Monday, 13 July 2015

ျပည္တြင္းမွ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာသံုးခုအား ၁၅ႏွစ္သာ လုပ္ကုိင္ခြင္႕ျပဳထားဟုဆုိ

လြင္ျပင္ [ Photo - AFP ]
ျမန္မာ့ဆက္ သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (MPT)အပါအဝင္ ျပည္တြင္းဆက္သြယ္ေရးေစ်းကြက္တြင္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေအာ္ပေရတာ မ်ားအား လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ ၁၅ႏွစ္ သာခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနဒုတိယဝန္ႀကီးဦးဝင္းသန္း ကေျပာဆုိလုိက္သည္။

လိႈင္မဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ဦးဝင္းျမင့္၏ဝန္ႀကီးဌာနက ခြင့္ ျပဳထားသည့္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရ တာမည္မွ်ရွိ၍ ¤င္းေအာ္ပေရတာတစ္ခု စီမွဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ ႏွစ္အလုိက္ ေပးသြင္း ေငြမည္မွ်ျဖစ္ၿပီး SIM ကတ္မ်ား၊ ေငြျဖည့္ ကတ္မ်ားေရာင္းရေငြ၊ Internet ဝန္ ေဆာင္မႈမွ ရရွိေငြမည္မွ်ရွိသည္၊ ႏုိင္ငံ ျခားဖုန္းကုမၸဏီမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳထားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္သည္ မည္သည့္ကာလ အတြက္ျဖစ္သည္ႏွင့္ မည္သုိ႔ေသာအ ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္၊  သက္သာခြင့္ေပးသည္ တုိ႔ကို ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ျခင္းအား ဒုဝန္ႀကီး ကေျဖရွင္းရာတြင္ ေျပာဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဒုဝန္ႀကီး၏ ေျဖၾကားခ်က္အ ရအူရီဒူးျမန္မာမွ ၁၅ႏွစ္အတြက္ လိႈင္း ႏႈန္း အခြန္အခအေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ဝ၁ဝဘီလီလ်ံအနက္ ၇၅ရာခုိင္ ႏႈန္းအထိ ေပးသြင္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တယ္လီေနာျမန္မာမွရရွိမည့္အခြန္အခ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၅ဝဝအနက္မွ ၇၅ရာခုိင္ႏႈန္းအထိေပးေဆာင္ထားၿပီး က်န္ ၂၅ရာခုိင္ႏႈန္းစီကုိ ယခု ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္းရရွိမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။

သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ ေရးလုပ္ငန္းသည္KSGM Co.,Ltd.ႏွင့္ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းၿပီး ၂ဝ၁၄ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ ဇြန္လကုန္ အထိ SIM ကတ္ေပါင္း ၈၆၆၉၂ဝဝကုိ ေရာင္းခ်ခဲ့ကာ ေကာ္မရွင္ခႏုတ္ၿပီး ေရာင္း ရေငြ က်ပ္ ၉ဒသမ ၁၅၄ဘီလီယံႏွင့္ ေငြ ျဖည့္ကတ္ေရာင္းရေငြက်ပ္ ၅၇၄ဒသမ ၉၆၇ ဘီလီယံကုိရရွိခဲ့ေသာ္လည္း လိႈင္း ႏႈန္း အခြန္အခေပးေဆာင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ဒုဝန္ႀကီးကေျပာသည္။

Yangon Media Group 

No comments:

Post a comment