Tuesday, 12 May 2015

လူသူကင္းမဲ့တဲ့ေမွာ္ၿမိဳ႕ေတာ္


ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔၏ လွ်ဳိ႕ဝွက္သည္းဖိုဆန္လွ သည့္ ေမွာ္ၿမိဳ႕ ေတာ္ႀကီး ေနျပည္္ေတာ္သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ နယူးေယာက္ ၿမိဳ႕ထက္ ေျခာက္ဆခန္႔ႀကီးသည္။လွ်ပ္စစ္မီးအလင္းေရာင္မ်ားႏွင့္ အလြန္ခမ္းနားေတာက္ေျပာင္ သန္႔ရွင္းသလုိ အေတာ့္ကိုလူသူ ကင္းမဲ့ေျခာက္ေသြ႕လွပါ၏။ ဘာေၾကာင့္ သည္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး ကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကပါသနည္း။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အနည္းငယ္ က ျမန္မာျပည္တစ္လႊား ျဖတ္သန္းသြားသည့္ ဘတ္စ္ကားကိုညဘက္စီးလာစဥ္ လေရာင္ျဖင့္သာလင္းရသည့္ ေက်းလက္ၿမိဳ႕ျပေတြၾကားကေန လွ်ပ္စစ္မီးေရာင္ ထိန္ထိန္ ညီးကို ဘြားခနဲေတြ႕လိုက္ရသည့္ အခါ ႏိုးတစ္ဝက္ေပ်ာ္တစ္ဝက္ ၾကားကေန ကြၽန္မအထိတ္တလန္႔ ျဖစ္သြားခဲ့ရသည္။
ဘတ္စ္ကားက စီးပြားေရး ၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကေန နာရီ ေပါင္းမ်ားစြာလမ္းၾကမ္းၾကမ္း ေပၚေမာင္းႏွင္လာခဲ့စဥ္မွာ အေမွာင္ထုႀကီးကိုသာျဖတ္သန္း ခဲ့ရပါသည္။ ယခုမူ လမ္းေတြက လည္း ေခ်ာေမြ႕က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ ျပန္႔ျဖစ္လာၿပီး လွ်ပ္စစ္မီးေရာင္ ေတြျဖင့္ ေတာက္ပထိန္လင္းေန သည္။
ကြၽန္မေရွ႕မွာေတာ့ အေရာင္မ်ားျဖင့္ ေတာက္ပေနေသာ ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕က ေခတ္သစ္ အိုေအစစ္တစ္ခုအလား။ တကယ္တမ္းမူ သည္ႏုိင္ငံသည္ လွ်ပ္စစ္ မီးကို အခ်ဳိးက်သံုးေနရသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ လမ္းေလွ်ာက္သူ ေတြအတြက္ အႏၲရာယ္မ်ားလွ သည့္ က်ဳိးပဲ့ပ်က္စီးေနသည့္လမ္း ေဘးပလက္ေဖာင္းမ်ား။ ၿဗိတိသွ် ေခတ္က ခံ့ညားထည္ဝါခဲ့ၿပီး ယခုအခါ အိုမင္းေနသည့္အစိုးရ အေဆာက္အအံုမ်ားရွိေသာႏိုင္ငံ လည္းျဖစ္သည္။
သည္ၿမိဳ႕က ျမန္မာတို႔၏ လွ်ဳိ႕ဝွက္ဆန္းယ္မႈမ်ားႏွင့္ ျပည့္ ေနေသာေမွာ္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး ေန ျပည္ေတာ္ျဖစ္သည္။ သည္ၿမိဳ႕ ေတာ္ကို အစိုးရက လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။ ေနရာက ေဝးလံေခါင္ဖ်ားၿပီး လူေနနည္းပါးေသာ္လည္း ၂၀၀၅ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားဝင္ၿမိဳ႕ ေတာ္အျဖစ္ ေၾကညာခဲ့သည္။
နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ထက္ ေျခာက္ဆခန္႔ႀကီးေသာ ေနျပည္ ေတာ္သည္ ညဘက္မွာေတာ့ လူသူကင္းမဲ့ေျခာက္ေသြ႕လြန္းလွ ပါသည္။ ၿမိဳ႕ကိုျဖတ္သန္းသည့္ လွ်ပ္စစ္မီးေရာင္ေတြျဖင့္ ေတာက္ပက်ယ္ျပန္႔သည့္ အေဝး ေျပးလမ္းမႀကီးေပၚမွာ ကားတစ္ စီး၊ လူတစ္ဦးတေလကိုမွ်မေတြ႕ရ ပါ။ အေဆာက္အအံုေတြက လည္း ႐ုပ္ရွင္မ်ားတြင္ ဇာတ္ဝင္ခန္းမ်ားတြင္ေတြ႕ရသည့္ ေစ်းႀကီးေသာဆက္တင္ အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္တူ၏။ ေရာင္စံုေရပန္းမ်ားႏွင့္ႀကီးမား ေသာအဝိုင္းႀကီးကိုလည္းေတြ႕ရသည္။
ေန႔လယ္ဘက္တြင္ ေနျပည္ ေတာ္က ပိုအသက္ဝင္သည္ဟု လည္းမဆိုႏိုင္ပါ။ အစိုးရဝန္ထမ္း မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားအတုိင္ပင္ခံမ်ားလုပ္ငန္းအတြက္ ေတြ႕ဆံုလုပ္ ကိုင္ၾကသည့္ ၁၁ လမ္းသြားလမ္းမႀကီးမ်ား။ ေကာ္ဖီဆိုင္မ်ားႏွင့္ နီယြန္မီးမ်ားထိန္ထိန္ညီးေန သည့္ ဟိုတယ္မ်ားကလြဲၿပီး ဘာ မွ်မရွိပါ။
၂၀၀၅ တြင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊက အံ့အားသင့္စရာ ေကာင္းေသာ ေၾကညာခ်က္တစ္ ခုကိုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ စည္ကားလွ ေသာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္မွ ေျမာက္ဘက္မိုင္ ၂၅၀ အကြာ၌တည္ရွိေသာေနရာသို႔ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ပစၥည္းမ်ားသိမ္းၿပီး ေျပာင္း ေရႊ႕ၾကရန္ျဖစ္သည္။
အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား ထုိေန ရာသို႔ တတ္ႏိုင္သမွ်အျမန္ဆံုး ေျပာင္းေရႊ႕သြားၾကသည္ကို ဇေဝ ဇဝါျဖစ္ေနသည့္ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ ၾကသည္။
၂၀၀၅ ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ သံတမန္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပါက္ၾကားေစခဲ့ေသာ ဝီကီလိခ္သတင္းမ်ားအရ ‘‘စစ္ အစိုးရ၏ ေဝးလံေခါင္သီေသာ ေနျပည္ေတာ္သို႔ အလ်င္အျမန္ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခစိုက္မႈ’’ဟု သံတမန္မ်ားက ေရးသားေပးပို႔ခဲ့ ၾကသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေနျပည္ေတာ္သ႔ို ေျပာင္းေရႊ႕မႈသည္ အလြန္ထူးျခား လွၿပီး အက်ဳိးအေၾကာင္းမဆီ ေလ်ာ္ဟု မွတ္ခ်က္မ်ားေပးခဲ့ၾက သည္။
အေစာပိုင္းတြင္ ဝန္ထမ္း မ်ား ေနျပည္ေတာ္သို႔မေျပာင္းေရႊ႕ပါက ေထာင္ခ်မည္ဟု စစ္အစိုးရက ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ေသးသည္။
လွ်ဳိ႕ဝွက္သည္းဖိုဆန္လွ ေသာ ေနျပည္ေတာ္ကို ဘယ္ အခ်ိန္ကတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ ငန္းမ်ားစတင္ခဲ့သည္ဆုိသည္ ကိုမူ တရားဝင္မွတ္တမ္းမ်ားမရွိပါ။ သံတမန္မ်ားလာေရာက္လည္ ပတ္ျခင္းကို တားျမစ္ထားခဲ့ၿပီး ေနျပည္ေတာ္ကို တရားဝင္ဖြင့္ လွစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္အၾကာမွာပင္ဓာတ္ပံု႐ိုက္မႈျဖင့္ သတင္းစာ ဆရာႏွစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ဘာေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ရသည္ဆိုသည့္ အခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းရွင္း လင္းလင္းမသိရေသးပါ။ အခ်ဳိ႕ကေတာ့ ရန္ကုန္က ဆူပူအံုႂကြမႈမ်ားႏွင့္ လြတ္ကင္းရာသ႔ိုေျပာင္းခဲ့ျခင္းဟုဆိုၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ကေတာ့အစိုးရက ရက္ရက္စက္ စက္ႏွိမ္ႏွင္းေနသည့္ တိုင္းရင္း သားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ စစ္ျဖစ္ပြား ရာေနရာကေန ေဝးသည့္ေနရာ ကိုေျပာင္းသည္ဟုဆိုသည္။ အခ်ဳိ႕ကေတာ့ ေဗဒင္ဆရာမ်ား၏ အခါေတာ္ေပးခ်က္အရဟုေျပာ ၾကသည္။
ေနျပည္ေတာ္မွာ လူဦးေရ တစ္သန္းေလာက္ေနသည္ဟု ျမန္မာအစိုးရကဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ မတ္လက ေနျပည္ေတာ္ သ႔ိုသြားခဲ့ေသာ ၿဗိတိန္ဂါးဒီးယန္း သတင္းစာတြင္ လမ္းေဘးပလက္ ေဖာင္းမ်ားကို ေဆးသုတ္ေနေသာ လူတစ္ေယာက္သာ လမ္းေပၚမွာ ေတြ႕ခဲ့ရသည္ဟုဆို၏။
သည္ေနျပည္ေတာ္ႀကီးကို တည္ေဆာက္ဖို႔ ေငြေတြအဆ မတန္ကုန္ခဲ့သည္။ ေနျပည္ေတာ္ ကိုတည္ေဆာက္ရန္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္းေလးေထာင္ခန္႔ကုန္ က်ခဲ့မည္ဟု ဂါးဒီးယန္းသတင္းစာ ကခန္႔မွန္းခဲ့သည္။
စီးပြားေရးအရ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံတစ္ခုမွာ အထင္ႀကီး စရာ၊ သားနားေသာအပန္းေျဖ အနားယူဖို႔ေနရာေတြပါသည့္ ေနရာမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၾက သည္။ တိရစၧာန္႐ံု၊ ေဂါက္ကြင္း ႀကီးမ်ား၊ လူ ၃၃,၀၀၀ ဆံ့ အားကစား႐ံုႏွင့္ ေရပန္းဥယ်ာဥ္ တို႔ပါဝင္သည္။
ေနျပည္ေတာ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ မီး နာရီေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေပးထားသလို အင္တာနက္ဝိုင္ဖိုင္ လည္းမိသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေရႊတိဂံု ေစတီကိုပံုစံတူတည္ထားသည့္ ဘုရားလည္းရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ေရႊတိဂံုလိုေတာ့ ဓာတ္ပံု႐ိုက္သူ ခရီးသြားမ်ား၊ ဘုရားဖူးမ်ားႏွင့္ စည္ကားမေနပါ။
ေနျပည္ေတာ္ကိုဖြင့္လွစ္ၿပီး ၂ ႏွစ္အၾကာတြင္ Lonely Planet မွ စာေရးဆရာ ေရာဘတ္ရိဒ္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေစ်းဆိုင္ ၁၈၅ဆိုင္္ေနရာအနက္ ငါးဆိုင္သာဖြင့္လွစ္သည္ဆုိသည့္ အေၾကာင္း ေရးသားခဲ့သည္။
လူေနအိမ္ရာမ်ားမွာလည္း ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္သာ လူေန ထိုင္ၾကသည္ဟုသူကဆိုသည္။ ႀကီးမားေသာၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးသည္ လူေနစည္ကားတိုးတက္လာရန္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ ယူဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား သည္ သည္လိုလူေခါင္ေသာၿမိဳ႕ ေတာ္ႀကီးကိုတည္ေထာင္ခဲ့သည္ မွာ ဝမရွိဘဲ ဝိလုပ္သည့္သေဘာ မ်ဳိးျဖစ္သည္ဟု ေရးသားခဲ့သည္။
သည္ႏွစ္မွာ ေနျပည္ေတာ္ က သူ၏ၿမိဳ႕သက္ ဆယ္ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔ကို က်င္းပခဲ့သည္။ ေနျပည္ေတာ္ကိုလည္ပတ္ၾက ေသာ သတင္းစာဆရာမ်ားက ေတာ့ အစိုး႐ံုးမ်ားေျပာင္းလာ ကတည္းက ေနျပည္ေတာ္၏ တိုးတက္မႈမ်ားက နည္းပါးလွ သည္ဟုေရးသားခဲ့ၾကသည္။
ခရီးသြားမ်ားအၾကား ေရပန္းစားသည့္ TripAdvisor အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ၏ ေနျပည္ေတာ္က ဟိုတယ္မ်ား အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားတြင္ ‘ေခါင္ေသာေနရာ၊ ေခါင္ေသာ ဟိုတယ္၊ ခမ္းနားစြာလူသူကင္းမဲ့ သည့္ေနရာ၊ မင္းေဆာက္တိုင္း သူတို႔လာမွာလား’ဆိုသည့္မွတ္ ခ်က္မ်ားကိုေတြ႕ရသည္။
ေနျပည္ေတာ္ကို တည္ ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊက သူ႔အရင္ကအာဏာ ရွင္မ်ား၏ထံုးစံအတိုင္း သူ႔အေမြ အႏွစ္သမိုင္းေၾကာင္းကို ခ်န္ခဲ့ခ်င္ တာလည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ အိုင္ဗရီ ကို႔စ္ ႏိုင္ငံအာဏာရွင္သမၼတ ဖီလစ္က ႀကီးမားေသာ စိန္႔ပီတာ ဘုရားေက်ာင္းႀကီးကို ပံုစံတူ ေဆာက္ခဲ့သလို။ ကြန္ဂိုက သမၼတမိုဘုတူက ေဒၚလာသန္း ၅၀၀ အကုန္ခံၿပီး ဇိမ္ခံနန္းေတာ္ ေဆာက္ခဲ့ၾကသလုိပံုစံမ်ဳိးျဖစ္ သည္။
သို႔ရာတြင္ သည္ထည္ဝါလွ ေသာအေဆာင္အေယာင္အခမ္း အနားေတြက ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ က်႐ံႈးမႈမ်ားကို ဖံုးဖိမေပးႏိုင္ခဲ့ေခ်။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြအတြက္လည္း ဘာမွမလုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါ။ ၂၀၁၁ မွာ တိုင္းျပည္၏အႏွစ္ငါးဆယ္ ၾကာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆံုးသတ္ ၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ကူးေျပာင္း ခဲ့ရသည္။
ယခုအခါ ေနျပည္ေတာ္က ခမ္းနားေသာ အေဆာက္အအံု ႀကီးေတြမွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို ႀကိဳး ပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ သို႔ ေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္သူျပည္ သားအားလံုးဆီသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ဖို႔ အျပည့္အဝျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မ်ားလုပ္ရန္ လိုပါေသးသည္ဟု အကဲခတ္ေစာင့္ၾကည့္ေနသူမ်ား ကဆိုသည္။
ထားထားျမင့္
7 day
(ေဆာင္းပါးရွင္ Nina Strochli ေရးသားသည့္ They Built A Capital and No One Came: Inside Burma's Ghost City ေဆာင္းပါးကိုထားထားျမင့္ ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

No comments:

Post a Comment