Wednesday, 22 July 2015

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား NCA အေခ်ာသတ္ႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးေန

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ UPWC ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အၾကား တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအပစ္ရပ္ေရးစာခ်ဳပ္ NCA အေခ်ာသတ္ႏိုင္ရန္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျငိမ္းခ်မ္းျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းဗဟိုဌာန MPC ၌ ယေန႔ ဇူလိုင္ ၂၂ ရက္တြင္ အစည္းအေဝးက်င္းပေနသည္။

ယခုတစ္ႀကိမ္သည္ NCA ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၈ ႀကိမ္ေျမာက္ တရားဝင္ေဆြးေႏြးပဲြ ျဖစ္ၿပီး၊ အလြတ္သေဘာ ျပင္ဆင္ေရး ေဆြးေႏြးပဲြေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ က်င္းပခဲ့သည္ဟု MPC အထူးအႀကံေပး ဦးလွေမာင္ေရႊက သူ၏ Facebook ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

အစည္းအေဝးသုိ႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း UPWC ဒုဥကၠ႒၊ ဦးသိန္းေဇာ္ UPWC ဒုဥကၠဌ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသက္ႏိုင္ဝင္း အပါအ၀င္ UPWC ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ၁၅ ဦး တက္ေရာက္သည္။
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္ ပဒုိ ေနာ္စီဖုိးရာစိန္၊ ဒုတိယအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ (၁) ေဒါက္တာ လဂ်ာ၊ ဒုတိယအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ (၂) ပူးဇင္က်ံဳးတို႔အပါအ၀င္ ၁၅ ဦးတို႔ တက္ေရာက္ေနသည္။ 

ထို႔ျပင္ တိုင္းရင္းသားဖက္မွ နည္းပညာအေထာက္အကူအဖြဲ႕ ၈ ဦး ႏွင့္ MPC အလုပ္အဖြဲ႕၀င္ ၁၄ ဦးတို႔လည္း တက္ေရာက္သည္ဟု ဦးလွေမာင္ေရႊက ေရးသားထားသည္။

မဇၩိမ 

No comments:

Post a Comment