Tuesday, 21 October 2014

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ

Photo: အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္
ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ
Tuesday, October 21, 2014

အစိုး ရႏွင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားအၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း တစ္ ဖက္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ အတြက္ ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားကို ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကား လိုက္သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂ဝရက္ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမက်င္း ပမီ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ ေရးႏွင့္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆာင္ ရြက္ေနစဥ္ တစ္ဖက္တြင္ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕ ႏွင့္တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနမႈအေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အျမင္ သ ေဘာထားကို လႊတ္ေတာ္သတင္း ေထာက္မ်ားက ေမးျမန္းရာတြင္ယင္း သို႔ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ''ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကို အမွန္ သြားေနတယ္ဆိုရင္ ၂ဝ၁၅ ေရြး ေကာက္ပြဲကို တရားမွ်တ႐ံု၊ လြတ္ လပ္႐ံုမကဘဲ အခ်ိန္မီလုပ္ကို လုပ္ ရမယ္။ ပထမေရြးေကာက္ပြဲက လုပ္ ခ်င္သလို လုပ္ခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒုတိယေရြးေကာက္ပြဲ ၂ဝ၁၅ ေရြး ေကာက္ပြဲကို မျဖစ္မေနသတ္မွတ္ ထားတဲ့အခ်ိန္မွာ လုပ္ကိုလုပ္ေပးရ မယ္''ဟု ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အစိုးရမွ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရး ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕တို႔၏ ႏိုင္ငံလံုးအဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ေရးဆြဲ ေရးေဆြးေႏြးမႈအပိုင္းသည္ စတုတၴ မူၾကမ္းသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း အျခားတစ္ ဖက္တြင္ ေအာက္ေျခအဆင့္တပ္ဖြဲ႕ ဝင္ႏွစ္ခုတို႔အၾကား တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ ပြားေနဆဲျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ထိေတြ႕မႈျဖစ္ပြားရာတြင္ ရွမ္းျပည္ တိုးတက္ေရးပါတီ/ရွမ္းျပည္ တပ္ မေတာ္(SSPP/SSA)ႏွင့္ တအာင္း လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA) တို႔ျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားကလည္း တပ္မေတာ္က စစ္ေၾကာင္းတိုးခ်ဲ႕ၿပီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို တုိက္ ခိုက္ေနသည္ဟု ေျပာၾကားသလို တပ္မေတာ္ဘက္ကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးစာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားကို မလိုက္ နာမႈေၾကာင့္ ပစ္ခတ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားမႈမ်ားရွိသည္။

ႏိုင္ငံလံုးအဆင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ကို ေအာက္တိုဘာ လထဲတြင္ ထပ္မံေဆြးေႏြးမည္ဟု ေျပာၾကားထားေသာ္လည္း ယခု အခ်ိန္အထိ ျပဳလုပ္မည့္ရက္အတိ အက်ကို ႏွစ္ဖက္တာဝန္ရွိသူမ်ားက မသတ္မွတ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း သိရ သည္။

Yangon Media Group 

ဓါတ္ပံု - လႊတ္ေတာ္သို႔ လာေရာက္ေလ့လာေသာ ျပင္ဦးလြင္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိ ကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္အတူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေတြ႕ရစဥ္
ဓါတ္ပံု - လႊတ္ေတာ္သို႔ လာေရာက္ေလ့လာေသာ ျပင္ဦးလြင္အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အဖြဲ႔ဝင္ မ်ားႏွင့္ အတူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေတြ႕ရစဥ္
အစိုး ရႏွင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားအၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း တစ္ဖက္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္အတြက္ ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားကို ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီဟု ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာၾကား လိုက္သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂ဝရက္ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမက်င္း ပမီ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ ေရးႏွင့္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆာင္ ရြက္ေနစဥ္ တစ္ဖက္တြင္ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း အခ်ဳိ႕ ႏွင့္တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနမႈအေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အျမင္ သေဘာထားကို လႊတ္ေတာ္ သတင္း ေထာက္မ်ားက ေမးျမန္းရာတြင္ယင္း သို႔ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ''ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကို အမွန္ သြားေနတယ္ဆိုရင္ ၂ဝ၁၅ ေရြး ေကာက္ပြဲ ကို တရားမွ်တ႐ံု၊ လြတ္ လပ္႐ံုမကဘဲ အခ်ိန္မီလုပ္ကို လုပ္ ရမယ္။ ပထမေရြးေကာက္ပြဲက လုပ္ ခ်င္သလို လုပ္ခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒုတိယေရြးေကာက္ပြဲ ၂ဝ၁၅ ေရြး ေကာက္ပြဲကို မျဖစ္မေနသတ္မွတ္ ထားတဲ့ အခ်ိန္မွာ လုပ္ကိုလုပ္ေပးရ မယ္''ဟု ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အစိုးရမွ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ပဋိပကၡေျဖရွင္း ေရး ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕တို႔၏ ႏိုင္ငံလံုးအဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ေရးဆြဲ ေရးေဆြးေႏြးမႈအပိုင္းသည္ စတုတၴ မူၾကမ္းသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း အျခားတစ္ ဖက္တြင္ ေအာက္ေျခအဆင့္တပ္ဖြဲ႕ ဝင္ႏွစ္ခုတို႔အၾကား တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ ပြားေန ဆဲျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ထိေတြ႕မႈျဖစ္ပြားရာတြင္ ရွမ္းျပည္ တိုးတက္ေရးပါတီ/ ရွမ္းျပည္ တပ္ မေတာ္(SSPP/SSA)ႏွင့္ တအာင္း လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA) တို႔ျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားကလည္း တပ္မေတာ္က စစ္ေၾကာင္းတိုးခ်ဲ႕ၿပီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားကို တုိက္ ခိုက္ေနသည္ဟု ေျပာၾကားသလို တပ္မေတာ္ဘက္ကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးစာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားကို မလိုက္ နာမႈေၾကာင့္ ပစ္ခတ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားမႈမ်ားရွိသည္။

ႏိုင္ငံလံုးအဆင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ကို ေအာက္တိုဘာ လထဲတြင္ ထပ္မံေဆြးေႏြးမည္ဟု ေျပာၾကားထားေသာ္လည္း ယခု အခ်ိန္အထိ ျပဳလုပ္မည့္ရက္အတိ အက်ကို ႏွစ္ဖက္တာဝန္ရွိသူမ်ားက မသတ္မွတ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း သိရ သည္။

Yangon Media Group 

No comments:

Post a comment