဖစ္လို႔ ျပန္ၿပီး လုပ္စားလို႔ မရေတာ့ပါဘူး။ ေလ်ာ္ေၾကးလည္း ဝါးတစ္႐ံုလံုးမွ က်ပ္ ၅ဝဝဝ ပဲေပးတယ္။ ႏွစ္ရွည္ပင္ေတြ အမ်ားစုအတြက္လည္း ေလ်ာ္ေၾကးမရဘူး။ အခုေတာ့ စီမံကိန္းဒုကၡသည္ေတြ ျဖစ္ေနၾကပါၿပီ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အခုေျပာေနတာ ဆန္႔က်င္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အသနားခံေနတာပါ” ဟုဆိုသည္။

၈၈ ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွ  ဦးျမေအးက “ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီကိုေရာက္လာရ တဲ့ အေၾကာင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ေတြကို ရပ္ဆိုင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ တိုင္းရင္းသားေတြအားလံုး လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ပါဝင္ႏိုင္ၿပီး ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္စီရင္ႏိုင္တဲ့ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ေတြကို အာမခံခ်က္ရွိတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ႀကီး ေပၚေပါက္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြႏွင့္ အစိုးရတို႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုေနတဲ့ ကိစၥမွာ ႏွစ္ဖက္စလံုးက တစ္ဖက္ကိုတစ္ဖက္ စီးပိုးမႈမရွိေအာင္ မွ်မွ်တတျဖစ္ေပၚၿပီး တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရးေတြကို တကယ္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့၊ ႏိုင္ငံေရးအရ အႏွစ္သာရျပည္ဝတဲ့ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေရးအတြက္ ေဒသခံမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟုဆိုသည္။

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ရမည့္ ရြာေပါင္း ၄၇ ရြာ၊ အိမ္ေထာင္စု ၁၉ဝ၄ စု၊ လူဦးေရ ၁ဝ၅ဝ၅ ဦးရွိၿပီး လက္ရွိတြင္ ျမစ္ဆံု (မလိဇြပ္)၊ တန္ဖဲ့၊ ေရြပါး၊ ကဒန္ပါ၊ ဒြန္ဘန္၊ လဖ်ဲ႕ စသည့္ ေက်းရြာမ်ားမွာ ေအာင္ျမင္သာေက်းရြာႏွင့္ မလိယန္ေက်းရြာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနၾကရသည္။ ေအာင္ျမင္သာ ေက်းရြာတြင္ အိမ္ေထာင္စု ၃၁၇ စု၊ လူဦးေရ ၂ဝ၇၅ ဦး၊ မလိယန္ေက်းရြာတြင္ အိမ္ေထာင္စု ၁၂ဝ စု လူဦးေရ ၅ဝဝ ေက်ာ္ရွိၿပီး အမ်ားစုမွာ ဝမ္းစာရွာေဖြရန္ အခက္အခဲေတြ႕လ်က္ ရွိသည္။

CPI ကုမၸဏီသည္ ဧရာဝတီ ျမစ္ညာျမစ္ဝွမ္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ တည္ေဆာက္ရန္ ျမစ္ဆံု၊ ခ်ီေဖြ၊ ဝူေဆာက္၊ ဖီေဆာ၊ ေခါင္လံဖူး၊ ယဲ့နန္။ လာဆာတို႕တြင္ စီမံကိန္းခုနစ္ခုရွိျပီး စုစုေပါင္းစက္တပ္ဆင္ အင္အားမွာ မဂၢါဝပ္ ၂ဝဝဝဝ ခန္႕ရွိျပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈႏႈန္း ဘီလ်ံ ၁ဝဝ ယူနစ္ခန္႔ ရွိမည္ဟု ယင္းကုမၸဏီ၏ မွတ္တမ္းစာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေမလ ၂၈ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ေမခ-မလိခ ႏွင့္ ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ေမာင္းႏွင္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းျခင္းတို႕ ေဆာင္ရြက္ရန္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခြင့္လိုင္စင္ ထုတ္ေပးခဲ့သည္။

ျမစ္ဆံုဆည္ေရကာတာ စီမံကိန္းကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃ဝ ရက္တြင္ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္မွာ ယခု စက္တင္ဘာ ၃ဝ ရက္တြင္ သံုးႏွစ္ျပည့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media Group 

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရသည့္ တန္ဖဲရြာကို ေတြ႕ရစဥ္
ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရသည့္ တန္ဖဲရြာကို ေတြ႕ရစဥ္
ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ခံ ေဒသခံမ်ား တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ စားဝတ္ေနေရး၊ လူမႈေရးဘဝမ်ား ခက္ခဲလာၿပီး ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း အျပီးတိုင္ ရပ္ဆိုင္းေရးကို ၈၈ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၈၈ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ ဦးျမေအးေခါင္းေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္ေျခာက္ဦးသည္ ေဒသခံမ်ား၏ စားဝတ္ ေနေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး စသည့္လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို လာေရာက္ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းေတြ႕ဆံုမႈသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခံေက်းရြာမ်ားမွ လူ ၂ဝ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ႕ၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းေက်းရြာမ်ားတြင္ ေနအိမ္၊ လမ္း၊ မီးတို႔တြင္ အဆင္ေျပေသာ္လည္း စိုက္ပ်ဳိးေျမ မရွိျခင္း၊ တစ္ႏိုင္ တစ္ပိုင္ ေမြးျမဳေရးလုပ္ငန္းမ်ား မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား ျပည့္စံုေအာင္မရရွိျခင္း၊ ၁ဝ မိုင္ခန္႔ ကြာေဝးေသာ ေက်းရြာေဟာင္းမ်ားေျမတြင္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ရျခင္း၊ ေျပာင္းေရႊ႕ ေက်းရြာ အားလံုးတြင္ သခ်ဳႋင္းေျမမ်ား မရွိျခင္း၊ ေက်းရြာစားက်က္ေျမမ်ား မရွိျခင္း၊ ရပ္ေဝးေဒသမ်ား တြင္သာ စီးပြားရွာေဖြေရး သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကေသာေၾကာင့္ လူမေနေသာအိမ္မ်ား တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ မ်ားလာျခင္း၊ ဝင္ေငြရွိေသာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမရွိျခင္း စသည္တို႕ေၾကာင့္ ျမစ္ဆံုစီမံ ကိန္း ရပ္ဆိုင္းေစလိုေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

၈၈ ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေရးရာမွ ဦးျမေအးက “ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ၈၈ အဖြဲ႕ အစည္းအေနနဲ႔ ျပတ္သားတဲ့မူဝါဒ ခ်မွတ္ထားတာ ရွိပါတယ္။ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္းကိုဆက္ၿပီး လုပ္ခြင့္မေပးႏိုင္ဘူး။ အၿပီးတိုင္ဖ်က္သိမ္းေရးဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔မူပါ။ ယေန႔အထိ ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ CPI ကုမၸဏီက သက္ဆိုင္ရာေတြနဲ႔ေတြ႕ၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ရပ္တည္ခ်က္ကို ျပတ္ျပတ္သားေျပာခဲ့ပါၿပီ။ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ ေပၚထြန္းရာ ပင္မျမစ္ျဖစ္သလို ျမစ္ဆံုေဒသဟာ ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ား၏ အေမြအႏွစ္ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရကာတာႀကီးေဆာက္ၿပီး ဘယ္ေလာက္ဝင္ေငြရရ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လက္မခံႏိုင္ဘူးဆိုတာကို ေျပာျပပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေျပာင္းေရႊ႕ခံ မလိယန္ေက်းရြာမွ ရြာသားမ်ားက “ကြ်န္ေတာ္တို႔ မီး၊ လမ္း၊ ေနအိမ္ အဆင္ေျပတယ္။ ေငြရတဲ့ အလုပ္တစ္ခုမွ ဒီရြာမွာမရွိဘူး။ ေရႊ႕ေျပာင္းရြာတိုင္း သခ်ဳႋင္း၊ အားကစားကြင္း မရွိဘူး။ စိုက္ပ်ဳိးေရး သြားလုပ္ရတာ ရြာနဲ႔ ၁ဝ မိုင္ေက်ာ္မွာရွိတယ္။ ေဖာ္ေပးတဲ့ လယ္ေျမေတြကလည္း စိုက္ပ်ဳိးလို႔မေကာင္းတဲ့ သူမ်ားပိုင္ေျမေတြပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေျပာင္းလာခဲ့တဲ့ ေနရာဆိုရင္ လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္တဲ့ ေနရာျဖစ္လို႔ ျပန္ၿပီး လုပ္စားလို႔ မရေတာ့ပါဘူး။ ေလ်ာ္ေၾကးလည္း ဝါးတစ္႐ံုလံုးမွ က်ပ္ ၅ဝဝဝ ပဲေပးတယ္။ ႏွစ္ရွည္ ပင္ေတြ အမ်ားစုအတြက္လည္း ေလ်ာ္ေၾကးမရဘူး။ အခုေတာ့ စီမံကိန္းဒုကၡသည္ေတြ ျဖစ္ေနၾကပါၿပီ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အခုေျပာေနတာ ဆန္႔က်င္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အသနားခံေနတာပါ” ဟုဆိုသည္။

၈၈ ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွ  ဦးျမေအးက “ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီကိုေရာက္လာရ တဲ့ အေၾကာင္းက ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ေတြကို ရပ္ဆိုင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ တိုင္းရင္းသားေတြ အားလံုး လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ပါဝင္ႏိုင္ၿပီး ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္စီရင္ႏိုင္တဲ့ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ေတြကို အာမခံခ်က္ရွိတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ႀကီး ေပၚေပါက္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္း သားေတြႏွင့္ အစိုးရတို႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုေနတဲ့ ကိစၥမွာ ႏွစ္ဖက္စလံုးက တစ္ဖက္ကို တစ္ဖက္ စီးပိုးမႈမရွိေအာင္ မွ်မွ်တတျဖစ္ေပၚၿပီး တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရးေတြကို တကယ္ေဖာ္ေဆာင္ ႏုိင္တဲ့၊ ႏိုင္ငံေရးအရ အႏွစ္သာရျပည္ဝတဲ့ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေရးအတြက္ ေဒသခံမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟုဆိုသည္။

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ရမည့္ ရြာေပါင္း ၄၇ ရြာ၊ အိမ္ေထာင္စု ၁၉ဝ၄ စု၊ လူဦးေရ ၁ဝ၅ဝ၅ ဦးရွိၿပီး လက္ရွိတြင္ ျမစ္ဆံု (မလိဇြပ္)၊ တန္ဖဲ့၊ ေရြပါး၊ ကဒန္ပါ၊ ဒြန္ဘန္၊ လဖ်ဲ႕ စသည့္ ေက်းရြာမ်ားမွာ ေအာင္ျမင္သာေက်းရြာႏွင့္ မလိယန္ေက်းရြာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနၾကရသည္။ ေအာင္ျမင္သာ ေက်းရြာတြင္ အိမ္ေထာင္စု ၃၁၇ စု၊ လူဦးေရ ၂ဝ၇၅ ဦး၊ မလိယန္ေက်းရြာတြင္ အိမ္ေထာင္စု ၁၂ဝ စု လူဦးေရ ၅ဝဝ ေက်ာ္ရွိၿပီး အမ်ားစုမွာ ဝမ္းစာရွာေဖြရန္ အခက္အခဲေတြ႕လ်က္ ရွိသည္။

CPI ကုမၸဏီသည္ ဧရာဝတီ ျမစ္ညာျမစ္ဝွမ္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ တည္ေဆာက္ရန္ ျမစ္ဆံု၊ ခ်ီေဖြ၊ ဝူေဆာက္၊ ဖီေဆာ၊ ေခါင္လံဖူး၊ ယဲ့နန္။ လာဆာတို႕တြင္ စီမံကိန္းခုနစ္ခုရွိျပီး စုစုေပါင္းစက္တပ္ဆင္ အင္အားမွာ မဂၢါဝပ္ ၂ဝဝဝဝ ခန္႕ရွိျပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈႏႈန္း ဘီလ်ံ ၁ဝဝ ယူနစ္ခန္႔ ရွိမည္ဟု ယင္းကုမၸဏီ၏ မွတ္တမ္းစာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေမလ ၂၈ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရမွ ေမခ-မလိခ ႏွင့္ ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ေမာင္းႏွင္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းျခင္းတို႕ ေဆာင္ရြက္ရန္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခြင့္လိုင္စင္ ထုတ္ေပးခဲ့သည္။

ျမစ္ဆံုဆည္ေရကာတာ စီမံကိန္းကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃ဝ ရက္ တြင္ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္မွာ ယခု စက္တင္ဘာ ၃ဝ ရက္တြင္ သံုးႏွစ္ျပည့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media Group 

No comments:

Post a Comment