Wednesday, 29 April 2015

နီေပါငလ်င္ေၾကာင့္ ျပည္သူ (၈) သန္းနီးပါး ထိခိုက္ နစ္နာရ

နီေပါငလ်င္ေၾကာင့္ ျပည္သ ူရွစ္သန္းနီးပါးထိ ထိခိုက္ နစ္နာခဲ့ရေၾကာင္း ကုလသမဂၢက ထုတ္ျပန္ ေျပာ ၾကားသည္။ ရွစ္သန္း အနက္ (၁ ဒသမ ၄) သန္းသည္ စားနပ္ရိကၡာ အကူအညီ လိုအပ္ေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ နီေပါ ငလ်င္ဒဏ္ခံ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီမ်ားစတင္ ေရာက္ရွိေန ၿပီျဖစ္ ေသာ္လည္း ေဆးပစ္ၥည္း၊ စားေသာက္ စရာမွ အစေစာင္၊ ျခင္ေထာင္မ်ားထိ အမ်ား အျပား လိုအပ္ေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ စေနေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းကခတ္ၱမႏ္ၵဴ ခ်ဳိင္႔၀ွမ္း ေဒသတြင္ လႈပ္ခတ္ခဲ့ေသာ ျပင္းအား ရစ္ခ်တ္ တာစေကး (၇ ဒသမ ၈) အဆင္႔ရွိ ငလ်င္ႀကီး ေၾကာင့္ ခတၱမႏၵဴ ၿမိဳ႕တြင္ အေဆာက္အဦး ေပါင္း မ်ားစြာထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့သလို၊ ေက်းလက္ ေဒသမ်ားတြင္လည္း ပ်က္စီးမႈ မ်ားျပားခဲ့သည္။ အဂၤါေန႔ထိ ေနာက္ဆံုးရ စာရင္း မ်ားအရ ေသဆံုးသူ (၄၃၁၀) ဦးႏွင္႔ ဒဏ္ရာရသူ (၈၀၀၀) ေက်ာ္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း နီေပါ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန ေျပာေရး ဆိုခြင္႔ရွိသူ လက္စမီပရာ ဆတ္ဒ္ဒါကယ္က ေျပာသည္။

နီေပါႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းေဒသ မ်ားတြင္ စေနေန႔က အဓိက ငလ်င္ႀကီး ေနာက္ပိုင္း ေနာက္ဆက္တြဲ ငလ်င္ငယ္ မ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ ဆက္လက္ လႈပ္ခတ္ေန ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူ အမ်ားသည္ အေဆာက္အဦမ်ား ထဲတြင္ မေနရဲဘဲ လမ္းမမ်ား၊ လဟာျပင္ ကြင္းျပင္မ်ား တြင္သာ တဲမ်ား ထိုးကာ ေနထိုင္လ်က္ ရွိသည္မွာ သံုးည တိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ေသာက္ေရႏွင့္ စားစရာမ်ား ျပတ္လပ္ေန သလို လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မ်ားလည္း ျပတ္ေတာက္ေနသည္။ မိလႅာစနစ္ မ်ားလည္း ေကာင္းစြာ အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ သျဖင့္ ကူးစက္ ေရာဂါမ်ားပါ ျပန္႔ပြား လာမွာ စိုးရိမ္ေနရသည္။

ငလ်င္ျပင္းအား သက္ေရာက္မႈ ေျမပံုကို အေျခခံ၍ ခန္႔မွန္းထားခ်က ္အရ ငလ်င္သည္ ခ႐ိုင္ (၃၉) ခုထိကို သက္ေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုခ႐ိုင္ မ်ားတြင္ ေနထိုင္သူစုစုေပါင္း ရွစ္သန္း ရွိေၾကာင္း၊ ငလ်င္ဒဏ္ကိုခ႐ိုင္ (၁၁) ခုတြင္ အျပင္းထန္ဆံုး ခံစားခဲ့ရၿပီး ထို (၁၁) ခ႐ိုင္တြင္ ေနထိုင္သူက ႏွစ္သန္းေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း ကုလသမဂၢ ဌာနခြဲ တစ္ခု ျဖစ္ေသာ ေနထိုင္သူမ်ား ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုဌာနက ေျပာသည္။

ယခုငလ်င္ႀကီးသည္ ၿပီးခဲ႔သည့္ (၈၁) ႏွစ္အတြင္း နီေပါ အတြက္ အဆိုးဆံုး ငလ်င္ႀကီး ျဖစ္သည္။ ဧ၀ရတ္ ေတာင္ေပၚ တြင္လည္း ႏွင္းထု ၿပိဳက် သျဖင့္ ေတာင္တက္သမား (၁၈) ဦးထိ ေသဆံုးခ ဲ့ရသည္။ ဧ၀ရတ္ ေတာင္တက္ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ တစ္ႀကိမ္တည္းႏွင့္ အမ်ားဆံုး ေသဆံုးမႈ အျဖစ္ မွတ္တမ္း၀င္သည္။ ေတာင္ေပၚတြင္ လူ (၂၀၀) ခန္႔ ပိတ္မိေနသည္ ကိုလည္း ရဟတ္ယာဥ္ မ်ားျဖင့္ သြားေရာက္ ကယ္ဆယ္ လိုက္ႏုိင္ၿပီဟု နီေပါ ကမာၻလွည့္ ခရီးသြား ၀န္ႀကီးဌာနက ေျပာသည္။

နီေပါ စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ အားလံုးနီးပါးသည္ ရွာေဖြ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ ပါ၀င္ကူညီေန ၾကေၾကာင္းလည္း အစိုးရက ေျပာသည္။ ငလ်င္လႈပ္ၿပီးသည္မွာနာရီ (၅၀) ေက်ာ္ ၾကာလာ ၿပီးသည့္တိုင္ အေဆာက္အဦး အပ်က္အစီး မ်ားစြာ ရွင္းလင္းရန္ က်န္ေနေသးၿပီး အပ်က္အစီးမ်ား ေအာက္မွ ေသဆံုးသူမ်ား၊ ဒဏ္ရာရသူမ်ား ကိုလည္း ဆက္လက္ ဆြဲထုတ္ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

ဒဏ္ရာရသူ မ်ားျပားလြန္း သျဖင့္ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းမ်ားသည္လည္း ၀န္ႏွင့္အား မမွ်ႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ေန ရသည္။ ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီမ်ား ေႏွးေကြးေန မႈေၾကာင့္ နီေပါ ျပည္သူ အမ်ားက အားမလို အားမရ ျဖစ္ရမႈ မ်ားလည္း ရွိေနသည္။  ႏုိင္ငံတကာက အကူအညီေတြ အေရးတႀကီး လိုအပ္ ေနေၾကာင္း၊ ေစာင္ ျခင္ေထာင္ ေခါင္းအံုးမွ အစ ရဟတ္ယာဥ္ ဆရာ၀န္ ဒ႐ိုင္ဘာ အဆံုး တတ္အား သမွ် ကူညီေပးၾကရန္ နီေပါ အစိုးရက အကူအညီ ေတာင္းခံ ထားသည္။  အိႏ္ၵိယ၊  တ႐ုတ္၊ ၿဗိတိန္၊ အေမရိကန္ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံ အမ်ားအျပားက ရွာေဖြ ကယ္ဆယ္ေရး  ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ နည္းပညာ ပစၥည္းမ်ား၊ လူသားခ်င္း စာနာမႈ အကူအညီမ်ား နီေပါသို႔ ေပးပို႔လ်က္ ရွိသည္။

Source: BBC

No comments:

Post a comment