Friday, 20 March 2015

အပစ္ရပ္ေဆြးေႏြးပြဲ တတိယေန႔တြင္ အထစ္အေငါ့ ျဖစ္ေနသည့္အခ်က္မ်ား သေဘာတူညီမႈရ

အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္း သား လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕မ်ား အၾကား တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ (NCA)ေဆြးေႏြးပြဲ သံုးရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာကိစၥႏွင့္ ‘‘ေတာ္လွန္ေရး’’ဆုိသည့္ စကား လံုးအပါအ၀င္ ယခင္ အထစ္အေငါ့ျဖစ္ေနခဲ့ေသာအခ်က္ အမ်ားအျပားကို ညိႇႏႈိင္းသေဘာတူညီ လုိက္ ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

ထို႔အျပင္ ႏုိင္ငံေရးေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲဆုိင္ရာ ဖဲြ႕စည္းပံုႏွင့္ လမ္းျပေျမပံုဆိုသည့္ အခ်က္ ႏွစ္ ခ်က္ကို က်န္ရိွသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲရက္အတြင္း သေဘာတူလိုက္ႏုိင္ပါက NCA စာခ်ဳပ္အေခ်ာသပ္ႏုိင္ ေတာ့မည္ဟု ႏွစ္ဖက္စလံုးက သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ ေျပာ သည္။ UPWC ႏွင့္ NCCT တုိ႔အၾကား သတၱမအႀကိမ္ NCA အစည္းအေ၀းကုိ မတ္လ ၁၇ မွ ၂၀ ရက္ထိ က်င္းပေနျခင္းျဖစ္သည္။ NCA စာခ်ဳပ္ပါ အခန္း (၁)၊ (၂)၊ (၃) ပါအခ်က္မ်ားအားလံုး ညိႇႏႈိင္းသေဘာတူညီခဲ့ၿပီး အခန္း (၄) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖဲြ႕စည္းပံုဆုိသည့္ စကားလံုးတစ္လံုးကို သေဘာတူရန္ က်န္ရိွေနသည္။ လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ အခန္း (၅) ကို ေဆြးေႏြးေနၿပီး လမ္းျပေျမပံုဆုိသည့္အခ်က္ကို ညိႇႏႈိင္းႏုိင္ပါက ႏုိင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆင္ေျပ မည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိၾကသည္။

‘‘ဒီကေန႔ ေဆြးေႏြးပြဲက ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားထိေရာက္ပါတယ္။ အဆင္ေျပတဲ့ အပုိင္းေတြလည္း အမ်ားႀကီး ျဖစ္ ပါတယ္။ ေဆြးေႏြး ပြဲအေၾကာင္းအရာထဲမွာ ပဋိပကၡ ေလွ်ာ့ခ်ေရးေဆြးေႏြးၿပီးၿပီ။ ၿပီး ေတာ့ တပ္ပုိင္း ဆုိင္ရာကိစၥကို လည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အားလံုး ေဆြးေႏြးၿပီးၿပီ’’ ဟု NCCT အဖဲြ႕၀င္ ေဒါက္တာ ဆလုိင္း လ်န္မႈန္းဆာ ေခါင္းက ေျပာသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ၎က ‘‘ဒီေန႔ ေအာင္ျမင္မႈထဲမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တုိင္းရင္းသားေတြ ဘက္ကေနၿပီး ေတာ့ တင္ျပခ်င္တာက အရင္ တစ္ခါတုန္းက ခဏခဏတစ္ဆုိ႔ ေနတဲ့ စကားလံုးျဖစ္တဲ့ ‘‘ေတာ္ လွန္ေရး’’ ဆုိတဲ့ စကားလံုးလည္း ဒီေန႔ေတာ့ ေျပလည္သြားပါၿပီ။ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕အစည္းေတြရဲ႕ ‘‘ေတာ္လွန္ ေရးကို အေျခခံေသာ ႏိုင္ငံေရး ဆႏၵကုိ အသိအမွတ္ျပဳေသာအား ျဖင့္’’ဆုိတဲ့ စကားလံုးေတြနဲ႔ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ ေရးထားတာျဖစ္တဲ့ အတြက္ အရင္တစ္ခါအၿမဲတမ္း တစ္ဆို႔ေနတဲ့ စကားလံုးလည္း ေျပလည္သြားပါၿပီ’’ဟု ဆုိသည္။

ပူးတဲြေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္ မတီ (JMC)၊ တပ္မေတာ္သား မ်ား က်င့္သံုးလုိက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း(Military CoC)၊ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဆက္စပ္ေနသည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အ ေရးႀကီးသည့္ မူပုိင္းဆုိင္ရာကိစၥ ရပ္အားလံုးကုိ NCA တြင္ ထည့္ သြားမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံ၏ ပထ၀ီ၀င္ အေနအထား က်ယ္ ျပန္႔မႈ၊ လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕အ စည္းမ်ား မ်ားျပားမႈ၊ တပ္အေန အထား၊ ေျမျပင္အေနအထား ျပည္နယ္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မတူညီၾကမႈတို႔ေၾကာင့္ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ၊ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို NCA တြင္ အေသးစိတ္မညိႇေတာ့ဘဲ NCA လက္မွတ္ထိုးၿပီး တစ္လအတြင္း အၿပီးသတ္ေရးဆဲြရန္ သေဘာတူလိုက္ၾကသည္ဟု သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ ထုတ္ျပန္သည္။ မတ္လ ၁၉ ရက္အထိ သ ေဘာတူရန္ ေနာက္ဆံုးက်န္ေန သည့္ အခ်က္တုိ႔အနက္ Str-ucture ဆုိသည့္ စကားလံုးမွာ လည္း NCA ေရးထိုးၿပီး JMC ကုိ ပူးတဲြေဆာင္ရြက္ရာ၌ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲကိစၥမ်ားပူးတဲြ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မည္ကဲ့သုိ႔ ဖဲြ႕ စည္းပံုမ်ားႏွင့္ သြားမလဲဆုိသည္ ကို ညိႇႏႈိင္းၾကျခင္းဟု ဆုိသည္။ ယင္းကိစၥအတြက္ မတ္လ ၂၀ ရက္အစည္းအေ၀းမၿပီးမီ အေျဖရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကေၾကာင္းလည္း ႏွစ္ဖက္စလံုးကေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

‘‘မနက္ျဖန္က်လို႔ရိွရင္ တ ကယ္လို႔မ်ား အဲဒီဟာေလးၿပီး လိုက္တာနဲ႔ ေရွ႕မွာ မၿပီးခဲ့တဲ့ ဒီ့ ျပင္ဟာေတြက အကုန္လံုး Net ျဖစ္သြားၿပီေတာ့ ေတာ္ေတာ္ႀကီးကို ေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ျဖစ္သြားပါၿပီ’’ ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း ဗဟိုဌာန (MPC) အႀကံေပးဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။

အခန္း (၅) ရိွ Road Map ပါ အခ်က္အလက္ အခ်ိဳ႕မွာ ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ ေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ ေျပလည္မႈမရရိွခဲ့ဘဲအစည္းအေ၀းပင္ ရပ္တန္႔ေနာက္ဆုတ္ သြားသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေစခဲ့သည့္ အခ်က္မ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္း စည္းျခင္းကုိ RoadMap အခ်က္ တစ္ခုအေနျဖင့္ အစိုးရဘက္က တင္ျပခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ဟု တုိင္းရင္းသားမ်ားဘက္က ရွင္းလင္းခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခု မတ္လ၁၉ ရက္တြင္မူ Road Map အခ်က္ တစ္ခ်က္အေနျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေတြ႕ ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပူးေပါင္းၿပီး ေဆြးေႏြးရမည္ဆုိသည့္ ပံုစံမ်ဳိး ျဖင့္ အစိုးရဘက္က ျပန္လည္ တင္ျပေဆြးေႏြးလာသည္ဟု ဆိုသည္။ ယင္းကုိ တုိးတက္မႈ အျဖစ္ တုိင္းရင္းသားမ်ားဘက္က ျမင္ေၾကာင္း တံု႔ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းအခ်က္ကို က်န္ရိွေနသည့္ အစည္းအေ၀းရက္မ်ားအတြင္း ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။

7Day DAILY 

No comments:

Post a comment