Tuesday, 21 October 2014

ပူတာအိုခ႐ုိင္တြင္ စပါးခင္းမ်ားပိုးက်၍ လာမည့္ႏွစ္တြင္ စားနပ္ရိကၡာ ရွားပါး မည္ကုိ ေဒသခံမ်ားပူပန္

Photo: ပူတာအိုခ႐ုိင္တြင္ စပါးခင္းမ်ားပိုးက်၍ လာမည့္ႏွစ္တြင္ စားနပ္ရိကၡာ ရွားပါး မည္ကုိ ေဒသခံမ်ားပူပန္
Tuesday, October 21, 2014

ပူတာအုိခ႐ုိင္ရိွ ေတာင္ ယာမ်ားတြင္ ပုိးက်ၿပီး စပါးခင္း မ်ားမေကာင္းသည့္ အတြက္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားသည္ လာ မည့္ႏွစ္တြင္ အစားအေသာက္ အခက္အခဲျဖစ္မည္ကုိ စိုးရိမ္ေန ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘန္ခူးမွာ လူ အမ်ားစုက ေတာင္ယာပဲ ခုတ္ စားၾကတယ္။ ဒီႏွစ္က ေတာင္ယာလည္း အကုန္လံုးပိုးစားလုိက္ ေတာ့ စပါးမရဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ႏွစ္မွာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ ခက္မွာ’’ဟု မခ်မ္းေဘာၿမိဳ႕နယ္ ဘန္ခူးေက်းရြာမွ ေက်ာင္းဆရာ ဦးတူးေအာင္ကေျပာသည္။

ပူတာအိုေဒသရိွ ေဒသခံမ်ား သည္ ေတာင္ယာလုပ္ငန္းကိုသာ လုပ္ကုိင္စားေသာက္လ်က္ရိွၿပီး အျခားအလုပ္အကုိင္ လုပ္ကုိင္ စားေသာက္သူ အလြန္နည္းပါး သည္။

ယင္းေဒသသည္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲသည့္အ တြက္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးၿပီး ယခုႏွစ္ ကဲ့သို႔ စပါးမေကာင္းျခင္းသည္ ေဒ သခံမ်ား၊ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ ႀကီးမားသည့္အခက္အခဲျဖစ္လာ ႏုိင္ေၾကာင္း ပူတာအိုေဒသ လူမႈ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ဖူး သည့္ ဦးေနာ္ရိန္းက ဆုိသည္။

‘‘ပုိက္ဆံရိွၿပီး သြား၀ယ္စား မယ္ဆုိလည္း မလြယ္ဘူး။ လမ္း အရမ္းခက္တယ္။ ၀ယ္စားမယ္ဆုိရင္လည္း ပိုက္ဆံမရိွၾကဘူး’’ဟု မခ်မ္းေဘာၿမိဳ႕နယ္ ဒိန္ခက္ေက်း ရြာမွ ဘာသာေရးဆရာတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ပူတာအိုခ႐ုိင္တြင္ လြန္ခဲ့ သည္ ၂၀၁၀ တြင္လည္း စပါးခင္းမ်ား ႂကြက္ေဘးအႏၲရာယ္ႀကံဳ ေတြ႕ခဲ့သည့္အတြက္ ေဒသခံမ်ား အခက္အခဲမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ ဖူးသည္။

သုိ႔ေသာ္ ယခုႏွစ္သည္ ၂၀၁၀ ကထက္ ပိုမုိဆိုးရြာေၾကာင္းေဒသခံမ်ားကေျပာ သည္။

7 Day Daily
ပူတာအုိခ႐ုိင္ရိွ ေတာင္ ယာမ်ားတြင္ ပုိးက်ၿပီး စပါးခင္း မ်ားမေကာင္းသည့္ အတြက္ ေဒသခံေတာင္သူ မ်ား သည္လာမည့္ႏွစ္တြင္ အစားအေသာက္ အခက္အခဲျဖစ္မည္ကုိ စိုးရိမ္ေန ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘန္ခူးမွာ လူအမ်ားစုက ေတာင္ယာပဲခုတ္စားၾကတယ္။ ဒီႏွစ္က ေတာင္ယာလည္း အကုန္လံုးပိုးစားလုိက္ ေတာ့ စပါးမရဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ႏွစ္မွာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ခက္မွာ’’ဟု မခ်မ္းေဘာ ၿမိဳ႕နယ္ ဘန္ခူးေက်းရြာမွ ေက်ာင္းဆရာ ဦးတူးေအာင္ကေျပာသည္။

ပူတာအိုေဒသရိွ ေဒသခံမ်ားသည္ ေတာင္ယာလုပ္ငန္းကိုသာ လုပ္ကုိင္စားေသာက္လ်က္ရိွၿပီး အျခား အလုပ္အကုိင္ လုပ္ကုိင္ စားေသာက္သူ အလြန္နည္းပါး သည္။

ယင္းေဒသသည္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲသည့္အ တြက္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးၿပီး ယခုႏွစ္ ကဲ့သို႔ စပါးမေကာင္းျခင္းသည္ ေဒ သခံမ်ား၊ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ ႀကီးမားသည့္အခက္အခဲျဖစ္လာ ႏုိင္ေၾကာင္း ပူတာအိုေဒသ လူမႈ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ဖူး သည့္ ဦးေနာ္ရိန္းက ဆုိသည္။

‘‘ပုိက္ဆံရိွၿပီး သြား၀ယ္စား မယ္ဆုိလည္း မလြယ္ဘူး။ လမ္း အရမ္းခက္တယ္။ ၀ယ္စားမယ္ဆုိရင္လည္း ပိုက္ဆံမရိွၾကဘူး’’ဟု မခ်မ္းေဘာၿမိဳ႕နယ္ ဒိန္ခက္ေက်း ရြာမွ ဘာသာေရးဆရာတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ပူတာအိုခ႐ုိင္တြင္ လြန္ခဲ့သည္ ၂၀၁၀ တြင္လည္း စပါးခင္းမ်ား ႂကြက္ေဘးအႏၲရာယ္ႀကံဳ ေတြ႕ခဲ့သည့္ အတြက္ ေဒသခံမ်ား အခက္အခဲမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ ဖူးသည္။

သုိ႔ေသာ္ ယခုႏွစ္သည္ ၂၀၁၀ ကထက္ ပိုမုိဆိုးရြာေၾကာင္းေဒသခံမ်ားကေျပာ သည္။

7 Day Daily 

No comments:

Post a Comment