Tuesday, 16 September 2014

ဗဟုိဘဏ္သီးျခားရပ္တည္ခြင့္မရေသးေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းမ်ား လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ဟုဆုိ

 ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိ ဘဏ္သည္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အျပည့္အ၀သီးျခား ရပ္တည္ လုပ္ ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း မရိွဘဲ  အစိုးရ ႏွင့္တြဲ၍  လုပ္ေဆာင္ေန ရေသး ေသာ္ လည္း အခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းမ်ား တြင္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားကဲ့သုိ႔ မဟုတ္ဘဲ အားလံုးကုိဆန္႔က်င္လုပ္ ေဆာင္ေနမႈမ်ားရိွေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယဥကၠ႒  ဦးဆက္ ေအာင္ ကေျပာသည္။
အစိုးရႏွင့္ တဲြဖက္လုပ္ ေဆာင္မႈမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဗဟုိ ဘဏ္သာမက ကမၻာ တစ္၀န္း တြင္ရိွေသာ ဗဟုိဘဏ္အမ်ားစု မွာလည္း အလားတူလုပ္ေဆာင္ ရေၾကာင္း ၎က ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ႏႈိင္း ယွဥ္ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

‘‘ဗဟုိဘဏ္က ႏုိင္ငံေတာ္ နဲ႔  တဲြလုပ္ရတယ္ဆုိေပမယ့္ ဗဟုိဘဏ္က အျခား၀န္ႀကီးဌာနေတြ နဲ႔ မတူတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ တခ်ဳိ႕ အခ်က္ေတြမွာ အကုန္လံုးကုိ ဆန္႔က်င္ၿပီးေတာ့ လုပ္ေနတာ ေတြရိွတယ္’’ဟု ဦးဆက္ေအာင္ ကဆုိသည္။

ဗဟိုဘဏ္က ေခ်းေငြႏႈန္း၊ အပ္ေငြႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ အတုိးႏႈန္းထားမ်ားေပၚတြင္ လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ၿပီး ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္မ်ား၊ ေငြေၾကး သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား၊ ယင္းတို႔၏ အတုိးႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဆံုးျဖတ္လုပ္ကုိင္ေၾကာင္း  သတင္းရ ရိွသည္။

‘‘အတိုးႏႈန္းထိန္းညိႇေရးမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေခ်းေငြႏႈန္း (Lend-ing Rate) နဲ႔ Deposit Rate ေတြကို ဗဟုိဘဏ္က ထိန္းခ်ဳပ္ထား ပါတယ္။ ဒါကလည္း အတုိးႏႈန္း ထိန္းညိႇေရးလုပ္ငန္းစဥ္မၿပီးေသး ခ်ိန္မုိ႔လို လုပ္ရ တာပါ။ အတုိးႏႈန္း ထိိန္းညိႇေရးက ခ်က္ခ်င္းလုပ္လုိ႔ မရပါဘူး။ သူ႔အဆင့္နဲ႔သူ လုပ္ရ ပါတယ္။ အတုိးႏႈန္းထိန္းညိႇေရး ကုိ ဘယ္လိုလုပ္လဲဆုိေတာ့ ေစ်း ကြက္က ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ႏႈန္းျဖစ္ ေအာင္ လုပ္ျခင္းပါပဲ’’ဟု ဦး ဆက္ေအာင္ကဆုိသည္။

‘‘ဗဟိုဘဏ္က အကုန္လံုး ကိုေတာ့ ကုိယ္ဘာသာကုိယ္လုပ္ လုိ႔မရပါဘူး ဆိုတာ ႏုိင္ငံတုိင္းမွာ လည္း ဒီလိုလုပ္ရ တာေတြရိွ တယ္။ လံုးလံုးလြတ္လပ္ တဲ့ ႏုိင္ငံ မ်ိဳးမွာပဲ အားလံုးကုိယ့္ဘာသာကုိယ္လုပ္ႏုိင္တာ ရိွတယ္။ ဒီလိုအစိုးရနဲ႔ တဲြလုပ္တယ္ဆိုတာလည္းအျပန္အလွန္စိစစ္ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ သေဘာနဲ႔ လုပ္တာပါ’’ဟု ယခင္ ဗဟုိဘဏ္ဥကၠ႒ေဟာင္း ဦးသန္း လြင္က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

သုိ႔ေသာ္ဗဟုိဘဏ္မွ ဥကၠ႒ မ်ားကိုလည္း ယခင္ကဲ့သုိ႔ မဟုတ္ ဘဲ ၀န္ႀကီးအဆင့္ ထိ လုပ္ပုိင္ခြင့္ မ်ားေပး၍ လုပ္ေဆာင္ခုိင္းထား သည္မ်ားရိွသည့္အတြက္ လုပ္ ကုိင္မႈမ်ား  ပိုမုိတုိးတက္လုပ္ ေဆာင္ရန္ ရိွေနေၾကာင္း ဦးသန္း လြင္ကေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ဗဟုိဘဏ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ က႑မ်ားစြာရိွ ေနေသးသည့္အတြက္ ပညာရွင္ မ်ားစြာ ထားရန္ႏွ င့္ ေမြးထုတ္ရန္ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း ၎က အႀကံျပဳသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္ သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္မွစကာ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ ႀကီးဌာနလက္ေအာက္မွာမရွိဘဲ သီးျခားရပ္တည္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ေပးခဲ့သည္။

7Day DAILY 

No comments:

Post a Comment