Wednesday, 30 July 2014

ကမၻာ့က်န္းမာေရးညီလာခံတြင္ အသည္းေရာင္အသား၀ါေရာဂါကို ဦးစားေပးေရာဂါျဖစ္လာေစရန္ တြန္းအားေပးမည္

Photo: ကမၻာ့က်န္းမာေရးညီလာခံတြင္ အသည္းေရာင္အသား၀ါေရာဂါကို ဦးစားေပးေရာဂါျဖစ္လာေစရန္ တြန္းအားေပးမည္
Wednesday, July 30, 2014

လာမည့္ကမၻာ့က်န္းမာ ေရးညီလာခံတြင္ အသည္းေရာင္ အသား၀ါေရာဂါကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဦးစားေပးေရာဂါျဖစ္လာေစရန္ ႏွင့္ ရန္ပံုေငြရရိွေစရန္ တြန္းအား ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံအသည္းေဖာင္ေဒးရွင္းဥကၠ႒ေဒါက္တာခင္ၿပံဳးၾကည္က ေျပာ သည္။

လက္ရိွတြင္ ကမၻာ့က်န္းမာ ေရးညီလာခံမွ သတ္မွတ္ထား ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ က်န္းမာေရး ဦးစားေပးေရာဂါသံုးမ်ိဳးမွာ အိတ္ခ်္အုိင္ဗီ/ေအအုိင္ဒီအက္စ္၊ တီဘီ ႏွင့္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါတုိ႔ျဖစ္ၿပီး ယခု အခါ အသည္းေရာင္အသား၀ါ ေရာဂါျဖစ္ပြားႏႈန္းမွာ အဆုိပါ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ တန္းတူအေနအ ထားျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ဦးစား ေပးေရာဂါတစ္ခုအေနျဖင့္ ထည့္ သြင္းရန္ ညီလာခံ၌ တုိက္တြန္း သြားမည္ျဖစ္သည္။
‘‘အဲဒီညီလာခံမွာ အစိုးရပုိင္းကလူေတြ၊ ၀န္ႀကီးေတြနဲ႔ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ တက္ၾကေတာ့ အဲဒီမွာတြန္းအားေပးရင္ ဒီေရာဂါကုိ ဦးစားေပးအေနနဲ႔ ထည့္လာမယ္။ ဒါဆုိရင္ ရန္ပံုေငြ ရလာၿပီးေတာ့ လူေတြ အခမဲ့ ေဆးကုလို႔ရမယ္။အနည္းဆံုးေတာ့ ပုိက္ဆံသိပ္မမ်ားရင္ေတာင္ ကုသႏုိင္ဖို႔အတြက္ဒီေရာဂါက ဦးစားေပးအေနနဲ႔ ျဖစ္သင့္တယ္ဆုိတာကုိ ကမၻာ့ညီလာခံနဲ႔ အစုိးရေတြကုိ တြန္းအားေပးတာေပါ့’’ ဟု ၎ကဆုိသည္။

‘‘အိတ္ခ်္အုိင္ဗီေဆး ဆုိ လည္း ေစ်းႀကီးတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ သူက ဦးစားေပးထဲမွာပါေတာ့ ေဆးအလကားေ၀တယ္ေလ။ တီဘီတို႔၊ ငွက္ဖ်ား တုိ႔ဆုိလည္း အဲဒီလိုပဲ။ ဒီအသည္းဘီပုိး၊ စီပုိးဆုိတာက်ေတာ့ ကုဖို႔က ေစ်းႀကီးေတာ့ အစိုးရကလည္း မတတ္ႏိုင္ဘူး။ တကယ္ေတာ့ ဘီပုိး၊ စီပုိးပိုးသတ္ေဆးေတြရိွတယ္။ ေစ်းႀကီးလို႔ မသံုးႏုိင္ဘူး။ ဒီေတာ့ အဲဒီရဲ႕ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္နဲ႔ နာတာရွည္အသည္းေျခာက္၊ အသည္းကင္ဆာေတြျဖစ္လာမယ္’’ ဟု ေဒါက္တာခင္ၿပံဳးၾကည္ကဆုိသည္။

၎တို႔အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ေမလတြင္ က်င္းပမည့္ ၂၀၁၄-၁၅ ကမၻာ့က်န္းမာေရးညီလာခံ၌ အသည္းေရာင္ အသည္း၀ါေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္၍ တြန္းအားေပးျခင္းအျပင္ ျပည္သူလူထုၾကား အသိပညာတိုးပြားေစရန္ အသည္းေရာင္အသား၀ါအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာအသံလႊင့္က႑တစ္ခု ထည့္သြင္းေပးရန္ႏွင့္ အေျခခံေက်ာင္းမ်ား၏ သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းတစ္ခု အေနျဖင့္ ထည့္သြင္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိမည္ျဖစ္သည္။ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ား၌ ေဟာေျပာပြဲမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ား၊ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

‘‘ဒါက ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ျပႆနာတစ္ခုဆုိတာ က်န္းမာ ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အျခား၀န္ႀကီး ဌာနေတြနဲ႔ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတထံ ေရာက္သြားဖို႔လိုတယ္။ ပုိက္ဆံကုိ အေရးႀကီးတဲ့ေနရာမွာ သံုးမယ္။ ဒီမွာက စာရင္းဇယား သိပ္မရိွဘူး။ လူႀကီးေတြ ကုိယ္ တုိင္က ဒီေရာဂါအတြက္ ဘယ္ ေလာက္သံုးမယ္ဆုိတဲ့ မူ၀ါဒေတြ ခ်မွတ္ႏုိင္ရမယ္။ အားလံုးပူး ေပါင္းလုပ္ေဆာင္မယ္ဆုိရင္ ေရာဂါျဖစ္ပြားႏႈန္းေတြက က်လာမယ္’’ဟု ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၊  အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသဆုိင္ရာ ႐ံုး(နယူးေဒလီ)မွ ဒုၫႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း) ေဒါက္တာျမင့္ေထြးကသံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။

ကမၻာေပၚတြင္ ႏွစ္စဥ္ဇူလုိင္ ၂၈ ရက္ကို ကမၻာ့အသည္းေရာင္ အသား၀ါေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ ထားၿပီး အသည္းေရာင္အသား ၀ါဘီပုိးသည္ ကမၻာ့လူဦးေရ၏ သံုးပံုတစ္ပံု ကူးစက္လ်က္ရိွကာ ဘီပုိးရိွသူဦးေရမွာ သန္း ၄၀၀ခန္႔ရိွၿပီး စီပုိးရိွသူဦးေရမွာ သန္း ၁၇၀ ခန္႔ရိွသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မူ အသည္းေရာင္ဘီပုိးရိွသူ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းရိွၿပီး စီပုိးရိွသူ ၂ ရာခိုင္ ႏႈန္းမွ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းၾကားရိွေၾကာင္း ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႕က ထုတ္ ျပန္ထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အသည္း ေရာင္အသား၀ါဘီပုိး၊ စီပုိး စစ္ ေဆးျခင္းအတြက္ ကုန္က်ေငြမွာ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ေငြက်ပ္တစ္ ေသာင္း၀န္းက်င္ရိွသည္။ ဘီပုိး ကာကြယ္ေဆးထိုးမည္ဆုိပါက က်ပ္တစ္ေသာင္းေက်ာ္ႏွင့္ စီပုိး ကာကြယ္ေဆးထုိးမည္ဆုိပါက က်ပ္တစ္သိန္းေက်ာ္ရိွၿပီး ကုန္က် စရိတ္မွာ အလြန္ႀကီးျမင့္ေနျခင္း ေၾကာင့္ ေရာဂါရိွ၊ မရိွစစ္ေဆး ႏုိင္သည့္ အခက္အခဲမ်ားရိွေန ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

7Day DAILY
လာမည့္ကမၻာ့က်န္းမာ ေရးညီလာခံတြင္ အသည္းေရာင္ အသား၀ါေရာဂါကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဦးစားေပး ေရာဂါျဖစ္လာေစရန္ ႏွင့္ ရန္ပံုေငြရရိွေစရန္ တြန္းအား ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံအသည္း ေဖာင္ေဒးရွင္းဥကၠ႒ေဒါက္တာခင္ၿပံဳးၾကည္က ေျပာ သည္။

လက္ရိွတြင္ ကမၻာ့က်န္းမာ ေရးညီလာခံမွ သတ္မွတ္ထား ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ က်န္းမာေရး ဦးစားေပး ေရာဂါ သံုးမ်ိဳးမွာ အိတ္ခ်္အုိင္ဗီ/ေအအုိင္ဒီအက္စ္၊ တီဘီ ႏွင့္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါတုိ႔ျဖစ္ၿပီး ယခု အခါ အသည္းေရာင္ အသား၀ါ ေရာဂါျဖစ္ပြားႏႈန္းမွာ အဆုိပါ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ တန္းတူအေနအ ထားျဖစ္ ေနျခင္းေၾကာင့္ ဦးစား ေပးေရာဂါတစ္ခုအေနျဖင့္ ထည့္ သြင္းရန္ ညီလာခံ၌ တုိက္တြန္း သြားမည္ျဖစ္သည္။
‘‘အဲဒီညီလာခံမွာ အစိုးရပုိင္းကလူေတြ၊ ၀န္ႀကီးေတြနဲ႔ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ တက္ၾကေတာ့ အဲဒီမွာတြန္းအားေပးရင္ ဒီေရာဂါကုိ ဦးစားေပးအေနနဲ႔ ထည့္လာမယ္။ ဒါဆုိရင္ ရန္ပံုေငြ ရလာၿပီးေတာ့ လူေတြ အခမဲ့ ေဆးကုလို႔ရမယ္။အနည္းဆံုးေတာ့ ပုိက္ဆံသိပ္မမ်ားရင္ေတာင္ ကုသႏုိင္ဖို႔အတြက္ဒီေရာဂါက ဦးစားေပးအေနနဲ႔ ျဖစ္သင့္တယ္ဆုိတာကုိ ကမၻာ့ညီလာခံနဲ႔ အစုိးရေတြကုိ တြန္းအားေပးတာေပါ့’’ ဟု ၎ကဆုိသည္။

‘‘အိတ္ခ်္အုိင္ဗီေဆး ဆုိ လည္း ေစ်းႀကီးတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ သူက ဦးစားေပးထဲမွာပါေတာ့ ေဆးအလကား ေ၀တယ္ေလ။ တီဘီတို႔၊ ငွက္ဖ်ား တုိ႔ဆုိလည္း အဲဒီလိုပဲ။ ဒီအသည္းဘီပုိး၊ စီပုိးဆုိတာက်ေတာ့ ကုဖို႔က ေစ်းႀကီးေတာ့ အစိုးရကလည္း မတတ္ႏိုင္ဘူး။ တကယ္ေတာ့ ဘီပုိး၊ စီပုိးပိုးသတ္ေဆးေတြရိွတယ္။ ေစ်းႀကီးလို႔ မသံုးႏုိင္ဘူး။ ဒီေတာ့ အဲဒီရဲ႕ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္နဲ႔ နာတာရွည္အသည္းေျခာက္၊ အသည္းကင္ဆာေတြျဖစ္လာမယ္’’ ဟု ေဒါက္တာခင္ၿပံဳးၾကည္ကဆုိသည္။

၎တို႔အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ေမလတြင္ က်င္းပမည့္ ၂၀၁၄-၁၅ ကမၻာ့က်န္းမာေရးညီလာခံ၌ အသည္းေရာင္ အသည္း၀ါေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္၍ တြန္းအားေပးျခင္းအျပင္ ျပည္သူလူထုၾကား အသိပညာတိုးပြားေစရန္ အသည္းေရာင္အသား၀ါအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာအသံလႊင့္က႑တစ္ခု ထည့္သြင္းေပးရန္ႏွင့္ အေျခခံေက်ာင္းမ်ား၏ သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းတစ္ခု အေနျဖင့္ ထည့္သြင္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိမည္ျဖစ္သည္။ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ား၌ ေဟာေျပာပြဲမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ား၊ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

‘‘ဒါက ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ျပႆနာတစ္ခုဆုိတာ က်န္းမာ ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အျခား၀န္ႀကီး ဌာနေတြနဲ႔ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတထံ ေရာက္သြားဖို႔လိုတယ္။ ပုိက္ဆံကုိ အေရးႀကီးတဲ့ေနရာမွာ သံုးမယ္။ ဒီမွာက စာရင္းဇယား သိပ္မရိွဘူး။ လူႀကီးေတြ ကုိယ္ တုိင္က ဒီေရာဂါအတြက္ ဘယ္ ေလာက္သံုးမယ္ဆုိတဲ့ မူ၀ါဒေတြ ခ်မွတ္ႏုိင္ရမယ္။ အားလံုးပူး ေပါင္းလုပ္ေဆာင္မယ္ဆုိရင္ ေရာဂါျဖစ္ပြားႏႈန္းေတြက က်လာမယ္’’ဟု ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၊  အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသဆုိင္ရာ ႐ံုး(နယူးေဒလီ)မွ ဒုၫႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း) ေဒါက္တာျမင့္ေထြးကသံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။

ကမၻာေပၚတြင္ ႏွစ္စဥ္ဇူလုိင္ ၂၈ ရက္ကို ကမၻာ့အသည္းေရာင္ အသား၀ါေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ ထားၿပီး အသည္းေရာင္အသား ၀ါဘီပုိးသည္ ကမၻာ့လူဦးေရ၏ သံုးပံုတစ္ပံု ကူးစက္လ်က္ရိွကာ ဘီပုိးရိွသူဦးေရမွာ သန္း ၄၀၀ခန္႔ရိွၿပီး စီပုိးရိွသူဦးေရမွာ သန္း ၁၇၀ ခန္႔ရိွသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မူ အသည္းေရာင္ဘီပုိးရိွသူ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းရိွၿပီး စီပုိးရိွသူ ၂ ရာခိုင္ ႏႈန္းမွ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းၾကားရိွေၾကာင္း ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႕က ထုတ္ ျပန္ထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အသည္း ေရာင္အသား၀ါဘီပုိး၊ စီပုိး စစ္ ေဆးျခင္းအတြက္ ကုန္က်ေငြမွာ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ေငြက်ပ္တစ္ ေသာင္း၀န္းက်င္ရိွသည္။ ဘီပုိး ကာကြယ္ေဆးထိုးမည္ဆုိပါက က်ပ္တစ္ေသာင္းေက်ာ္ႏွင့္ စီပုိး ကာကြယ္ေဆးထုိးမည္ဆုိပါက က်ပ္တစ္သိန္းေက်ာ္ရိွၿပီး ကုန္က် စရိတ္မွာ အလြန္ႀကီးျမင့္ေနျခင္း ေၾကာင့္ ေရာဂါရိွ၊ မရိွစစ္ေဆး ႏုိင္သည့္ အခက္အခဲမ်ားရိွေန ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

7Day DAILY 

No comments:

Post a Comment