Tuesday, 26 August 2014

ကုိယ္အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ လူအမ်ားစုမွားတတ္ၾကေသာ အမွားမ်ား

စားသုံးလုိက္ေသာ ပမာဏထက္ ကယ္လိုရီမ်ား ပိုမိုေလာင္ကြၽမ္းေစရန္ အစားေလွ်ာ့စားၿပီး လႈပ္လႈပ္ရွားရွား မ်ားမ်ား လုပ္၍ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့က်ေစရန္ ႀကိဳးစားျခင္းမွာ လြယ္ကူ႐ိုးရွင္းသေယာင္ ရွိေသာ္လည္း ခႏၶာကိုယ္ သြယ္လ်ေစရန္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားလုပ္ကာ ကယ္လိုရီေလွ်ာ့ခ်ဖူးသူ မည္သူမဆို ထင္မွတ္သည္ ထက္ မ်ားစြာ ပိုမိုခက္ခဲေၾကာင္း သိရွိထားသည္။
ယင္းကဲ့သို႔ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႀကိဳးစားစဥ္ အစားအ ေသာက္ခ်င့္ခ်ိန္စားေသာက္သူမ်ား အားလုံးမွာ ဧကန္မုခ်အမွားမ်ား လုပ္တတ္ၾကၿပီး ယင္းအမွားမ်ားကို အခ်ိန္အမ်ားစုတြင္ ၎တုိ႔သတိမမူမိၾကေပ။ အဆီပို မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႀကိဳးစားစဥ္ လူတုိင္း လုပ္ေလ့ရွိေသာ အမွားမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါသည္။

ပ႐ိုတင္းဓာတ္မွာ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ္လည္း လြန္ကဲစြာ စားသုံးပါက ပိုလွ်ံေသာကယ္လုိရီ မ်ားကို ခႏၶာကိုယ္က အဆီအျဖစ္ သိုေလွာင္လုိက္သည္ဟု က်န္းမာေရးဓာတ္စာပညာရွင္ ဖယ္လီစီယာ စတိုလာက ေျပာသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ေန႔လွ်င္ ပ႐ုိတင္း ဓာတ္ ၄၆ ဂရမ္စားေပးရန္ လိုအပ္ သည္။

ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့က်ရန္ ႀကိဳးစားစဥ္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား စားသုံးမႈ နည္းပါးလြန္းျခင္းမွာလည္း အမ်ားစု မွားေလ့ရွိေသာ အမွား တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို ေန႔စဥ္လုိအပ္ေသာ ပမာဏ ထက္ေလွ်ာ့စားေလ့ရွိၾကသည္။

ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်ေနစဥ္ နံနက္စာအတြက္ ေဖ်ာ္ရည္တစ္ခြက္သာ ေသာက္ျခင္းမွာလည္း အမွား တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေဖ်ာ္ရည္အမ်ားစုမွာ ေသြးထဲသၾကားပါ၀င္မႈကို ျမင့္မားေစၿပီး ခႏၶာကိုယ္က အင္ဆူလင္ ပိုမိုထုတ္လႊတ္သျဖင့္ ဆာေလာင္လာကာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အစာပိုစားမိေစသည္။ ၾကက္ဥႏွင့္ သဘာ၀ ဆန္၊ ဂ်ဳံ၊ ပဲ တုိ႔ကဲ့သို႔ ပ႐ိုတင္းစာႏွင့္ အမွ်င္ဓာတ္ပါ၀င္ေသာ အစားအစာမ်ား စားပါ။

လူအမ်ားစုမွာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်ေရး အစီအစဥ္စတင္ ၿပီး ပထမဆုံး သီတင္းႏွစ္ပတ္အတြင္း ကိုယ္အေလးခ်ိန္မ်ားစြာ က်ဆင္းသြားတတ္ၾကသည္။ ယင္းမွာ သဘာ၀အတုိင္း မဟုတ္ဘဲ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ က်ဆင္းမႈႏႈန္း ျမင့္မားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေျခအေနတုိးတက္မႈ ရပ္တန္႔သြားခ်ိန္တြင္ စိတ္မပ်က္မိ ပါေစႏွင့္။

အိပ္စက္အနားယူခ်ိန္မည္မွ် ၾကာရွည္သည္ဆုိျခင္းမွာ အစာစားလုိေသာ၊ ဆာေလာင္ေစေသာ ဟိုမုန္းမ်ား ထုတ္လႊတ္မႈအေပၚ လႊမ္းမိုးမႈရွိသျဖင့္ အိပ္ခ်ိန္နည္းပါက အစားပိုစားေလ့ရွိသည္။

အေပ်ာ္အပါးအတြက္ အျပင္ထြက္သူမ်ားထက္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရန္ တစ္မုိင္ခရီးကိုလမ္းေလွ်ာက္သူ မ်ား သည္ ႏွစ္ဆပိုစားေလ့ရွိေၾကာင္း မ်ားမၾကာမီက ေလ့လာမႈတစ္ခုက ေဖာ္ျပသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ သီတင္းပတ္မ်ားတြင္ နာရီ၀က္မွ် ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရန္ မလြယ္ကူၾကသျဖင့္ ယူက်ဳ႕ဘ္တြင္ ဆယ္မိနစ္ၾကာ ေလ့က်င့္ခန္း ဗီဒီယို ၾကည့္႐ႈလုပ္ေဆာင္ျခင္းမွာ အက်ဳိးရွိသည္ဟု စတုိလာက ေျပာသည္။

တူညီေသာအက်ဳိးရလဒ္ထြက္ေပၚရန္ ေမွ်ာ္လင့္ကာ ေလ့က်င့္ခန္း တစ္မ်ဳိးတည္းကို ထပ္တလဲလဲလုပ္၍ မရေပ။ ပိုေကာင္းေသာ ရလဒ္မ်ားထြက္ေပၚရန္ ေလ့က်င့္သည့္ႀကိမ္ႏႈန္း၊ ျပင္းထန္မႈ (သို႔မဟုတ္) အခ်ိန္တုိ႔ ကို အေျပာင္းအလဲလုပ္ပါ။

ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်လုိေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေလ့က်င့္ခန္း စလုပ္ခ်ိန္တြင္ ယင္းကုိယ္အေလးခ်ိန္ေလွ်ာ့ ခ်ေရး အစီအစဥ္မ်ားကိုသာ စဲြစဲြၿမဲၿမဲ လုပ္သင့္သည္ဟု ၎တုိ႔ ထင္ျမင္ၾကေသာ္လည္း ခႏၶာကိုယ္ဇီ၀ျဖစ္ ပ်က္မႈႏႈန္းျမင့္တက္ေစရန္ အားသြန္ခြန္စိုက္လုပ္ရေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။

ေလ့က်င့္ခန္း မလုပ္ခ်င္သူမ်ား၏ အေကာင္းဆုံး ဆင္ေျခမွာ ‘‘သိပ္ပင္ပန္းေနၿပီ’’  ဆုိေသာ စကားျဖစ္သည္။ ဆယ္မိနစ္မွ် လမ္းေလွ်ာက္လိုက္ပါ။ သင္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ခ်င္စိတ္ေပၚလာပါလိမ့္ မည္။ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ျခင္း မွာ သင့္ကိုစြမ္းအင္ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ သည္။

-Health.com
7Day DAILY

No comments:

Post a Comment