Tuesday, 21 October 2014

တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး၊ စည္း လံုး ညီ ၫြတ္ ေရး ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး တို႔အား တပ္မေတာ္၏ အမ်ဳိးသားေရး မူအေနျဖင့္ ရပ္တည္ ေဆာင္ရြက္

ယေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ပါတီစံု စနစ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္မွာ (၃)ႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျဖတ္သန္း ခဲ့ရသည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား အရလည္းေကာင္း၊ အတိတ္ သမိုင္းေၾကာင္းအရ လည္းေကာင္း ေရွ႕ေလွ်ာက္ လွမ္းရမည့္ လမ္းေၾကာင္း ခိုင္မာေစရန္ တည္ၿငိမ္ ေအး ခ်မ္းေရး၊ စည္းလံုး ညီၫြတ္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး တို႔အား တပ္မေတာ္၏ အမ်ဳိးသားေရးမူ အေနျဖင့္ ရပ္တည္ ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ သည္ ယေန႔နံနက္ ၁ဝနာရီတြင္ ရန္ေအာင္ျမင္ခန္းမ၌ မႏၲေလး တပ္နယ္မွ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားအား ေတြ႕ဆံု အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ၏ဇနီး ေဒၚၾကဴၾကဴလွ၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေအာင္ျမင့္၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီး မ်ား၊ အလယ္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စိုးထြဋ္ႏွင့္ တပ္နယ္မွ အရာရွိ/ စစ္သည္၊ မိသားစု မ်ား တက္ေရာက္ ၾကသည္။

ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈတြင္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ ႏိုင္ငံသား အားလံုးသည္ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမ်ား အေပၚ အေလးထား လိုက္နာရန္ လိုသကဲ့သို႔ လက္နက္ကိုင္ ျပႆနာမ်ား သည္လည္း တပ္မေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ (၆)ခ်က္ႏွင့္အညီ ေအးခ်မ္းမႈရရန္ လိုေၾကာင္း၊ တရား ဥပေဒစိုးမိုးမႈ၊ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈမရွိဘဲ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ အျပည့္အဝ မရႏိုင္ေၾကာင္း၊ အလားတူ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ မရွိခဲ့၍ တိုင္းျပည္ သူတစ္ပါး လက္ေအာက္ က်ေရာက္ခဲ့ရေၾကာင္း၊

ကိုလိုနီဘဝ နယ္ခ်ဲ႕တို႔၏ ေသြးခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ ပ်က္ျပားခဲ့ရၿပီး လြတ္လပ္ၿပီး ေခတ္တြင္လည္း ႏိုင္ငံေရး အယူဝါဒ ကြဲျပားမႈ မ်ားေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ မရခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္လည္း မညီၫြတ္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ေရွ႕တိုးမည့္ ေျခလွမ္းမ်ား တြန္႔ဆုတ္ ေနရေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ တပ္ႏွင့္ ျပည္သူ အၾကား ေသြးကဲြေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္း၊

ျပည္သူထဲက ေပါက္ဖြားလာသည့္ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ ျဖစ္သည္ ႏွင့္အညီ ျပည္သူႏွင့္ တညီတၫြတ္တည္း ျဖစ္ေစရန္ အသိတရားျဖင့္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္မွလည္း တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ အလုပ္လုပ္ၾကရန္ လိုေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားကို တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈအတြက္ အက်ဳိးရွိေအာင္ အသံုးခ်ရန္ လိုေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ႏွင့္အတူ တပ္မေတာ္ ကိုလည္း တုိင္းျပည္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး အတြက္ လံုေလာက္ေသာ စြမ္းပကားရွိသည့္ ေခတ္မီ တပ္မေတာ္ တစ္ရပ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ ရ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။

အမွာစကား ေျပာၾကားအၿပီးတြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က အားကစား ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား ေပးအပ္ရာ တာဝန္ရွိသူ တို႔က လည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ဇနီး ေဒၚၾကဴၾကဴလွက မိခင္ႏွင့္ ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း ရန္ပံုေငြ ေပးအပ္ရာ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက လည္းေကာင္း အသီးသီး လက္ခံ ရယူသည္။

ထို႔ေနာက္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ အရာရွိ/ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး လိုက္လံ ႏႈတ္ဆက္သည္။

ဆက္လက္၍ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ဇနီး ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕သည္ မဟာေအာင္ေျမ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မဟာဝိသုဒၵါ႐ံု တိုက္သစ္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ ၾသဝါဒါစရိယ စုဒၵသမ ေရႊက်င္သာသနာပိုင္ မဟာဝိသုဒၵါ႐ံု တိုက္သစ္ ဇယေမဒနီ ဝါဆိုေက်ာင္း ဆရာေတာ္ႀကီး အဘိဓဇမဟာ ရ႒ဂု႐ု အဘိဓဇ အဂၢမဟာ သဒၶမၼ ေဇာတိက ဘဒၵႏၲအဂၣိယ အား ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳကာ နဝကမၼ အလွဴေငြႏွင့္ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ား ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းသည္။

ထို႔ေနာက္ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ သာသနာေရး ဆိုင္ရာမ်ား ေမးျမန္း ေလွ်ာက္ထားကာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

ျမ၀တီ

No comments:

Post a comment