Friday, 28 March 2014

မေျပာင္းလဲေသာ ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ အခြင့္အေရး လက္တစ္ဆံုးႏိႈက္မယ့္ UWSA

Photo: မေျပာင္းလဲေသာ ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ အခြင့္အေရး လက္တစ္ဆံုးႏိႈက္မယ့္ UWSA
Friday, March 28, 2014

“၀” ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးတပ္မေတာ္ UWSA အဖြဲ႕က ဦးေပၚလိုက္ခမ္း ဦးေဆာင္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ ေရး အဖြဲ႕၀င္ေတြဟာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေတြ႕ဖို႔ရွိတယ္ဆိုၿပီး သတင္းေတြ ထြက္ေပၚလာ ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႕နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေတြ႕ဆံုမွာျဖစ္ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးမွာ လက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔ ကိစၥေတြကို ေဆြးေႏြးဖို႔ ရွိတယ္ဆိုၿပီး အသံေကာင္း ဟစ္ျပလိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ေတြ႕ဆံုမႈ မျဖစ္ေသးခင္ကတည္းက ယံုၾကည္ရမွာလား UWSA ရယ္လို႔ ေမးခ်င္စရာေကာင္းေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတနဲ႔ အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕တို႔က UWSA “၀” ကို လက္ခံေတြ႕ဆံုမယ္ မေတြ႕ ဆံုဘူး မေျပာႏိုင္ေသးေပမယ့္ “၀” အဖြဲ႕ကေတာ့ တစ္ဖက္သတ္ အေျပာနဲ႔ ေက်နပ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ ရည္မွန္းခ်က္အတိုင္း လိုခ်င္သမွ် အခြင့္အေရးကို လက္တစ္ဆံုးႏိႈက္ၿပီး ေတာင္းခြင့္ရေတာ့မယ္လို႔ ယူဆထားပံုရပါတယ္။
UWSP/ UWSA “၀” အဖြဲ႕ဆိုတာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းေဒသႀကီး ေပထားတာေတာင္ ေလာဘေဇာ တက္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေပးဖို႔ အခြင့္အေရး ရရင္ရသလို ေတာင္းဆိုေနတဲ့ အဖြဲ႕ဆိုတာ ျပည္သူအားလံုး အသိပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ “၀” အဖြဲ႕ရဲ႕ သံေယာင္ကိုလိုက္ၿပီး မေန႔တစ္ေန႔ကမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈရယူထားတဲ့ KIA,RCSS/SSA,SSPP/SSA နဲ႔ အျခားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း ေတြကပါ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု၊ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ ဆိုၿပီး သံေယာင္လိုက္ၿပီး ေအာ္လာခဲ့ၾကတာပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။

ဒီေတာ့ UWSA “၀” ရည္မွန္းခ်က္က ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရျပည္နယ္ ရရွိေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခု သမၼတနဲ႔ ေတြ႕ဆံုခြင့္ရရင္ အဲဒီကိစၥကိုပဲ အေလးအနက္ထားေတာင္းဆိုမွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးအတြက္ ဦးေအာင္မင္းတို႔နဲ႔ ေတြ႕ဆံုမယ္ဆိုတာ ဟန္ျပသက္သက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ UWSA “၀” အဖြဲ႕ဟာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕နဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အတြက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးတိုင္း တက္ေရာက္ျခင္းမရွိခဲ့ပဲ ဥပေကၡာျပဳခဲ့တာခ်ည္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္လို႔ UWSA “၀” အဖြဲ႕အေနနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို စိတ္၀င္စားတယ္ဆိုရင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲေတြ မွာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ လိုင္ဇာမွာလုပ္တဲ့ အပစ္ရပ္ေရး အႀကိဳညီလာခံ နဲ႔ ျမစ္ႀကီးနားမွာလုပ္တဲ့ အပစ္ရပ္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲမွာလည္း UWSA “၀” မတက္ေရာက္ခဲ့ပါဘူး။ ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕ ေလာခီးလာမွာ လုပ္တဲ့ အပစ္ရပ္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲမွာလည္း UWSA “၀” မတက္ေရာက္ခဲ့ပါဘူး။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ အတြက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ ယူခ်ိန္မွာ “၀” အဖြဲ႕က ကိုယ္နဲ႔ မဆိုင္သလို ေနခဲ့တာ အထင္အရွားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
UWSA “၀” အဖြဲ႕ဟာ အျခားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ အေရာတ၀င္မရွိပဲ သီးျခားရပ္တည္ေနတဲ့ အင္အားႀကီးလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ပံ့ပိုးမႈေၾကာင့္ စီးပြားေရးသာမက စစ္ေရး မွာပါ ေတာင့္တင္းလာတာျဖစ္လို႔ သူတို႔ လိုခ်င္တဲ့ ကိုယ္ပိုင္ျပည္နယ္ မရရေအာင္ ေတာင္းဆိုဖို႔ စိုင္းျပင္းေနတာ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ UWSA “၀” အဖြဲ႕ဟာ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈ၊ လက္နက္ေမွာင္ခိုမႈေတြနဲ႔ တ႐ွိန္ထိုး ႀကီးပြားခ်မ္းသာလာၿပီး တ႐ုတ္ရဲ႕ ၾသဇာခံ ျပည္နယ္တစ္ခုအသြင္ ရပ္တည္ေနၿပီလို႔ေတာင္ အသံေတြ ထြက္လာခဲ့ပါၿပီ။

အခ်ဳပ္ေျပာရရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတနဲ႔ ေတြ႕ဆံုဖို႔ ျပင္ဆင္လာတဲ့ UWSA “၀” အဖြဲ႕ဟာ မေျပာင္းလဲေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရျပည္နယ္ ေတာင္းဆိုဖို႔ ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ ရသမွ် အခြင့္အေရးေတြကို လက္တစ္ဆံုးႏိႈက္ၿပီး ေတာင္းဆိုလာမွာကို သတိထား ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။

ေန၀န္းသစ္
ျမန္မာျပည္သား
“၀” ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးတပ္မေတာ္ UWSA အဖြဲ႕က ဦးေပၚလိုက္ခမ္း ဦးေဆာင္တဲ့ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ ေရး အဖြဲ႕၀င္ေတြဟာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေတြ႕ဖို႔ရွိတယ္ဆိုၿပီး သတင္းေတြ ထြက္ေပၚလာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႕နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ မွာ ေတြ႕ဆံုမွာျဖစ္ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးမွာ လက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔ ကိစၥေတြကို ေဆြးေႏြးဖို႔ ရွိတယ္ဆိုၿပီး အသံေကာင္း ဟစ္ျပလိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။
ေတြ႕ဆံုမႈ မျဖစ္ေသးခင္ကတည္းက ယံုၾကည္ရမွာလား UWSA ရယ္လို႔ ေမးခ်င္စရာေကာင္းေနပါ တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတနဲ႔ အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕တို႔က UWSA “၀” ကို လက္ခံေတြ႕ဆံု မယ္ မေတြ႕ ဆံုဘူး မေျပာႏိုင္ေသးေပမယ့္ “၀” အဖြဲ႕ကေတာ့ တစ္ဖက္သတ္ အေျပာနဲ႔ ေက်နပ္ေန ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ ရည္မွန္းခ်က္အတိုင္း လိုခ်င္သမွ် အခြင့္အေရးကို လက္တစ္ ဆံုးႏိႈက္ၿပီး ေတာင္းခြင့္ရေတာ့မယ္လို႔ ယူဆထားပံုရပါတယ္။

UWSP/ UWSA “၀” အဖြဲ႕ဆိုတာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းေဒသႀကီး ေပထားတာေတာင္ ေလာဘေဇာ တက္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေပးဖို႔ အခြင့္အေရး ရရင္ရသလို ေတာင္းဆိုေနတဲ့ အဖြဲ႕ဆိုတာ ျပည္သူအားလံုး အသိပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ “၀” အဖြဲ႕ရဲ႕ သံေယာင္ကိုလိုက္ၿပီး မေန႔တစ္ေန႔ကမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈရယူထားတဲ့ KIA,RCSS/SSA,SSPP/SSA နဲ႔ အျခားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း ေတြကပါ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု၊ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ ဆိုၿပီး သံေယာင္ လိုက္ၿပီး ေအာ္လာခဲ့ၾကတာပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။

ဒီေတာ့ UWSA “၀” ရည္မွန္းခ်က္က ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရျပည္နယ္ ရရွိေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခု သမၼတနဲ႔ ေတြ႕ဆံုခြင့္ရရင္ အဲဒီကိစၥကိုပဲ အေလးအနက္ထားေတာင္းဆိုမွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးအတြက္ ဦးေအာင္မင္းတို႔နဲ႔ ေတြ႕ဆံုမယ္ဆိုတာ ဟန္ျပသက္သက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ UWSA “၀” အဖြဲ႕ဟာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕နဲ႔ တိုင္းရင္း သား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အတြက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးတိုင္း တက္ေရာ က္ျခင္း မရွိ ခဲ့ပဲ ဥပေကၡာျပဳခဲ့တာခ်ည္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္လို႔ UWSA “၀” အဖြဲ႕အေနနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို စိတ္၀င္စားတယ္ ဆိုရင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲေတြ မွာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ လိုင္ဇာမွာ လုပ္ တဲ့ အပစ္ရပ္ေရး အႀကိဳညီလာခံ နဲ႔ ျမစ္ႀကီးနားမွာလုပ္တဲ့ အပစ္ရပ္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲမွာလည္း UWSA “၀” မတက္ေရာက္ခဲ့ပါဘူး။ ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕ ေလာခီးလာမွာ လုပ္တဲ့ အပစ္ရပ္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲ မွာလည္း UWSA “၀” မတက္ေရာက္ခဲ့ပါဘူး။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ အတြက္ ႏွစ္ ဦးႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ ယူခ်ိန္မွာ “၀” အဖြဲ႕က ကိုယ္နဲ႔ မဆိုင္သလို ေနခဲ့တာ အထင္ အရွားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

UWSA “၀” အဖြဲ႕ဟာ အျခားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ အေရာတ၀င္မရွိပဲ သီးျခားရပ္တည္ေနတဲ့ အင္အားႀကီးလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ပံ့ပိုးမႈေၾကာင့္ စီးပြားေရးသာမက စစ္ေရး မွာပါ ေတာင့္တင္းလာတာျဖစ္လို႔ သူတို႔ လိုခ်င္တဲ့ ကိုယ္ပိုင္ျပည္နယ္ မရရေအာင္ ေတာင္းဆိုဖို႔ စိုင္းျပင္းေနတာ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ UWSA “၀” အဖြဲ႕ဟာ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈ၊ လက္နက္ေမွာင္ခိုမႈေတြနဲ႔ တ႐ွိန္ထိုး ႀကီးပြားခ်မ္းသာလာၿပီး တ႐ုတ္ရဲ႕ ၾသဇာခံ ျပည္နယ္တစ္ခုအသြင္ ရပ္တည္ေနၿပီလို႔ေတာင္ အသံေတြ ထြက္လာခဲ့ပါၿပီ။

အခ်ဳပ္ေျပာရရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတနဲ႔ ေတြ႕ဆံုဖို႔ ျပင္ဆင္လာတဲ့ UWSA “၀” အဖြဲ႕ဟာ မေျပာင္းလဲေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရျပည္နယ္ ေတာင္းဆိုဖို႔ ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ ရသမွ် အခြင့္အေရးေတြကို လက္ တစ္ဆံုးႏိႈက္ၿပီး ေတာင္းဆိုလာမွာကို သတိထား ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။

ေန၀န္းသစ္
ျမန္မာျပည္သား

No comments:

Post a Comment