Tuesday, 3 February 2015

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ေအာင္ျမင္ဖိုု႔ရာ

လတ္တေလာ ျပႆနာမ်ား ပဋိပကၡမ်ားတြင္ အဘက္ဘက္မွ ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးဖိုု႔ရာ ေတာင္းဆိုုေနသည္ကိုု မၾကာခဏ ၾကားသိေနၾကရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က ကုန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ကတည္းက ေလးပြင့္ဆိုုင္ေဆြးေႏြးဖိုု႔ ေတာင္းဆုုိခဲ့ရာမွ ေအာက္ တိုဘာတြင္ ၁၂ ပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ဘယ္ႏွပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးသင့္သည္ဆိုသည္တို႔ကို တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တိုု႔တြင္ တိုက္တြန္းမႈမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီးေနာက္ ၄၈ ဦး တစ္နည္း ၄၈ ပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပခဲ့သည္။

ဤေနရာတြင္ ဆိုခ်င္သည္မွာ ေလးပြင့္ဆိုုင္၊ ေျခာက္ပြင့္ဆိုုင္၊ ၁၂ ပြင့္ဆိုင္ဆိုသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား မဟုတ္ဘဲ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းဆိုသည့္ အေၾကာင္းအရာကို ေျပာလိုျခင္းျဖစ္သည္။

ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးျခင္းဆိုုသည္ကိုု အာဏာရွင္ အစိုုးရမ်ား၊ အာဏာရွင္မ်ားက ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေၾကာက္ ရြံ႕ေလ့ ရွိၾကသည္။ တဖက္အင္အားစုႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ မိမိ၏ အာဏာအရွိန္အဝါ ေလ်ာ့က် သြားမည္ကို စိုးရြံ႕ေလ့ရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ ႐ႈေထာင့္တစ္ခုုမွာ ျပႆနာရွိေနသည္ကို အသိအမွတ္မျပဳ လိုျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။ အာဏာရွင္ အစိုးရလက္ထက္တုန္းက ျပည္သူ ျပည္သား မ်ား စီးပြားေရး၊ လႈမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္းဆိုုက္ေနသည့္တိုင္ အစိုုးရ၏ ထုုတ္ျပန္ ခ်က္မ်ား၊ ေၾကညာခ်က္မ်ား မိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္ ပန္းတိုင္ေရာက္ဖိုု႔ လက္တစ္ကမ္းသာ လိုေတာ့သည္ဟု တစ္သြယ္ အရွိန္အဟုန္ေကာင္းမ်ား ရေနၿပီဆိုု၍တစ္ဖံု အၿမဲတမ္း ေဖာ္ျပခဲ့ေလ့ရွိသည္။

ထိုစဥ္ကာလက ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးဆိုသည့္ စကားလံုးကို အေျပာမခံေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဟုုေခၚဆိုသည့္ ယေန႔ကာလတြင္ အစိုးရကက ျပႆနာကို ဖ်ာေအာက္ထိုးသြင္း ထားရန္ မသင့္ဘဲ ျပႆနာရွိေနသည္ကိုု အသိအမွတ္ျပဳရမည္ ျဖစ္သကဲ့သိုု႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးဖို႔ကိုလည္း ေႏွာင့္ေႏွး မေနသင့္ေတာ့ဟု ဆိုခ်င္ေပသည္။

အမ်ဳိးသား ပညာေရး ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားက မေက်မနပ္စျဖစ္စဥ္ ကတည္းက ျပႆနာရွိေနၿပီကို အစိုးရက သတိျပဳသင့္ေပသည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ယင္းျပႆနာကို ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ အေျဖရွာရန္လည္း လ်င္ျမန္စြာ ျပင္ဆင္သင့္ေပသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ အေျခအေနတြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈေတာ့ ရွိပါသည္။ သိုု႔ေသာ္ အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုုင္သူမ်ား မဟုတ္လွ်င္လည္း ေဆြးေႏြးမႈသည္ အက်ဳိးရလဒ္ထြက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡတြင္လည္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမည္မွ် အေရးပါေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ မ်ားတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားက သက္ေသခံေနေပသည္။

သို႔ရာတြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရာ၌ အေရးႀကီးသည့္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားလည္း ေျပာရန္ရွိေနသည္။ ယင္းတို႔မွာ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ႐ိုုးသားမႈရွိဖို႔၊ တန္းတူရည္တူထား ေဆြးေႏြးဖို႔ဆိုုသည့္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ျဖစ္ သည္။

တစ္ခါတစ္ရံ ျပႆနာ အရွိန္ျမင့္တက္လာသည္ကိုု ေလွ်ာ့ခ်လိုုသည့္သေဘာ၊ တစ္ဖက္အင္အားစုမ်ား အၾကား သေဘာထားကြဲလြဲေအာင္၊ ႐ႈပ္ေထြးေအာင္ လုပ္ ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ဳိးလည္း အတိတ္ တြင္ ရွိခဲ့ဖူးသည္။ ကိုလိုနီ အုပ္ခ်ဳပ္သူ၊ အာဏာရွင္ အစိုုးရမ်ားက ယင္းသိုု႔ေသာ လုပ္ရပ္မ်ဳိး က်င့္သံုုးခဲ့သည့္ သာဓကမ်ား သမိုင္းတြင္ ေလ့လာခဲ့ဖူးသည္။

ဒုတိယအခ်က္ျဖစ္သည့္ တန္းတူရည္တူထား ေဆြးေႏြးဖို႔သည္လည္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ အဓိကက် အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္ ျဖစ္သည္။ ျပႆနာကိုု ေျပလည္ေစလိုပါက ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ အမွန္ တကယ္ အဆံုုးအျဖတ္ေပးႏိုင္သူေတြ မပါဝင္၍ မျဖစ္ေပ။ တစ္ဖက္မွ ဆံုးျဖတ္ပိုုင္ခြင့္၊ ျပဳပိုင္ခြင့္ရွိသူ တက္ေရာက္ ေသာ္လည္း အျခားတစ္ဖက္မွ တစ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းကို အဆင့္ႏွိမ္လိုု၍ မိမိဘက္မွ ဆံုုးျဖတ္ ပိုုင္ခြင့္ မရွိသူ ေစလႊတ္ျခင္းမ်ဳိးသည္လည္း ေဆြးေႏြးပြဲ မေအာင္ျမင္ျခင္း၏ အေၾကာင္းတစ္ခ်က္ျဖစ္ ေပသည္။

ထိုု႔ေၾကာင့္ လတ္တေလာ ျပႆနာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုုင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးကို တိုက္တြန္းလိုသည္မွာ ျပႆနာကိုု ေျပလည္ေစလိုသည့္ ဆႏၵရွိိဖိုု႔၊ ႐ိုးသားဖို႔၊ တန္းတူရည္တူထားေဆြးေႏြးဖိုု႔ အေရး ႀကီးလွေၾကာင္း မဇၩိမက တိုက္တြန္းေရးသားလိုုက္ရေပသည္။

Mizzima - News in Burmese 

No comments:

Post a Comment