Monday, 13 July 2015

ဒီမိုကေရစီလိုလားသူ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူလူထု၏ ဆက္လက္ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း NLD အထူးေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္

NLD ပါတီအေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ မ၀င္ ေဆြးေႏြးအၿပီး ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္ ညေနက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ေနစဥ္  
ဒီမုိကေရစီလုိလားသူ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူလူထု၏ ဆက္လက္ ေထာက္ခံမႈမ်ားျဖင့္၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) က ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။ 

ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၏ အစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ရက္တြင္က်င္းပမည့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္က အထူးေၾကညာခ်က္ ၁/၂၀၁၅ ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေၾကညာခ်က္တြင္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာသည္ႏွင့္အညီ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အသီးအပြင့္မ်ားျဖစ္သည့္ တရားဥပေဒ စိုးမုိးေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အသီးအပြင့္မ်ားကို ခံစားႏုိင္ေစရန္လည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ျပည္သူလူထုအား ေပးအပ္ထားသည့္ ကတိက၀တ္မ်ားအား ပိုမုိအေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္လည္းေကာင္း၊ မလဲြမေသြ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုိအပ္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ပါတီစံု ဒီမုိကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ရန္၊ အာဏာရွင္ဆန္ၿပီး ျပည္သူလူထုအား ဖိစီးႏွိပ္စက္သည့္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္မ်ဳိး မေပၚေပါက္လာေစရန္ စသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ကို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ ထူေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၁၉၉၀ ေမ၂၇ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ က ၈၂ ဒသမ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ အႏုိင္ရခဲ့ေသာ္လည္း အာဏာပိုင္မ်ားက အသိအမွတ္ မျပဳခဲ့သည့္အျပင္ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ အဖဲြ႕၀င္မ်ားအား ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္းတုိ ့ျပဳလုပ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ကမူ မိမိတုိ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္အတုိင္း မမွိတ္မသုန္ ဆက္လက္ခ်ီတက္ခဲ့ေၾကာင္း ထည့္သြင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္သည္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံေတာ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပဒ ျပင္ဆင္ေရးဆုိသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ၉၇ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ျဖင့္ အနုိင္ရခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးသည္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈကိုလည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေသာ္လည္းေကာင္း ခံစားရရွိျခင္း မရွိေသးသည့္အျပင္၊ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးသည္လည္း မပီမျပင္ ျဖစ္ေနခဲ့ေၾကာင္း ဆက္လက္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ မဲဆႏၵနယ္ အမ်ားစုတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာၾကားသည္။     

Eleven Media Group 

No comments:

Post a Comment