Thursday, 13 September 2012

ကေလးၿမိဳ႕မွ သမၼတအား ေထာက္ခံ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲစက္တင္ဘာလ(၁၂)ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ သမၼတ ေထာက္ခံ ဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍
ကေလးၿမိဳ႕၊ မဂၤလာဥယ်ာဥ္ ေက်ာင္းတိုက္တြင္ က်င္းပေသာ ညွိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ၿမိဳ႕ေပၚမွ သံဃာေတာ္(၁၂)ပါးႏွင့္လူပရိသတ္(၁၀၀)ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ ခဲ့သည္။

ref:thevoiceweekly

No comments:

Post a Comment