Tuesday, 16 September 2014

ခြပ္ေဒါင္းတစ္ေကာင္ဖမ္းရင္ ခြပ္ေဒါင္းတစ္သန္းနဲ့ ရင္ဆုိင္ရလိမ္႕မယ္

Photo: ခြပ္ေဒါင္းတစ္ေကာင္ဖမ္းရင္ ခြပ္ေဒါင္းတစ္သန္းနဲ့ ရင္ဆုိင္ရလိမ္႕မယ္
Tuesday, September 16, 2014

ရန္ကုန္ရွိ တက္ၠသိုလ္သံုးခု တြင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ (တကသ) မွ အမ်ိဳးသား ပညာေရးဥပေဒကို ကန္႔ကြက္ ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္စာရြက္ မ်ားကို စက္တင္ဘာ ၉ ရက္မွ ၁၁ ရက္အထိ သံုးရက္ဆက္တုိက္ ေ၀ငွေၾကာင္း သိရသည္။

““ဒီဥပေဒကို ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေတြ သိရွိနားလည္ မႈ နည္းပါးတယ္။ တခ်ိဳ႕ဆုိ မသိ ၾကဘူး။ တကၠသိုလ္သံုးခုမွာ လႈပ္ ရွားမႈေတြ လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒီ ဥပေဒထဲမွာပါတဲ့အခ်က္ေတြဟာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေတြရွိေနတယ္ဆုိ တာကို ေက်ာင္းသားထုသိေအာင္ ရွင္းျပခဲ့တယ္။ အဲဒီခါမွာ ကၽြန္ ေတာ္တို႔ကို ေက်ာင္းထဲ၀င္ခြင့္ မေပးဘူး။ အျပင္မွာပဲလုပ္ခုိင္းတယ္။ 

အဲဒီကိစၥကမျဖစ္သင့္ဘူး။ ဒီဥပေဒအေကာင္း၊ အဆုိးကို ေက်ာင္းသားထု
သိသင့္တယ္””ဟု ဒဂံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂ္ၢ မွ ကိုပုိင္ရဲသူက ေျပာၾကားသည္။

စက္တင္ဘာ ၉ရက္တြင္ရန္ ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ (ေလွာ္ ကား)၊ ၁၀ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ကြန္ ပ်ဴတာတကၠသိုလ္တုိ႔၌ စာေမးပဲြ ေျဖၿပီးထြက္
လာေသာေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို (တကသ)မွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အမ်ိဳးသား ပညာေရးဥပေဒအေပၚကန္႔ကြက္ ေၾကာင္းသေဘာထားထုတ္ျပန္ ခ်က္ကို ေ၀ငွခဲ့သည့္အျပင္ ယင္း ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္း ေဟာေျပာမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါလႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္ရာ တြင္ဗဟန္းကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ ၌ ေက်ာင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားကလာ ေရာက္ဟန္႔တားမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး လႈပ္ ရွားမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ကြန္ပ်ဴ တာတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသား ႏွစ္ဦးကို ေက်ာင္းတာ၀န္ခံမ်ားမွ မိဘေခၚယူမႈျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိ ရသည္။

““ဒီလႈပ္ရွားမႈကို နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ တားဆီးတာခံခဲ့ရတယ္။ ဥပေဒ စၿပီး အတည္ျပဳခဲ့တဲ့အခ်ိန္ကကၽြန္ ေတာ္တုိ႔ေက်ာင္းသားေတြစာေမး ပဲြေျဖေနတယ္။ ကၽြႏ္ေတာ္တို႔ဘာ မွ မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ဘူး။ ေက်ာင္းသား ထုလုိလားတဲ့အထိ လႈပ္ရွားမႈေတြ တက္ၠသိုလ္ေတြမွာဆက္လက္လုပ္ သြားမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဟန္႔ တားဖမ္းဆီးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ခြပ္ ေဒါင္းတစ္ေကာင္ဖမ္းရင္ခြပ္ေဒါင္း တစ္သန္းနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရလိမ့္မယ္”” ဟု တကသ အဖဲြ႕၀င္ေက်ာင္းသား မ်ားကဆုိသည္။

သမၼတ၏သေဘာထားမွတ္ ခ်က္ ၂၅ ခ်က္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ျပန္လည္ေပးပို႔ထား သည့္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ ၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍သေဘာထား မွတ္ခ်က္မ်ားအနက္ ၃ ခ်က္ကို မူလအတည္ျပဳထားသည့္အတုိင္း ထားရွိမည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ ေပၚေနၿပီးယင္းသေဘာထားမွတ္ ခ်က္ ၃ခုမွာ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ပါ ၀င္သည့္စနစ္တစ္ခုလံုး ၂၀၂၇ မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ မသင္ မေနရအလယ္တန္းအဆင့္ပညာ ေရးစနစ္လႈပ္ရွားမႈကို ယခုႏွစ္ တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေကာ္မရွင္ဖဲြ႕စည္းရာတြင္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အတည္ ျပဳခ်က္ရယူရန္တုိ႔ျဖစ္သည္။

သမၼတေပးပို႔လုိက္သည့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားကိုျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ေဆြးေႏြး ၿပီးပါက ဒုတိယအႀကိမ္ဥပေဒမူ ၾကမ္းကို ခုနစ္ရက္အတြင္းသမၼတ လက္မွတ္ေရးထုိးရမည္ျဖစ္ၿပီးေရး ထုိးျခင္းမျပဳပါကလည္း ခုနစ္ရက္ ျပည့္ပါကအလုိအေလ်ာက္အတည္ ျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။ 

Hot News Journal
ရန္ကုန္ရွိ တက္ၠသိုလ္သံုးခုတြင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ(တကသ)မွ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒ ကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္စာရြက္မ်ားကို စက္တင္ဘာ ၉ ရက္မွ ၁၁ ရက္အထိ သံုးရက္ ဆက္တုိက္ ေ၀ငွေၾကာင္း သိရသည္။
““ဒီဥပေဒကို ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေတြ သိရွိနားလည္မႈ နည္းပါးတယ္။ တခ်ိဳ႕ဆုိမသိၾကဘူး။ တကၠသိုလ္ သံုးခုမွာ လႈပ္ရွားမႈေတြ လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒီဥပေဒထဲမွာပါတဲ့အခ်က္ေတြဟာ ဗဟိုခ်ဳပ္ ကိုင္မႈေတြ ရွိေနတယ္ဆုိ တာကို ေက်ာင္းသားထုသိေအာင္ ရွင္းျပခဲ့တယ္။ အဲဒီခါမွာ ကၽြန္ ေတာ္ တို႔ကို ေက်ာင္းထဲ ၀င္ခြင့္ မေပးဘူး။ အျပင္မွာပဲလုပ္ခုိင္းတယ္။

အဲဒီကိစၥကမျဖစ္သင့္ဘူး။ ဒီဥပေဒအေကာင္း၊ အဆုိးကို ေက်ာင္းသားထုသိသင့္တယ္””ဟု ဒဂံုတကၠ သိုလ္ေက်ာင္း သား သမဂ္ၢမွ ကိုပုိင္ရဲသူက ေျပာၾကားသည္။

စက္တင္ဘာ ၉ရက္တြင္ရန္ ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ (ေလွာ္ ကား)၊ ၁၀ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ကြန္ ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္တုိ႔၌ စာေမးပဲြ ေျဖၿပီးထြက္လာေသာေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို (တကသ)မွ ထုတ္ျပန္ ထားသည့္ အမ်ိဳးသား ပညာေရးဥပေဒအေပၚကန္႔ကြက္ ေၾကာင္းသေဘာထားထုတ္ျပန္ ခ်က္ကို ေ၀ငွ ခဲ့သည့္အျပင္ ယင္း ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္း ေဟာေျပာမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါလႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္ရာ တြင္ဗဟန္းကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ ၌ ေက်ာင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားက လာ ေရာက္ ဟန္႔တားမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး လႈပ္ ရွားမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ကြန္ပ်ဴ တာတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္း သား ႏွစ္ဦး ကို ေက်ာင္းတာ၀န္ခံမ်ားမွ မိဘေခၚယူမႈျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိ ရသည္။

““ဒီလႈပ္ရွားမႈကို နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ တားဆီးတာခံခဲ့ရတယ္။ ဥပေဒ စၿပီး အတည္ျပဳခဲ့တဲ့အခ်ိန္က ကၽြန္ ေတာ္ တုိ႔ေက်ာင္းသားေတြစာေမး ပဲြေျဖေနတယ္။ ကၽြႏ္ေတာ္တို႔ဘာ မွ မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ဘူး။ ေက်ာင္းသား ထုလုိလားတဲ့ အထိ လႈပ္ရွားမႈေတြ တက္ၠသိုလ္ေတြမွာဆက္လက္လုပ္ သြားမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဟန္႔ တားဖမ္းဆီးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ခြပ္ ေဒါင္းတစ္ေကာင္ဖမ္းရင္ခြပ္ေဒါင္း တစ္သန္းနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရလိမ့္မယ္”” ဟု တကသ အဖဲြ႕၀င္ေက်ာင္းသား မ်ားကဆုိသည္။

သမၼတ၏သေဘာထားမွတ္ ခ်က္ ၂၅ ခ်က္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ျပန္လည္ေပးပို႔ထား သည့္ အမ်ိဳးသား ပညာေရးဥပေဒ ၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍သေဘာထား မွတ္ခ်က္မ်ားအနက္ ၃ ခ်က္ကို မူလ အတည္ျပဳထားသည့္အတုိင္း ထားရွိမည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ ေပၚေနၿပီးယင္းသေဘာထားမွတ္ ခ်က္ ၃ ခုမွာ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ပါ ၀င္သည့္စနစ္တစ္ခုလံုး ၂၀၂၇ မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ မသင္ မေနရ အလယ္တန္းအဆင့္ပညာ ေရးစနစ္လႈပ္ရွားမႈကို ယခုႏွစ္ တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေကာ္မရွင္ ဖဲြ႕စည္း ရာတြင္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အတည္ ျပဳခ်က္ရယူရန္တုိ႔ျဖစ္သည္။

သမၼတေပးပို႔လုိက္သည့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားကိုျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ေဆြးေႏြး ၿပီးပါက ဒုတိယ အႀကိမ္ဥပေဒမူ ၾကမ္းကို ခုနစ္ရက္အတြင္းသမၼတ လက္မွတ္ေရးထုိးရမည္ျဖစ္ၿပီးေရး ထုိးျခင္းမျပဳပါ ကလည္း ခုနစ္ရက္ ျပည့္ပါကအလုိအေလ်ာက္အတည္ ျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။

Hot News Journal

No comments:

Post a Comment