Wednesday, 22 July 2015

ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ ၾသဂုတ္လမွ စတင္၍ ဆန္ရိကၡာ ေလ်ာ့ခ်မည္

ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းတခုကို ေတြ႕ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု-TBC) 
ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ လာမည့္ ၾသဂုတ္လမွစတင္၍ ဆန္ရိကၡာေလ်ာ့ခ်၍ ေထာက္ပံ့ ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မယ္လဒုကၡသည္စခန္း၊  ကရင္ဒုကၡသည္ေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ ကယ္ဆယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ (TBC)၏ အလွဴေငြ လက္ခံရရွိမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားသျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအား ဆန္ေထာက္ပံ့မႈ ေလ်ာ့ခ်ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု မယ္လဒုကၡသည္စခန္းမွ ကရင္ဒုကၡသည္ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဆရာေအာနက္က ေျပာသည္။

၎က “အလွဴရွင္ေတြရဲ႕ အခက္အခဲေတြေၾကာင့္ဘဲ။ အလွဴေငြေလ်ာ့လာလို႔ ျဖစ္တယ္။ စခန္းတုိင္း တပံုစံထဲဘဲ ျပန္ေပးမယ္။ ဥပမာ မယ္လစခန္းမွာက ေလးစုတစုခြဲထားတယ္၊ အခက္အခဲေတာ့ ရွိေတာ့ ရွိမွာေပါ့။ အခုအခ်ိန္က အျပင္ထြက္ဖုိ႔ အခြင့္အေရးမရွိ၊ အျပင္ထြက္ အလုပ္လုပ္ဖုိ႔လည္း မရွိေတာ့ တင္ျပတာေတာ့ရွိတယ္”ဟု  မဇၩိမကုိ ေျပာသည္။

ဒုကၡသည္စခန္း ကိုး ခုမွ ဒုကၡသည္မ်ား အားလံုး ဆန္ေထာက္ပံ့မႈကို တစ္ဦးလွ်င္ ပ်မ္းမ်ွ ၉ ကီလုိေထာက္ပံ့ရန္ သတ္မွတ္လုိက္ၿပီး အဆင့္ေလးဆင့္ သတ္မွတ္လုိက္သည္ဟု ၎က ေျပာသည္။ ယခင္ကမူ တစ္ဦးလွ်င္ ပ်မ္းမွ် ၁၃ကီလို ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအဆင့္ထဲမွ ပထမအဆင့္တြင္ အဆင္းရဲဆံုးႏွင့္ မသန္မစြမ္းျဖစ္ေသာ လူမ်ားကုိ ပံုမွန္ ၁၃.၅ ကီလုိ ေပးထားၿပီး ေလ်ာ့ခ်ျခင္း မရွိသလုိ၊ ၅ ႏွစ္မွ ၁၇ ႏွစ္ ကေလးမ်ားကိုလည္း ၁၃.၅ ကီလုိေပးထားၿပီး ၅ ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားကုိ ၇ ကီလုိ ေထာက္ပံ့ေပးေနသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဒုတိယအဆင့္ ဝင္ေငြနည္းပါးေသာ အိမ္ေထာင္စုတြင္ လူႀကီးႏွင့္ ၅ နွစ္မွ ၁၇ ႏွစ္အတြင္းက ကေလးမ်ားကုိ ၁၁ ကီလုိ၊ ၅ ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားကုိ ၆ ကီလုိ ေထာက္ပံ့ရန္ သတ္မွတ္ထားသည္ဟု သိရသည္။

တတိယအဆင့္ ပံုမွန္ ဝင္ေငြရွိသူ မိသားစုမွ လူႀကီးကုိ ၉ ကီလုိ၊  ၅ ႏွစ္အထက္ ၁၇ ႏွစ္ ကေလးမ်ားကုိ ၁၁ ကီလုိ၊ ၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားကုိ  ၆ ကီလုိ သတ္မွတ္ကာ စတုတၳအဆင့္ မိမိကုိယ္တုိင္ ရပ္တည္ႏုိင္ၿပီး ဝင္ေငြရွိသူ၊ ေစ်းေရာင္းသူ လူႀကီးကုိ ေထာက္ပံ့မႈ မရွိေတာ့ဘဲ ၅ ႏွစ္မွ ၁၇ ႏွစ္အတြင္းရွိ ကေလးမ်ားအတြက္ ၁၁ ကီလုိႏွင့္ ၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားကုိ ၆ ကီလုိ ေထာက္ပံ့ရန္ သတ္မွတ္ထားသည္ဟု သိရသည္။

အလားတူ ပံုမွန္ေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ မီးေသြးကုိလည္း မိသားစုတစ္စုမွ အုပ္ထိန္းသူကုိ တစ္ဦးလွ်င္ ၂၀ ကီလိုေပးရာမွ ၅ ကီလုိေလ်ာ့ခ်လုိက္ၿပီး လာမည့္ ၾသဂုတ္လမွစ၍ ၁၅ ကီလုိသာ ရရွိေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စခန္းမ်ားမွ သိရသည္။

လက္ရွိ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားကုိ ဆန္၊ မီးေသြး၊ ကုလားပဲ၊ ဆီ၊ ငါးပိ၊ ဆားတုိ႔ကုိ ေထာက္ပံ့ေပးေနျခင္း ျဖစ္သည္။  

နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ ကယ္ဆယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ (TBC) ၏ ေထာက္ပံ့သည့္ အလွဴေငြ လက္ခံရရွိမႈ ေလ်ာ့နည္းလာသျဖင့္ ရိကၡာမ်ား ေလ်ာ့ခ်ေထာက္ပံ့ရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လကတည္းက ဆံုးျဖတ္ထားၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ကရင္ဒုကၡသည္ေကာ္မတီ၏ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ေနာ္ဘလူးမင္းႏုိက္ဇန္က ေျပာသည္။

၎းက “ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ economic crises တုိ႔ Weather Change အဲဒီကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ေငြေၾကးေတြက ဟုိသြားဒီလာမ်ားေနတဲ့ အခါၾကေတာ့ ဒီဘက္မွာ ကူညီေထာက္ပံ့တဲ့ေငြေတြ ေလ်ာ့လာတာေပါ့ေနာ္။ အဲဒီအေပၚမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္လေလာက္ကတည္းက တီဘီစီက ကြၽန္မတုိ႔ ေကာ္မတီမွာ ေဆြးေႏြးခဲ့တာ။ ၿပီးေတာ ့လုိအပ္တဲ့ေငြကုိ ရွာလုိ႔ မရတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီမွာ ရွိေနတဲ့ ရိကၡာေတြကို အခ်ဳိးက်ျပန္ၿပီးေတာ့ စိစစ္လုိက္တယ္”ဟု မဇၩိမကုိ ေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရွိၿပီးသား ရန္ပံုေငြမ်ား ထြက္ေပၚလာရန္အတြက္ ဒုကၡသည္စခန္းအတြင္းရွိ တစ္ခ်ဳိ႕ ေကာ္မတီမ်ားကုိလည္း  ရုပ္သိမ္းလုိက္ကာ ဒုကၡသည္စခန္းရွိ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ပုိမုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ TBC က တြန္းအားေပး မႈမ်ားရွိၿပီး လုိအပ္သည္ ဝင္ေငြမ်ားကုိ ျပန္လည္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ေမ်ာ္လင့္ထားသည္ဟုလည္း ၎က ေျပာသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း မရွိေသးသလုိ၊ တုိက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနသျဖင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး မလုပ္မီ အာမခံခ်က္ မရွိေသးျခင္း၊ လံုၿခံဳမႈ မရွိေသးျခင္းႏွင့္ ေနထုိင္ရာ ေနရာ အတည္တက် မရွိေသးသျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ႏုိင္မည့္ အေျခအေန မရွိေသးဟု ကရင္ဒုကၡသည္ေကာ္မတီက သေဘာထားခ်မွတ္ထားသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။  

ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တေလွ်ာက္တြင္ ဒုကၡသည္စခန္း ကိုး ခုရွိၿပီး လူဦးေရ ၁ သိန္းေက်ာ္ ခုိလႈံေနျခင္း ျဖစ္သည္။

မဇၩိမ

No comments:

Post a Comment