Wednesday, 20 January 2016

က်ဴရွင္စနစ္ ၾကီးစုိးေနမႈျပႆနာ အေျဖရွာေတြ႕ႏုိင္မွာလား

ေနျပည္ေတာ္တြင္ သူငယ္တန္းသင္႐ုိးညႊန္းတမ္းသစ္ဆုိင္ရာ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေနစဥ္။ (ဓာတ္ပုံ - ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန)
‘‘က်ဴရွင္စနစ္ေပ်ာက္ဖုိ႔ဆုိ ရင္ ေအာင္ခ်က္ အဓိကထားတဲ့ စာေမးပြဲစနစ္ကုိ ေျပာင္းေပးရမယ္။ သင္ၾကားနည္းစနစ္ ေျပာင္းေပးရမယ္။ အဲဒါဆုိရင္ က်ဳရွင္က အလုိလုိေပ်ာက္သြားလိမ့္မယ္’’ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။
စာေမးပြဲစနစ္တြင္ မွတ္ဉာဏ္ကို အဓိကထားသည့္ အလြတ္က်က္ႏုိင္မႈကုိ အသားေပးသည့္ သင္ၾကားမႈမ်ားႏွင့္ အမွတ္ေပးအကဲျဖတ္ေနျခင္းသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ က်ဴရွင္စနစ္ကုိ ပုိမုိအားေကာင္းေစသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

ပညာေရးစနစ္ ပုိမုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ အေျခခံပညာႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး က႑မ်ားတြင္ ခိုင္မာစြာအျမစ္တြယ္ေနသည့္ က်ဴရွင္စနစ္ေပ်ာက္ကြယ္ေစေရး ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္လ်က္ရွိသည္။

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမိဘအမ်ားစုသည္ မိမိတုိ႔၏ကေလးကုိ ဆရာမ်ား၏အေလးထားမႈရေစရန္ႏွင့္ စာေမးပြဲတြင္ အမွတ္ေကာင္းေကာင္းရေစရန္ က်ဴရွင္အပ္ႏွံေသာ အေလ့အထက်ယ္ျပန္႔ေနသည္။

‘‘အဓိကကေတာ့ ကုိယ့္ကေလးကုိ ဂ႐ုစုိက္ေစခ်င္တယ္။ အခန္းထဲမွာလည္း အဆင့္ေကာင္းေကာင္းရေစခ်င္တယ္’’ ဟု ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ပၪၥမတန္းေက်ာင္းသား၏ မိခင္ ေဒၚသင္းသင္းက ေျပာသည္။

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကေလးဗဟုိျပဳသင္ၾကားနည္းစနစ္ကုိ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသား အခ်ိဳးမမွ်တျခင္း၊ စာသင္ခန္းမလုံေလာက္ျခင္းတုိ႕ေၾကာင့္ ဆရာဗဟိုျပဳသင္ၾကားနည္းစနစ္ကုိသာ က်င့္သုံးေနရျခင္းသည္ က်ဴရွင္စနစ္ကုိ ပိုမုိအားေကာင္းလာေစသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပသည္။

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ က်ဴရွင္စနစ္ပ်ံ႕ႏွံ႔လာေစသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ေက်ာင္းတြင္းစစ္ အတန္းမ်ားတြင္ ဆရာက စဥ္ဆက္မျပတ္အကဲျဖတ္ရျခင္းႏွင့္ ပညာေရးဌာနက ေအာင္ခ်က္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု လက္ေတြ႔သင္ၾကားေနသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက ဆုိသည္။

‘‘စာေမးပြဲ ေအာင္ဖုိ႔ကုိပဲ မိဘေတြက လုိခ်င္တယ္။ သက္ဆုိင္ရာဌာနက တာဝန္ရွိတဲ့သူေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္လူႀကီးေတြက စာေမးပြဲရဲ႕ေအာင္မွတ္ကုိပဲ အဓိကထားခဲ့တယ္။ အဲဒီအတြက္ကုိ ဆရာေတြက မိဘေတြရဲ႕ဆႏၵနဲ႔ ဌာနကတာဝန္ရွိသူေတြရဲ႕ ဆႏၵအရလုိက္လုပ္ရတာ’’ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းတကၠသုိလ္မ်ားသုိ႔ ဝင္ခြင့္ရရွိရန္ တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ ရမွတ္ေကာင္းမြန္ေနရန္ လုိအပ္ေသာေၾကာင့္ အမွတ္ေကာင္းေကာင္းရရွိေစရန္ ျပင္ပက်ဴရွင္မ်ားကုိ အားကုိးအားထားျပဳလာၾကသည္။

ယခင္က စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္၌ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ားအား မျပန္ေစဘဲအခ်ိန္ပုိ ဆက္လက္သင္ၾကားခဲ့ျခင္း၊ စာေမးပြဲနီးကပ္ခ်ိန္တြင္ စေန၊တနဂၤေႏြ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ား၌ပါ စာဆက္လက္သင္ၾကားေပးျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္ဟု ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္မွ အၿငိမ္းစားေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးက ေျပာသည္။

‘‘ဆရာက စာေမးပြဲနီးၿပီးဆုိ စေန၊ တနဂၤေႏြအိမ္ေခၚသင္တာရွိတယ္။ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္မွာ အခ်ိန္ပုိဆုိၿပီးေတာ့ သင္ေပးတာမ်ိဳး ရွိတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္းေတာ့ အဲဒီလိုေတြ မရွိၾကေတာ့ဘူး’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားျပားသည့္ စာသင္ခန္းအတြင္း၌ ၎တုိ႔၏ကေလးမ်ားအဆင့္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္
ဆရာ၏ ဂ႐ုစိုက္မႈရရွိေစရန္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားထံတြင္ က်ဴရွင္အပ္ႏွံေလ့ရွိသည္။

‘‘အတန္းပုိင္ဆီမွာ မထားဘဲအျပင္ဆရာဆီမွာ ထားတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တျခားဆရာဆီမွာထားတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကေလးကုိ ဂ႐ုမစုိက္တာမ်ိဳး၊စာေမးပြဲမွာ အမွတ္မေကာင္းတာမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။ တခ်ိဳ႕ေက်ာင္းေတြမွာ ေတာ္ေတာ္ဆုိးတယ္’’ဟု ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ေန တတိယတန္း ေက်ာင္းသားမိခင္ ေဒၚသိဂႌက ေျပာသည္။ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ က်ဴရွင္စနစ္ႀကီးထြားလာသျဖင့္
ေငြေၾကးတတ္ႏုိင္ေသာ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားသည္ အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရရွိထားေသာ ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ ေျပာင္းလဲေရြးခ်ယ္လာၾကသည္။

‘‘က်ဴရွင္ေတာ့ မသင္ရေတာ့ဘူး။ ဒါေပမဲ့လစာက အစုိးရေက်ာင္းထက္ ပုိကုန္တယ္’’ဟု ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပထမတန္းေက်ာင္းသား၏မိခင္ ေဒၚယဥ္ယဥ္က ေျပာသည္။ အေျခခံပညာက႑တြင္ ၁၉၉၀ ဝန္းက်င္မွ စတင္၍ က်ဳရွင္သင္ၾကားမႈသည္ အားေကာင္းလာခဲ့ၿပီး အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက သတိေပးအေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သလုိ က်ဴရွင္မသင္ရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

‘‘က်ဴရွင္မသင္ဖုိ႔အတြက္ ႏွစ္စကတည္းက တစ္ခါတည္းၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ထားတယ္။ အဲဒါကုိသင္တယ္၊ ျပဳတယ္ဆုိရင္ သက္ေသအေထာက္အထားနဲ႔ လာတုိင္လုိ႔ရတယ္။ စစ္ေဆးအေရးယူမႈေတြ လုပ္ၿပီးေတာ့ ထုိက္သင့္တဲ့ အျပစ္ဒဏ္ကုိ ေပးသြားမယ္’’ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တီထြင္ဖန္တီးမႈႏွင့္ အသုံးခ်ႏုိင္မႈကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္သည့္ သင္ၾကားနည္းစနစ္ျဖင့္ သင္ၾကားသြားျခင္းႏွင့္ အမွတ္ေပးအကဲျဖတ္ျခင္းတုိ႔ကုိ က်င့္သုံးမည္ဆုိပါက က်ဴရွင္စနစ္ ပေပ်ာက္ႏုိင္မည္ဟုပညာေရးေလာကမွ ပညာရွင္မ်ားက အႀကံျပဳသည္။

ထုိ႔အျပင္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားရွိ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ လူေနမႈဘဝမ်ား ျမင့္မားလာေစေရး လစာမ်ားျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္တင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါက က်ဴရွင္စနစ္ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏုိင္ဖြယ္ရွိေနသည္။

‘‘သူက စနစ္တစ္ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္မုိ႔လို႔ ထြက္ေပၚလာတ့ဲ ရလဒ္တစ္ခုပဲ။ စနစ္တစ္ခုကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေပၚေအာင္လုပ္လုိက္ရင္ က်ဴရွင္က အလုိလုိေပ်ာက္သြားလိမ့္မယ္။ ခ်က္ခ်င္းႀကီးေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး’’ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက စတင္ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးရန္ စီစဥ္ေနသည့္ သူငယ္တန္းအေပါင္း ၁၂တန္း (KG+12) ပညာေရးစနစ္သည္ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈကို ဦးစားေပးသည့္ သင္ၾကားနည္းစနစ္မ်ားသုိ႔ ေျပာင္းလဲသင္ၾကားေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ စတင္အသုံးျပဳဖြယ္ရွိသည့္ သူငယ္တန္း၏ သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းအသစ္၌ အလြတ္က်က္သင္ၾကားမႈ မရွိေတာ့ဘဲ ကေလးငယ္၏ ဘက္စုံဖြ႔ံၿဖိဳးေရးကို ဦးတည္သည့္ သင္ခန္းစာမ်ား၊ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းတုိ႔ ဝင္ လာမည္ဟု ဆုိသည္။

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္၏ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကညာစာတမ္း၌ ပညာေရးက႑တြင္ ‘‘ေက်ာင္းသား၊ မိဘႏွင့္ ရပ္ေက်းအေပၚ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးမျဖစ္ေစေသာ ထိေရာက္သည့္ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည္’’ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ အဘက္ဘက္၌ နိမ့္က်ေနေသာ ျမန္မာ့ပညာေရးအဆင့္အတန္းကုိ ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ရာတြင္ က်ဴရွင္စနစ္ႀကီးစုိးေနမႈကုိလည္း ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လုိအပ္ေနသည္။

7Day Daily

No comments:

Post a Comment