Tuesday, 12 May 2015

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ေကာ္မတီ၀င္ ဦးခင္လိႈင္ (ေဇာတိက) က ဦးရဲထြဋ္ ထံ သို႔ အေၾကာင္းျပန္စာတြင္ ပါရွိသည့္ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္က အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖမည့္ေနရာအား ဗုိလ္မွဴး၀ဏၰ(ၿငိမ္း) ဆိုသူကုိ မတန္တဆ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ငွားရမ္းထားျခင္းျဖစ္ဟု သိရ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗုိလ္တေထာင္ဆိပ္ကမ္း ဧရိယာအတြင္းရွိ ငွားရမ္းထားေသာ ေနရာအား ေတြ႕ရစဥ္ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၀င္(၇)ျဖစ္သူ ဦးခင္လိႈင္(ေဇာတိက)က ၎၏ လူမႈ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမွတစ္ဆင့္ သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးရဲထြဋ္ထံသို႔ ဗိုလ္တေထာင္ဆိပ္ကမ္းရွိ အမိႈက္ မ်ား၊ ေခြးေလေခြးလြင့္မ်ားကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေၾကာင္းျပန္စာတြင္ “ဦးရဲထြဋ္ ႏွာေစးေနသည့္ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္က ဆိပ္ကမ္းနယ္ေျမရွိ ျပည္သူမ်ား အပန္းေျဖမည့္ေနရာအား တစ္လ က်ပ္ငါးသိန္းျဖင့္ တပ္မေတာ္အရာရွိ တစ္ဦးကို  ၁၀ ႏွစ္ငွားရမ္းေပးရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ထားေသာ အေဆာက္ အအံုဓာတ္ပံု” ကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ရာ ယင္းသို႔ ငွားရမ္းထားျခင္းမွာ ဗိုလ္မွဴး၀ဏၰ(ၿငိမ္း) ဆိုသူ (စာေရးဆရာမာေဂ်) အား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ဗိုလ္တေထာင္ကမ္းနား ဗိုလ္တေထာင္ ေစတီေတာ္အနီးရွိ အမ်ားပိုင္ အပန္းေျဖေနရာဧရိယာ အလ်ား ၅၆ ေပ၊ အနံ ၄၀ ေပရွိေသာ ေျမေနရာတြင္ အဆင့္ျမင့္ စားေသာက္ဆိုင္ ေဆာက္လုပ္ရန္ ေခါင္း စဥ္ျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ အတြင္းက ၁၀ ႏွစ္သက္တမ္းျဖင့္ ငွားရမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ငွားရမ္းျခင္း ခံရသူ၏ လိပ္စာမွာ ကမ္းနားလမ္း အလံုၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ၄(က)၊ ၄၀ အေရွ႕ျမင္း ၿပိဳင္ကြင္းလမ္း၊ တာေမြ ၿမိဳ႕နယ္ ဟူ၍ ပါရွိသည္။

ငွားရမ္းစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ရာတြင္ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၏ ဒုတိယ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ဦးသန္းႏိုင္ဦးႏွင့္ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုး ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ဒုတိယ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ တစ္ဦးတည္းျဖင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ျခင္းမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁၄ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ “ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္ဥပေဒ” ပါ ပုဒ္မအခ်ိဳ႕ႏွင့္ မကိုက္ညီေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၀င္ (၇) ဦးခင္လိႈင္(ေဇာတိက) က ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ ဥပေဒ အခန္း ၄ ပုဒ္မ ၈ ပါ အပိုဒ္ခြဲမ်ားအရလည္းေကာင္း၊ အခန္း ၇ ပုဒ္မ ၁၇ ပါ အပိုဒ္ခြဲမ်ားအရ လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၂၆ အရလည္းေကာင္း ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္က ဒီလုိငွားရမ္း ခ်င္ရင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ သေဘာတူညီခ်က္ကို ယူရတယ္လို႔ ပါရွိပါတယ္။ အခု ဒုတိယအေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ အေနနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ ငွားရမ္းသူကို အငွားခ်ထားေပးခြင့္ မရွိပါဘူး။ ဒါဟာ ဥပေဒနဲ႔ မညီပါဘူး” ဟု ဦးခင္လႈိင္ (ေဇာတိက) က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍  ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ “ဗိုလ္တေထာင္ဆိပ္ကမ္ းနယ္ေျမမွာ ေျမငွားရမ္းတဲ့ကိစၥက ကုန္လုပ္ငန္းဌာနက ငွားရမ္းတာပါ။ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္ကေန ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီး႐ံုး ခြင့္ျပဳခ်က္ကိုရယူၿပီး ငွားရမ္းတာပါ” ဟု ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္မွ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိတစ္ဦးက ျပန္လည္ ေျဖၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ဦးခင္လိႈင္(ေဇာတိက) ၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ပါရွိသည့္ ယင္းေနရာအား တစ္လလွ်င္ က်ပ္ငါးသိန္းႏႈန္းျဖင့္ ငွားရမ္းျခင္းျဖစ္ပါက မတန္ဆေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ငွားရမ္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အျခားေသာ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေနရာမ်ားကိုလည္း ယခုကဲ့သို႔ မတန္တဆေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ငွားရမ္းထားမႈမ်ား ရွိ မရွိ၊ ထို႔သို႔ ငွားရမ္းမႈမ်ားတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ ရွိမရွိကို အဂတိ လိုက္စားမႈ တိုက္ ဖ်က္ ေရး ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ စိစစ္ေပးရန္ လိုအပ္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဂတိတရား လိုက္စားမႈဟူေသာ စကားရပ္၏ အဓိပၸာယ္တြင္ ေငြေၾကး၊ လက္ေဆာင္ ရယူသည့္ လာဘ္ ေပး လာဘ္ယူမႈအျပင္ မိမိ၏ ရာထူး၊ တာ၀န္ကို အသံုးျပဳ၍ တစ္ဖက္ဖက္သို႔ လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ လုပ္ကိုင္ေပးျခင္းသည္လည္း အဂတိလိုက္စားမႈ ေျမာက္သည္ဟု အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္ မရွင္ တာ၀န္ရွိသူထံမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း နယ္ေျမမ်ား တည္ရွိရာ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္အား ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္ကသာ ေခတ္အဆက္ဆက္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆိပ္ကမ္းနယ္ေျမအတြင္းရွိ ေျမေနရာ အားလံုးကိုလည္း မ်ိဳးစံုျခယ္လွယ္ကာ ကုမၸဏီအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ငွားရမ္းၿပီး စီမံေဆာင္ရြက္ ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မၾကာေသးမီကာလက ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ စည္ပင္ပိုင္ ဆိပ္ကမ္းသာပန္းျခံကို ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္က ၎တို႔ ပိုင္ဆိုင္သည့္ေနရာ အထင္ျဖင့္ Asia World ကုမၸဏီကို တန္ခ်ိန္ ၄၀၀၀ ဆံ့ ဆီေလွာင္ကန္ ေျခာက္လံုး ေဆာက္လုပ္ရန္ အငွားခ်ထားရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေနဆဲ ကာလတြင္ စည္ပင္က ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အခက္အခဲမ်ားၾကားတြင္ ျပန္လည္ရယူ ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၀င္(၇)ျဖစ္သူ ဦးခင္လိႈင္(ေဇာတိက) က ၎၏ ေဖ့ဘြတ္စာမ်က္ႏွာမွတစ္ဆင့္ ဦးရဲထြဋ္ထံသို႔ အေၾကာင္းျပန္စာတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၏ စည္ပင္ကိစၥအ၀၀ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္႐ံုးအား ယခု ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလမွ စတင္ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုကဲ့သို႔ ဆိပ္ကမ္း နယ္ေျမရွိ အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖရာ ေနရာအား ငွားရမ္းကာ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္မည့္ အစီအစဥ္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ လမ္းတံတားဌာန၊ ပန္းဥယ်ာဥ္ႏွင့္ အား ကစားကြင္းမ်ားဌာနမ်ား၏ မူ၀ါဒျဖစ္ေသာ အမ်ားျပည္သူ သြားလာမႈ၊ အပန္းေျဖမႈမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၀င္ (၇) ဦးခင္လိႈင္ (ေဇာတိက) က ေျပာၾကားသည္။

“အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖတဲ့ေနရာနဲ႔ ဆိုင္တဲ့အတြက္ လက္ခံလို႕မရပါဘူး။ ဒီကိစၥကို အေနာက္ပိုင္း ခ႐ိုင္ စည္ပင္ ေကာ္မတီ၀င္ တစ္ဦးအေနနဲ႔ ျဖစ္ေစ၊ ျပည္သူူလူထုက ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ေကာ္မတီ၀င္ တစ္ဦး အေနနဲ႔ျဖစ္ေစ လံုး၀ကို ခြင့္ျပဳလို႔ မရပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔  ဒီအေဆာက္အအံုေဆာက္ လုပ္ခြင့္ ကို ဟန္႔တားထားပါတယ္။ ဒါဘယ္သူ႔ကိုမွ ထိခိုက္ေစဖို႔ မရည္ရြယ္ပါဘူး။ အမ်ားျပည္သူအတြက္ပါ” ဟု ဦးခင္လိႈင္ (ေဇာတိက) က ဆုိသည္။

ယင္းေနရာတြင္ ယင္းအက်ယ္အ၀န္းရွိသည့္ ေျမကြက္ဆိုပါက ႀကိဳက္ေစ်းေခၚ၍ပင္ ငွားရမ္းႏိုင္သည့္  အေန အထားရွိေၾကာင္း၊ လမ္းသြယ္မ်ားအတြင္းရွိ တိုက္ခန္းက်ဥ္းမ်ားတြင္ တစ္လလွ်င္ က်ပ္ ခုနစ္သိန္းမွ ၁၂ သိန္း အထက္ေပး၍ ငွားရမ္းရသည့္ အေနအထားျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္ျခံေျမ အက်ဳိးေဆာင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

Eleven Media Group 

No comments:

Post a Comment