Monday, 28 April 2014

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အေမရိကန္၊ တ႐ုတ္၊ၿဗိတိန္ႏွင့္ ကုလသမဂၢ တို႔ ပါဝင္ရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္တိုက္တြန္း

Photo: ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အေမရိကန္၊ တ႐ုတ္၊ၿဗိတိန္ႏွင့္ ကုလသမဂၢ တို႔ ပါဝင္ရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္တိုက္တြန္း
Monday, April 28, 2014

အစိုးရႏွင့္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အေမရိ ကန္၊ တ႐ုတ္၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ကုလသမဂၢတို႔ ပါ ဝင္ရန္ KIA ဒုတိယကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္က ဧၿပီ ၂၂ ရက္တြင္ ဝါရွင္ တန္ဒီစီၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ေရာက္စဥ္ တိုက္တြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

''ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ အခန္းက႑တစ္ခုအေနနဲ႔ အေမရိကန္လို ႏိုင္ငံႀကီးေတြပါဝင္လာရင္ ပဋိပကၡေတြ ေျဖ ရွင္းေရးမွာ ႏွစ္ဖက္စလံုးကပိုၿပီးေတာ့ ဖိဖိ စီးစီးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီးေတာ့ တ႐ုတ္၊ ၿဗိတိန္ နဲ႔ ကုလသမဂၢတို႔လဲ ေလ့လာသူအျဖစ္ ပါဝင္ လာမယ္ဆိုရင္ သေဘာတူညီခ်က္မွန္သမွ် လိုက္နာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ကိစၥ ေတြမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမွာ ျဖစ္ပါ တယ္''ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္က ဝါရွင္တန္ဒီစီ တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္ စဲေရး သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရးထိုး သည့္အခ်ိန္တြင္ အသိသက္ေသအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ပါဝင္သင့္ၿပီး လက္ရွိေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ပါဝင္ရန္မလိုအပ္ ေသးေၾကာင္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္ အ ခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕မွ ေဒါက္ တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းက ေျပာသည္။

''တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္ စဲေရးေဆြးေႏြးပြဲက ႏိုင္ငံတကာလာဖို႔ မလို ဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အခ်င္း ခ်င္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးလို႔ရေနတာပဲ။ အခု ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈကေန လမ္းေၾကာင္းအား ေကာင္းၿပီး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ေတြ လက္ မွတ္ေရးထိုးႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စဥ္း စားတာက ႏိုင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္ေတြ ကို အသိသက္ေသအေနနဲ႔ထားၿပီး လက္ မွတ္ထိုးမွာပါ''ဟု ယင္းက ဆက္ေျပာသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္ စဲေရးစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးသည္ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအဖြဲ႕တြင္ ႏိုင္ငံ တကာက အႀကံေပးအေနျဖင့္ ပါဝင္ႏိုင္ ေၾကာင္း၊ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတြင္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားသည့္ အ ခန္းက႑မ်ား၌ ႏိုင္ငံတကာ၏အကူအ ညီမ်ားလိုအပ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေဒါက္ တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းက ေျပာသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားတြင္အစိုးရအေနျဖင့္ အသာစီးရေအာင္ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ဖိအားေပးသည့္အေန ျဖင့္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ၿပီး တိုက္ခိုက္ေနျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ယင္းအေနျဖင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္း ႏွစ္ခ်က္ကိုေတြ႕ရွိ ေၾကာင္း၊ ပထမအခ်က္မွာ စစ္ေရးအရ ဖိ အားေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအခ်က္မွာ အ ပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးသည့္ ေနာက္ KIA ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ သည့္တိုက္ပြဲမ်ားသာျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္က ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ သည့္အခ်ိန္တြင္ KIA အားေပ်ာ႔ၿပီး အ ေလွ်ာ့ေပးရန္ဆိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ပါလိမ့္ မည္ဟု ယူဆေၾကာင္းတို႔ကိုလည္း ထည့္ သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ ေျပာေရး ဆိုခြင္႔ရွိသူ ဦးညိဳအုန္းျမင့္က ''တကယ္က အားလံုး အေျခအေနမွန္ေအာင္ကို မသိၾက ေတာ့ ေအာက္ေျခနဲ႔အေပၚပိုင္းမွာ တခ်ဳိ႕ ကြဲလြဲမႈေတြ ရွိႏိုင္တယ္။ သူေျပာတာကို မွား တယ္လို႔ ေျပာမရဘူးေပါ့။ သူ႔အေနနဲ႔ စိုးရိမ္ ေၾကာင့္ၾကလို႔ ျဖစ္ပါလိမ္႔မယ္''ဟု ဖလား ဝါးနယူးစ္ဂ်ာနယ္သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေနျခင္းႏွင့္ ပတ္ သက္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္၏ ထင္ျမင္သံုးသပ္ ခ်က္မွာလည္း စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ သက္ သက္သာျဖစ္ေၾကာင္း ဦးညိဳအုန္းျမင့္က ယခု ကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

''ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ ခဲ့တဲ့တစ္ေလွ်ာက္မွာ အစိုးရဘက္က အသာ စီးရေအာင္ဆိုၿပီး လုပ္ခဲ့တာမ်ဳိး တစ္ခါမွ မရွိပါဘူး။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ျပႆနာမျဖစ္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ အစကတည္း ကလဲ တိုင္းရင္းသားတန္းတူညီေရးကို ေရွး႐ႈ ၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါကလဲ သူ႔ရဲ႕စိုး ရိမ္မႈသက္သက္ပဲျဖစ္မွာပါ''ဟု ယင္းကေျပာ သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ေလး ဦးပါဝင္ေသာအဖြဲ႕သည္ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုသို႔ေရာက္ရွိစဥ္ ကုလသမဂၢအတြင္း ေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူး ကိုယ္စားလွယ္၊ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ အေမ ရိကန္ အၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္၊ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး၊ လက္ေထာက္ႏိုင္ငံ ျခားေရးဝန္ႀကီး၊ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးေကာင္ စီ၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီေပးေရးဌာနမွ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

ဝါရွင္တန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ဂြၽန္ေဟာ့ ကင္းတကၠသိုလ္ ဃွႈွ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာေရးဌာနတို႔မွ ႀကီးမွဴး က်င္းပသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ ေမာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ေနာက္ ဆံုးအေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Photo Credit : Photo: US Department of State
Yangon Media Group
အစိုးရႏွင့္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အေမရိ ကန္၊ တ႐ုတ္၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ကုလသမဂၢတို႔ ပါ ဝင္ရန္ KIA ဒုတိယကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္က ဧၿပီ ၂၂ ရက္တြင္ ဝါရွင္ တန္ဒီစီၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ေရာက္စဥ္ တိုက္တြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
''ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ အခန္းက႑တစ္ခုအေနနဲ႔ အေမရိကန္လို ႏိုင္ငံႀကီးေတြပါဝင္လာရင္ ပဋိပကၡေတြ ေျဖ ရွင္းေရးမွာ ႏွစ္ဖက္စလံုးကပိုၿပီးေတာ့ ဖိဖိ စီးစီးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီးေတာ့ တ႐ုတ္၊ ၿဗိတိန္ နဲ႔ ကုလသမဂၢတို႔လဲ ေလ့လာသူအျဖစ္ ပါဝင္ လာမယ္ဆိုရင္ သေဘာတူညီခ်က္မွန္သမွ် လိုက္နာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ကိစၥ ေတြမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမွာ ျဖစ္ပါ တယ္''ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္က ဝါရွင္တန္ဒီစီ တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္ စဲေရး သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရးထိုး သည့္အခ်ိန္တြင္ အသိသက္ေသ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ပါဝင္သင့္ၿပီး လက္ရွိေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ပါဝင္ရန္ မလို အပ္ ေသးေၾကာင္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္ အ ခတ္ရပ္စဲေရး ဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕မွ ေဒါက္ တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းက ေျပာသည္။

''တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္ စဲေရးေဆြးေႏြးပြဲက ႏိုင္ငံတကာလာဖို႔ မလို ဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ အခ်င္း ခ်င္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးလို႔ရေနတာပဲ။ အခု ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈကေန လမ္းေၾကာင္း အား ေကာင္းၿပီး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ေတြ လက္ မွတ္ေရးထိုးႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စဥ္း စားတာ က ႏိုင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္ေတြ ကို အသိသက္ေသအေနနဲ႔ထားၿပီး လက္ မွတ္ထိုးမွာပါ''ဟု ယင္းက ဆက္ေျပာ သည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္ စဲေရးစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးသည္ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအဖြဲ႕တြင္ ႏိုင္ငံ တကာက အႀကံေပးအေနျဖင့္ ပါဝင္ႏိုင္ ေၾကာင္း၊ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတြင္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားသည့္ အ ခန္းက႑မ်ား ၌ ႏိုင္ငံတကာ၏အကူအ ညီမ်ားလိုအပ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေဒါက္ တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္း က ေျပာသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားတြင္အစိုးရအေနျဖင့္ အသာစီးရေအာင္ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ဖိအားေပးသည့္အေန ျဖင့္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ၿပီး တိုက္ခိုက္ေနျခ င္းျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ယင္းအေနျဖင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္း ႏွစ္ခ်က္ကိုေတြ႕ရွိ ေၾကာင္း၊ ပထမအခ်က္မွာ စစ္ေရးအရ ဖိ အားေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအခ်က္မွာ အ ပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးသည့္ ေနာက္ KIA ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္တိုက္ပြဲမ်ားသာျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္က ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ သည့္အခ်ိန္တြင္ KIA အားေပ်ာ႔ၿပီး အ ေလွ်ာ့ေပးရန္ဆိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ပါလိမ့္ မည္ဟု ယူဆေၾကာင္းတို႔ကိုလည္း ထည့္ သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ ေျပာေရး ဆိုခြင္႔ရွိသူ ဦးညိဳအုန္းျမင့္က ''တကယ္က အားလံုး အေျခအေနမွန္ေအာင္ကို မသိၾက ေတာ့ ေအာက္ေျခနဲ႔အေပၚပိုင္းမွာ တခ်ဳိ႕ ကြဲလြဲ မႈေတြ ရွိႏိုင္တယ္။ သူေျပာတာကို မွား တယ္လို႔ ေျပာမရဘူးေပါ့။ သူ႔အေနနဲ႔ စိုးရိမ္ ေၾကာင့္ၾကလို႔ ျဖစ္ပါ လိမ္႔မယ္''ဟု ဖလား ဝါးနယူးစ္ဂ်ာနယ္သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္၏ ထင္ျမင္သံုးသပ္ ခ်က္မွာလည္း စိုးရိမ္ေၾကာင့္ ၾကမႈ သက္ သက္သာျဖစ္ေၾကာင္း ဦးညိဳအုန္းျမင့္က ယခု ကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

''ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ ခဲ့တဲ့တစ္ေလွ်ာက္မွာ အစိုးရဘက္က အသာ စီးရေအာင္ဆိုၿပီး လုပ္ခဲ့တာမ်ဳိး တစ္ခါမွ မရွိပါဘူး။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ျပႆနာမျဖစ္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ အစကတည္း ကလဲ တိုင္းရင္းသား တန္းတူညီေရးကို ေရွး႐ႈ ၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါကလဲ သူ႔ရဲ႕စိုး ရိမ္မႈသက္သက္ပဲျဖစ္မွာ ပါ''ဟု ယင္းကေျပာ သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ေလး ဦးပါဝင္ေသာအဖြဲ႕သည္ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုသို႔ေရာက္ရွိစဥ္ ကုလသမဂၢအတြင္း ေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူး ကိုယ္စားလွယ္၊ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ အေမ ရိကန္ အၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္၊ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး၊ လက္ေထာက္ႏိုင္ငံ ျခားေရးဝန္ႀကီး၊ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးေကာင္ စီ၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီေပးေရးဌာနမွ အရာရွိ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ ဆံု ခဲ့သည္။

ဝါရွင္တန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ဂြၽန္ေဟာ့ ကင္းတကၠသိုလ္ ဃွႈွ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာေရးဌာနတို႔မွ ႀကီးမွဴး က်င္းပသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ ေမာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ေနာက္ ဆံုးအေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Photo Credit : Photo: US Department of State
Yangon Media Group

No comments:

Post a comment