Tuesday, 26 August 2014

ႏုိင္ငံကုိ မွန္ကန္ေသာ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ေရး စာေပအႏုပညာရွင္မ်ား ၀ုိင္း၀န္းကူညီရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တုိက္တြန္း

Photo: ႏုိင္ငံကုိ မွန္ကန္ေသာ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ေရး စာေပအႏုပညာရွင္မ်ား ၀ုိင္း၀န္းကူညီရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တုိက္တြန္း
Tuesday, August 26, 2014

စာေပအႏုပညာရွင္မ်ား ၏ ၾသဇာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ၊  ယဥ္ေက်းမႈအရ အေျပာင္းအလဲ မ်ားစြာရိွႏုိင္ၿပီး အဆုိပါအေျပာင္း အလဲမ်ားမွန္ကန္သည့္ လမ္း ေၾကာင္းေပၚေရာက္ရန္ စာေပ အႏုပညာရွင္မ်ား အားလံုးတြင္ တာ၀န္ရိွသည္ဟု ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္က ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ေသာ စာေပအႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာၾကား လုိက္သည္။

ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ျမန္မာစာ ေပေလာကမွ စာေပအႏုပညာရွင္ ၉၀ ဦးခန္႔ ေတြ႕ဆံုပဲြျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာသူ စာေပပညာ ရွင္မ်ားအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က ယင္းသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

‘‘စိတ္ဓာတ္ေတာ္လွန္ေရးပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခု ထူ ေထာင္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ အဲဒီလိုကိစၥ ေတြမွာဆုိရင္ စာေပအႏုပညာရွင္ မ်ားရဲ႕ ၾသဇာက အင္မတန္မွ အ ေရးပါပါတယ္’’ ဟု ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

ယေန႔အခ်ိန္သည္ ႏုိင္ငံအ တြက္ အလြန္အေရးႀကီးေနေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ယခု ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ မွန္ကန္ေသာ လမ္းေပၚ ေရာက္မွသာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ လုိ ခ်င္သည့္ ပန္းတုိင္သုိ႔ေရာက္ရိွ ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ ေရာက္သင့္သည့္ လမ္းေပၚ ေရာက္ရန္ ၀ုိင္း၀န္းကူညီ ေပးရန္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က ေတြ႕ဆံုပဲြသို႔တက္ေရာက္ လာသူ စာေပအႏုပညာရွင္မ်ားအား ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည္။

စာေပအႏုပညာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ကာလက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဒီမို ကေရစီ အင္အားစုမ်ားဘက္မွ ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး ယေန႔အခ်ိန္တြင္ လည္း မနီးမေ၀းတြင္ရိွေနပါသည္ ဟု စာေပပညာရွင္မ်ား ကုိယ္စား ဆရာမ စမ္းစမ္းႏြဲ႕(သာယာ၀တီ) က ေျပာၾကားသည္။

‘‘အခုတုိင္းျပည္မွာ အေရးပါ တဲ့ကိစၥေရာ၊ အေရးမပါတဲ့ကိစၥ ေရာ ႐ႈပ္ယွက္ခတ္ေနတဲ့ ကိစၥ ေတြျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေတြကုိ စာေပအႏုပညာရွင္မ်ားဘက္က လည္း သူ႔အတတ္ပညာနဲ႔ သူရွင္း လင္းေနတာေတြရိွေနပါတယ္’’ ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ တက္ေရာက္လာ သူ စာေရးဆရာမ်ား အားလံုးက ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ စာေပအႏု ပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ မႈလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုျဖင့္ ပုိ၍ နီး နီးကပ္ကပ္ ဆက္ဆံရန္ လုိအပ္ သည္ဟု ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။

ထို႔အျပင္ျပည္သူမ်ား၏ အ ေျခအေနသည္ ေဟာေျပာပြဲမ်ား ျပဳလုပ္႐ံုျဖင့္ မလံုေလာက္ေတာ့ဘဲ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးႏုိင္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေနသည္ဟု စာေရးဆရာေဖျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ေတြ႕ဆံုပဲြတြင္ အစိုးရႏွင့္ စာနယ္ဇင္းမ်ားၾကား၊ ပံုႏွိပ္လုပ္ ငန္းရွင္မ်ားၾကား ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ား ကိစၥကုိလည္း စာေပ အႏုပညာရွင္မ်ားက တင္ျပခဲ့ၿပီး တရားစဲြဆုိခံရသူမ်ားကုိ အမ်ိဳး သားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္၏ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳအဖဲြ႕အေနျဖင့္ ကူညီေပးႏုိင္ရန္လည္း စာေရးဆရာမ်ားသမဂၢႏွင့္ စာေရးဆရာမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရာ တြင္လည္း အစဥ္တက္ေရာက္ေနက်သူမ်ားႏွင့္ တက္ေနက် အေၾကာင္း အရာမ်ားမွ ကဲြထြက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိစဥ္းစားေပးရန္ ကာတြန္းဆရာေအာ္ပီက်ယ္က ေျပာသည္။

စာေရးဆရာမ်ားက ေျပာ ၾကားေသာ ၿပီးခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ျဖစ္ခ့ဲေသာ ပံု ႏွိပ္ထုတ္ေ၀သူမ်ားဥပေဒကို အ မ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ေထာက္ခံခဲ့သည္မွာ နားလည္မႈ အလဲြမ်ားေၾကာင့္ဟု ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ၀န္ခံေျပာၾကားခဲ့ ၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားပိုမိုရရိွရန္ သီးသန္႔လမ္းေၾကာင္းမ်ား စီစဥ္ မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ တရားစြဲဆုိခံရသူမ်ားအတြက္ ဥ ပေဒအေထာက္အကူျပဳအဖဲြ႕ျဖင့္ ကူညီရန္မွာလည္း ပါတီအေနျဖင့္ အဆင္သင့္ရိွသည္ဟု ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပဲြသုိ႔ စာေပအႏုပညာရွင္ ၉၀ ဦးခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေမာင္လင္းယုန္(ရွမ္း ျပည္)၊ မင္းယုေ၀၊ ၀င္းေဖ၊ ဘုိးလိႈင္၊ သစၥာနီ၊ ေမာင္ေသြးသစ္၊ တကၠသုိလ္စိန္တင္၊ ေမာင္ေပၚထြန္း၊ မသီတာ(စမ္းေခ်ာင္းစသည့္ စာေပအသုိင္းအ၀ုိင္းမွ စာေရးဆရာမ်ားႏွင့္အတူ ပန္းခ်ီမ်ိဳးျမင့္၊ ကာတြန္း ေအာ္ပီက်ယ္၊ ကာတြန္းေျမဇာ၊ ဆာေသာ္ဒုိး၊ ဒီဇုိင္း စုိး၀င္းၿငိမ္းစသည့္ ပန္းခ်ီကာတြန္းႏွင့္ ဓာတ္ပံုဒီဇုိင္း ပညာရွင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

7Day DAILY 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ စာေပအႏုပညာရွင္မ်ား ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ တြင္ ေတြ႕ဆုံေန စဥ္ ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ စာေပအႏုပညာရွင္မ်ား ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆုံေနစဥ္ ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
စာေပအႏုပညာရွင္မ်ား ၏ ၾသဇာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ၊  ယဥ္ေက်းမႈအရ အေျပာင္းအလဲ မ်ားစြာရိွႏုိင္ၿပီး အဆုိပါ အေျပာင္း အလဲမ်ားမွန္ကန္သည့္ လမ္း ေၾကာင္းေပၚေရာက္ရန္ စာေပ အႏုပညာရွင္မ်ား အားလံုး တြင္ တာ၀န္ရိွသည္ဟု ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္က ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ေသာ စာေပအႏုပညာရွင္ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာၾကား လုိက္ သည္။
ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ျမန္မာစာ ေပေလာကမွ စာေပအႏုပညာရွင္ ၉၀ ဦးခန္႔ ေတြ႕ဆံုပဲြျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာသူ စာေပပညာ ရွင္မ်ားအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က ယင္းသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

‘‘စိတ္ဓာတ္ေတာ္လွန္ေရးပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခု ထူ ေထာင္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ အဲဒီလိုကိစၥ ေတြမွာဆုိရင္ စာေပအႏုပညာရွင္ မ်ားရဲ႕ ၾသဇာက အင္မတန္မွ အ ေရးပါပါတယ္’’ ဟု ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာ ၾကားခဲ့ သည္။

ယေန႔အခ်ိန္သည္ ႏုိင္ငံအ တြက္ အလြန္အေရးႀကီးေနေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ယခု ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ မွန္ ကန္ေသာ လမ္းေပၚ ေရာက္မွသာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ လုိ ခ်င္သည့္ ပန္းတုိင္သုိ႔ေရာက္ရိွ ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ ေရာက္သင့္သည့္ လမ္းေပၚ ေရာက္ရန္ ၀ုိင္း၀န္းကူညီ ေပးရန္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က ေတြ႕ဆံုပဲြသို႔တက္ေရာက္ လာသူ စာေပအႏုပညာရွင္မ်ားအား ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည္။

စာေပအႏုပညာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ကာလက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဒီမို ကေရစီ အင္အား စုမ်ားဘက္မွ ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး ယေန႔အခ်ိန္တြင္ လည္း မနီးမေ၀းတြင္ရိွေနပါသည္ဟု စာေပပညာရွင္မ်ား ကုိယ္စား ဆရာမ စမ္းစမ္းႏြဲ႕(သာယာ၀တီ) က ေျပာၾကားသည္။

‘‘အခုတုိင္းျပည္မွာ အေရးပါ တဲ့ကိစၥေရာ၊ အေရးမပါတဲ့ကိစၥ ေရာ ႐ႈပ္ယွက္ခတ္ေနတဲ့ ကိစၥ ေတြျဖစ္ေန ပါတယ္။ ဒါေတြကုိ စာေပအႏုပညာရွင္မ်ားဘက္က လည္း သူ႔အတတ္ပညာနဲ႔ သူရွင္း လင္းေနတာေတြ ရိွေနပါတယ္’’ ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ တက္ေရာက္လာ သူ စာေရးဆရာမ်ား အားလံုးက ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ စာေပအႏု ပညာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ မႈလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုျဖင့္ ပုိ၍ နီး နီးကပ္ကပ္ ဆက္ဆံရန္ လုိအပ္ သည္ဟု ေထာက္ျပ ခဲ့ၾကသည္။

ထို႔အျပင္ျပည္သူမ်ား၏ အ ေျခအေနသည္ ေဟာေျပာပြဲမ်ား ျပဳလုပ္႐ံုျဖင့္ မလံုေလာက္ေတာ့ဘဲ အျပန္ အလွန္ ေဆြးေႏြးႏုိင္ သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေနသည္ဟု စာေရးဆရာေဖျမင့္ က ေျပာၾကား သည္။

ေတြ႕ဆံုပဲြတြင္ အစိုးရႏွင့္ စာနယ္ဇင္းမ်ားၾကား၊ ပံုႏွိပ္လုပ္ ငန္းရွင္မ်ားၾကား ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ား ကိစၥ ကုိလည္း စာေပ အႏုပညာရွင္မ်ားက တင္ျပခဲ့ၿပီး တရားစဲြဆုိခံရသူမ်ားကုိ အမ်ိဳး သားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္၏ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳအဖဲြ႕အေနျဖင့္ ကူညီေပးႏုိင္ရန္လည္း စာေရးဆရာမ်ားသမဂၢႏွင့္ စာေရးဆရာ မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရာ တြင္လည္း အစဥ္တက္ေရာက္ေနက်သူမ်ားႏွင့္ တက္ေနက် အေၾကာင္း အရာမ်ား မွ ကဲြထြက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိစဥ္းစားေပးရန္ ကာတြန္းဆရာေအာ္ပီက်ယ္က ေျပာသည္။

စာေရးဆရာမ်ားက ေျပာ ၾကားေသာ ၿပီးခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ျဖစ္ခ့ဲေသာ ပံု ႏွိပ္ ထုတ္ေ၀သူမ်ား ဥပေဒကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ေထာက္ခံခဲ့သည္မွာ နားလည္မႈ အလဲြ မ်ားေၾကာင့္ဟု ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ၀န္ခံေျပာၾကားခဲ့ ၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားပိုမိုရရိွရန္ သီးသန္႔ လမ္းေၾကာင္း မ်ား စီစဥ္ မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ တရားစြဲဆုိခံရသူမ်ားအတြက္ ဥ ပေဒအေထာက္အကူျပဳအဖဲြ႕ျဖင့္ ကူညီရန္မွာ လည္း ပါတီအေနျဖင့္ အဆင္သင့္ရိွသည္ဟု ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပဲြသုိ႔ စာေပအႏုပညာရွင္ ၉၀ ဦးခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေမာင္လင္းယုန္(ရွမ္း ျပည္)၊ မင္းယုေ၀၊ ၀င္းေဖ၊ ဘုိးလိႈင္၊ သစၥာနီ၊ ေမာင္ေသြးသစ္၊ တကၠသုိလ္စိန္တင္၊ ေမာင္ေပၚထြန္း၊ မသီတာ (စမ္းေခ်ာင္းစသည့္ စာေပအသုိင္းအ၀ုိင္းမွ စာေရးဆရာမ်ားႏွင့္အတူ ပန္းခ်ီမ်ိဳးျမင့္၊ ကာတြန္း ေအာ္ပီက်ယ္၊ ကာတြန္းေျမဇာ၊ ဆာေသာ္ဒုိး၊ ဒီဇုိင္း စုိး၀င္းၿငိမ္းစသည့္ ပန္းခ်ီကာတြန္းႏွင့္ ဓာတ္ပံုဒီဇုိင္း ပညာရွင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

7Day DAILY

No comments:

Post a Comment