Tuesday, 21 October 2014

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ေရြးေကာက္ပြဲအား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလကုန္ႏွင့္ ႏို၀င္ဘာလဆန္းတြင္က်င္းပမည္ဟု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးေျပာၾကား

ဒုတိယအႀကိမ္သက္တမ္းလႊတ္ေတာ္မ်ားေခၚယူႏုိင္ရန္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေ ထြေရြးေကာက္ပြဲအား ေအာက္တုိဘာလကုန္ႏွင့္ ႏုိ၀င္ဘာလဆန္းတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္ စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းျပဳစုျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မီကာဆာဟုိတယ္၌ ေအာက္တုိဘာ ၂၀ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ေတြ႕ဆုံပြဲအၿပီး သတင္း မီဒီယာမ်ား၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၌ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးျခင္း ရွိ မရွိ ေမးျမန္းမႈအား ဦးတင္ေအးက ထုိသုိ႔ေျပာ ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအား ေရႊ႕ဆုိင္းရန္မရွိေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းသည္ ငါးႏွစ္သာရွိေၾကာင္း၊ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ  ၃၁ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့သျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ပထမသက္တမ္းသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္တြင္ ကုန္ဆုံးမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယသက္တမ္းအား ေခၚေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ေျပာၾကားသည္။

"ဒီလုိေခၚေပးႏုိင္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးရပါမယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီး ရက္ေပါင္း ၉၀ ၾကာ လႊတ္ေတာ္ေခၚရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဇန္န၀ါ ရီ ၃၁ ရက္မွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ေနာက္ အက်ဆုံးထား လႊတ္ေတာ္ေခၚႏုိင္ေအာင္အတြက္  ေအာက္တိုဘာေနာက္ဆုံးပတ္နဲ႔ ႏုိ၀င္ဘာပထမပတ္မွာ က်င္းကုိက်င္းပေပးရမယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ့္ဘက္ကေတာ့ ဘာမွ ေရႊ႕စရာ၊ ေျပာင္းလဲစရာမရွိပါဘူး။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကလည္းဆုိထားတာက ဒီလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကလည္း ငါးႏွစ္ပဲရွိရပါမယ္လုိ ႔ဆုိထား တာ" ဟု ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္က ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ လစဥ္ေရဒီယုိမွတစ္ဆင့္ ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္းတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာအပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ႏုိင္မွသာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏုိင္မႈႏွင့္ ျငင္သာသည့္ ႏုိင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားကုိ ေသခ်ာေစ မည္ ကုိ သတိျပဳေစလုိသည္ဟုေျပာၾကားခဲ့သျဖင့္  ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပႏုိင္ျခင္း ရွိ မရွိ အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ားေပၚထြက္လာခဲ့ၿပီး သမၼတ၏မိန္႔ခြန္းအေပၚ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ မွတ္ခ်က္ တစ္စုံ တစ္ရာေပးရန္ သတင္းေထာက္တစ္ဦး၏ ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈအား ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက "ေရြးေကာက္ပြဲက ေကာ္မရွင္ပဲလုပ္ပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ရဲ႕အဆုံးအျဖတ္က အတည္ပါပဲ။ ..... ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရကုိက ဆုိင္းလုိ႔မရပါဘူး။  ေကာ္မရွင္ကလည္းဆုိင္းလုိ႔မရပါဘူး" ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းက်င္းပျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂၃ တြင္ "ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ သက္တမ္းတစ္ရပ္စတင္ေသာ ပထမအႀကိမ္ပုံမွန္အစည္းအေ၀းကုိ အေထြေထြေ ရြးေကာက္ပြဲ စတင္က်င္းပသည့္ေန႔ရက္မွ ရက္ေပါင္း ၉၀ အတြင္း က်င္းပရမည္" ဟုျပ႒ာန္းထားသည္။       

Eleven Media Group 

No comments:

Post a comment