Tuesday, 3 February 2015

ျပည္ေထာင္စုေန႔မွာ တစ္ႏုိ္င္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူလက္ မွတ္ေရးထုိးႏုိင္မလား..?

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က လာမည့္ျပည္ေထာင္စုေန႔တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးလုိေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ လြတ္လပ္ေရးေန႔၌ တုိင္းရင္းသား လက္ နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားထံ ကမ္းလွမ္းမႈ ျပဳ လုပ္ခဲ့ပါသည္။ ယခုလည္း ျပည္ေထာင္စုေန႔ေရာက္ရွိရန္ ရက္ပုိင္းသာ လုိေတာ့ သည့္အခ်ိန္တြင္ အပစ္ရပ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ စကားမ်ား ၾကားေနရသလုိ အပ်က္သေဘာသက္ေရာက္ေသာ စကားမ်ားက လည္း ထြက္ေပၚလာပါသည္။ အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ထုိးႏုိင္ေရးကုိ အမ်ားစုကေတာ့ ထုိေန႔တြင္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေျမာက္ ေစခ်င္ေသာဆႏၵရွိေနၾက ပါသည္။

အၿငိမ္းစား၀န္ထမ္းဘ၀ေရာက္လာေတာ့မွ ယခုကဲ့သုိ႔ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အားႀကိဳး မာန္တက္ ေဆာင္ရြက္ ေနၾကသည္မ်ားကုိ ျမင္ရၾကားရေတာ့ အလြန္ပဲ ၀မ္းသာပီတိျဖစ္မိပါသည္။ ၀န္ထမ္း ဘ၀နယ္စပ္ေဒသေတြမွာ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့တုန္းက တုိက္ပြဲေတြနဲ႔ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကုိ တကယ္လုိလားေတာင့္တေနသူမ်ားမွာ ထုိေဒသတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ ေဒသခံတုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဧည့္သည္မုိ႔ ထုိေဒသမွ ျပန္လာခြင့္ရေသာ္လည္း သူတုိ႔ကေတာ့ ေနၿမဲေနၾကရဆဲ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကုိ ငတ္မြတ္ေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ လာမည့္ျပည္ေထာင္စုေန႔တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္ မွတ္ထုိးႏုိင္ပါေစလုိ႔ ဆုေတာင္းေပး ေနမိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အျပဳသေဘာေဆာင္ စြာ အမ်ားက ျဖစ္ေစခ်င္ေပမယ့္ KIO/KIA အဖြဲ႕ဆီမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ေလသံမ်ားက စိတ္မေကာင္းစရာျဖစ္ပါသည္။ KIA ဒုစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္က DVB နဲ႔ သီးသန္႔ေတြ႕ဆုံေမးျမန္း ခန္းမွာ ျပည္ေထာင္စုေန႔မွာ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထုိးရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေသးဘူးလုိ႔ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္ကေတာ့ စက္တင္ဘာမွာ NCCT နဲ႔ UPWC တုိ႔ ေတြ႕ဆုံခဲ့ေသာရလဒ္က အခက္အခဲျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ လည္း ေကာင္း၊၇ ႀကိမ္ေျမာက္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ မစႏုိင္ေသးျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္းဟု ေျပာၾကားသြားသည္။

ထုိအေၾကာင္းျပခ်က္သည္ NCCT ဒုဥကၠ႒ အေနျဖင့္ ၎အဖြဲ႕ကုိယ္စား ေျပာဆုိျခင္းေပလား၊ သုိ႔တည္း မဟုတ္ KIA အဖြဲ႕ရဲ႕ သေဘာထားလား ေမးစရာျဖစ္ေနပါသည္။ KIA အဖြဲဲ႕သည္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ျပည္နယ္ အဆင့္ကုိပင္ အပစ္ရပ္ လက္မွတ္မထုိးႏုိင္ေသးေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး အျခားေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕ ၁၄ ဖြဲ႕ က လက္မွတ္ထုိးၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ၁၄ ဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားက အစိုးရနဲ႔ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးတာေတာင္ KIA က ဘာျဖစ္လုိ႔ မထုိးရတာလဲ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တကယ္မလုိလားလုိ႔သာ လက္မွတ္မထုိးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ားက ေထာက္ျပေျပာဆုိေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
KIA အဖြဲ႕ လက္မွတ္မထုိးရုံျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ မထုိးႏုိင္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါဟု ျမင္မိပါသည္။ KIA ကလြဲရင္ အျခားေသာ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားက လက္မွတ္ထုိးရန္ ဆႏၵျပင္းျပေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ အင္အားႀကီး တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္း အရုံး(KNU)၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီႏွင့္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္(RCSS/SSA)၊ `၀´ ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္(UWSA)ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ မဟာမိတ္အဖြဲ႕ NDAA(မုိင္းလား) အဖြဲ႕တုိ႔သည္ မုိင္းလားအဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္၌ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု သိရပါသည္။

ထုိေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမွ ထြက္ေပၚလာေသာရလဒ္အရ KNU၊ RCSS/SSA၊ UWSA`၀´ႏွင့္ NDAA(မုိင္း လား) အဖြဲ႕အပါ အ၀င္ အခ်ိဳ႕ေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အင္အားစုမ်ားက တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရး အျမန္ဆုံး လက္မွတ္ေရးထုိးလုိၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားဆီ အျမန္ သြားလုိေသာ စိတ္ဆႏၵရွိေနၾကေၾကာင္း လည္း သိရပါသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳမိပါသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ရန္ RCSS/SSA အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ဇန္န၀ါရီလ လယ္ေလာက္က ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အျမန္ဆုံးျပဳလုပ္ရန္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ကုိ ဖတ္လုိက္ ရ၏။ ထုိ႔ျပင္ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရုံးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကလည္း လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္လယ္ပုိင္းတြင္ UWSA`၀´ႏွင့္ မုိင္းလားအဖြဲ႕မ်ားထံသုိ႔ သြားေရာက္၍ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ စည္းရုံးခဲ့ေၾကာင္း သိရပါ သည္။ 

သုိ႔ဆုိလွ်င္ အင္အားႀကီးတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားမွ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးကုိ လုိလားေန ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚလြင္ေစပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ KIO အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ လဂ်ာက တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္မွတ္ထုိးစရာ အေၾကာင္းမရွိဟု ၆၆ ႏွစ္ေျမာက္ ကရင္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ စစ္ေရးျပ အခမ္းအနားမွာ ေျပာၾကား သြားခဲ့ သည္ဟု သိရပါသည္။ DKBA မွ ဒုစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ေစာမုိေရွးကမူ KIA ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ခ်ဥ္းကပ္ေသာ လမ္းစဥ္မွာ မွားယြင္းေနေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ KIA ပါ၀င္လာေအာင္လည္း အစိုးရနဲ႔ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိ လုိက္ပါသည္။ 

တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ျငင္းဆန္ေနတာ KIO/KIA အဖြဲ႕သာ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ေျပာရရင္ KIO/KIA အဖြဲ႕ရဲ႕ လက္ရွိေခါင္းေဆာင္မ်ားက လက္မွတ္ မထုိးဘူးဆုိရင္ လက္မွတ္ထုိးမယ့္ အျခားတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ စကားေျပာသြား သင့္ပါသည္။ တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရမည့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္ ေရးမွာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အားလုံးပါ၀င္ႏုိင္လွ်င္ အေကာင္းဆုံးဟု ဆုိေသာ္လည္း KIO/KIA မပါ လွ်င္လည္း အျခားအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အေကာင္းအထည္ေဖာ္သြားသင့္သည္ဟု ျမင္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုေန႔မွာ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူလက္မွတ္ အမွန္တကယ္ ေရးထုိးႏုိင္ မလားဆုိတာ ေစာင့္ ၾကည့္သြားရေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေန၀န္းသစ္
ေန႔စဥ္သတင္း

No comments:

Post a Comment