Tuesday, 26 August 2014

ငမိုးရိပ္တံတား(ပါရမီ) တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ က ေငြက်ပ္ ၈၅ သန္းေက်ာ္ ပိုမိုထုတ္ယူခဲ့ေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိ

ငမိုးရိပ္တံတား(ပါရမီ) ေဘလီတံတားသစ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီက ေငြက်ပ္ ၈၅ သန္းေက်ာ္ ပိုမိုထုတ္ယူခဲ့ေၾကာင္း ဩဂုတ္ ၂၅ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ နဝမပံုမွန္အစည္းအေဝးတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးမင္းေအာင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီရင္ ခံစာအား လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းရာတြင္ အထက္ပါကဲ့သို႔ ဦးမင္းေအာင္က ထည့္သြင္း တင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ဘ႑ာႏွစ္လုပ္ငန္းႏွင့္ စာရင္းမ်ားစစ္ေဆး ခ်က္ အရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက တာဝန္ယူတည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ငမိုးရိပ္တံတား (ပါရမီ) တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းအား ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလအထိ လုပ္ငန္းႏွင့္စာရင္းမ်ားကို စစ္ေဆးရာတြင္ ပိုမိုထုတ္ယူေငြ မ်ားေတြ႕ရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပိုမိုထုတ္ယူေငြမ်ားတြင္ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕ အတည္ျပဳေဈးႏႈန္းထက္ ပိုမိုထုတ္ယူေငြ က်ပ္ ၂၁ ဒသမ ၉၃၁ သန္း ၊ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား ေျပာင္းလဲသံုးစြဲျခင္းေၾကာင့္ ပိုမိုထုတ္ယူမႈ က်ပ္ ၃၄ ဒသမ ဝ၃၈ သန္း၊ စံႏႈန္းထက္ ပိုမိုထုတ္ယူမႈ ၇ ဒသမ ၁၆၇ သန္း၊ တြက္ခ်က္မႈမွားယြင္းသျဖင့္ ပိုမိုထုတ္ယူမႈ ၅ ဒသမ ၂၉၁ သန္း၊ စာခ်ဳပ္ပါေဈးႏႈန္းထက္ ပိုမိုေပးေခ်မႈ ၃ ဒသမ ၁၅ဝ သန္း၊ မ်က္ျမင္စစ္ဆးမႈအရ လုပ္ငန္းေလ်ာ့နည္းေဆာင္ရြက္ထားမႈ ၁၄ ဒသမ ၁၉၈ သန္း၊ စုစုေပါင္း ၈၅ ဒသမ ၇၇၅ သန္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါေငြမ်ားကို ျပန္လည္ေပးသြင္းေစခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ ခံစာ အရ သိရသည္။

ငမိုးရိပ္တံတား(ပါရမီ)သည္ ေဘလီတံတားေဟာင္းႏွင့္အၿပိဳင္ ငမိုးရိပ္ေခ်ာင္း ကိုျဖတ္ကာ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ေျမာက္ ပိုင္း)ၿမိဳ႕ နယ္ႏွင့္ ေတာင္ ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တို႔ကို ဆက္သြယ္ထားသည့္တံတား ျဖစ္သည္။

Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment