Wednesday, 7 January 2015

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တစ္ဖက္နိုင္ငံမွ တရားမဝင္သစ္ခိုးထုတ္သည့္အဖြဲ႕ ႀကီးအား ဖမ္းဆီးနိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ တရားမဝင္သစ္ ခိုးထုတ္မႈမ်ားအား အေရးတႀကီး ပူးေပါင္းဖမ္းဆီးရန္လိုအပ္လာေနဟု ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးပညာရွင္မ်ားေဝဖန္

Photo: ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တစ္ဖက္နိုင္ငံမွ တရားမဝင္သစ္ခိုးထုတ္သည့္အဖြဲ႕ ႀကီးအား ဖမ္းဆီးနိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ တရားမဝင္သစ္ ခိုးထုတ္မႈမ်ားအား အေရးတႀကီး ပူးေပါင္းဖမ္းဆီးရန္လိုအပ္လာေနဟု ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးပညာရွင္မ်ားေဝဖန္
Wednesday, January 7, 2015 

တရားမဝင္ယာဥ္ႏွင့္ တစ္ဖက္နိုင္ငံသားမ်ားကိုလည္း ဇန္နဝါရီ ၅ ရက္က ထပ္မံဖမ္းဆီးရမိ
*************************************************

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၆- သစ္ခိုးထုတ္မႈအျမင့္ဆုံးေဒသျဖစ္ေသာ ကခ်င္ျပည္ နယ္အပါအဝင္ နယ္စပ္ေဒသ မ်ားတြင္ တရားမဝင္ သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ားကို အေရးတႀကီးပူးေပါင္းဖမ္းဆီး ရန္လိုအပ္လာေနေၾကာင္း သစ္ေတာႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးပညာ ရွင္မ်ားက ေထာက္ျပေျပာဆိုၾကသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕ နယ္တြင္ ဝါေရွာင္၊ မံဝိန္း၊ ဆီနီးကူး၊ မံေတာင္၊ ေလာ ခြန႔္ယန္း၊ ဆဒုံး ေဒသအတြင္း နိုင္ငံေတာ္၏သယံဇာတျဖစ္သည့္ အဖိုးတန္သစ္ မ်ားအား တရားမဝင္ခုတ္ယူၿပီး တစ္ဖက္နိုင္ငံသို႔ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ သယ္ေဆာင္ေရာင္းခ်ရန္ သစ္တင္ယာဥ္မ်ား စုစည္းျပင္ဆင္ထားရွိမႈ အား ေလေၾကာင္းကင္းေထာက္မႈအရ သိရွိရသျဖင့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ား က ဇန္နဝါရီ ၂ရက္မွ ၅ရက္အထိ နယ္ေျမရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကရာတြင္ တရားမဝင္သစ္ထုတ္ရာတြင္ အသုံးျပဳေသာ ဒိုဇာတစ္စီး၊ ပါဂ်ဲရိုး ေလးစီး၊ ပီကင္းဂ်စ္ေလးစီး၊ ဝန္ဆြဲ ယာဥ္သုံးစီး၊ ႏွစ္ခန္းတြဲယာဥ္ ႏွစ္စီး၊ အမ်ိဳးအစားစိစစ္ဆဲ သစ္တင္ယာဥ္ ၄၄ရစီး(သစ္ပါရွိယာဥ္ ၁၄စီး)၊ တုန္းဖုန္း/ေဒါင္ဖန္း ယာဥ္ေလးစီး၊ ကရိန္း ေလးစီး စုစုေပါင္းယာဥ္ ၄၇၂စီး၊ ဆိုင္ကယ္ကိုးစီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံသား က်ား ေလးဦး၊ မ ၁၆ဦးႏွင့္ တစ္ဖက္ နိုင္ငံသား က်ား ၁၁၄ဦး၊ မငါးဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၃၉ဦး၊ ခ်ိန္းေဆာႏွစ္ခု၊ အိပ္ရာ ၁ဝခု၊ ဆိုလာျပား တစ္ျပား၊ ဘက္ထရီတစ္လုံး၊ ဖုန္းႀကိဳးတိုင္တစ္ ခု၊ စိတ္ႂကြေဆးျပား ၆၈ဝျပား၊ ဘိန္း မဲေျခာက္ထုပ္၊ ဘိန္းစိမ္း ၂ဝက်ပ္သား၊ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ ၁၂၀၀ဝအား သိမ္းဆည္းရမိေၾကာင္း ဇန္နဝါရီ ငါးရက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအေပၚ သစ္ေတာပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပေျပာဆို ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

Extensionist Myanmar Environmental Education Team ဥကၠ႒ ဦးစည္သူလြင္က ''ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးမရတဲ့အတြက္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈမရွိဘူး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရွိေနသမၽွကာလပတ္လုံး သယံဇာတ ေတြက ဆုံးရႈံးေနဦးမွာပဲ၊ ကခ်င္ျပည္ နယ္တစ္ခုတည္းတင္ မဟုတ္ဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အျမန္ဆုံးရဖို႔လို႔တယ္''ဟုေျပာသည္။

နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး မ်ား တိုးျမႇင့္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေန သည္မ်ားရွိေသာ္လည္း မိမိနိုင္ငံမွ တရားမဝင္ထြက္ရွိေနသည့္ သယံဇာ တမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ေပး ရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္မႈအား နည္းေၾကာင္း၊ သစ္ေတာသယံဇာတ မ်ားမတရားဆုံးရႈံးေနရျခင္းမွာ ကခ်င္ ျပည္နယ္တစ္ခုတည္းႏွင့္ဆိုင္သည့္ ကိစၥမဟုတ္ဘဲ တစ္မ်ိဳးသားလုံးႏွင့္ ဆိုင္သည့္ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း သစ္ေတာ ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပေျပာဆို ၾကသည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနတြင္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရး မႉးခ်ဳပ္အဆင့္ထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သူတစ္ဦးက ''နယ္စပ္ေတြမွာက သစ္ခိုးထုတ္ေနမႈေတြကို ဒီအခ်ိန္ထိ မထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ေသးပါဘူး။ သစ္ေတာ ဝန္ထမ္းေတြက သာမန္ဝန္ထမ္းေတြ ပါ။ လုံျခဳံေရးအင္အားေကာင္းနဲ႔ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မွရမယ္။ အခုဖမ္း ဆီးရမိသလိုေပါ့။ စစ္တပ္၊ သစ္ေတာ၊ ရဲ အားလုံးေပါင္းၿပီးထိန္းခ်ဳပ္ရင္ရ ပါတယ္။ အခုက ပူးေပါင္းမႈအား နည္းတယ္။ ျပည္တြင္းမွာရွိေနတဲ့ သစ္ ခိုးထုတ္မႈေတြအားလုံးက နယ္စပ္ ေတြကိုပဲသြားတာပါ။ အဲ့ဒီေတာ့ အ ရင္ဆုံးနယ္စပ္ေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ရမယ္။ၿပီးရင္ျပည္တြင္းမွာပဲရွိေနတဲ့ သစ္ခိုး ထုတ္မႈေတြကို ေဖာ္ထုတ္ရမယ္။ျပည္ တြင္းမွာလဲ ေတာ္ေတာ္ဆိုးတဲ့ေနရာ ေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနေသးတယ္''ဟု ေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အစိုးရသစ္ ကာလ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ကိုအေလးေပးသည့္အေနျဖင့္ ျပည္ပသို႔ သစ္လုံးတင္ပို႔မႈမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီ၁ရက္မွစတင္ရပ္ဆိုင္းခဲ့ ေသာ္လည္း တရားမဝင္သစ္မ်ားမွာ တ႐ုတ္နိုင္ငံတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ အလုံးလိုက္ ထြက္ရွိေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္စြမ္းမရွိ ေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ လြင္က ''လုံျခဳံေရးအေျခအ ေနေတြေၾကာင့္ ဒီေနရာေတြကိုမသြားနိုင္ပါဘူး။ သတင္းၾကားတယ္ဆိုရင္ ေတာ့ တင္ျပၿပီး ပူးေပါင္းဖမ္းဆီးပါတယ္။ အခုလို တပ္ေရာပါဝင္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အျမန္ဆုံးေလ်ာ့က်သြားနိုင္ပါတယ္။ သစ္ခိုး ထုတ္မႈအဆိုး ဆုံးကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ပါပဲ။ သမိုင္းမွာလဲ ဒါမ်ိဳးဖမ္းဆီးရမိတာ ရွားပါတယ္''ဟုေျပာသည္။

ဖမ္းဆီးရမိေသာတစ္ဖက္နိုင္ငံသားမ်ားထံမွ ေကအိုင္ေအ(ကခ်င္)အဖြဲ႕ စီးပြားေရးတာဝန္ခံဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ အဆင့္ရွိ ေဇာ္ဘုတ္ထန္ လက္မွတ္ေရး ထိုးခြင့္ျပဳထားေသာ သစ္ထုတ္ ခြင့္ျပဳထားသည့္စာအား သိမ္းဆည္းရမိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ နိုင္ငံ ေတာ္၏ အဖိုးတန္သယံဇာတပစၥည္း မ်ားအား ေနာင္သားစဥ္ေျမးဆက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေရရွည္ထုတ္ယူနိုင္ ေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တရားမဝင္ သစ္ခိုးယူထုတ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ဘ႑ာႏွစ္(ေအာက္တိုဘာလအထိ ကၽြန္း/သစ္မာ/ အျခား စုစုေပါင္း ၁၃၈,၆၄၉တန္ကို တရားခံနိုင္ငံျခားသား ၁၃၀၊ နိုင္ငံသား၂၂၆၇၃ဦး၊ သစ္တင္ကား ၃၄၂၉စီး၊ ေထာ္လာဂ်ီ ၄၇ရစီး၊ သစ္ တင္ကရိန္း/ေျမေကာ္စက္/ေျမထိုး စက္ ရွစ္စီး၊ ထြန္စက္ ေျခာက္စီး၊ စက္ေလွ/ေမာ္ေတာ္ ၆၈၈စီး၊ လက္ ကိုင္လႊစက္ ၄၂၂ခု ဆက္စပ္ပစၥည္း အမ်ားအျပားႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိ ခဲ့ေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၄ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ရက္ ထုတ္ျပန္ ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

AA
Democracytoday
တရားမဝင္ယာဥ္ႏွင့္ တစ္ဖက္နိုင္ငံသားမ်ားကိုလည္း ဇန္နဝါရီ ၅ ရက္က ထပ္မံဖမ္းဆီးရမိ

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၆- သစ္ခိုးထုတ္မႈအျမင့္ဆုံးေဒသျဖစ္ေသာ ကခ်င္ျပည္ နယ္အပါအဝင္ နယ္စပ္ေဒသ မ်ားတြင္ တရားမဝင္ သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ားကို အေရးတႀကီးပူးေပါင္းဖမ္းဆီး ရန္လိုအပ္လာေနေၾကာင္း သစ္ေတာႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးပညာ ရွင္မ်ားက ေထာက္ျပေျပာဆိုၾကသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕ နယ္တြင္ ဝါေရွာင္၊ မံဝိန္း၊ ဆီနီးကူး၊ မံေတာင္၊ ေလာ ခြန႔္ယန္း၊ ဆဒုံး ေဒသအတြင္း နိုင္ငံေတာ္၏သယံဇာတျဖစ္သည့္ အဖိုးတန္သစ္ မ်ားအား တရားမဝင္ခုတ္ယူၿပီး တစ္ဖက္နိုင္ငံသို႔ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ သယ္ေဆာင္ေရာင္းခ်ရန္ သစ္တင္ယာဥ္မ်ား စုစည္းျပင္ဆင္ထားရွိမႈ အား ေလေၾကာင္းကင္းေထာက္မႈအရ သိရွိရသျဖင့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ား က ဇန္နဝါရီ ၂ရက္မွ ၅ရက္အထိ နယ္ေျမရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကရာတြင္ တရားမဝင္သစ္ထုတ္ရာတြင္ အသုံးျပဳေသာ ဒိုဇာတစ္စီး၊ ပါဂ်ဲရိုး ေလးစီး၊ ပီကင္းဂ်စ္ေလးစီး၊ ဝန္ဆြဲ ယာဥ္သုံးစီး၊ ႏွစ္ခန္းတြဲယာဥ္ ႏွစ္စီး၊ အမ်ိဳးအစားစိစစ္ဆဲ သစ္တင္ယာဥ္ ၄၄ရစီး(သစ္ပါရွိယာဥ္ ၁၄စီး)၊ တုန္းဖုန္း/ေဒါင္ဖန္း ယာဥ္ေလးစီး၊ ကရိန္း ေလးစီး စုစုေပါင္းယာဥ္ ၄၇၂စီး၊ ဆိုင္ကယ္ကိုးစီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံသား က်ား ေလးဦး၊ မ ၁၆ဦးႏွင့္ တစ္ဖက္ နိုင္ငံသား က်ား ၁၁၄ဦး၊ မငါးဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၃၉ဦး၊ ခ်ိန္းေဆာႏွစ္ခု၊ အိပ္ရာ ၁ဝခု၊ ဆိုလာျပား တစ္ျပား၊ ဘက္ထရီတစ္လုံး၊ ဖုန္းႀကိဳးတိုင္တစ္ ခု၊ စိတ္ႂကြေဆးျပား ၆၈ဝျပား၊ ဘိန္း မဲေျခာက္ထုပ္၊ ဘိန္းစိမ္း ၂ဝက်ပ္သား၊ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ ၁၂၀၀ဝအား သိမ္းဆည္းရမိေၾကာင္း ဇန္နဝါရီ ငါးရက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအေပၚ သစ္ေတာပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပေျပာဆို ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

Extensionist Myanmar Environmental Education Team ဥကၠ႒ ဦးစည္သူလြင္က ''ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး မရတဲ့ အတြက္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈမရွိဘူး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရွိေနသမၽွကာလပတ္လုံး သယံဇာတ ေတြက ဆုံးရႈံးေနဦးမွာပဲ၊ ကခ်င္ျပည္ နယ္တစ္ခုတည္းတင္ မဟုတ္ဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အျမန္ဆုံးရဖို႔လို႔တယ္''ဟုေျပာသည္။

နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး မ်ား တိုးျမႇင့္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေန သည္ မ်ား ရွိေသာ္ လည္း မိမိနိုင္ငံမွ တရားမဝင္ထြက္ရွိေနသည့္ သယံဇာ တမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ေပး ရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္မႈအား နည္းေၾကာင္း၊ သစ္ေတာသယံဇာတ မ်ားမတရားဆုံးရႈံးေနရျခင္းမွာ ကခ်င္ ျပည္နယ္တစ္ခုတည္းႏွင့္ဆိုင္သည့္ ကိစၥမဟုတ္ဘဲ တစ္မ်ိဳးသားလုံးႏွင့္ ဆိုင္သည့္ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း သစ္ေတာ ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပေျပာဆို ၾကသည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနတြင္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရး မႉးခ်ဳပ္အဆင့္ထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သူတစ္ဦးက ''နယ္စပ္ေတြမွာက သစ္ခိုးထုတ္ေနမႈေတြကို ဒီအခ်ိန္ထိ မထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ေသးပါဘူး။ သစ္ေတာ ဝန္ထမ္းေတြက သာမန္ဝန္ထမ္းေတြ ပါ။ လုံျခဳံေရးအင္အားေကာင္းနဲ႔ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မွရမယ္။ အခုဖမ္း ဆီးရမိသလိုေပါ့။ စစ္တပ္၊ သစ္ေတာ၊ ရဲ အားလုံးေပါင္းၿပီးထိန္းခ်ဳပ္ရင္ရ ပါတယ္။ အခုက ပူးေပါင္းမႈအား နည္းတယ္။ ျပည္တြင္းမွာရွိေနတဲ့ သစ္ ခိုးထုတ္မႈေတြအားလုံးက နယ္စပ္ ေတြကိုပဲသြားတာပါ။ အဲ့ဒီေတာ့ အ ရင္ဆုံးနယ္စပ္ေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ရမယ္။ၿပီးရင္ျပည္တြင္းမွာပဲရွိေနတဲ့ သစ္ခိုး ထုတ္မႈေတြကို ေဖာ္ထုတ္ရမယ္။ျပည္ တြင္းမွာလဲ ေတာ္ေတာ္ဆိုးတဲ့ေနရာ ေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနေသးတယ္''ဟု ေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အစိုးရသစ္ ကာလ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ကိုအေလးေပးသည့္အေနျဖင့္ ျပည္ပသို႔ သစ္လုံးတင္ပို႔မႈမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီ၁ရက္မွစတင္ရပ္ဆိုင္းခဲ့ ေသာ္လည္း တရားမဝင္သစ္မ်ားမွာ တ႐ုတ္နိုင္ငံတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ အလုံးလိုက္ ထြက္ရွိေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္စြမ္းမရွိ ေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ လြင္က ''လုံျခဳံေရးအေျခအ ေနေတြေၾကာင့္ ဒီေနရာေတြကိုမသြားနိုင္ပါဘူး။ သတင္းၾကားတယ္ဆိုရင္ ေတာ့ တင္ျပၿပီး ပူးေပါင္းဖမ္းဆီးပါတယ္။ အခုလို တပ္ေရာပါဝင္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အျမန္ဆုံးေလ်ာ့က်သြားနိုင္ပါတယ္။ သစ္ခိုး ထုတ္မႈအဆိုး ဆုံးကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ပါပဲ။ သမိုင္းမွာလဲ ဒါမ်ိဳးဖမ္းဆီးရမိတာ ရွားပါတယ္''ဟုေျပာသည္။

ဖမ္းဆီးရမိေသာတစ္ဖက္နိုင္ငံသားမ်ားထံမွ ေကအိုင္ေအ(ကခ်င္)အဖြဲ႕ စီးပြားေရးတာဝန္ခံဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ အဆင့္ရွိ ေဇာ္ဘုတ္ထန္ လက္မွတ္ေရး ထိုးခြင့္ျပဳထားေသာ သစ္ထုတ္ ခြင့္ျပဳထားသည့္စာအား သိမ္းဆည္းရမိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ နိုင္ငံ ေတာ္၏ အဖိုးတန္သယံဇာတပစၥည္း မ်ားအား ေနာင္သားစဥ္ေျမးဆက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေရရွည္ထုတ္ယူနိုင္ ေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တရားမဝင္ သစ္ခိုးယူထုတ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ဘ႑ာႏွစ္(ေအာက္တိုဘာလအထိ ကၽြန္း/သစ္မာ/ အျခား စုစုေပါင္း ၁၃၈,၆၄၉တန္ကို တရားခံနိုင္ငံျခားသား ၁၃၀၊ နိုင္ငံသား၂၂၆၇၃ဦး၊ သစ္တင္ကား ၃၄၂၉စီး၊ ေထာ္လာဂ်ီ ၄၇ရစီး၊ သစ္ တင္ကရိန္း/ေျမေကာ္စက္/ေျမထိုး စက္ ရွစ္စီး၊ ထြန္စက္ ေျခာက္စီး၊ စက္ေလွ/ေမာ္ေတာ္ ၆၈၈စီး၊ လက္ ကိုင္လႊစက္ ၄၂၂ခု ဆက္စပ္ပစၥည္း အမ်ားအျပားႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိ ခဲ့ေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၄ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ရက္ ထုတ္ျပန္ ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

AA
‪Democracytoday‬

No comments:

Post a Comment