Thursday, 25 September 2014

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းခ်ိန္တြင္ ပစ္ခတ္မႈမ်ား အျမန္ဆုံးရပ္ဆုိင္းေပးရန္ အေရးႀကီးအဆုိ တပ္မေတာ္ေထာက္ခံ

Photo: ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းခ်ိန္တြင္ ပစ္ခတ္မႈမ်ား အျမန္ဆုံးရပ္ဆုိင္းေပးရန္ အေရးႀကီးအဆုိ တပ္မေတာ္ေထာက္ခံ
Thursday, September 25, 2014 

ျပည္တြင္းပဋိပကၡ လက္နက္ကုိင္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကုိ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵႏွင့္အညီ ယေန႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္၌ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကုိ သက္ဆုိင္သူမ်ားက အျမန္ဆုံးရပ္ဆုိင္းေပး ရန္ အေရးႀကီးအဆုိကို တပ္မေတာ္ကလက္ခံ၍ အတည္ျဖစ္ခဲ့သည္။
အဆုိရွင္ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစုိင္းသန္းႏုိင္က ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရရွိျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားေသၾကျခင္း၊ ကုိယ္ခႏၶာစြန္႔ လႊတ္ရျခင္း၊ ပစၥည္းဥစၥာႏွင့္ ဆင္းရဲဒုကၡ ေရာက္ေနသည့္အတြက္ အေရးႀကီးအဆုိ ႏွင့္ စစ္ဆင္ေရးအေထာက္အကူျပဳ ၀န္ထမ္းအျဖစ္ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ အတူလုိက္ပါေဆာင္ရြက္စဥ္ အသက္၊ ခႏၶာ၊ ပစၥည္းဥစၥာမ်ား ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးခဲ့ရေသာ ျပည္သူမ်ား မနစ္နာေစေရးအတြက္ ထုိက္သင့္ေသာ အသိအမွတ္ျပဳ၊ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ ဂုဏ္ျပဳလႊာတုိ႔ကုိ စိစစ္ထုတ္ေပးရန္ ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ဘ၀ အဆင္ေျပေစေရးအတြက္ ေထာက္ပ့ံကူညီရန္ မူဝါဒ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးရန္ အဆုိတင္သြင္းျခင္းျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းဗဟုိဌာနတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္ရပ္လက္မွတ္ ေရးထုိးႏုိင္ရန္ အပစ္ရပ္မူၾကမ္းကုိ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးညိႇႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔တုိ႔ ယခုလ ၂၂ ရက္မွ စတင္၍ ေဆြးေႏြးေနခ်ိန္ တြင္ အေရးႀကီးအဆုိတင္သြင္းျခင္း ျဖစ္သည္။

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ၫြန္႔က ျပည္သူမ်ား ေသေစျခင္း၊ ကိုယ္ခႏၶာစြန္႔ လႊတ္ရျခင္း၊ ပစၥည္းဥစၥာႏွင့္ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေနရျခင္းတုိ႔သည္ လက္နက္ကုိင္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရသျဖင့္ ျပည္သူမ်ား ဆႏၵႏွင့္အညီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားေနခ်ိန္တြင္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈကုိ သက္ဆုိင္သူမ်ားက အျမန္ဆုံးရပ္ရန္ အေရးႀကီးအဆုိကုိ တပ္မေတာ္က လႈိက္လွဲစြာ ေထာက္ခံ သည္ဟု ေျပာသည္။

၎က “တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ မိမိတို႔ နဲ႔လိုက္ပါတဲ့ စစ္ဆင္ေရး၀န္ထမ္းမ်ားကို တတ္အားသေရြ႕ကူညီမႈမ်ား၊ ေဆးကုသမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ထိုက္သင့္တဲ့ အတိုင္းအတာတစ္ခုပဲျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလို တယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာထားကုိ ေမးျမန္းရာ ကန္႔ကြက္မည့္သူ မရွိသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။
mizzima
ျပည္တြင္းပဋိပကၡ လက္နက္ကုိင္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကုိ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵႏွင့္အညီ ယေန႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္၌ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကုိ သက္ဆုိင္သူမ်ားက အျမန္ဆုံး ရပ္ဆုိင္းေပး ရန္ အေရးႀကီးအဆုိကို တပ္မေတာ္ကလက္ခံ၍ အတည္ျဖစ္ခဲ့သည္။
အဆုိရွင္ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစုိင္းသန္းႏုိင္က ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရ ရွိျခင္းေ ၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားေသၾကျခင္း၊ ကုိယ္ခႏၶာစြန္႔ လႊတ္ရျခင္း၊ ပစၥည္းဥစၥာႏွင့္ ဆင္းရဲဒုကၡ ေရာက္ေန သည့္ အတြက္ အေရးႀကီးအဆုိ ႏွင့္ စစ္ဆင္ေရးအေထာက္အကူျပဳ ၀န္ထမ္းအျဖစ္ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ အတူလုိက္ပါေဆာင္ရြက္စဥ္ အသက္၊ ခႏၶာ၊ ပစၥည္းဥစၥာမ်ား ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးခဲ့ရေသာ ျပည္သူမ်ား မနစ္နာေစေရး အတြက္ ထုိက္သင့္ေသာ အသိအမွတ္ျပဳ၊ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ ဂုဏ္ျပဳလႊာတုိ႔ကုိ စိစစ္ ထုတ္ေပးရန္ ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ဘ၀ အဆင္ေျပေစေရးအတြက္ ေထာက္ပ့ံကူညီရန္ မူဝါဒ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးရန္ အဆုိတင္သြင္းျခင္းျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးက ေထာက္ခံေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းဗဟုိဌာနတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ ေရးထုိးႏုိင္ရန္ အပစ္ရပ္မူၾကမ္းကုိ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္ မတီႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးညိႇႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔တုိ႔ ယခုလ ၂၂ ရက္မွ စတင္ ၍ ေဆြးေႏြးေနခ်ိန္ တြင္ အေရးႀကီးအဆုိတင္သြင္းျခင္း ျဖစ္သည္။

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ၫြန္႔က ျပည္သူမ်ား ေသေစျခင္း၊ ကိုယ္ခႏၶာစြန္႔ လႊတ္ရျခင္း၊ ပစၥည္းဥစၥာႏွင့္ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေနရျခင္းတုိ႔သည္ လက္နက္ကုိင္ တုိက္ခုိက္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရသျဖင့္ ျပည္သူမ်ား ဆႏၵႏွင့္အညီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားေနခ်ိန္တြင္ ပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္မႈကုိ သက္ဆုိင္သူမ်ားက အျမန္ဆုံးရပ္ရန္ အေရးႀကီးအဆုိကုိ တပ္မေတာ္က လႈိက္လွဲစြာ ေထာက္ခံ သည္ဟု ေျပာသည္။

၎က “တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ မိမိတို႔ နဲ႔လိုက္ပါတဲ့ စစ္ဆင္ေရး၀န္ထမ္းမ်ားကို တတ္အားသေရြ႕ကူညီ မႈမ်ား၊ ေဆးကုသမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ထိုက္သင့္တဲ့ အတိုင္းအတာတစ္ခုပဲျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလို တယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာထားကုိ ေမးျမန္းရာ ကန္႔ကြက္မည့္သူ မရွိသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။
mizzima

No comments:

Post a Comment