Wednesday, 7 January 2015

နိုင္ငံျခားသားမ်ား PR ေလၽွာက္ထားခြင့္ ပုံစံထုတ္ေပးထားသူမ်ား ယခုလ ၂၉ရက္ေန႔တြင္ လာေရာက္ေလၽွာက္ထားနိုင္ၿပီ

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္း နိုင္ငံျခားသားမ်ားအျမဲတမ္း ေနထိုင္ခြင့္ (PR) ေလၽွာက္ထားခြင့္ ေဖာင္ထုတ္ေပးထားသူ မ်ား ဇန္နဝါရီ ၂၉ရက္တြင္စတင္၍ ကိုယ္တိုင္လာ ေရာက္ေလၽွာက္ထားနိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ ေရးမွ သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ (PR) ေလၽွာက္ထား ခြင့္ေဖာင္ထုတ္ေပးထားသူ ၂၀ဝေက်ာ္ ခန႔္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ ရာဒုကၡသည္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရသူ၊ နိုင္ငံ တစ္ခုမွတစ္ခုသို႔ နိုင္ငံေရး ခိုလႈံခြင့္ယူၿပီး ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ နိုင္ငံတကာျပစ္မႈမွတ္ တမ္းရွိ၍ Black List သြင္းခံထားရသူမ်ားကို ေလၽွာက္ ထားခြင့္ျပဳ သြား မည္မဟုတ္ေၾကာင္း လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာနက ဆိုသည္။

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမွအဆင့္ျမင့္အရာရွိတစ္ဦးက ''PR စေပးၿပီဆိုၿပီး ပထမေၾက ညာထားတဲ့ ဒီဇင္ ဘာ ၂၉ရက္ တုန္းက ေလၽွာက္ခ်င္တဲ့သူေတြကို ေလၽွာက္ထား မယ့္ လူကိုယ္ တိုင္ျဖစ္ေစ၊ ေလၽွာက္ထားမယ့္ လူရဲ႕ ပတ္စ္ပို႔နဲ႔ျဖစ္ေစ ေဖာင္ လာေရာက္ ထုတ္ယူခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး အခုေတာ့ ေဖာင္ ထုတ္ေပးၿပီးတစ္လအၾကာ အဲဒီေဖာင္ ထုတ္သြားတဲ့လူေတြကို ေဖာင္ျပန္တင္ ခိုင္းေတာ့မွာပါ။ စစ္ေဆး မႈေတြ ေဆာင္ရြက္ ေတာ့မွာ ပါ''ဟု ဇန္နဝါရီ၆ရက္ ေန႔က ဒီမိုကေရစီတူေဒးသို႔ အတည္ျပဳ ေျပာသည္။

ထိုသို႔ေလၽွာက္ထားသူမ်ားတြင္ ဒုကၡသည္အျဖစ္ခံအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမွ သတ္ မွတ္ျခင္း မခံယူထားသူ၊ နိုင္ငံ ေရးခိုလႈံခြင့္မယူသူ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ႏွင့္ နိုင္ငံတ ကာျပစ္မႈမွတ္တမ္းမရွိသူ၊ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ ေၾကာင္းႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂါ ကင္းရွင္းေၾကာင္း သက္ ဆိုင္ရာနိုင္ငံမွ တရားဝင္ေထာက္ခံခ်က္မူရင္း တင္ျပ နိုင္သည့္သူ၊ ျမန္မာ နိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုေလး စားလိုက္နာကာ နိုင္ငံ့အက်ိဳးစီးပြား အေလးထား လိုသူႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ားအား ခြင့္ျပဳသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဆိုထားသည္။

လာေရာက္ေလၽွာက္ထားသူမ်ားသည္ (PR)အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ဗဟိုေကာ္မတီမွ (PR) ေလၽွာက္ထား ျခင္းအေပၚ လူေတြ႕စစ္ေဆးမႈ ကိုအ ေၾကာင္းၾကားရာတြင္ လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္နိုင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခြင့္ျပဳ မျပဳကိုမူ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ဗဟိုေကာ္မတီမွ ဆုံးျဖတ္သြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

PR ရရွိပါက ငါးႏွစ္သက္တမ္း ေနထိုင္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး၊ တစ္ႏွစ္လၽွင္ ေဒၚလာ ၁၀၀၀ ေပး ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း PR ျဖင့္ေနထိုင္ခြင့္ရရွိသူမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္ ခြင့္ကိုျမန္မာနိုင္ငံ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအတိုင္း ခြင့္ျပဳေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ျမန္ မာနိုင္ငံသားမ်ားနည္းတူ ဆႏၵမဲေပးခြင့္၊ အစိုးရဝန္ ထမ္းျဖစ္ခြင့္၊ ျပည္သူ႔ မဲဆႏၵခံယူကာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ျပဳလုပ္ခြင့္ႏွင့္ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ကိုမူ ဥပေဒအရခြင့္မျပဳထားေၾကာင္း၊ (PR) စတင္ခြင့္ျပဳမည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမွ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္သန္းက ေျပာဆိုထားသည္။

လက္ရွိအေျခအေနအရ နိုင္ငံေတာ္၏ လူမႈစီးပြားဘဝဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ ေစရန္၊ အေထာက္အကူျပဳနိုင္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသည့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ ျပည္ပသို႔ေရာက္ရွိေနသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံသားေဟာင္း ပညာရွင္ မ်ား၊ ရင္း ႏွီးျမႇုပ္ႏွံလိုသူမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံသားမ်ား ျဖင့္ နီးကပ္သည့္ဇနီးခင္ပြန္းမ်ား၊ ၎တို႔၏ သားသမီးမ်ား စသည့္တို႔အတြက္ PR စနစ္ကို အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ နိုင္ငံသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ ႏွင့္ ပတ္သက္ သူမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ PR စနစ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္နိုင္ရန္ အာဆီယံကိုးနိုင္ငံႏွင့္ အေမရိကား၊ အိႏၵိယ၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ အာဖရိက စသည့္နိုင္ငံမ်ားမွ PR စနစ္ မ်ားကို ေလ့လာကာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအျပင္ ပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ပါေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ကာ နည္းပညာမ်ားရယူ၍ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ZCH
Democracytoday‬

No comments:

Post a comment