Monday, 18 August 2014

ဆီးရီးယားလူမ်ိဳးစုအဖြဲ႔ ၇၀၀ ေက်ာ္ သူပုန္မ်ားက ေခါင္းျဖတ္ကြပ္မ်က္

Photo: ဆီးရီးယားလူမ်ိဳးစုအဖြဲ႔ ၇၀၀ ေက်ာ္ သူပုန္မ်ားက ေခါင္းျဖတ္ကြပ္မ်က္
Monday, August 18, 2014 

 အုိင္ဆစ္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ဆီးရီးယားႏုိင္ငံအေရွ႕ပုိင္း၌ လူေပါင္း ၇ဝဝ ေက်ာ္ကုိ ကြပ္မ်က္ လုိက္ေၾကာင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕က ေျပာသည္။

အဆုိပါသတ္ျဖတ္ခံရမႈတြင္ရွိတ္ တာအတ္လူမ်ဳိးစု အမ်ားဆုံးပါဝင္ေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔သည္ ဒီယာအယ္လ္ ေဇာျပည္နယ္၌ ေခါင္းျဖတ္သတ္ခံရ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆီးရီးယားအစုိးရကုိ ဆန္႔က်င္ေနေသာ ဆီးရီးယား လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ ေရးအဖြဲ႕ကေျပာၾကားသည္။

စစ္ေသြးၾကြမ်ားက ဇူလုိင္လတြင္ ေရနံလုပ္ကြက္တစ္ခုကုိ သိမ္းပုိက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အုိင္ဆစ္သူပုန္မ်ားႏွင့္ အဆုိပါလူမ်ဳိးစုတုိ႔အၾကား တုိက္ပြဲအျပင္းအထန္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

''ဒီကြပ္မ်က္ခံရတဲ့သူေတြ အားလုံးဟာ အယ္လ္ရွိတ္အတ္လူမ်ဳိးစု ေတြပါ။ ဒီလူမ်ဳိးစုဟာ ၇ဝဝဝဝ သာ ရွိပါေတာ့တယ္''ဟု ဆီးရီးယားလူ႔ အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ရာမီအယ္ဒယ္ရာ မန္ကေျပာၾကားသည္။

''ဒီလူမ်ဳိးစုအဖြဲ႕ဝင္ ၁၈ဝဝ ေက်ာ္ဟာလည္း ေပ်ာက္ဆုံးေနဆဲပါ''ဟု ယူေကအေျခစုိက္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့ လာေရးအဖြဲ႕က ေျပာၾကားသည္။

ဆီးရီးယားႏွင့္ အီရတ္ႏုိင္ငံအတြင္း လႈပ္ရွားေနေသာ အုိင္ဆစ္ စစ္ေသြးၾကြမ်ားအား လက္နက္ ျဖဳတ္သိမ္းရန္ တုိက္တြန္းသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရး ေကာင္စီကေသာၾကာေန႔တြင္ ခ်မွတ္ လုိက္သည္။

(ပရက္စ္တီဗြီ)
Myanmaalinn
အုိင္ဆစ္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ဆီးရီးယားႏုိင္ငံအေရွ႕ပုိင္း၌ လူေပါင္း ၇ဝဝ ေက်ာ္ကုိ ကြပ္မ်က္ လုိက္ေၾကာင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕က ေျပာသည္။
အဆုိပါသတ္ျဖတ္ခံရမႈတြင္ရွိတ္ တာအတ္လူမ်ဳိးစု အမ်ားဆုံးပါဝင္ေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔သည္ ဒီယာ အယ္လ္ ေဇာျပည္ နယ္၌ ေခါင္းျဖတ္သတ္ခံရ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆီးရီးယားအစုိးရကုိ ဆန္႔က်င္ေနေသာ ဆီးရီးယား လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ ေရးအဖြဲ႕ကေျပာၾကားသည္။

စစ္ေသြးၾကြမ်ားက ဇူလုိင္လတြင္ ေရနံလုပ္ကြက္တစ္ခုကုိ သိမ္းပုိက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အုိင္ဆစ္သူပုန္မ်ားႏွင့္ အဆုိပါလူမ်ဳိးစုတုိ႔အၾကား တုိက္ပြဲအျပင္းအထန္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

''ဒီကြပ္မ်က္ခံရတဲ့သူေတြ အားလုံးဟာ အယ္လ္ရွိတ္အတ္လူမ်ဳိးစု ေတြပါ။ ဒီလူမ်ဳိးစုဟာ ၇ဝဝဝဝ သာ ရွိပါေတာ့တယ္''ဟု ဆီးရီးယားလူ႔ အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ရာမီအယ္ဒယ္ရာ မန္ကေျပာၾကားသည္။

''ဒီလူမ်ဳိးစုအဖြဲ႕ဝင္ ၁၈ဝဝ ေက်ာ္ဟာလည္း ေပ်ာက္ဆုံးေနဆဲပါ''ဟု ယူေကအေျခစုိက္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့ လာေရးအဖြဲ႕က ေျပာၾကားသည္။

ဆီးရီးယားႏွင့္ အီရတ္ႏုိင္ငံအတြင္း လႈပ္ရွားေနေသာ အုိင္ဆစ္ စစ္ေသြးၾကြမ်ားအား လက္နက္ ျဖဳတ္သိမ္း ရန္ တုိက္တြန္းသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရး ေကာင္စီကေသာၾကာေန႔တြင္ ခ်မွတ္ လုိက္ သည္။

(ပရက္စ္တီဗြီ)
Myanmaalinn

No comments:

Post a comment