Monday, 1 September 2014

ႏိုင္ငံလူဦးေရအခ်ဳိးတြင္ ပိုမ်ားလာသည့္ အမ်ဳိးသမီးတို႔အတြက္ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ရန္လို

 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၆ ရက္က အားကစားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားေဆးျဖစ္သည့္ Ferrovit တို႔ ဦးေဆာင္က်င္းပေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လမ္းေလွ်ာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္လမ္းေလွ်ာက္ၾကသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အင္းလ်ားကန္ေပါင္မွ ျပည္သူ႔ဥယ်ာဥ္သို႔ လမ္းေလွ်ာက္ေနၾကသည္ကို ေတြ႔ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေဟာင္ဆာ (ရာမည)
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသားမ်ားထက္ အမ်ဳိးသမီးဦးေရ ၁၈ သိန္းခန္႔ ပိုသည့္အတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား နည္း မ်ဳိးစံုျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CEDAW)အရ မူ၀ါဒႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သည့္ေနရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား မျဖစ္မေနပါ၀င္ႏိုင္ေရး မူ၀ါဒခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္ၿပီျဖစ္သည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းက ေျပာသည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ကတည္းကပင္ လက္မွတ္ေရးထုိး သေဘာတူထားၿပီးျဖစ္သည့္ စီေဒါ သေဘာ တူစာခ်ဳပ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ေထာက္ခံတင္ျပခ်က္မ်ားအရ ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ အခ်ဳိးမည္မွ်ပင္ ရွိ သည္ျဖစ္ေစ က႑တိုင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးပါ၀င္မႈ သံုးပံုတစ္ပံုပိုရမည္ဟု ဆိုထားသည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္က ဗဟိုသန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မတီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းအရ အမ်ဳိးသားဦးေရမွာ ၂၄,၂၅၅,၃၀၄ ဦးရွိၿပီး အမ်ိဳးသမီးဦးေရမွာ ၂၅,၉၈၇,၇၆၃ ရွိသည့္အတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ ၅၁ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသားမ်ားမွာ ၄၈ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ အမ်ဳိးသားမ်ားထက္ ဦးေရ ၁၈ သိန္းခန္႔ ပိုမ်ားျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္မ႑ိဳင္ႀကီး သံုးရပ္၏ မူ၀ါဒႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရမည့္ က႑တိုင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အခ်ဳိးက် ပါ၀င္ႏိုင္ေရး ပို၍လိုအပ္လာၿပီျဖစ္သည္ဟု ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းက ဆိုသည္။

“အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရဲ႕ ၀န္ႀကီးဌာနအသီးသီးက က်ား/မ တန္းတူညီမွ်မႈဆိုင္ရာ ဘတ္ဂ်က္အဖြဲ႔ေတြ ဖြဲ႔ၿပီး စီမံကိန္း ေရးဆြဲခ်မွတ္ရပါမယ္။ အမ်ဳိးသမီးထုအတြက္ ဘယ္ေလာက္သံုးစြဲမလဲ၊ အမ်ိဳးသမီးထု အခ်ဳိး ဘယ္ေလာက္ ပါ၀င္ဖို႔ လိုမလဲဆိုတာ ၀န္ႀကီးဌာနတိုင္း မျဖစ္မေနလုပ္ရပါမယ္။ အဲ့လို မလုပ္ရင္ေတာ့ အျပည့္ အ၀ေအာင္ျမင္မႈရမွာ မဟုတ္ဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ရွိတဲ့ေနရာေတြမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြ မျဖစ္မေနပါ၀င္ဖို႔ လိုပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

၂၀၁၄ခုႏွစ္ ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ ၅၁ ဒသမ ၄၂ သန္းေက်ာ္ရွိသည္ဟု သန္းေခါင္စာရင္းဗဟိုေကာ္မရွင္က ၾသဂုတ္လ ၂၉ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ က်ား/မ အခ်ဳိးမွာလည္း အမ်ဳိးသမီး ၁၀၀ လွ်င္ အမ်ဳိးသား ၉၃ ဦးျဖစ္သည္္။

Gender and Development Initiative ၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ဆလိုင္းအိုက္ဇက္ခင္က “လူဦးေရ စာရင္းအရ အမ်ိဳးသမီးေတြ ပိုေနတဲ့အတြက္ အမ်ဳိးသမီးပါ၀င္ႏိုင္မႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ ပိုအေရးႀကီး လာပါၿပီ။ က႑အသီးသီးမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔ အမ်ဳိးသားေတြ မွ်တဖုိ႔နဲ႔ လူမႈေရးဆိုင္ရာ က်ား/မ တန္းတူညီ မွ်ေရး လုပ္ဖို႔ ပိုလိုပါလိမ့္မယ္”ဟု ဆိုသည္။

ၾသဂုတ္လ၂၉ ရက္က ထုတ္ျပန္သည့္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ အမ်ဳိးသမီးေတြ ပိုမ်ားေနျခင္းသည္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ဆိုသည္ကို မသိရွိရေသးသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီးပိုမိုမ်ားျပားျခင္းႏွင့္ တိုင္းျပည္အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအေပၚ တိတိက်က် သံုးသပ္ရန္ ေစာေသးသည္ဟုလည္း ၎က ဆိုသည္။

ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္း၏ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း ၁၅ ခု စာရင္းဇယားမ်ားအရ မေကြးတိုင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီး ၁၀၀ ဦးလွ်င္ အမ်ဳိးသား ၈၇ ဦးသာရွိသည့္အတြက္ အမ်ဳိးသမီးအခ်ဳိး ပိုမ်ားေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အမ်ဳိးသားဦးေရက အမ်ဳိးသမီးဦးေရထက္ ပိုမိုမ်ားျပားေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ အမ်ိဳး သမီး ၁၀၀ လွ်င္ အမ်ဳိးသား ၁၀၈ ဦးရွိေနသည္။ အျခားၿပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားထက္ အမ်ဳိး သမီးဦးေရ ပိုမိုေနမႈ အမ်ားဆံုးမွာ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္သာ ရွိသည္။

Gender and Development Initiative ၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ဆလိုင္းအိုက္ဇက္ခင္၏ သံုးသပ္ခ်က္ အရ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးဦးေရ ပိုမိုမ်ားျပားေနရျခင္းမွာ ႏိုင္ငံတကာ သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအျဖစ္ သြားေရာက္သည့္ လူဦးေရတြင္ အမ်ဳိးသားမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားေနသည့္အခ်က္ ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ဟု ဆိုသည္။

Mizzima - News in Burmese 

No comments:

Post a Comment