Friday, 28 March 2014

သူရဦးေရႊမန္းႏွင္႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မီဒီယာမ်ားႏွင္႕ေတြ႔ဆံု


ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သူရဦးေရႊမန္း ႏွင့္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တရားဥပေဒစိုးမိုး ေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ ယမန္ ေန႔ညေနက သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု စဥ္ ေမးျမ န္းေျဖၾကားခဲ့သည္မ်ား ကုိ ဆက္လက္ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။


ေမး။ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြကေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဦးေရႊမန္းကတစ္ဖက္၊ သမၼတနဲ႔ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ကတစ္ဖက္ လုိ႔ေျပာေနၾကတာရွိသလုိ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လဲ အဖြဲ႕ဝင္၁၁ ဦးပါတဲ့ ကာလံုအစည္းအေဝး ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတုိင္းလုပ္ေနၾကတာ၊ ရန္ျဖစ္ခ်င္ဟန္ေဆာင္ေနၾကတာလုိ႔သံုးသပ္ ေနၾကတာရွိပါတယ္။ ဒီေတာ့လက္ေတြ႕ အေျခအေနမွာ ဘယ္လုိသြားေနၾကသလဲ သိခ်င္ပါတယ္။

သူရဦးေရႊမန္း။ ႏိုင္ငံနဲ႔ ႏိုင္ငံသားအက်ိဳး စီးပြားအတြက္ဆုိရင္ ပါတီစြဲ၊ဝါဒစြဲ၊ေဒသစြဲ၊ လူမ်ိဳးစြဲ၊ ကုိးကြယ္တဲ့ အယူဘာသာစြဲ မထားဘဲ ပါဝင္ပူးေပါင္းၾကမယ္။ မိမိတို႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ၊ ပါတီေတြ ဒီလိုပဲက်င့္သံုးေနၾကပါတယ္။ ႏုိင္ငံနဲ႔ႏုိင္ငံ သားအက်ိဳးအတြက္ဆုိရင္ ပါဝင္႐ုံတင္မက ဘူး။ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းဖုိ႔ အျမဲအသင့္ရွိေနပါ တယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုေရာက္ေနတဲ့ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးအေနနဲ႔ ဒီလုိပဲ ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ ရြက္ေနပါတယ္။ ပြတ္တုိက္တယ္ ဆုိတာကေတာ့ ေဘးအျမင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ လႊတ္ေတာ္ ဆုိတာက လႊတ္ေတာ္လို႔ မည္ကာမတၱ လက္ညႇိဳးေထာင္ေခါင္းညိတ္ လုပ္ေနမယ္ဆုိရင္၊ လႊတ္ေတာ္ကလႊတ္ ေတာ္ရဲ႕အလုပ္ကိုမလုပ္ဘူး၊ အမိန္႔တစ္ခု ၫႊန္ၾကားမႈတစ္ခုေအာက္မွာ လက္ညႇိဳး ေထာင္ ဆုိေထာင္၊ေခါင္းညိတ္ဆုိညိတ္ လုပ္ေနရင္ ဒီမုိကေရစီလႊတ္ေတာ္မဟုတ္ဘူး။ အစုိးရ အဖြဲ႕ ရဲ႕ သေဘာထားေတြနဲ႔ လႊတ္ ေတာ္ရဲ႕သေဘာထားေတြဟာ တိုက္ဆုိင္ ခ်င္မွတိုက္ဆုိင္မယ္။ ဒီလိုသေဘာထား မတုိက္ဆုိင္တုိင္းဆန္႔က်င္ေနတယ္၊ ပြတ္ တုိက္ေနတယ္လုိ႔ယူဆလုိ႔မရပါဘူး။ လႊတ္ ေတာ္ ထဲမွာလဲ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္သေဘာ ထားကြဲလြဲတဲ့အခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ မွာ ေဆြးေႏြးရတယ္။ သေဘာထား ကြဲလြဲရမွာပဲ။ သေဘာထားတစ္ထပ္ တည္းက်ေနမယ္ဆုိရင္ ဒီမုိကေရစီ မဟုတ္ ဘူး။ ဒီမုိကေရစီရဲ႕သဏၭာန္သ႐ုပ္ကို လႊတ္ ေတာ္က ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္ တယ္။ ပြတ္တိုက္ေအာင္လုပ္ေနတာမဟုတ္ဘဲ လုပ္သင့္တာကိုလုပ္ေနတာလုိ႔ပဲေျပာ ခ်င္ပါတယ္။ ကာလံုမွာ ဟန္ေဆာင္ေန တာ လားဆိုေတာ့ မိမိဟန္မေဆာင္တတ္ပါဘူး။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္တုိ႔၊တပ္မေတာ္တို႔ဆုိတာ ကြၽန္မတုိ႔ ႏုိင္ငံမွာ ျပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ၅ဝ ကတည္းကရွိခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ဆုိတာသံုးႏွစ္ ေလာက္ပဲရွိပါေသးတယ္။ဒါေၾကာင့္ လႊတ္ ေတာ္ ရဲ႕ အလုပ္ကို ကြၽန္မတုိ႔အမ်ားႀကီးပံ့ပုိး ဖုိ႔လိုတယ္။ ကြၽန္မကုိယ္တုိင္လဲ လႊတ္ေတာ္ ထဲေရာက္ေနေတာ့ ပံ့ပုိးလုိစိတ္ရွိတယ္။ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္လြန္ဆြဲတယ္ ဆုိတာက ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံတုိင္းမွာရွိတယ္။ တစ္ဖက္ နဲ႔တစ္ဖက္ သေဘာထား မတူညီတာဟာ ေၾကာက္စရာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီလုိမတူညီတာ ေတြ ဘယ္လုိေျဖရွင္းမလဲဆုိတာက အေရး ႀကီးပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္မနဲ႔နာယကၾကီးနဲ႔ သေဘာထားအျမဲတူညီေနတယ္ လုိ႔ ေျပာလို႔မရပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ မညႇိႏႈိင္းႏုိင္တာ၊ မေျပလည္ခဲ့တာ မရွိခဲ့ဘူးလုိ႔ထင္ပါတယ္။တစ္ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္ျဖစ္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ ရယ္၊ ကြၽန္မတုိ႔ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ ျဖစ္တဲ့လႊတ္ေတာ္ရယ္ မတုိက္ဆုိင္ တာရွိမွာပဲ။ ေျဖရွင္းပံုေျဖရွင္းနည္း ကသာ အေရးႀကီးပါတယ္။ကြၽန္မ အေနနဲ႔ကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ဘက္ ကေနၿပီး ျပတ္ျပတ္သားသားပဲ ရပ္ တည္မွာပါ။ ကြၽန္မကလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေနလုိ႔ပါ။ကာလံု ထဲမွာမပါလို႔ ကာလံုမွာ ဟန္ေဆာင္ ေနတာရွိမရွိမသိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကြၽန္မအျမင္ကေတာ့ နာယကၾကီး က ေျဖာင့္မတ္ပါတယ္။

ေမး။ ဒီမုိကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးမွာ တပ္မေတာ္ဆက္လက္ရွိရမယ္လုိ႔ သမၼတႀကီးကေျပာသြား ပါ တယ္။ ေနာက္တစ္ခုကတပ္မေတာ္ရဲ႕အခန္း က႑ကို ေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔ဆုိရင္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးရမွဆုိတဲ့ သေဘာမ်ိဳး လဲေျပာ သြားပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ က ေရရွည္တည္ေဆာက္ရတာဆုိ ေတာ့ အခုသြားေနတဲ့ ဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေႏွာင့္ေႏွးသြားႏုိင္တာ မ်ိဳးမျဖစ္ႏုိင္ဘူးလား။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကုိ ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ညီလာခံဥကၠ႒က သမၼတႀကီးပဲျဖစ္ ပါတယ္။ ဒီဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပါအခ်က္အလက္ေတြကို သမၼတ ႀကီးကလဲေထာက္ခံတယ္။ သင့္ ေတာ္ မွန္ကန္တယ္ လုိ႔ ထင္တာလဲ သဘာဝက်ပါတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ေတာ့ ၂ဝဝ၈ခုႏွစ္ ဒီဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳဖုိ႔လုပ္္ ကတည္းက ဒါကုိတစိုက္မတ္မတ္ ကန္႔ကြက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ဒါဟာ ကြၽန္မတို႕ရဲယံုၾကည္ခ်က္အရေရာ၊ မူအရပါ သေဘာမတူဘူးလုိ႔ ေျပာ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒတစ္ခုလံုး ဒီပံုစံအတိုင္းဆုိ ရင္မျဖစ္ဘူး။ အားလံုကုိ ျခံဳငံုျပီး လက္ခံႏိုင္တဲ့ သေဘာမရွိခဲ့ဘူး။ တပ္မေတာ္နဲ႔ပတ္သက္ျပီး အမ်ဳိး သားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕မူဝါဒက အင္မတန္မွ ရွင္းပါတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔ တပ္မေတာ္ကို ျပည္သူကေလးစား၊ အားကုိး၊ ခ်စ္ခင္တဲ့ တပ္ မေတာ္ ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ အဆင့္ျမင့္ တပ္မေတာ္ ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖုိ႔ ကိစၥ ဟာ ေရရွည္ မွာေတာ့ႏုိင္ငံေရးကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီကုိ တကယ္ယံုၾကည္ တယ္ဆုိ ရင္ ႏုိင္ငံေရးနည္းနဲ႔ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးကုိတည္ေဆာက္သြားမယ္။ တပ္မေတာ္ဆုိတာဟာ ျပည္သူ လူထုလုိလားတဲ့ ႏုိင္ငံေရး စနစ္ ရဲ႕ ေနာက္ က မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ နံနက္က သမၼတႀကီးေျပာ သြားတဲ့အထဲမွာ ပါပါတယ္။ ဖြဲ႕ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ကိစၥ၊ ျပင္ ဆင္ ေရးကိစၥ၊ ျပင္ဆင္ေရးကိစၥမွာ ႏုိင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းကို ေရွာင္ လႊဲၿပီးေတာ့ သိမ္ေမြ႕စြာနဲ႔ကုိင္တြယ္ သြားၾက ဖုိ႔၊ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုေတြ ကုိ တုိက္တြန္းသြားတာေတြ႕ရပါ တယ္။ အခုလတ္တေလာဖြဲ႕ စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရးက တကယ္တမ္းေျပာ ရင္ေတာ့ လက္ေတြ႕က်က် ဘာမွ ထြက္မလာေသးဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ သတိထားမိသေလာက္ေပါ့။ တစ္ ဖက္မွာလဲ ဒီဖြဲ႕စည္းပုံနဲ႔ပတ္သက္ ျပီးဆႏၵျပေနတယ္။ ဒီအေျခအေန က ႏုိင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းဘက္ ကုိ ဦးတည္သြားႏုိင္သလား။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ ႏုိင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းတစ္ခုကို ဦးတည္ စရာအေၾကာင္းမရွိ ပါဘူး။ ေစာ ေစာတုန္းက အန္တီေျပာသလုိ ျပႆနာကအေၾကာင္းမဟုတ္ဘူး။ ျပႆနာကုိေျဖရွင္းပုံေျဖရွင္းနည္း၊ ဒါေၾကာင့္မို႔ လဲေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး ဆုိတာအခုမွမဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ကိုႏွစ္၂ဝ ေလာက္ တစုိက္မတ္မတ္ေလ့လာခဲ့တဲ့ပုဂၢိဳလ္ ေတြလဲသိပါတယ္။ဘယ္လုိျပႆနာ ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေတြ႕ဆံုညႇိႏႈိင္းေရးမူကိုပဲ ကိုင္စြဲထားပါတယ္။ အမ်ိဳးသားျပန္ လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးဆိုတာေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးေရးေပၚမွာအေျခခံရမွာပါ။ မေတြဆံု၊မေဆြးေႏြးဘဲနဲ႔ ရင္ၾကား ေစ့ေရးလုပ္လုိ႔မရသလုိ မတူညီတဲ့ သေဘာထားေတြကုိလဲ ညႇိႏႈိင္းလုိ႔ မရပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ေလးပြင့္ဆုိင္ ေတြ႕ဆံုမႈကိုေတာင္းတာပါ။ဒါေၾကာင့္ မုိ႔ေပၚလာတဲ့ အခက္အခဲမွန္သမွ်ကို ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ ေျဖရွင္း ခ်င္တယ္။ႏုိင္ငံကို အၾကမ္းဖက္တဲ့ လမ္းေပၚလံုးဝမေရာက္ေစခ်င္ပါ ဘူး။ မလိုအပ္တဲ့ပဋိပကၡေတြ လံုးဝ မျဖစ္ေစခ်င္ပါဘူး။ လႊတ္ေတာ္ထဲ မွာလဲကြၽန္မတုိ႔ပါတီက ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီနဲ႔စာရင္ဆယ္ပံုတစ္ပံုေလာက္ ပဲရွိေပမယ့္ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြေအာင္လုိ႔ ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြး ေျပလည္ေအာင္လုပ္ႏုိင္ ပါတယ္။ ဆႏၵရွိရင္ဆက္ျပီးလုပ္ သြားလုိ႔ရပါတယ္။

ေမး။ ႏုိင္ငံေတာ္တရားဥပေဒစုိးမုိး မႈနဲ႔ပတ္သက္ျပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ အေနနဲ႔ေရာ၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ေတြအေနနဲ႔ေရာ ခ်ိတ္ဆက္ျပီး ဘယ္လုိလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔လုပ္ ေဆာင္ေနသလဲဆုိတာ သိခ်င္ပါ တယ္။

ဒီေမးခြန္းနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေတာ့ နာယကၾကီးေရာ၊ အန္တီ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေရာ ေျဖ ၾကားေစလုိ ပါတယ္။

သူရဦးေရႊမန္း။ တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈအတြက္ အဓိကအေျခခံ အက်ဆုံးက ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ဥပေဒေတြပဲ။ ဥပေဒေတြဟာ တရားမွ်တမႈရွိတဲ့ ဥပေဒျဖစ္ဖို႔လုိ တယ္။ ျပီးတဲ့အခါမွာ ႏုိင္ငံသား အားလုံးလုိက္နာႏုိင္မယ့္ ဥပေဒျဖစ္ ရမယ္။ထုိ႔အျပင္ တရားမွ်တမႈရွိဖို႔၊ ႏုိင္ငံသားေတြလက္ေတြ႕မလုိက္နာ ႏုိင္ဘူးဆုိတဲ့ ဥပေဒျဖစ္လို႔ ရွိရင္ အဲဒီကစျပီးေတာ့ တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈပ်က္ျပားႏုိင္တယ္။ ထုတ္ ျပန္လုိက္တဲ့ဥပေဒဟာ တရားမွ်တ တဲ့ဥပေဒျဖစ္ျပီးေတာ့ ဒီတရားမွ်တ တဲ့ဥပေဒေတြကုိကုိင္တြယ္က်င့္သုံး မရေသးတဲ့ဌာနေတြကလဲ တကယ္ လက္ေတြ႕မွာကုိင္တြယ္က်င့္သုံးရ မယ္။ ဒီဥပေဒေတြကုိ တကယ္လဲ လုိက္နာရမယ္။ လုိက္နာမႈမရွိတာ ကုိသိလ်က္နဲ႔ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားမယ္ ဆုိလို႔ရွိရင္ အဲဒီဌာနေတြသည္ ဥပေဒကုိခ်ဳိးေဖာက္တာပဲျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဆက္ျပီးေျပာရမယ္ဆုိရင္ ဥပေဒ လို႔ေျပာတဲ့ေနရာမွာ မူလဥပေဒ တစ္ခုထဲ မဟုတ္ဘူး။ ဥပေဒက ထပ္ဆင့္ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ နည္း ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ ညႊန္ ၾကားခ်က္ေတြဟာ မူလဥပေဒရဲ႕ အဓိပၸာယ္ဆင္လဲဆင္တယ္။ ဒီေန႔ အတိအက်မေျပာႏုိင္ေသာ္လဲ မူလ ဥပေဒနဲ႔ ညီေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ေအာက္မွာရွိေနတယ္။အဲဒါေၾကာင့္ မို႔လို႔ ဥပေဒစုိးမုိးေရးအတြက္ အေႏွာင့္ အယွက္ျဖစ္ေန တယ္လို႔လဲ ၾကားမိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈဆုိတဲ့ေနရာမွာ စျပီးေတာ့ ထုတ္လုိက္တဲ့လႊတ္ေတာ္ က ထုတ္ျပန္လုိက္တဲ့ဥပေဒေတြနဲ႔ လဲသက္ဆုိင္ေနတယ္။ဒီဥပေဒေတြ ကုိ ကုိင္တြယ္က်င့္သုံးတဲ့လူေတြ၊ လုိက္နာတဲ့လူေတြအားလုံး ပါဝင္ ပတ္သက္တဲ့အတြက္ ဒီတရား ဥပေဒ စုိးမုိးေရး ေဆာင္ရြက္မယ္ ဆုိရင္ လူတုိင္းလူတုိင္း လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္မွ တရားဥပေဒ စုိးမုိး ႏုိင္မယ့္ သေဘာရွိပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ တရား ဥပေဒစုိးမုိးမႈနဲ႔ပတ္သက္ျပီး သိပ္ အေရးၾကီးတဲ့ ကိစၥတစ္ခု ကေတာ့ ျပည္ သူ လူထုရဲ႕ ဥပေဒအေပၚမွာ အျမင္ပါပဲ။ဘာလို႔လဲဆုိရင္မၾကာမီ တုန္းက ဥပေဒေက်ာင္းသားမ်ားနဲ႔ လႊတ္ေတာ္မွာေတြ႕တဲ့အခါက်ေတာ့ ကြၽန္မေမးၾကည့္ပါတယ္။ ဥပေဒ ဆုိတာ ဘာအတြက္လဲဆုိျပီး၊ ျပစ္ ဒဏ္ခတ္ဖို႔ဆုိတဲ့အဓိပၸာယ္ေပၚလြင္ တာ သတိျပဳမိတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဥပေဒပညာသင္ေန တဲ့ေက်ာင္း သား ေတြကကုိ ဥပေဒဆုိတာ ျပစ္ဒဏ္ ခတ္ဖို႔ပဲျမင္ေနရင္ သာမန္ျပည္သူ ေတြက ဘယ္လုိျမင္သလဲဆုိတာ စဥ္းစားစရာမလုိေတာ့ဘူး ျဖစ္ပါ တယ္။သာမန္ျပည္သူေတြအတြက္ ဥပေဒဆုိတာ ခ်ဳပ္ဖို႔ကုိင္ဖို႔၊ လူ ေတြကုိဒ ဏ္ေပးဖို႔ ဒီလုိအျမင္က အင္မတန္မွက်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။ ဒီ ဟာေတြကြၽန္မတို႔ေျပာင္းယူရ မယ္။ ေျပာင္းယူ တာကုိမွ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ေျပာင္းယူရပါ့မယ္။ တစ္နည္း ကေတာ့ ျပည္သူေတြကုိေဖးမတဲ့ ဥပေဒ မ်ားျပ ႒ာန္းျခင္းျဖင့္ ဒီဥပေဒ ေတြဟာ ျပည္သူအတြက္ျဖစ္တယ္ ဆုိတာ ျပည္သူေတြသိေအာင္လို႔ က်ယ္ က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိေအာင္လုပ္ ေပးရမယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့လဲ ဒီ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ တာဝန္ယူ ရတဲ့ဌာန အသီးသီးကလဲ မိမိတို႔တာဝန္ကုိထမ္းေဆာင္တဲ့ အခါမွာျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ဳိး စီးပြား၊ ျပည္ သူေတြရဲ႕လုံျခံဳမႈကုိ အဓိက ထားလုပ္ေဆာင္မယ္ စသည္ျဖင့္ ေပါ့ေနာ္။ အမ်ားႀကီးလုပ္စရာရွိ ပါတယ္။

The Union Daily

No comments:

Post a comment