Tuesday, 12 May 2015

ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတုိးျမႇင့္ရန္ သမၼတႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေတြ႕ဆံု

သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္တ႐ုတ္ႏုိင္ငံေကာင္စီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေနျပည္ေတာ္၌ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးစဥ္ (ဓာတ္ပုံ−MOI)
ျမန္မာ-တ႐ုတ္ႏွစ္ႏုိင္ငံ ၾကား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတုိးျမႇင့္ေရး ႏွင့္ အာရွအေျခခံအေဆာက္အအံု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဘဏ္ (AIIB)တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ အေထြ ေထြအတြင္းေရးမွဴး မစၥတာ ယန္က်င္းသည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေမလ ၁၁ ရက္က သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

အဆုိပါေတြ႕ဆံုမႈတြင္ ျမန္ မာႏုိင္ငံ၌ စက္မႈ၊ စြမ္းအင္စသည့္ က႑အစံုတုိ႔၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ား တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ၂၁ ရာစု၏ ပင္လယ္ ျပင္ပုိးလမ္းမႀကီး၌ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး၊ အာရွအေျခ ခံအေဆာက္အအံုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဘဏ္(AIIB) တြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးတုိ႔ကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ 

အာရွအေျခခံအေဆာက္ အအံုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဘဏ္ (AIIB) သည္ အေျခခံအေဆာက္အအံုဖြံ႕ ၿဖိဳးမႈနည္းေသာ ေဒသမ်ား တြင္ ထုတ္ေခ်းေပးေနသည့္ ဘဏ္ျဖစ္ ၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆံုးျပဳလုပ္ထားသည့္ ဘဏ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

7Day Daily

No comments:

Post a comment