Friday, 20 March 2015

ေအာင္တံခြန္ သေဘၤာနစ္ျမဳပ္မႈ လိမ္မေျပာရန္ သူရဦးေရႊမန္းေျပာ

ေအာင္တံခြန္ (၃) သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္ရသည့္ အ ေၾကာင္းရင္းမွန္ကို မေျပာဘဲ မမွန္မကန္ေျပာဆိုမႈမ်ားမွာ ျပည္သူ မ်ားမႀကိဳက္သည့္အတြက္ အျဖစ္ မွန္ေဖာ္ထုတ္သြားရန္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း ကေျပာၾကားလိုက္သည္။

မတ္လ ၁၉ ရက္က ျပဳလုပ္ ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္း အေ၀းတြင္ ေအာင္တံခြန္ (၃) သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ဦးဟံရိွန္က လာေရာက္ ရွင္းလင္း တင္ျပရာ၌ ရာသီဥတုအေျခအေနေၾကာင့္ နစ္ျမဳပ္ခဲ့ရ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသား ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြး ေႏြးမႈမ်ားအၿပီးတြင္ သူရဦးေရႊ မန္းက လႊတ္ေတာ္၌ ယခု ကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေအာင္တံခြန္သေဘၤာ နစ္ ျမဳပ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကုိ ရခုိင္ျပည္သူမ်ားမေက်နပ္သည္ကုိ လႊတ္ေတာ္ တြင္ ေဆြးေႏြးလိုက္သည့္အခါမွ သိရိွရေၾကာင္းႏွင့္ မမွန္မကန္ေျပာဆုိမႈမ်ားကုိ ရခိုင္ျပည္သူမ်ား သာမက အျခားေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားလည္း မႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေၾကာင္း သူရ ဦးေရႊမန္း က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

‘‘ေျပာမယ္ဆုိရင္ ဒီလိမ္ညာ ေျပာဆုိမႈေတြ၊ မမွန္မကန္ေျပာဆုိ မႈေတြ ျပည္သူေတြ မႀကိဳက္ဘူး။ ရခိုင္ တုိင္းရင္းသားပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္လုိ တိုင္းရင္းသားပဲ ျဖစ္ျဖစ္ လိမ္ညာ ေျပာဆုိေနတာေတြကို ဘယ္သူမွ မႀကိဳက္ဘူး။ အျဖစ္မွန္ ေဖာ္ထုတ္တဲ့ေနရာမွာ အျဖစ္မွန္ ရရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ဆုိ တဲ့ဟာလည္း ဒီေန႔ေဆြးေႏြးတဲ့ အခါမွာရရိွတဲ့ သင္ခန္းစာပဲျဖစ္ပါ တယ္’’ ဟု သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာသည္။

မတ္လ ၁၃ ရက္ ညပိုင္းက ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္မွ အေရွ႕ေတာင္ မုိင္ ၆၀ ခန္႔အကြာ ငပသုန္ ကြၽန္းႏွင့္ ေျမာက္ႀကိမ္ ကြၽန္းၾကားတြင္ ေအာင္တံခြန္ (၃) သေဘၤာသည္ လိႈင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ဦးပုိင္း ေရ၀င္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေရစုပ္ စက္ျဖင့္ ေရထုတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေရ၀င္မႈအေျခအေနကုိ ထိန္းသိမ္း ႏိုင္ျခင္းမရိွ ေသာေၾကာင့္ ယင္းည ၇ နာရီခြဲခန္႔တြင္ နစ္ျမဳပ္ခဲ့ေၾကာင္း ပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီး ဌာန ဒု၀န္ႀကီးက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ရွင္း လင္းတင္ျပခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ သေဘၤာနစ္ျမဳပ္မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခုိင္အမ်ိဳးသား ပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္္ကုိယ္ စားလွယ္ မ်ားက ျပန္လည္ေဆြး ေႏြးရာတြင္ ေအာင္တံခြန္သေဘၤာ သည္ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀)ေက်ာ္ သက္တမ္းရိွကာ ပင္လယ္ျပင္သုိ႔ ထြက္ရန္ ႀကံ႕ခုိင္မႈမရွိေၾကာင္း၊ ခရီးသည္ႏွင့္ ကုန္မ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည္ထက္ ပုိမိုတင္ ေဆာင္ထားၿပီး အေရးေပၚ အသက္ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္း ကိရိယာမ်ားလည္း ျပည့္စံုလံုေလာက္မႈမရိွေၾကာင္း ေထာက္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

‘‘အစိုးရဘက္က အားနည္း ခ်က္ျဖစ္တယ္။ လူေတြရဲ႕ အ သက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကုိ လ်စ္ လ်ဴ႐ႈတာလည္း ျဖစ္တယ္’’ ဟု သေဘၤာနစ္ျမဳပ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းက လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပခဲ့သည္။

ထို႔အတူ ရခုိင္အမ်ိဳးသား ပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္မ်ားကလည္း ရခုိင္ျပည္ နယ္သည္ ေရလမ္းခရီးကို အဓိ ကထားအသံုးျပဳရသည့္ ျပည္နယ္ တစ္ခုျဖစ္သည့္အတြက္ ခရီးသြား ျပည္သူမ်ား အတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ် ရသည့္ ေရယာဥ္မ်ားကို စီစဥ္ေပး ရန္ႏွင့္ ေရယာဥ္သစ္မ်ားမရရိွ ေသးသည့္ အခ်ိန္တြင္ လက္ရိွေရ ယာဥ္မ်ားကို ႀကံ႕ခုိင္မႈျပည့္၀ ေအာင္ႏွင့္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား၏ အသက္ေဘး အႏၲရာယ္ဆံုး႐ံႈးမႈ မ်ားမျဖစ္ေပၚေစရန္ တိက်သည့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနက လုပ္ေဆာင္သြားရန္ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ 

ေအာင္တံခြန္သေဘၤာ နစ္ ျမဳပ္မႈအေၾကာင္းရင္းကို ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ရပ္ေပၚေပါက္ေရး စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ တစ္ရပ္ဖဲြ႕ရန္ အေရး ႀကီးအဆိုတစ္ရပ္ကုိ မတ္လ ၁၆ ရက္က လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းခဲ့ရာ လက္မခံ ခဲ့ေသာ္လည္း မတ္လ၁၉ ရက္တြင္ ပစၥည္းဆံုး႐ႈံးမႈႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရး စံုစမ္းစစ္ ေဆးေရးေကာ္မရွင္ ဖဲြ႕စည္းရန္ အတည္ျပဳလုိက္သည္။

ထုိ႔အျပင္ သေဘၤာနစ္ျမဳပ္ မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသူဦးေရ အတိ အက်ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ ေက်ာက္ ျဖဴၿမိဳ႕ ေဒသခံမ်ားစုေပါင္း၍ စံု စမ္းစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕ ဖဲြ႕စည္း လုိက္ေၾကာင္း ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ နယ္၊ ရခုိင္အမ်ိဳးသား တုိးတက္ ေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးရန္မ်ိဳးေအာင္ က ေျပာသည္။

7Day DAILY 

No comments:

Post a comment