Thursday, 25 September 2014

ျပည္နယ္႐ံုးမ်ား ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ရသျဖင့္ ပါတီဝင္အင္အား ေလ်ာ့က်ခဲ့ဟု တစညေျပာ

Photo: ျပည္နယ္႐ံုးမ်ား ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ရသျဖင့္ ပါတီဝင္အင္အား ေလ်ာ့က်ခဲ့ဟု တစညေျပာ
Thursday, September 25, 2014

တုိင္းရင္းသားစည္းလံုး ညီၫြတ္ေရးပါတီ (တစည)သည္ ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ထား ေသာ ပါတီ႐ံုးအခ်ိဳ႕ ျပန္႐ုပ္သိမ္း ခဲ့ရသျဖင့္ ေလးႏွစ္အတြင္း ပါတီ ဝင္အင္အားႏွစ္သိန္းခြဲခန္႔ ေလ်ာ့ က်ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕အတြင္းရွိ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ား၊ ျပည္သူ႔စစ္ဖြဲ႕စည္း ထားသည့္နယ္ ေျမမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိသည့္ နယ္ေျမမ်ား စသည့္နယ္ေျမေဒသ အခ်ိဳ႕တြင္ ပါတီစည္း႐ံုးေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ရာ၌ အခက္အခဲမ်ားႀကံဳေတြ႕ရသျဖင့္ ၎ေဒသမ်ားရွိ ပါတီ႐ံုးခြဲအခ်ိဳ႕ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရျခင္းသည္ ပါတီဝင္ အင္အားေလ်ာ့က်ျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း တစညပါတီ၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးဟန္ေရႊက ေျပာသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ပါတီ ဝင္အင္အားစာရင္းေတြကို ေျခာက္ လတစ္ႀကိမ္စိစစ္ပါတယ္။ ပါတီ အေနနဲ႔ ၂၀၁၀ မတုိင္မီက ပါတီ ဝင္ခုနစ္သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ၂၀၁၄ ဇြန္လအထိ စိစစ္မႈအရ လက္ရွိ မွာ ပါတီဝင္အင္အားေလးသိန္း ငါးေသာင္းခုနစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိပါ တယ္’’ဟု ၎က ဆုိသည္။

ယခုလ ၂၄ ရက္တြင္ က် ေရာက္သည့္ တစညပါတီ (၂၆) ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားမက်င္းပမီျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ဦးေဆာင္ရွင္းလင္းသူ ဦးဟန္ေရႊက မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ေျဖၾကားရာတြင္ အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီ ၫြတ္ေရးပါတီသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အား ၂၆ ႏွစ္တိုင္ တစ္ပါတီစနစ္ ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ဆုိ ရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီအား အေမြခံဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ ေငြေၾကးမ်ား၊ အေဆာက္အအံု၊ ပစၥည္းမ်ားကို နဝတအစိုးရ တက္စတြင္ပင္ ရွင္းလင္းထားခဲ့သျဖင့္ လက္ရွိတြင္ ပါတီအေနျဖင့္ မည္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွမရွိဘဲ ရွိသည့္ပစၥည္းမ်ားကို ထုခြဲေရာင္းခ်ေနရသည့္ အထည္ႀကီးပ်က္ပံုစံ မ်ိဳးျဖစ္ေနေၾကာင္း ဦးဟန္ေရႊက ေျပာသည္။

၎ပါတီကို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (NLD)၏ တစ္ခုတည္းေသာၿပိဳင္ဘက္ ပါတီအျဖစ္ မဲဆႏၵနယ္အမ်ား အျပားတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရအားလံုး ၏ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းသာ အႏုိင္ရရွိ ခဲ့သည္။

ထို႔အတူ NLD မပါဝင္ေသာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း မဲဆႏၵနယ္အမ်ားစုတြင္ ဝင္ ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိအာဏာရပါတီျဖစ္ေသာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကို ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္အသီးသီးရွိ ကိုယ္စား လွယ္ေနရာ ၄၀ ေက်ာ္တြင္သာ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။

7Day DAILY 

အစည္းအေ၀းတစ္ခုတြင္ေတြ႕ရသည့္ တစညပါတီ၀င္မ်ား (ဓာတ္ပံု - ၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္/အီးပီေအ)
အစည္းအေ၀းတစ္ခုတြင္ေတြ႕ရသည့္ တစညပါတီ၀င္မ်ား (ဓာတ္ပံု - ၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္/အီးပီေအ)
တုိင္းရင္းသားစည္းလံုး ညီၫြတ္ေရးပါတီ(တစည)သည္ ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ထား ေသာ ပါတီ႐ံုး အခ်ိဳ႕ ျပန္႐ုပ္သိမ္း ခဲ့ရသျဖင့္ ေလးႏွစ္အတြင္း ပါတီ ဝင္အင္အားႏွစ္သိန္းခြဲခန္႔ ေလ်ာ့ က်ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။
ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕အတြင္းရွိ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ား၊ ျပည္သူ႔စစ္ဖြဲ႕စည္း ထားသည့္နယ္ ေျမမ်ား၊ တုိင္းရင္း သား လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိသည့္ နယ္ေျမမ်ား စသည့္နယ္ေျမေဒသ အခ်ိဳ႕တြင္ ပါတီ စည္း႐ံုးေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ရာ၌ အခက္အခဲမ်ားႀကံဳေတြ႕ရသျဖင့္ ၎ေဒသမ်ားရွိ ပါတီ႐ံုးခြဲ အခ်ိဳ႕ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရျခင္းသည္ ပါတီဝင္ အင္အားေလ်ာ့က်ျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း တစညပါတီ၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးဟန္ေရႊက ေျပာသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ပါတီ ဝင္အင္အားစာရင္းေတြကို ေျခာက္ လတစ္ႀကိမ္စိစစ္ပါတယ္။ ပါတီ အေနနဲ႔ ၂၀၁၀ မတုိင္မီက ပါတီ ဝင္ခုနစ္သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ၂၀၁၄ ဇြန္လအထိ စိစစ္မႈအရ လက္ရွိ မွာ ပါတီဝင္ အင္အားေလးသိန္း ငါးေသာင္းခုနစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိပါ တယ္’’ဟု ၎က ဆုိသည္။

ယခုလ ၂၄ ရက္တြင္ က် ေရာက္သည့္ တစညပါတီ (၂၆) ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနား မက်င္း ပမီျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ဦးေဆာင္ရွင္းလင္းသူ ဦးဟန္ေရႊက မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္း ခ်က္ မ်ားကို ေျဖၾကားရာတြင္ အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီ ၫြတ္ေရးပါတီသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အား ၂၆ ႏွစ္တိုင္ တစ္ပါတီစနစ္ ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ဆုိ ရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီအား အေမြခံဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ဆက္ႏႊ ယ္ေသာ ေငြေၾကးမ်ား၊ အေဆာက္အအံု၊ ပစၥည္းမ်ားကို နဝတအစိုးရ တက္စတြင္ပင္ ရွင္းလင္းထားခဲ့သျဖင့္ လက္ရွိတြင္ ပါတီအေနျဖင့္ မည္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွမရွိဘဲ ရွိသည့္ပစၥည္းမ်ားကို ထုခြဲေရာင္းခ်ေန ရသည့္ အထည္ႀကီးပ်က္ပံုစံ မ်ိဳးျဖစ္ေနေၾကာင္း ဦးဟန္ေရႊက ေျပာသည္။

၎ပါတီကို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (NLD)၏ တစ္ခုတည္းေသာၿပိဳင္ဘက္ ပါတီအျဖစ္ မဲဆႏၵနယ္အမ်ား အျပားတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရအားလံုး ၏ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းသာ အႏုိင္ရရွိ ခဲ့သည္။

ထို႔အတူ NLD မပါဝင္ေသာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း မဲဆႏၵနယ္အမ်ားစုတြင္ ဝင္ ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိအာဏာရပါတီျဖစ္ေသာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကို ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္အသီးသီးရွိ ကိုယ္ စား လွယ္ေနရာ ၄၀ ေက်ာ္တြင္သာ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။

7Day DAILY

No comments:

Post a Comment