Friday, 16 January 2015

ျပည္တြင္းကြၽမ္းက်င္လုပ္သားရွားပါးမႈကို ျပည္ပေရာက္ ကြၽမ္းက်င္ လုပ္သားမ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳေျဖရွင္းရန္လို

Photo: ျပည္တြင္းကြၽမ္းက်င္လုပ္သားရွားပါးမႈကို ျပည္ပေရာက္ ကြၽမ္းက်င္ လုပ္သားမ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳေျဖရွင္းရန္လို
Friday, January 16, 2015 

ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္ သမားမ်ားကုိ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား အျဖစ္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္ အသုံးစရိတ္သုံးစြဲမႈနည္းပါးေနၿပီးကြၽမ္း က်င္လုပ္သားရွားပါးမႈကို ျပည္ပ ေရာက္ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားအသံုး ျပဳေျဖရွင္းရန္လိုအပ္ေၾကာင္း စီးပြား ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအဖြဲ႕ (OECD) ၏ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံု ျပန္ လည္သံုးသပ္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထား သည္။

လက္ရွိလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထက္ ဝက္ေက်ာ္သည္ အလုပ္သမားမ်ားကုိ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္ အသုံးစရိတ္ သုံးစြဲမႈမရွိဘဲ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအ ေနျဖင့္ အေျခခံပညာေရးႏွင့္တကၠသိုလ္ ပညာေရးၿပီးဆုံးခ်ိန္တြင္ အလုပ္လုပ္ ရန္အသင့္မျဖစ္ေသးဘဲ လုပ္ငန္းခြင္ ေရာက္မွ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကုိသင္ယူ လိုသည့္ သေဘာထားမ်ားရွိေနေၾကာင္း (OECD)မွ ေလ့လာသုံးသပ္ထား သည္။

အလုပ္သမားမ်ား၏ အသိဥာဏ္ ပညာႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို ထိန္း သိမ္းျခင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္သုိ႔ မဟုတ္ တိုးျမႇင့္ရန္ တရားဝင္သင္တန္း မ်ားစီစဥ္ေပးရန္အတြက္ အလုပ္ရွင္ မ်ား၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ အလြန္ နည္းပါးေနၿပီး လုပ္သားမ်ားယွဥ္ၿပိဳင္ ဘက္အျခားလုပ္ငန္းတစ္ခုသုိ႔ ေျပာင္း ေရႊ႕သြားမည္ကုိစုိးရိမ္သျဖင့္ သင္တန္း မ်ား လုပ္ေဆာင္မေပးလိုေၾကာင္း သိရ သည္။

လက္ရွိ ျပည္ပသုိ႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသည့္လုပ္သားမ်ား ၅ဒသမ၅သန္းနီးပါးရွိေနၿပီး အဆိုပါ လုပ္သားမ်ားသည္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား မ်ားျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကုိ အက်ဳိးျပဳႏုိင္မည္ဟု OECD သုံး သပ္ထား သည္။

ယင္းလုပ္သားမ်ား ျပည္တြင္း၌ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အလုပ္အကုိင္ ေစ်းကြက္အေျခအေနမ်ားကုိ တုိး တက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းအပါ အဝင္ မက္လုံးမ်ားစီမံေပးရန္ လိုအပ္ ၿပီး ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အလုပ္ အကုိင္မ်ား ဖန္တီးေပးေရးကုိ ဦးတည္ လုပ္ေဆာင္ေပးပါက ေရႊ႕ေျပာင္းအ လုပ္သမားမ်ား မူလေနရာသို႔ ျပန္လာ လုိၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း OECD မွ ေဖာ္ျပထားသည္။

စီးပြားေရးကြၽမ္းက်င္သူခင္ေမာင္ ညိဳ (ေဘာဂေဗဒ)က ''ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြား ေရးအရွိန္အဟုန္ျမင့္လာတာနဲ႔အမွ် ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားရွားပါးတဲ့ အခက္ အခဲျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔ သူတို႔တြက္ ထားတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကလူဦးေရ ရဲ႕ ၁ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းကအျပင္မွာ အ လုပ္သြားလုပ္ေနတယ္။ သူတို႔ကုိ ျပန္ လာေစခ်င္တယ္။ ျပန္လာဖို႔အတြက္ ဆြဲေဆာင္ဖို႔လိုတယ္ေပ့ါေနာ္။ ဒါေပမဲ့ ျပည္တြင္းမွာကုိက အလုပ္လက္မဲ့ ေတြရွိေသးတယ္။ ဆြဲေဆာင္မႈဆိုတာ လဲ ေရရွည္လုပ္ရမယ့္ အလုပ္ႀကီး ျဖစ္ေနတယ္''ဟုဆိုသည္။

ျပည္ပသုိ႕ ေရာက္ရွိေနသည့္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားကို ျပည္တြင္း သို႕ ျပန္လည္လာေရာက္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာနည္းတူဝင္ေငြႏွင့္ လူေန မႈပုံစံမ်ားဖန္တီးေပးရန္လိုအပ္ၿပီး လတ္တေလာအေနျဖင့္ ျပည္တြင္း ရွိ အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာႏွင့္ ကြၽမ္း က်င္လုပ္သားမ်ား ျပည္ပသုိ႔ထပ္မံမ ထြက္ခြာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ခင္ေမာင္ညိဳက သုံးသပ္ သည္။

AK
Yangon Media Group  

ဓါတ္ပံု - ရဲေနာင္(ဖယ္ခံု)၊
( ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုမွ လုပ္သားမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။)
ဓါတ္ပံု - ရဲေနာင္(ဖယ္ခံု)၊
( ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုမွ လုပ္သားမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။) 
ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္ သမားမ်ားကုိ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား အျဖစ္ ေလ့က်င့္ သင္ ၾကား ေပးရန္ အသုံးစရိတ္သုံးစြဲမႈနည္းပါးေနၿပီးကြၽမ္း က်င္လုပ္သားရွားပါးမႈကို ျပည္ပ ေရာက္ ကြၽမ္းက်င္ လုပ္သားမ်ားအသံုး ျပဳေျဖရွင္းရန္လိုအပ္ေၾကာင္း စီးပြား ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ ေရးအဖြဲ႕ (OECD) ၏ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံု ျပန္ လည္သံုးသပ္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထား သည္။

လက္ရွိလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထက္ ဝက္ေက်ာ္သည္ အလုပ္သမားမ်ားကုိ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္ အသုံးစရိတ္ သုံးစြဲမႈမရွိဘဲ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအ ေနျဖင့္ အေျခခံပညာေရးႏွင့္တကၠသိုလ္ ပညာေရးၿပီးဆုံးခ်ိန္တြင္ အလုပ္လုပ္ ရန္အသင့္မျဖစ္ေသးဘဲ လုပ္ငန္းခြင္ ေရာက္မွ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကုိသင္ယူ လိုသည့္ သေဘာထားမ်ားရွိေနေၾကာင္း (OECD)မွ ေလ့လာသုံးသပ္ထား သည္။

အလုပ္သမားမ်ား၏ အသိဥာဏ္ ပညာႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို ထိန္း သိမ္းျခင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္သုိ႔ မဟုတ္ တိုးျမႇင့္ရန္ တရားဝင္သင္တန္း မ်ားစီစဥ္ေပးရန္အတြက္ အလုပ္ရွင္ မ်ား၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ အလြန္ နည္းပါးေနၿပီး လုပ္သားမ်ားယွဥ္ၿပိဳင္ ဘက္အျခားလုပ္ငန္းတစ္ခုသုိ႔ ေျပာင္း ေရႊ႕သြားမည္ကုိစုိးရိမ္သျဖင့္ သင္တန္း မ်ား လုပ္ေဆာင္မေပးလိုေၾကာင္း သိရ သည္။

လက္ရွိ ျပည္ပသုိ႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသည့္လုပ္သားမ်ား ၅ဒသမ၅သန္းနီးပါးရွိေနၿပီး အဆိုပါ လုပ္သားမ်ားသည္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား မ်ားျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကုိ အက်ဳိးျပဳႏုိင္မည္ဟု OECD သုံး သပ္ထား သည္။

ယင္းလုပ္သားမ်ား ျပည္တြင္း၌ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အလုပ္အကုိင္ ေစ်းကြက္အေျခအေနမ်ားကုိ တုိး တက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းအပါ အဝင္ မက္လုံးမ်ားစီမံေပးရန္ လိုအပ္ ၿပီး ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အလုပ္ အကုိင္မ်ား ဖန္တီးေပးေရးကုိ ဦးတည္ လုပ္ေဆာင္ေပးပါက ေရႊ႕ေျပာင္းအ လုပ္သမားမ်ား မူလေနရာသို႔ ျပန္လာ လုိၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း OECD မွ ေဖာ္ျပထားသည္။

စီးပြားေရးကြၽမ္းက်င္သူခင္ေမာင္ ညိဳ (ေဘာဂေဗဒ)က ''ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြား ေရးအရွိန္အဟုန္ျမင့္လာတာနဲ႔အမွ် ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားရွားပါးတဲ့ အခက္ အခဲျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔ သူတို႔တြက္ ထားတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက လူဦးေရ ရဲ႕ ၁ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းကအျပင္မွာ အ လုပ္သြားလုပ္ေနတယ္။ သူတို႔ကုိ ျပန္ လာေစခ်င္တယ္။ ျပန္လာ ဖို႔ အတြက္ ဆြဲေဆာင္ဖို႔လိုတယ္ေပ့ါေနာ္။ ဒါေပမဲ့ ျပည္တြင္းမွာကုိက အလုပ္လက္မဲ့ ေတြရွိေသးတယ္။ ဆြဲေဆာင္မႈဆိုတာ လဲ ေရရွည္လုပ္ရမယ့္ အလုပ္ႀကီး ျဖစ္ေနတယ္''ဟုဆိုသည္။

ျပည္ပသုိ႕ ေရာက္ရွိေနသည့္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားကို ျပည္တြင္း သို႕ ျပန္လည္လာေရာက္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာနည္းတူဝင္ေငြႏွင့္ လူေန မႈပုံစံမ်ားဖန္တီးေပးရန္လိုအပ္ၿပီး လတ္တေလာအေနျဖင့္ ျပည္တြင္း ရွိ အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာႏွင့္ ကြၽမ္း က်င္လုပ္သားမ်ား ျပည္ပသုိ႔ထပ္မံမ ထြက္ခြာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ ရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ခင္ေမာင္ညိဳက သုံးသပ္ သည္။

AK
Yangon Media Group  

No comments:

Post a Comment