Wednesday, 20 May 2015

အစုိးရသစ္ လိႈင္းသံုးလိႈင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အားရေက်နပ္စရာ နည္းပါးဟု လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အခ်ဳိ႕ေျပာ

အစိုးရသစ္သက္တမ္းတြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ တတိယလိႈင္း စီမံခ်က္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ႀကီးက်ယ္ ေသာ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိခဲ့သည္ဟု သမၼတ႐ံုး ဒုတိယဝန္ႀကီးက အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျဖၾကားခဲ့ ေသာ္ လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကမူ ထုိေဆာင္ရြက္မႈကို အားရမႈမရွိဘူးဟု ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ လုိက္သည္။

“လိႈင္းသံုးခုကုိ အစုိးရကေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရွိတယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ ဒါေပမယ့္ အစုိးရသစ္ လက္ထက္ မွာေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြက အတုိင္းအတာ တစ္ခုထိေတာ့ မရေသးဘူး။ ဆက္ၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားရဦးမယ္” ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခက္ထိန္နန္က ေျပာသည္။

ယေန႔ ပထမအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝး ၅၀ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ဦးခက္ထိန္နန္၏ ပထမအဆင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး (First Wave )၊ ဒုတိယအဆင့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး (Second Wave )ႏွင့္ တတိယအဆင့္ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး (Third Wave )တို႕အေပၚ ေမးျမန္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

    သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဝင္းက "တတိယအဆင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္သည့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္ၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရွိေသာ သန္႔ရွင္းေသာ အစုိးရ ျဖစ္ေရး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရး၊ တာဝန္သိမႈ၊ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ ရရွိ ေစေရး စသည့္ ယႏၲရားကုိ ျပည့္ဝစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူမ်ား လက္ေတြ႔ခံစား႐ံု သာမက တာဝန္ခံမႈ(Accountability) ရွိေစေရး အခ်ိန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္’’ ဟု ေျပာသည္။

ပထမအဆင့္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မ်ား ေပၚေပါက္ လာျခင္း၊ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလံုးနီးပါးႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ား က်င္းပႏိုင္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ အလြန္နီးစပ္ေနျခင္းႏွင့္ Political Inclusiveness ဟု ေခၚဆိုႏိုင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက  ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ထူေထာင္ရာတြင္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ ေနျခင္းမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

ဒုတိယအဆင့္တြင္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ရလဒ္မ်ားမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾကားျဖတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္း၊ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ ႏိုင္ျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားကို လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ေပးျခင္း၊ သတင္းမီဒီယာမ်ား အတြက္ အကန္႔အသတ္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ေပးျခင္း၊ ပုဂၢလိက သတင္းစာ ထုတ္ေဝခြင့္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဒုတိယဝန္ႀကီးက လႊတ္ေတာ္ တြင္ ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြက "ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ေက်နပ္စရာေပါ့။ အကန္႔ အသတ္နဲ႔ ျဖည္းျဖည္းသြားတာ ပိုေကာင္းတယ္။ ဗြမ္းကနဲ လုပ္လုိက္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံအေန အထားက ေကာက္႐ိုးမီး လုပ္တတ္တဲ့ အေနအထား ရွိတယ္။ ၿပီးက်မွ ဘြာေတးေခၚလို႔က ခက္တယ္။ အဲဒါမ်ဳိး မျဖစ္ေအာင္ Key Player ေတြက ခ်ိန္ဆၿပီးေတာ့ ေျမကို နင္းသင့္တယ္။ ဒီလမ္းေၾကာင္းဟာ မိုင္းရွိသလား၊ ဆူးရွိသလားေပါ့။ ေျခလွမ္းတုိင္း ေျခလွမ္းတုိင္းမွာ ခ်ိန္္ဆၿပီးေတာ့ နင္းသင့္တယ္။ အစိုးရက ဒီလုိသြားေနတယ္လို႔ေတာ့ ျမင္တယ္’’ဟု ေျပာသည္။

တတိယလိႈင္းအျဖစ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၀ ရက္က စတင္ခဲ့ၿပီး တတိယအဆင့္ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္လည္း ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအားလံုး၏ တာဝန္သိမႈ၊ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈမ်ားအျပင္ ပုဂၢလိကက႑အသီးသီးမွ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အားလံုး ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈေၾကာင့္ ၂၅ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေဝးႏွင့္ ဆက္စပ္ အစည္းအေဝး မ်ားကို ႀကီးက်ယ္ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ျခင္းသည္ လႈိင္းသံုးလႈိင္းအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဒုတိယဝန္ႀကီးက ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆုိပါ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ လိႈင္းသံုးလိႈင္း စီမံခ်က္သည္ လက္ရွိအစိုးရသက္တမ္း ကာလ ၿပီးဆံုး မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည္ဟု ဆုိသည္။

Mizzima - News in Burmese​ 

No comments:

Post a Comment