Wednesday, 23 April 2014

ကမၻာ့ထိပ္တန္း ဂ်ပန္ ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ႐ံုးခြဲဖြင့္ၿပီး ဧၿပီ ၂၅ ရက္တြင္ လုပ္ငန္း စတင္မည္

ကမၻာ့ထိပ္တန္း ဂ်ပန္ကုမၸဏီႀကီး တစ္ခုျဖစ္သည့္ Mistubishi Electric Corporation သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႐ံုးခြဲလာေရာက္ ဖြင့္လွစ္ၿပီး ဧၿပီ ၂၅ ရက္တြင္ လုပ္ငန္းစတင္ လည္ပတ္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
Mistubishi Electric Corporation သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႐ံုးခြဲဖြင့္လွစ္၍ ေစ်းကြက္သုေတသန ျပဳျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ယူျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ ပံ့ပိုးမႈေပးျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်သူမ်ားကိုလည္း လိုအပ္သည့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာ င္း၊ ႐ံုးခြဲကို ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ နတ္ေမာက္ လမ္းရွိ Union Business Centre ၌ ဖြင့္လွစ္ထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ ၉ဝ ေက်ာ္က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး အာကာသဆုိင္ရာ နည္းပညာ၊ ဆက္သြယ္ေရး ဆုိင္ရာသံုး လွ်ပ္စစ္ ပစၥည္းမ်ား၊ အိမ္သံုးစက္မႈ လုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္း မ်ား၊ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ ကမၻာ့ ထိပ္တန္း ေကာ္ပိုေရးရွင္း တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳ လုပ္လာေသာ ေကာ္ပိုေရးရွင္း တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး စက္႐ံု၌ အသံုးျပဳမည့္ ထရန္စေဖာ္မာမ်ား ေရာင္းခ်ေပးရာမွ အစျပဳ၍ ဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္ တြင္းျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ် သူမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေစ်းကြက္တစ္ခု စတင္ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စိုးမိုး
ျမ၀တီ

No comments:

Post a comment