Monday, 18 August 2014

ပီအာရ္စနစ္သံုးမည့္နည္းလမ္း ဆံုးျဖတ္ေတာ့မည္

 Photo: ပီအာရ္စနစ္သံုးမည့္နည္းလမ္း ဆံုးျဖတ္ေတာ့မည္
Monday, August 18, 2014 

ပါတီအလိုက္ရရိွသည့္ ဆႏၵမဲအေရအတြက္ စုစုေပါင္း၏ ရာခိုင္ႏႈန္းေပၚမူတည္၍ အမတ္ဦးေရ အခ်ဳိးက်ရရိွမည့္ ပီအာရ္ကို မည္သို႔ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ အသံုးျပဳမည္ဆိုသည္ကို ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္ က်င္းပ မည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ အၿပီးသတ္ေရြးခ်ယ္ေတာ့မည္ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ပီအာရ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္တခ်ဳိ႕က မဇၩိမကို ေျပာ သည္။

“တစ္ရက္နဲ႔ ေဆြးေႏြးလို႔ မျပတ္ရင္ ျပတ္တဲ့အထိ ေဆြးေႏြးသြားမွာပါ”ဟု မြန္ျပည္နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၇) ေဒါက္တာဗညားေအာင္မိုးက ေျပာသည္။

လက္ရိွက်င့္သံုးေနသည့္ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုတြင္ မဲအမ်ားဆံုးသူ အႏိုင္ရစနစ္မွ အနာဂတ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳ ခြင့္ရမည့္ ပီအာရ္စနစ္ကို ေျပာင္းသံုးရန္ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ ေဆြးေႏြးေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေကာ္မရွင္သည္ ပီအာရ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ပံုစံေလးမ်ိဳးကို ေရးဆြဲ ထားၿပီး ယင္းတို႔ အနက္ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ေရြးခ်ယ္ ရန္သာ ရိွေတာ့သည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

“တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္မွာ ဘယ္မွာ က်င့္သံုးမလဲဆိုတာ ဒီတစ္ေခါ က္ ေဆြးေႏြး ပြဲမွာ မျပတ္ရင္ လႊတ္ေတာ္တင္တဲ့အခါမွာ ျပန္ဆံုးျဖတ္လို႔ရပါတယ္” ဟု ဦးဗညားေအာင္မိုးက ဆိုသည္။ ၎က တစ္ႏိုင္ငံလံုး သို႔မဟုတ္ တိုင္း(သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္ မည္သည့္ေနရာမ်ားအတြက္ ပီအာရ္စနစ္ က်င့္သံုးမည္ဆိုသည္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္ ခက္ခဲဖြယ္ရိွသည္ဟု ယူဆထားသည္။

တိုင္းရင္းသားပါတီတို႔က ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရရိွသည့္ စုစုေပါင္းမဲအေရအတြက္ျဖင့္ အခ်ဳိးခ်ပါက ကိုယ္စားျပဳခြင့္ ေလ်ာ့နည္းႏိုင္ၿပီး တန္းတူအခြင့္အေရးမရႏိုင္၊ ဒီမုိကေရစီစနစ္က်င့္သံုးမႈ ႏုနယ္ေသးခ်ိန္တြင္ မသင့္ေလ်ာ္ေသးစသျဖင့္ မီဒီယာတို႔ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုကာ ကန္႔ကြက္ထားၾကၿပီး ၃၆ ဦးပါ ေကာ္မရွင္တြင္ ရွစ္ဦး ႏုတ္ထြက္ထားၾကသည္။

“ခုေတာ့ သူတို႔ရဲ႕အသံေတြ ေပ်ာက္သြားတာေပါ့”ဟု အျခားေသာ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္ ရန္ကုန္တုိင္း မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၃) အမတ္ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က ဆိုသည္။

၎သည္ ပီအာရ္စနစ္ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးေရး လႊတ္ေတာ္သို႔ အဆိုတင္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ၀င္ တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ ၎ႏွင့္တစ္ပါတီတည္းျဖစ္သူ ရန္ကုန္တိုင္း၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)၊ အမတ္ ေဒၚခင္၀ိုင္းၾကည္က ဇြန္လအတြင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ အဆိုတင္သြင္းျခင္းၿဖစ္သည္။

“ဒါေပမဲ့ လႊတ္ေတာ္ကို ျပန္တင္လာရင္ ကန္႔ကြက္လို႔ အက်ိဳးမရွိဘူးဆိုေပမယ့္ ကန္႔ကြက္စရာရွိတာကိုေတာ့ ကန္႔ကြက္သြားမွာပါ”ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေျပာသည္။

၎သည္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕မွ ႏုတ္ထြက္ထားသူျဖစ္ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းအျဖစ္ တင္သြင္းလာလွ်င္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ ထပ္မံကန္႔ကြက္ သြားမည္ဟု ေျပာသည္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ပီအာရ္စနစ္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မရွင္သည္ လာမည့္ စက္တင္ဘာတြင္ ျပန္လည္က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားသည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ဥပေဒၾကမ္းအျဖစ္ တင္သြင္းရန္ တာ၀န္ယူထားသည္။

Mizzima - News in Burmese 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕တြင္ ဏြ်စနစ္အလိုမရွိဟု ဇူလိုင္လအတြင္း ဆႏၵျပေနသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု-ဘိုဘုိ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕တြင္ ဏြ်စနစ္အလိုမရွိဟု ဇူလိုင္လအတြင္း ဆႏၵျပေနသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု-ဘိုဘုိ
ပါတီအလိုက္ရရိွသည့္ ဆႏၵမဲအေရအတြက္ စုစုေပါင္း၏ ရာခိုင္ႏႈန္းေပၚမူတည္၍ အမတ္ဦးေရ အခ်ဳိးက် ရရိွမည့္ ပီအာရ္ကို မည္သို႔ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ အသံုးျပဳမည္ ဆိုသည္ ကို ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္ က်င္းပမည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ အၿပီးသတ္ေရြးခ်ယ္ေတာ့မည္ဟု အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ပီအာရ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္တခ်ဳိ႕က မဇၩိမကို ေျပာသည္။
“တစ္ရက္နဲ႔ ေဆြးေႏြးလို႔ မျပတ္ရင္ ျပတ္တဲ့အထိ ေဆြးေႏြးသြားမွာပါ”ဟု မြန္ျပည္နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၇) ေဒါက္တာဗညားေအာင္မိုးက ေျပာသည္။

လက္ရိွက်င့္သံုးေနသည့္ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုတြင္ မဲအမ်ားဆံုးသူ အႏိုင္ရစနစ္မွ အနာဂတ္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားတြင္ အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳ ခြင့္ရမည့္ ပီအာရ္စနစ္ကို ေျပာင္းသံုး ရန္ ေကာ္ မရွင္ဖြဲ႕ ေဆြးေႏြးေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေကာ္မရွင္သည္ ပီအာရ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ပံုစံေလးမ်ိဳးကို ေရးဆြဲထားၿပီး ယင္းတို႔အနက္ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ေရြးခ်ယ္ရန္သာ ရိွေတာ့သည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

“တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္မွာ ဘယ္မွာ က်င့္သံုးမလဲဆိုတာ ဒီတစ္ေခါက္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ မျပတ္ရင္ လႊတ္ေတာ္ တင္တဲ့အခါမွာ ျပန္ဆံုးျဖတ္လို႔ရပါတယ္” ဟု ဦးဗညားေအာင္မိုးက ဆိုသည္။ ၎က တစ္ႏိုင္ငံ လံုး သို႔မဟုတ္ တိုင္း(သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္ မည္သည့္ေနရာမ်ားအတြက္ ပီအာရ္စနစ္ က်င့္သံုးမည္ ဆိုသည္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္ ခက္ခဲဖြယ္ရိွသည္ဟု ယူဆထားသည္။

တိုင္းရင္းသားပါတီတို႔က ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရရိွသည့္ စုစုေပါင္းမဲအေရအတြက္ျဖင့္ အခ်ဳိးခ်ပါက ကိုယ္ စားျပဳခြင့္ ေလ်ာ့နည္းႏိုင္ၿပီး တန္းတူအခြင့္အေရးမရႏိုင္၊ ဒီမုိကေရစီစနစ္က်င့္သံုးမႈ ႏုနယ္ေသးခ်ိန္တြင္ မသင့္ေလ်ာ္ေသးစသျဖင့္ မီဒီယာတို႔ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုကာ ကန္႔ကြက္ထားၾကၿပီး ၃၆ ဦးပါ ေကာ္မရွင္ တြင္ ရွစ္ဦး ႏုတ္ထြက္ထားၾကသည္။

“ခုေတာ့ သူတို႔ရဲ႕အသံေတြ ေပ်ာက္သြားတာေပါ့”ဟု အျခားေသာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ရန္ကုန္တုိင္း မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၃) အမတ္ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က ဆိုသည္။

၎သည္ ပီအာရ္စနစ္ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးေရး လႊတ္ေတာ္သို႔ အဆိုတင္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစု ပါတီ၀င္ တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ ၎ႏွင့္တစ္ပါတီတည္းျဖစ္သူ ရန္ကုန္တိုင္း၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)၊ အမတ္ ေဒၚခင္၀ိုင္းၾကည္က ဇြန္လအတြင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ အဆိုတင္သြင္းျခင္းၿဖစ္ သည္။

“ဒါေပမဲ့ လႊတ္ေတာ္ကို ျပန္တင္လာရင္ ကန္႔ကြက္လို႔ အက်ိဳးမရွိဘူးဆိုေပမယ့္ ကန္႔ကြက္စရာရွိတာကိုေတာ့ ကန္႔ကြက္သြားမွာပါ”ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္ တာေအးေမာင္က ေျပာသည္။

၎သည္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕မွ ႏုတ္ထြက္ထားသူျဖစ္ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းအျဖစ္ တင္သြင္းလာလွ်င္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ ထပ္မံကန္႔ကြက္သြားမည္ဟု ေျပာသည္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ပီအာရ္စနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မရွင္သည္ လာမည့္ စက္တင္ဘာတြင္ ျပန္လည္က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားသည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ဥပေဒၾကမ္းအျဖစ္ တင္သြင္းရန္ တာ၀န္ယူထားသည္။

Mizzima - News in Burmese

No comments:

Post a Comment