Monday, 12 January 2015

ျမန္မာသမၼတေနရာ ဘယ္လိုရႏိုင္မလဲ

Photo: ျမန္မာသမၼတေနရာ ဘယ္လိုရႏိုင္မလဲ
Monday, January 12, 2015

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သမၼတအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံရရန္ တရားမဝင္သူ အျဖစ္ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီအထိ သည္အခ်က္ကိုျပင္ႏုိင္ မည့္ ပံုမရွိေခ်။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေလာကသ႔ို တရားဝင္ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး ေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တပ္မေတာ္၏ေထာက္ခံအား ေပးမႈကိုရရွိျခင္းသည္ တန္ဖုိးရွိ ေၾကာင္း သိျမင္ခဲ့၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ကိုစည္း႐ံုးသိမ္းသြင္း သည့္စကားမ်ားကို သူကေျပာ ၾကားသည္။ ထုိ႔အတူ တပ္မေတာ္ ကိုတည္ေထာင္သူအျဖစ္ သူ၏ ဖခင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အခန္းက႑ကိုလည္း လူေတြကို မၾကာခဏေျပာၾကားအသိေပးခဲ့ သည္။ သည္အခ်က္ကလည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္သူ တစ္သားတည္း ဆိုသည့္သေဘာကို ျပသျခင္းျဖစ္ သည္။

တပ္မေတာ္ကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ဘယ္လို႐ႈျမင္သေဘာထားလဲဆိုသည္ကုိေတာ့ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမသိရပါ။ သို႔ေသာ္ သတင္းအခ်ဳိ႕အရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ သူတို႔၏ သေဘာထားမွာ ေရာေထြးေနဆဲျဖစ္၏။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အေျခခံဥပေဒကိုျပဳျပင္ရန္ စည္း႐ံုးေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ပါတီကို သေဘာမက်ဖို႔ကမ်ားပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ သူတို႔အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္၏အာဏာကို မထိပါးမၿခိမ္းေျခာက္သူ၊ သူတို႔ႏွင့္နီးစပ္သူသမၼတေလာင္းကို ပိုဆႏၵရွိလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔ကို ဒုကၡေရာက္ေအာင္မလုပ္ႏိုင္ဟု အာမခံေသခ်ာမႈမပါဘဲ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အရပ္သား သမၼတေလာင္းကို ေႏြးေထြးစြာျမင္ႏုိင္ရန္ ခဲယဥ္းပါသည္။

 ေနာက္တစ္ခုက NLDမွာလည္း ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ၿပီးလွ်င္ သူ႔ေနရာကိုဆက္ခံမည့္သူကိုလည္း ထင္ထင္ရွားရွားမေတြ႕ရေသးပါ။ ထုိအခ်က္ကလည္း တပ္မေတာ္အတြက္စိုးရိမ္စရာျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဘာျဖစ္ႏိုင္မလဲဆိုသည္ကမေသခ်ာ။  အကယ္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သမၼတအျဖစ္ အျခားသူအား ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရပါက သမၼတသက္တမ္းအတြင္း တာဝန္မထမ္းေဆာင္ႏိုင္ဘဲ NLDကိုမထိန္းႏုိင္ခဲ့ပါလွ်င္ ဘာျဖစ္ႏိုင္မလဲဆိုသည္က မေသခ်ာ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အာဏာ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္လမ္းၫႊန္မႈမပါဘဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနရာမွာအစားထုိးရွာဖို႔NLDအေနျဖင့္ အျပင္းအထန္ႀကိဳးပမ္းရန္ ရွိပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ NLD သည္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အင္အားႀကီးပါတီျဖစ္လာမည့္အေရးကို တပ္မေတာ္ကစိုးရိမ္ေကာင္းစိုးရိမ္လိမ့္မည္။

 ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ တပ္မေတာ္အတြက္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဟာင္းေတြကသာ ရင္းႏွီးၿပီးသားျဖစ္ေနသလို အေျခခံအားျဖင့္လည္း ယံုၾကည္စရာပိုရွိသည္။ ဥပမာ သူရဦးေရႊမန္းသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္မယူမီမွာ ၾကည္းေရေလညႇိႏိႈင္းကြပ္ကဲေရးမွဴးျဖစ္ခဲ့သည္။ စစ္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္မွာလည္း KNLA ကို ႏွိမ္နင္းေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ရဲစြမ္းသတၱိအတြက္ သူရဘြဲ႕ကိုလည္း ခ်ီးျမႇင့္ခံထားရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိသမုိင္းေၾကာင္းက သူႏွင့္အတူအမႈထမ္းခဲ့သူမ်ားအပါအဝင္ တပ္မေတာ္က အရာရွိမ်ား၏ သေဘာက်ေထာက္ခံမႈကိုရဖို႔ ေသခ်ာေစသည္။

လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာလည္း သူရဦးေရႊမန္းက တပ္မေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာ ဏာကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းစိန္မေခၚ၊ထိပ္တိုက္မတိုးပါ။ အေျခခံဥပေဒ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ လူထု၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အေပၚမွာလည္း သတိထားၿပီး  တံု႔ျပန္ေျပာဆို သည္။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ကုိ ေဝဖန္ေနၾကတာ ကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ခ်င္သည္ဟု ပင္ သူကေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။

သို႔ေသာ္လည္း သူရဦးေရႊမန္းသည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ဆီက စိန္ ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ကမၾကာမီစစ္တပ္ကေန အၿငိမ္းစားယူေတာ့မည္ျဖစ္၏။ ႏိုင္ငံတကာခရီးစဥ္မ်ားထြက္ျခင္း၊ သူ၏ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွသတင္းမ်ား ထုတ္ျပန္ေပးၿပီး ျပည္တြင္းသတင္းစာမ်ားမွလူသိေအာင္လုပ္ျခင္းျဖင့္ သူ၏လူသိထင္ရွားမႈကို ျမႇင့္တင္ေနသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္၏ လက္ရွိရာထူးျဖစ္သည့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေနရာက လည္း သမၼတေနရာအတြက္ သူ႔ အေပၚ တပ္မေတာ္၏ေထာက္ခံမႈ ရရွိေစသည္။ တပ္မေတာ္က လည္း သူရဦးေရႊမန္းထက္ သူ႔ကို သာပိုၿပီး ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ အလိုရွိမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္က တပ္မေတာ္၏ေထာက္ခံ မႈျဖင့္ ထိပ္ဆံုးကေျပးေနသည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း သမၼတအျဖစ္ သူ႔ကိုသာမဲေပးမည္ဟုမဆိုလိုပါ။ သူ႔ကို ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ေပး ျခင္းသာ တပ္မေတာ္အတြက္ အာမခံခ်က္ႏွင့္ ၾသဇာအာဏာ လည္းရွိေနပါလိမ့္မည္ဟုတြက္ ဆထားၾကမည္ျဖစ္သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္က အျခား သမၼတေနရာ ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ား အတြက္ တပ္မေတာ္ေထာက္ခံမႈ ကို ရသည့္ေနရာမွာ ၿခိမ္းေျခာက္ မႈတစ္ခုျဖစ္ေန၏။ သူက စစ္တပ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ကာလမွာ နာမည္ေကာင္းရၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ေရာ သမၼတအျဖစ္ပါ တာ ဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ သူတာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္တြင္ လည္း တခ်ဳိ႕ျပႆနာမ်ား၌ လူထုကိုထိန္းခ်ဳပ္မႈမလုပ္ႏိုင္ျခင္းကလြဲၿပီး ဦးသိန္းစိန္က တပ္မေတာ္ကိုၿခိမ္းေျခာက္မႈမရွိခဲ့ပါ။ သူ၏ လူထုမိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္လည္း သူကျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးႏွင့္  ႏိုင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမႈမွာ တပ္မေတာ္၏ အေရးပါပံုႏွင့္ အခန္းက႑ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာတတ္သူျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ဦးသိန္းစိန္က ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား အတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွာ မ်က္ႏွာပန္းလွသူလည္းျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သို႔ဦးေဆာင္ဦးရြက္ေနရာမွာ ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားသမၼတမ်ဳိးကို ရရွိျခင္း၏ တန္ဖိုးကိုလည္း တပ္မေတာ္ကသေဘာက်စရာရွိ သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေလာေလာလတ္ လတ္စစ္တပ္ကေန အၿငိမ္းစားယူ မည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္ လိႈင္ကဲ့သို႔ လူမ်ဳိးကလည္း ေရြး ေကာက္ပြဲ ၿပီးၿပီးခ်င္းအခ်ိန္မွာ တပ္မေတာ္ကတန္းၿပီး သမၼတခန္႔ အပ္ခ်င္သည့္ အေနအထားပံုရိပ္ မ်ဳိးမဟုတ္ႏိုင္ပါ။

ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ေရးအတြက္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္ သမၼတသက္တမ္းအျပည့္ တာဝန္ မထမ္းေဆာင္ခ်င္လွ်င္ပင္ သူက တပ္မေတာ္၏ေထာက္ခံမႈရရန္ အေျခအေနေကာင္းသူတစ္ဦးျဖစ္ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္း ေအာင္လိႈင္ကို ဒုတိယသမၼတေန ရာအတြက္ေထာက္ခံၿပီး ဦးသိန္း စိန္က သမၼတရာထူးမွဆင္းေပး သည့္အခါမွသာ သူက သမၼတရာ ထူးကိုဆက္ခံဖို႔ စဥ္းစားတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။

တပ္မေတာ္၏ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထား၍မရပါ။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ သူ၏ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနလိုပါက လႊတ္ ေတာ္ထဲမွာ စစ္တပ္၏ ၂၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းပါဝင္မႈထက္ပိုၿပီး ညီမွ်ေအာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ ထုိသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းက လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေရြးခ်ယ္ေရြးအဖြဲ႕က အရပ္သားအဖြဲ႕မ်ား၏ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းမႈကိုသက္ေရာက္လာႏိုင္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕ထဲမွာေတာ့ တပ္မေတာ္ သည္ သူ၏အက်ဳိးစီးပြားကိုလိုလားေသာသမၼတေလာင္းကိုသာမဲေပးေရြးခ်ယ္ဖို႔ရွိပါသည္။ ထုိ႔ အတူ ေနာင္သမၼတလုပ္မည့္သူ မွာ စစ္သားမ်က္ႏွာမဟုတ္သည့္ သူကသာ သူတို႔အတြက္အက်ဳိး ပိုရွိၿပီး တန္ဖိုးရွိမွန္း သူတို႔လည္းသိျမင္သေဘာေပါက္ေနသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ အရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေရြးခ်ယ္ ေရးအဖြဲ႕တြင္ အုပ္စုတစ္ခုမွာ စစ္ တပ္ကိုယ္စားလွယ္အမတ္မ်ား ျဖစ္သည္။ တျခားအုပ္စုႏွစ္ခုမွာ အရပ္သားလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးသည္ အထိ မည္သူေတြအတိအက်ပါ မည္ဆိုတာ မသိႏိုင္ေသာ္လည္း ၂၀၁၀ ႏွင့္ ၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပြဲ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအေပၚ အေျခခံ ၿပီး တခ်ဳိ႕အရာေတြကို မွန္းဆခ်က္မ်ားလုပ္ႏုိင္ပါသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲကိုသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD)ကသပိတ္မေမွာက္ဘဲပါ၀င္ခဲ့မည္ဆို လွ်င္ သူတို႔အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕မွာ အ မတ္ေနရာအမ်ားစု ရေလာက္ ေအာင္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ သိသိ သာသာႏိုင္မည့္အေနအထားရွိ သည္။ သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ သည္ တရားမွ်တလြတ္လပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေရြးခ်ယ္ေရးအ ဖြဲ႕ကလည္း တကယ့္လႊတ္ေတာ္ ၏ အခ်ဳိးအစားပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းမႈကို တိတိက်က်ကိုယ္စားျပဳသက္ ေရာက္မည္ဟု ယူဆႏိုင္မည့္ အ ေျခအေနတြင္မွသာ ျဖစ္လာႏိုင္ပါ သည္။

 ႀကံ႕ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမ်ား အပါအ၀င္ စစ္တပ္ႏွင့္ အစိုးရအ ရာရွိေဟာင္းမ်ားက အရပ္သား လႊတ္ေတာ္အမတ္အုပ္စုထဲတြင္ အမ်ားဆံုးရွိႏိုင္ေသာ အုပ္စုျဖစ္ သည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပီအာရ္ေခၚအခ်ဳိးက် ကိုယ္စားလွယ္ စနစ္ကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည့္အတြက္ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုပါတီမ်ားက မူ ၾသဇာရွိေသာ ကိုယ္စားလွယ္အ ျဖစ္ ပါ၀င္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္း ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕သည္ အဓိကပါတီႀကီးႏွစ္ခုမွ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသာ ပါ၀င္ႏုိင္ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ ထင္ရွားေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး သူ၏ ပါတီ (NLD) ႏွင့္ အျခားဒီမိုကေရ စီပါတီမ်ားမွ ေထာက္ခံမႈကိုရရွိ မည္ ျဖစ္ပါသည္။ တခ်ဳိ႕တိုင္းရင္း သားပါတီမ်ားက သူ႕ကိုသိပ္မ ေထာက္ခံေသာ္လည္း တခ်ဳိ႕တိုင္း ရင္းသားပါတီ  အနည္းငယ္က ေထာက္ခံႏိုင္ပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သမၼတရာထူးကို ရရွိရန္ တရားမ၀င္ျဖစ္ေနဆဲရွိေနသည္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးေရႊမန္း၏ လတ္တေလာေျပာၾကားခ်က္အရလည္း သည္အခ်က္သည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီေျပာင္းလဲႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ သည္အခ်က္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ဘာေတြဆက္လုပ္မလဲ။ NLD ကေကာ ဘယ္သူ႕ကို အားေပးေထာက္ခံမလဲဆိုသည့္ ေမးခြန္းေတြ ထြက္လာေစပါသည္။

ဘယ္သူက ေဒၚစုေနရာကို ဆက္ခံမလဲဆိုတာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး NLD မွာက ကြဲကြဲျပားျပား မသိရေသးပါ။ ထို႔ျပင္ ေနာက္ထပ္NLD ကေန သမၼတကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔ ဆို တာကလည္း ခက္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထက္ ရာထူးႀကီးေသာ ေနရာကို ရမည့္သူ တစ္စံုတစ္ဦးကို လူအမ်ားစုက သူမ၏ ႐ုပ္ေသး႐ုပ္ဟုသာ ထင္ျမင္ၾက မည္ ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလတြင္ ႐ိုက္တာသတင္းဌာနက NLDသည္ သူရဦးေရႊမန္းကို ေထာက္ခံမည္ဟု သတင္းေရးသားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ခ်က္ခ်င္းပင္ သူတို႔က ျငင္းခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့၏။ သို႔ေသာ္လည္း မၾကာေသးမီက ထပ္မံထြက္ေပၚလာေသာ သတင္းမ်ားအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပုဒ္မ ၅၉ (စ) အရ သမၼတမျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ ဦးေရႊမန္းအကူအညီျဖင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ တာ၀န္ယူလိမ့္မည္ဟု ပါတီမွတာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္ဟု သတင္း ထြက္ေပၚလာသည္။ သို႔ေသာ္ ထို သတင္းမွားယြင္းေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္ က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

 မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူရဦးေရႊ မန္းတို႔၏ ဆက္ဆံေရးက ပိုတိုး တက္လာၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ပန္းတိုင္ကိုခ်ီတက္ ရာတြင္ အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ ကိုင္ၾကမည့္ သေဘာရွိ၏။ ထို႔အ တူ တစ္ေယာက္၏ ေထာက္ခံမႈ တန္ဖိုးကို တစ္ေယာက္က အျပန္ အလွန္သေဘာေပါက္သိျမင္ၾက သည့္ သေဘာရွိၿပီး တစ္ဦးခ်င္းစီ ၏ ပန္းတိုင္အတြက္ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္က အသံုးျပဳေန ၾကသည္။ အဆိုပါ သတင္းသာ မွန္ကန္ခဲ့ပါက ထိုအခ်က္က ဦးေရႊ မန္းအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အသစ္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေရြးခ်ယ္ ေရးအဖြဲ႕ကို ေထာက္ခံမႈေပးလာ ႏိုင္သည္။

    သို႔ေသာ္လည္း သူရဦးေရႊမန္းအေနျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာ၊ နာမည္သတင္းကိစၥမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရ ပါသည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမ တိုင္မီက အကဲခတ္အခ်ဳိ႕က ဦး ေရႊမန္းသည္ သမၼတခန္႔အပ္ခံရ မည္ဟု ခန္႔မွန္းခဲ့ေသာ္လည္း ဦး သိန္းစိန္ေၾကာင့္ လြဲေခ်ာ္ခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕ကမူ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ဦးသိန္းစိန္က နာမည္အေကာင္းဆံုး သူျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အစိုး ရအသစ္အတြက္ မ်က္ႏွာပန္းလွ သူတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ဦးေရႊမန္းက သူ႕ရာထူးကို သူ႕မိသားစု၏ စီးပြား ေရးအက်ဳိးအတြက္ အသံုးခ်ခဲ့ သည္ဟု သတင္းမ်ားလည္း ထြက္ ေနသည္။ သူတို႔ကေတာ့ အဆိုပါ သတင္းကို ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ခ႐ိုနီေတြဟု သိၾကေသာ စီးပြား ေရးသမားမ်ားကို လက္ခံသည့္ ပံု ျပေသာ္လည္း စစ္ေခါင္းေဆာင္ က ပထမအႀကိမ္ပြဲထုတ္ရန္ မစဥ္းစားခဲ့သူတစ္ဦးကို NLD ကေကာ ေထာက္ခံအားေပးခ်င္ပါသလား။

သို႔ရာတြင္ NLD ကလည္း ဦးေရႊမန္းကို တကယ္မယံုၾကည္တာလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ သူ၏ လက္တစ္ေလာ ေၾကညာခ်က္က NLD ပါတီ၀င္အခ်ဳိ႕ကို အေႏွာင့္ အယွက္ျဖစ္ေစသည္။ NLD အထူး သျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ ဦးေရႊမန္းကို တရား၀င္ျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္သူအျဖစ္ ျမင္ေနသည္ဆိုလွ်င္ တျခားကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ၿပီးသေဘာတူညီ ခ်က္ရေအာင္ လုပ္ေကာင္းလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ကို ေထာက္ခံျခင္းျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္အေနျဖင့္ NLD ႏိုင္ငံ ေရးအရင္းအႏွီးကို ရလာႏိုင္မွာ ျဖစ္သလို စစ္တပ္မွာလည္း တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ၾသဇာအာဏာတိုးလာ ႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ယခုအခ်ိန္ အထိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္အေပၚ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုမႈလည္းမလုပ္သေလာက္ရွိသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဘယ္ ဘက္ယိမ္းမည္ဆိုတာကိုလည္း မွန္းဆရခက္၏။ သို႔ေသာ္ ဦးသိန္းစိန္ကမူ ခိုင္မာအားေကာင္းသည့္ၿပိဳင္ဘက္တစ္ေယာက္ျဖစ္၏။ ႏိုင္ငံ ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကာလမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို လုပ္ခဲ့သူ တစ္ဦးအျဖစ္ လူထုေထာက္ခံမႈကိုဦးေရႊမန္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ထက္ ပိုရရန္ရွိသည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီအတြင္းမွာ စစ္တပ္၏ လႊမ္း မိုးမႈမည္မွ်ရွိမည္ကို မသိရေသး ေသာ္လည္း သူတို႔အလိုရွိလွ်င္ မဲ က ယိမ္းသြားႏိုင္သည္။

ထို႔အျပင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ က တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ မ်ားႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါက တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ ဒီမိုက ေရစီအုပ္စုမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကို လည္း ရႏိုင္ေသးသည္။ ထို႔အတူ ျမန္မာစစ္တပ္က တိုင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားကို ဆက္တိုက္တိုက္ ခိုက္ေနမႈေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္အေနျဖင့္ တိုင္း ရင္းသားမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈရရန္ ခက္ပါသည္။

NLD ကေတာ့ ဦးသိန္းစိန္ကို ေထာက္ခံျခင္းရွိခ်င္မွ ရွိမည္။ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဦးေရႊမန္း ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္ လိႈင္ကို လူသိရွင္ၾကားမေ၀ဖန္ ေသာ္လည္း ဦးသိန္းစိန္ကို လူသိ ရွင္ၾကားေ၀ဖန္ထားတာရွိသည္။

ဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ ေနာက္ တစ္ႀကိမ္ သမၼတအျဖစ္ ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ခံရရန္ တာ၀န္ယူပါက သက္တမ္းအျပည့္မဟုတ္ဘူးဆို လွ်င္ သည္အခ်က္က ျပႆနာ မရွိ။ ေနာက္ထပ္ သမၼတေလာင္း တစ္ဦး လက္ထဲသို႔ အာဏာမလႊဲ မီမွာ သူ႕အေနျဖင့္ ႏွစ္အနည္းငယ္ သမၼတတာ၀န္ယူထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ေတာ့ အားေပးေထာက္ ခံမႈ လံုလံုေလာက္ေလာက္ရေကာင္းရႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

(The Interpreter စာေစာင္ ပါ ႐ိုင္းစ္ေသာ္မဆင္၏ How Myanmar's Presidency Will Be Won အပိုင္း(၂)ႏွင့္ (၃)ကို ထားထားျမင့္က ဘာသာျပန္ဆို၍ ေဖာ္ျပထားပါသည္။)

7Day DAILY
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သမၼတအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံရရန္ တရားမဝင္သူ အျဖစ္ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီအထိ သည္အခ်က္ကိုျပင္ႏုိင္ မည့္ ပံုမရွိေခ်။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေလာကသ႔ို တရားဝင္ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး ေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တပ္မေတာ္ ၏ ေထာက္ခံအား ေပးမႈကိုရရွိျခင္းသည္ တန္ဖုိးရွိ ေၾကာင္း သိျမင္ခဲ့၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ကို စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္း သည့္စကားမ်ားကို သူကေျပာ ၾကားသည္။ ထုိ႔အတူ တပ္မေတာ္ ကိုတည္ေထာင္သူ အျဖစ္ သူ၏ ဖခင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အခန္းက႑ကိုလည္း လူေတြကို မၾကာခဏေျပာၾကားအသိေပးခဲ့ သည္။ သည္အခ်က္ကလည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္သူ တစ္သားတည္း ဆိုသည့္သေဘာကို ျပသျခင္းျဖစ္ သည္။

တပ္မေတာ္ကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ဘယ္လို႐ႈျမင္သေဘာထားလဲဆိုသည္ကုိေတာ့ ရွင္း ရွင္း လင္းလင္းမသိရပါ။ သို႔ေသာ္ သတင္းအခ်ဳိ႕အရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ သူတို႔၏ သေဘာ ထားမွာ ေရာေထြးေနဆဲျဖစ္၏။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အေျခခံဥပေဒကိုျပဳျပင္ရန္ စည္း႐ံုးေနေသာ  ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္၏ပါတီကို သေဘာမက်ဖို႔ကမ်ားပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ သူတို႔အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္၏ အာဏာကို မထိပါးမၿခိမ္းေျခာက္သူ၊ သူတို႔ႏွင့္နီးစပ္သူသမၼတေလာင္းကို ပိုဆႏၵရွိလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။  သူတုိ႔ကို ဒုကၡေရာက္ေအာင္မလုပ္ႏိုင္ဟု  အာမခံေသခ်ာမႈမပါဘဲ  တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အရပ္သား သမၼတေလာင္းကို ေႏြးေထြးစြာျမင္ႏုိင္ရန္ ခဲယဥ္းပါသည္။

 ေနာက္တစ္ခုက NLDမွာလည္း  ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ၿပီးလွ်င္ သူ႔ေနရာကိုဆက္ခံမည့္သူကိုလည္း ထင္ထင္ရွားရွားမေတြ႕ရေသးပါ။ ထုိအခ်က္ကလည္း တပ္မေတာ္အတြက္စိုးရိမ္စရာျဖစ္ပါသည္။ အထူး သျဖင့္ ဘာျဖစ္ႏိုင္မလဲဆိုသည္ကမေသခ်ာ။   အကယ္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သမၼတအျဖစ္ အျခား သူအား ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရပါက သမၼတသက္တမ္းအတြင္း တာဝန္မထမ္းေဆာင္ႏိုင္ဘဲ NLDကိုမထိန္းႏုိင္ခဲ့ပါလွ်င္ ဘာျဖစ္ႏိုင္မလဲဆိုသည္က မေသခ်ာ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အာဏာ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ လမ္းၫႊန္မႈမပါဘဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနရာမွာအစားထုိးရွာဖို႔NLDအေနျဖင့္ အျပင္းအထန္ႀကိဳးပမ္းရန္ ရွိပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ NLD သည္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အင္အားႀကီးပါတီျဖစ္လာမည့္အေရးကို တပ္မေတာ္က စိုးရိမ္ေကာင္းစိုးရိမ္လိမ့္မည္။

ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ တပ္မေတာ္အတြက္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဟာင္းေတြကသာ ရင္းႏွီးၿပီးသားျဖစ္ေနသလို အေျခခံအားျဖင့္လည္း ယံုၾကည္စရာပိုရွိသည္။ ဥပမာ သူရဦးေရႊမန္းသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္မယူမီမွာ ၾကည္းေရေလညႇိႏိႈင္းကြပ္ကဲေရးမွဴးျဖစ္ခဲ့သည္။ စစ္တာဝန္  ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္မွာလည္း KNLA ကို ႏွိမ္နင္းေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္  ရဲစြမ္းသတၱိအတြက္ သူရဘြဲ႕ကိုလည္း ခ်ီးျမႇင့္ခံထားရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိသမုိင္းေၾကာင္းက သူႏွင့္အတူအမႈထမ္းခဲ့သူမ်ားအပါအဝင္ တပ္မေတာ္က အရာရွိမ်ား၏  သေဘာက်ေထာက္ခံမႈကိုရဖို႔  ေသခ်ာေစသည္။

လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာလည္း သူရဦးေရႊမန္းက တပ္မေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာ ဏာကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းစိန္မေခၚ၊ထိပ္တိုက္မတိုးပါ။ အေျခခံဥပေဒ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ လူထု၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ အေပၚမွာလည္း သတိထားၿပီး    တံု႔ျပန္ေျပာဆို သည္။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ကုိ ေဝဖန္ေနၾကတာ ကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ခ်င္သည္ဟု ပင္ သူကေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။

သို႔ေသာ္လည္း သူရဦးေရႊမန္းသည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဆီက စိန္ ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္က မၾကာမီ စစ္တပ္ကေန အၿငိမ္းစားယူေတာ့မည္ျဖစ္၏။ ႏိုင္ငံတကာခရီးစဥ္မ်ားထြက္ျခင္း၊ သူ၏ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွ သတင္းမ်ား ထုတ္ျပန္ေပးၿပီး  ျပည္တြင္းသတင္းစာမ်ားမွလူသိေအာင္လုပ္ျခင္းျဖင့္ သူ၏လူသိထင္ရွားမႈကို  ျမႇင့္တင္ေနသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္၏ လက္ရွိရာထူးျဖစ္သည့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေနရာက လည္း သမၼတေနရာအတြက္ သူ႔ အေပၚ တပ္မေတာ္၏ေထာက္ခံမႈ ရရွိေစသည္။ တပ္မေတာ္က လည္း သူရဦးေရႊမန္းထက္ သူ႔ကို သာပိုၿပီး ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ အလိုရွိမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္က တပ္မေတာ္၏ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ထိပ္ဆံုးကေျပးေနသည္ဟု ထင္ရေသာ္ လည္း သမၼတအျဖစ္ သူ႔ကိုသာမဲေပးမည္ဟုမဆိုလိုပါ။ သူ႔ကို ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ေပး ျခင္းသာ တပ္မေတာ္အတြက္ အာမခံခ်က္ႏွင့္ ၾသဇာအာဏာ လည္းရွိေနပါလိမ့္မည္ဟုတြက္ ဆထားၾကမည္ျဖစ္ သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္က အျခား သမၼတေနရာ  ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ား အတြက္ တပ္မေတာ္ေထာက္ခံမႈ ကို ရသည့္ ေနရာမွာ ၿခိမ္းေျခာက္ မႈတစ္ခုျဖစ္ေန၏။ သူက စစ္တပ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ကာလမွာ နာမည္ ေကာင္းရၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ေရာ  သမၼတအျဖစ္ပါ တာ ဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ သူတာဝန္ ထမ္းေဆာင္စဥ္တြင္ လည္း တခ်ဳိ႕ျပႆနာမ်ား၌ လူထုကိုထိန္းခ်ဳပ္မႈမလုပ္ႏိုင္ျခင္းကလြဲၿပီး ဦးသိန္းစိန္က တပ္မေတာ္ကိုၿခိမ္းေျခာက္မႈမရွိခဲ့ပါ။ သူ၏ လူထုမိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္လည္း သူကျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးႏွင့္   ႏိုင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမႈမွာ တပ္မေတာ္၏ အေရးပါပံုႏွင့္  အခန္းက႑ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာတတ္သူျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ဦးသိန္းစိန္က ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား အတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွာ မ်က္ႏွာပန္း လွသူလည္းျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သို႔ဦးေဆာင္ဦးရြက္ေနရာမွာ ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားသမၼတမ်ဳိးကို ရရွိျခင္း၏ တန္ဖိုးကိုလည္း တပ္မေတာ္ကသေဘာက်စရာရွိ သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေလာေလာလတ္ လတ္စစ္ တပ္ကေန အၿငိမ္းစားယူ မည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္ လိႈင္ကဲ့သို႔ လူမ်ဳိးကလည္း ေရြး ေကာက္ပြဲ ၿပီးၿပီးခ်င္းအခ်ိန္မွာ တပ္မေတာ္ကတန္းၿပီး သမၼတခန္႔ အပ္ခ်င္သည့္ အေနအထားပံုရိပ္ မ်ဳိးမဟုတ္ႏိုင္ပါ။

ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ေရးအတြက္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္ သမၼတ သက္တမ္း အျပည့္ တာဝန္ မထမ္းေဆာင္ခ်င္လွ်င္ပင္ သူက တပ္မေတာ္၏ေထာက္ခံမႈရရန္ အေျခအေန ေကာင္းသူတစ္ဦးျဖစ္ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္း ေအာင္လိႈင္ကို ဒုတိယ သမၼတေန ရာအတြက္ေထာက္ခံၿပီး ဦးသိန္း စိန္က သမၼတရာထူးမွဆင္းေပး သည့္အခါမွသာ သူက သမၼတရာ ထူးကိုဆက္ခံဖို႔ စဥ္းစားတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။

တပ္မေတာ္၏ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထား၍မရပါ။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ သူ၏ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ ေရးမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနလိုပါက လႊတ္ ေတာ္ထဲမွာ စစ္တပ္၏ ၂၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းပါဝင္မႈ ထက္ပိုၿပီး ညီမွ်ေအာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ ထုိသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းက လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတေရြးခ်ယ္ေရြးအဖြဲ႕က အရပ္သားအဖြဲ႕မ်ား၏ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းမႈကိုသက္ေရာက္လာႏိုင္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕ထဲမွာေတာ့ တပ္မေတာ္ သည္ သူ၏အက်ဳိးစီးပြားကို လိုလားေသာ သမၼတေလာင္းကိုသာမဲေပးေရြးခ်ယ္ဖို႔ရွိပါသည္။ ထုိ႔ အတူ ေနာင္သမၼတလုပ္မည့္သူ မွာ စစ္သားမ်က္ႏွာ မဟုတ္သည့္ သူကသာ သူတို႔အတြက္အက်ဳိး ပိုရွိၿပီး တန္ဖိုးရွိမွန္း သူတို႔လည္းသိျမင္သေဘာ ေပါက္ေနသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ အရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေရြးခ်ယ္ ေရးအဖြဲ႕တြင္ အုပ္စုတစ္ခုမွာ စစ္ တပ္ကိုယ္ စားလွယ္အမတ္မ်ား ျဖစ္သည္။ တျခားအုပ္စုႏွစ္ခုမွာ အရပ္သားလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးသည္ အထိ မည္သူေတြအတိအက်ပါ မည္ဆိုတာ မသိႏိုင္ေသာ္လည္း ၂၀၁၀ ႏွင့္ ၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပြဲ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအေပၚ အေျခခံ ၿပီး တခ်ဳိ႕အရာေတြကို မွန္းဆခ်က္မ်ားလုပ္ႏုိင္ပါသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲကိုသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD)ကသပိတ္မေမွာက္ဘဲပါ၀င္ခဲ့မည္ဆို လွ်င္ သူတို႔အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕မွာ အ မတ္ေနရာအမ်ားစု ရေလာက္ ေအာင္ ေရြး ေကာက္ ပြဲမွာ သိသိ သာသာႏိုင္မည့္အေနအထားရွိ သည္။ သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ သည္ တရားမွ်တ လြတ္လပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေရြးခ်ယ္ေရးအ ဖြဲ႕ကလည္း တကယ့္လႊတ္ေတာ္ ၏ အခ်ဳိးအစားပါ၀င္ ဖြဲ႕စည္းမႈကို တိတိက်က်ကိုယ္စားျပဳသက္ ေရာက္မည္ဟု ယူဆႏိုင္မည့္ အေျခအေနတြင္မွသာ ျဖစ္လာႏိုင္ ပါ သည္။

 ႀကံ႕ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမ်ား အပါအ၀င္ စစ္တပ္ႏွင့္ အစိုးရအ ရာရွိေဟာင္းမ်ားက အရပ္သား လႊတ္ေတာ္ အမတ္အုပ္စုထဲတြင္ အမ်ားဆံုးရွိႏိုင္ေသာ အုပ္စုျဖစ္ သည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပီအာရ္ေခၚအခ်ဳိးက် ကိုယ္စားလွယ္ စနစ္ကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည့္အတြက္ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုပါတီမ်ားက မူ ၾသဇာရွိေသာ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ပါ၀င္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္း ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတေရြးခ်ယ္ေရး အဖြဲ႕သည္ အဓိကပါတီႀကီးႏွစ္ခုမွ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသာ ပါ၀င္ႏုိင္ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ ထင္ရွားေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး သူ၏ ပါတီ (NLD) ႏွင့္ အျခားဒီမိုကေရ စီပါတီမ်ားမွ ေထာက္ခံမႈကိုရရွိ မည္ ျဖစ္ပါသည္။ တခ်ဳိ႕တိုင္းရင္း သားပါတီမ်ားက သူ႕ကိုသိပ္မ ေထာက္ခံေသာ္လည္း တခ်ဳိ႕တိုင္း ရင္းသားပါတီ   အနည္းငယ္က ေထာက္ခံႏိုင္ပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သမၼတရာထူးကို ရရွိရန္ တရားမ၀င္ျဖစ္ေနဆဲရွိေနသည္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးေရႊမန္း၏  လတ္တေလာေျပာၾကားခ်က္အရလည္း သည္အခ်က္သည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီေျပာင္းလဲႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ သည္အခ်က္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ဘာေတြဆက္လုပ္မလဲ။ NLD ကေကာ ဘယ္သူ႕ကို အားေပးေထာက္ခံမလဲဆိုသည့္ ေမးခြန္းေတြ ထြက္လာေစပါသည္။

ဘယ္သူက ေဒၚစုေနရာကို ဆက္ခံမလဲဆိုတာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး NLD မွာက ကြဲကြဲျပားျပား မသိရေသးပါ။ ထို႔ျပင္ ေနာက္ထပ္NLD ကေန သမၼတကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔ ဆို တာကလည္း ခက္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထက္ ရာထူးႀကီးေသာ ေနရာကို ရမည့္သူ တစ္စံုတစ္ဦးကို လူအမ်ားစုက သူမ၏ ႐ုပ္ေသး႐ုပ္ဟုသာ ထင္ျမင္ၾက မည္ ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလတြင္ ႐ိုက္တာသတင္းဌာနက NLDသည္ သူရဦးေရႊမန္းကို ေထာက္ခံမည္ဟု သတင္းေရးသားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ခ်က္ခ်င္းပင္ သူတို႔က ျငင္းခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့၏။ သို႔ေသာ္လည္း မၾကာေသးမီက ထပ္မံထြက္ေပၚလာေသာ သတင္းမ်ားအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပုဒ္မ ၅၉ (စ) အရ သမၼတမျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ ဦးေရႊမန္းအကူအညီျဖင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ တာ၀န္ယူလိမ့္မည္ဟု ပါတီမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္ဟု သတင္း ထြက္ေပၚလာသည္။ သို႔ေသာ္ ထို သတင္းမွားယြင္းေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္ က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

  မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူရဦးေရႊ မန္းတို႔၏ ဆက္ဆံေရးက ပိုတိုး တက္လာၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ပန္းတိုင္ကိုခ်ီတက္ ရာတြင္ အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ ကိုင္ၾကမည့္ သေဘာရွိ၏။ ထို႔အ တူ တစ္ေယာက္၏ ေထာက္ခံမႈ တန္ဖိုးကို တစ္ေယာက္က အျပန္ အလွန္ သေဘာေပါက္သိျမင္ၾက သည့္ သေဘာရွိၿပီး တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ပန္းတိုင္အတြက္ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ က အသံုးျပဳေန ၾကသည္။ အဆိုပါ သတင္းသာ မွန္ကန္ခဲ့ပါက ထိုအခ်က္က ဦးေရႊမန္း အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အသစ္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေရြးခ်ယ္ ေရးအဖြဲ႕ကို ေထာက္ခံမႈေပးလာ ႏိုင္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း သူရဦးေရႊမန္းအေနျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာ၊ နာမည္သတင္းကိစၥမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရ ပါသည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမ တိုင္မီက အကဲခတ္အခ်ဳိ႕က ဦး ေရႊမန္းသည္ သမၼတခန္႔အပ္ခံရ မည္ဟု ခန္႔မွန္း ခဲ့ေသာ္လည္း ဦး သိန္းစိန္ေၾကာင့္ လြဲေခ်ာ္ခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕ကမူ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ဦးသိန္းစိန္က နာမည္ အေကာင္းဆံုး  သူျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အစိုး ရအသစ္အတြက္ မ်က္ႏွာပန္းလွ သူတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ဦးေရႊမန္းက သူ႕ရာထူးကို သူ႕မိသားစု၏ စီးပြား ေရးအက်ဳိးအတြက္ အသံုးခ်ခဲ့ သည္ဟု သတင္းမ်ားလည္း ထြက္ ေနသည္။ သူတို႔ကေတာ့ အဆိုပါ သတင္းကို ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ခ႐ိုနီေတြဟု သိၾကေသာ စီးပြား ေရးသမားမ်ားကို လက္ခံသည့္ ပံု ျပေသာ္ လည္း စစ္ေခါင္းေဆာင္ က ပထမအႀကိမ္ပြဲထုတ္ရန္ မစဥ္းစားခဲ့သူတစ္ဦးကို NLD ကေကာ ေထာက္ခံ အားေပး ခ်င္ပါသလား။

သို႔ရာတြင္ NLD ကလည္း ဦးေရႊမန္းကို တကယ္မယံုၾကည္တာလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ သူ၏ လက္တစ္ေလာ ေၾကညာခ်က္က NLD ပါတီ၀င္အခ်ဳိ႕ကို အေႏွာင့္ အယွက္ျဖစ္ေစသည္။ NLD  အထူး သျဖင့္ ေဒၚေအာင္ ဆန္း စုၾကည္ အေနျဖင့္ ဦးေရႊမန္းကို တရား၀င္ျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္သူအျဖစ္ ျမင္ေနသည္ ဆိုလွ်င္ တျခားကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ၿပီးသေဘာတူညီ ခ်က္ရေအာင္ လုပ္ေကာင္းလုပ္ႏိုင္ ပါသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ကို ေထာက္ခံျခင္းျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္အေနျဖင့္ NLD ႏိုင္ငံေရးအရင္းအႏွီးကို ရလာႏိုင္မွာျဖစ္သလို စစ္တပ္မွာလည္း တည္ၿငိမ္ မႈႏွင့္ ၾသဇာအာဏာတိုးလာ ႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ယခုအခ်ိန္ အထိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္အေပၚ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုမႈလည္းမလုပ္သေလာက္ရွိသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဘယ္ ဘက္ယိမ္းမည္ဆိုတာကိုလည္း မွန္းဆရခက္၏။ သို႔ေသာ္ ဦးသိန္းစိန္ကမူ ခိုင္မာ အားေကာင္းသည့္ၿပိဳင္ဘက္တစ္ေယာက္ျဖစ္၏။ ႏိုင္ငံ ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကာလမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးကို လုပ္ခဲ့သူ တစ္ဦးအျဖစ္ လူထုေထာက္ခံမႈကိုဦးေရႊမန္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ထက္ ပိုရရန္ရွိသည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီအတြင္းမွာ စစ္တပ္၏ လႊမ္း မိုးမႈမည္မွ်ရွိမည္ကို မသိရေသး ေသာ္လည္း သူတို႔အလိုရွိလွ်င္ မဲ က ယိမ္းသြားႏိုင္သည္။

ထို႔အျပင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ က တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ မ်ားႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါက တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ ဒီမိုက ေရစီအုပ္စုမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကို လည္း ရႏိုင္ေသးသည္။ ထို႔အတူ ျမန္မာစစ္တပ္က တိုင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားကို ဆက္တိုက္တိုက္ ခိုက္ေနမႈေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္အေနျဖင့္ တိုင္း ရင္းသားမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈရရန္ ခက္ပါသည္။

NLD ကေတာ့ ဦးသိန္းစိန္ကို ေထာက္ခံျခင္းရွိခ်င္မွ ရွိမည္။ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဦးေရႊမန္း ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္ လိႈင္ကို လူသိရွင္ၾကားမေ၀ဖန္ ေသာ္လည္း ဦးသိန္းစိန္ကို လူသိ ရွင္ၾကား ေ၀ဖန္ထားတာရွိသည္။

ဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ ေနာက္ တစ္ႀကိမ္ သမၼတအျဖစ္ ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ခံရရန္ တာ၀န္ယူပါက သက္တမ္းအျပည့္မဟုတ္ဘူးဆို လွ်င္ သည္အခ်က္က ျပႆနာ မရွိ။ ေနာက္ထပ္ သမၼတေလာင္း တစ္ဦး လက္ထဲသို႔ အာဏာမလႊဲ မီမွာ သူ႕အေနျဖင့္ ႏွစ္အနည္းငယ္ သမၼတတာ၀န္ယူ ထမ္းေဆာင္ရန္ အတြက္ ေတာ့  အားေပးေထာက္ ခံမႈ လံုလံုေလာက္ေလာက္ရေကာင္းရႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

(The Interpreter စာေစာင္ ပါ ႐ိုင္းစ္ေသာ္မဆင္၏ How Myanmar's Presidency Will Be Won အပိုင္း(၂)ႏွင့္ (၃)ကို ထားထားျမင့္က ဘာသာျပန္ဆို၍ ေဖာ္ျပထားပါသည္။)

7Day DAILY 

No comments:

Post a comment