Tuesday, 20 January 2015

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အခ်ိဳ႕ စည္းကမ္း မလုိက္နာျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္ အဆံုးမသတ္ႏိုင္ျဖစ္ဟု ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ေျပာ

Photo: တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အခ်ိဳ႕ စည္းကမ္း မလုိက္နာျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ တြင္း စစ္ အဆံုးမသတ္ႏိုင္ျဖစ္ဟု ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ေျပာ
Tuesday, January 20, 2015

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစစ္ကို အဆုံးသတ္ရန္ အမွန္တကယ္ ဆုံးျဖတ္ထားခ်င္မွ ထားမည္ ဟု ျမန္မာစစ္ဘက္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းအခ်ဳိ႕သည္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ကို ေလးစား လိုက္နာမႈ မရွိသျဖင့္ စစ္တပ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ခ်န္နယ္ နယူးေအရွ သတင္းဌာနႏွင့္ သီးသန္႔ျပဳလုပ္သည့္ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေျခအေနမတည္ၿငိမ္မႈ၏ လကၡဏာ တစ္ရပ္အျဖစ္ လြန္ခဲ့သည့္ရက္ အနည္းငယ္က အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ ေကအိုင္ေအၾကား တိုက္ပြဲသစ္ မ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာအစိုးရသည္ လာမည့္လတြင္ အဓိက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသား အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ခုကို လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ စိတ္အားထက္သန္လ်က္ရွိသည္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အစိုးရႏွင့္ တိုက္ခိုက္ေနသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ ရွိေန ၿပီျဖစ္သည္။ ၎တို႔ ၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားမွာ ရွင္းသည္။ ႏိုင္ငံေရးညီမွ်မႈႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ၎တို႔က လိုလားေနသည္။

လူနည္းစု လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း ၎တို႔လူမ်ဳိးစု အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ မမွ်မတဆက္ဆံခံေနရၿပီး ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေရး ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားမွာလည္း လ်စ္လ်ဴ႐ႈခံေနရသည္ဟု ယူဆလ်က္ရွိသည္။

လြန္ခဲ႔သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡအခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ယင္းတို႔ထဲမွ တစ္ခု မွာ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ က ေကအိုင္ေအႏွင့္ စစ္တပ္တို႔၏ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ လူတစ္သိန္းေက်ာ္မွာ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးခဲ႔ရသည္။ ယေန႔ အခ်ိန္အထိ အမ်ားအျပားမွာ ယာယီတဲမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။

မၾကာေသးခင္က အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကား ေစ႔စပ္ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ားက အေျခအေနကို အတန္အသင့္ ၿငိမ္သက္ေစခဲ့ၿပီး တိုက္ပဲြမ်ား ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္။

ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ကို အစိုးရႏွင့္ လက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လက္မွတ္ထိုးရန္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း တိုက္ပြဲမ်ားမွာ ေျပာက္တိ ေျပာက္က်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသးၿပီး ေစ႔စပ္ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ား ကို ေႏွာင့္ယွက္လ်က္ရွိသည္။

''ဒါကေတာ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြအေပၚ မူတည္ပါတယ္။ သူတို႔က တကယ္ပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုခ်င္တာလား။ သူတို႔သာ တကယ္ပဲၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုခ်င္တယ္ဆိုရင္ မရႏိုင္စရာအေၾကာင္း မရွိပါဘူး။ သူတို႔သာ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္း အတိုင္းသြား ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ကိုယ္႔ေဒသမွာ စည္းလုံးညီ ညြတ္မႈနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵရွိမယ္ဆိုရင္ ဒီလမ္းေၾကာင္းကို သူတို႔ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဆက္ၿပီးေစာဒကမတက္ႏိုင္ဘူး။ အျငင္းပြားမႈေတြက ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေႏွာင့္ အယွက္ပါ''ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ေျပာသည္။

သေဘာတူညီခ်က္ရရွိပါက ျမန္မာ ႏိုင္ငံတိုးတက္လာမည္ကို တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးညိႇႏႈိင္း မႈအဖြဲ႔ (NCCT) က လက္ခံထားသည္။ အဓိက တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း ၁၆ ခုကို ကိုယ္စားျပဳ ေသာ ၎အဖြဲ႔က ပဋိပကၡကို အဆုံးသတ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ထားသည္။

''ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ အမွန္ တကယ္ဆုံးျဖတ္ထားပါတယ္''ဟု NCCTမွ အဖြဲ႔ဝင္ႏွင့္ ခ်င္းအမ်ဳိး သားတပ္ဦး ဦးစီးေကာင္စီ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္သူ ေဒါက္တာဆလိုင္း လ်ံမႈံဆာေခါင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

''အမ်ဳိးသားအပစ္ရပ္သေဘာတူညီ ခ်က္ရဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အမွန္တကယ္ဆုံး ျဖတ္ထားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး မူၾကမ္းကို ေရးဆြဲၿပီး အဆိုျပဳခဲ႔တဲ့ သူေတြပါ။ ဦးသိန္းစိန္ အာဏာရရခ်င္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ရဖို႔ ေတာင္းဆိုတဲ့ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးဖို႔ေတာင္းဆိုတဲ့ ေၾကညာခ်က္တစ္ခုကို ထုတ္ျပန္ခဲ႔ပါတယ္'' ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

ျပႆနာႏွစ္ခုမွာ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနေသးသည္။ တစ္ခုမွာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား၏ အနာဂတ္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ခုမွာ အပစ္ရပ္သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္မည္ဆိုသည့္အစိုးရ၏ ကတိကဝတ္ ျဖစ္သည္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုိးေရးမွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွာထက္ ဧၿပီလမွသာ ပို၍ျဖစ္ႏိုင္မည္ဟု တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ယုံၾကည္လ်က္ရွိသည္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္သာ မထိုးႏိုင္ပါက အားထုတ္မႈမ်ား အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္ကာ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီး တစ္ခုလုံးကို အႀကီးအက်ယ္ထိခိုက္ေစ မည္ ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးပါက အစိုးရအဖြဲ႔ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္လာႏိုင္သည္။

Mizzima - News in Burmese 

(ဓာတ္ပံု - အီးပီေအ)
(ဓာတ္ပံု - အီးပီေအ)
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစစ္ကို အဆုံးသတ္ရန္ အမွန္တကယ္ ဆုံးျဖတ္ထားခ်င္မွ ထားမည္ ဟု ျမန္မာစစ္ဘက္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းအခ်ဳိ႕သည္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ကို ေလးစား လိုက္နာမႈ မရွိသျဖင့္ စစ္တပ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ခ်န္နယ္ နယူးေအရွ သတင္းဌာနႏွင့္ သီးသန္႔ျပဳလုပ္သည့္ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေျခအေနမတည္ၿငိမ္မႈ၏ လကၡဏာ တစ္ရပ္အျဖစ္ လြန္ခဲ့သည့္ရက္ အနည္းငယ္က အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ ေကအိုင္ေအၾကား တိုက္ပြဲသစ္ မ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာအစိုးရသည္ လာမည့္လတြင္ အဓိက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသား အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ခုကို လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ စိတ္အားထက္သန္လ်က္ရွိသည္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အစိုးရႏွင့္ တိုက္ခိုက္ေနသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ ရွိေန ၿပီျဖစ္သည္။ ၎တို႔ ၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားမွာ ရွင္းသည္။ ႏိုင္ငံေရးညီမွ်မႈႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ၎တို႔က လိုလားေနသည္။

လူနည္းစု လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း ၎တို႔လူမ်ဳိးစု အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ မမွ်မတဆက္ဆံခံေနရၿပီး ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေရး ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားမွာလည္း လ်စ္လ်ဴ႐ႈခံေနရသည္ဟု ယူဆလ်က္ရွိသည္။

လြန္ခဲ႔သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡအခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ယင္းတို႔ထဲမွ တစ္ခု မွာ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ က ေကအိုင္ေအႏွင့္ စစ္တပ္တို႔၏ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ လူတစ္သိန္းေက်ာ္မွာ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးခဲ႔ရသည္။ ယေန႔ အခ်ိန္အထိ အမ်ားအျပားမွာ ယာယီတဲမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။

မၾကာေသးခင္က အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကား ေစ႔စပ္ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ားက အေျခအေနကို အတန္အသင့္ ၿငိမ္သက္ေစခဲ့ၿပီး တိုက္ပဲြမ်ား ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္။

ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ကို အစိုးရႏွင့္ လက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လက္မွတ္ထိုးရန္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း တိုက္ပြဲမ်ားမွာ ေျပာက္တိ ေျပာက္က်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသးၿပီး ေစ႔စပ္ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ား ကို ေႏွာင့္ယွက္လ်က္ရွိသည္။

''ဒါကေတာ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြအေပၚ မူတည္ပါတယ္။ သူတို႔က တကယ္ပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုခ်င္တာလား။ သူတို႔သာ တကယ္ပဲၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုခ်င္တယ္ဆိုရင္ မရႏိုင္စရာအေၾကာင္း မရွိပါဘူး။ သူတို႔သာ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္း အတိုင္းသြား ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ကိုယ္႔ေဒသမွာ စည္းလုံးညီ ညြတ္မႈနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵရွိမယ္ဆိုရင္ ဒီလမ္းေၾကာင္းကို သူတို႔ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဆက္ၿပီးေစာဒကမတက္ႏိုင္ဘူး။ အျငင္းပြားမႈေတြက ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေႏွာင့္ အယွက္ပါ''ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ေျပာသည္။

သေဘာတူညီခ်က္ရရွိပါက ျမန္မာ ႏိုင္ငံတိုးတက္လာမည္ကို တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးညိႇႏႈိင္း မႈအဖြဲ႔ (NCCT) က လက္ခံထားသည္။ အဓိက တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း ၁၆ ခုကို ကိုယ္စားျပဳ ေသာ ၎အဖြဲ႔က ပဋိပကၡကို အဆုံးသတ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ထားသည္။

''ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ အမွန္ တကယ္ဆုံးျဖတ္ထားပါတယ္''ဟု NCCTမွ အဖြဲ႔ဝင္ႏွင့္ ခ်င္းအမ်ဳိး သားတပ္ဦး ဦးစီးေကာင္စီ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္သူ ေဒါက္တာဆလိုင္း လ်ံမႈံဆာေခါင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

''အမ်ဳိးသားအပစ္ရပ္သေဘာတူညီ ခ်က္ရဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အမွန္တကယ္ဆုံး ျဖတ္ထားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ဟာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး မူၾကမ္းကို ေရးဆြဲၿပီး အဆိုျပဳခဲ႔တဲ့ သူေတြပါ။ ဦးသိန္းစိန္ အာဏာရရခ်င္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ရဖို႔ ေတာင္းဆိုတဲ့ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးဖို႔ေတာင္း ဆိုတဲ့ ေၾကညာခ်က္တစ္ခုကို ထုတ္ျပန္ခဲ႔ပါတယ္'' ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

ျပႆနာႏွစ္ခုမွာ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနေသးသည္။ တစ္ခုမွာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား၏ အနာဂတ္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ခုမွာ အပစ္ရပ္သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္မည္ဆိုသည့္အစိုးရ၏ ကတိကဝတ္ ျဖစ္သည္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုိးေရးမွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွာထက္ ဧၿပီလမွသာ ပို၍ျဖစ္ႏိုင္မည္ဟု တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ယုံၾကည္လ်က္ရွိသည္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္သာ မထိုးႏိုင္ပါက အားထုတ္မႈမ်ား အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္ကာ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီး တစ္ခုလုံးကို အႀကီးအက်ယ္ထိခိုက္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးပါက အစိုးရအဖြဲ႔ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္လာႏိုင္သည္။

Mizzima - News in Burmese 

No comments:

Post a Comment