Monday, 24 November 2014

ႏုိင္ငံေရးကို အေျခအေနအခ်ိန္အခါေပၚ မူတည္ၿပီး လုပ္သင့္၊ မလုပ္သင့္ ဆုံးျဖတ္ရမည္ဟု တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

ႏုိင္ငံေရးကုိ အေျခအေနအခ်ိန္အခါေပၚမူတည္ၿပီး လုပ္သင့္၊ မသင့္ ဆုံးျဖတ္ရမည္ဟု ၎၏ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ဗြီအုိေအ သတင္းဌာနႏွင့္ သီးသန္႔ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဗြီအုိေအသတင္းဌာနမွ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္၏ ႏုိင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ အျခားႏိုင္ငံေရးတာ၀န္မ်ားကုိ ဆက္လက္ၿပီးထမ္းေဆာင္မည့္ အေနအထားအားေမးျမန္းရာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က “ ...ႏုိင္ငံေရးဘက္ကုိသြားၿပီး အာ႐ုံစုိက္လုိက္မယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ့္ဒီက တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာေတြက အမ်ားႀကီးအားေလ်ာ့သြားစရာေတြ ရွိတယ္။ ဒါကေတာ့ အေျခအေန အခ်ိန္အခါ အေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ပဲ လုပ္သင့္ရင္လည္း လုပ္မလား၊ မလုပ္ဘူးလားဆုိတာလည္း ဆုံးျဖတ္ရမယ့္ အေျခအေန ရွိပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ ေျပာဖုိ႔ေတာ့ ေစာေသးတယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ျမင္ပါတယ္” ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ “နံပါတ္ (၁) အခ်က္ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ဆႏၵေပါ့။ ဆႏၵက တုိင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း ေစခ်င္တာပါ။ နံပါတ္ (၂) က ဘာလဲဆုိေတာ့ ရွိေနတဲ့လူေတြအားလုံး စည္းစည္းလုံးလုံး ရွိေစခ်င္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တုိးတက္ဖုိ႔သြားရမွာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လုပ္ႏုိင္တဲ့ အခ်ိန္အတြင္းမွာ တုိင္းျပည္တုိးတက္ေအာင္ လုပ္သြားမယ္။ သမုိင္းကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေရးေနၾကတာပါ။ ကုိယ့္သမုိင္း၊ ကုိယ့္တုိင္းျပည္တုိးတက္ဖုိ႔အတြက္ ဘယ္ေလာက္လုပ္ႏုိင္မလဲ၊ လုပ္ႏိုင္ရင္လုပ္သြားမွာေပါ့။ မလုပ္ႏုိင္ရင္ လည္း လုပ္ႏုိင္တဲ့သူကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ရမွာေပါ့။ ဒီလုိသြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ...။ တုိင္းျပည္အတြက္ အမ်ားႀကီးလုပ္ေပးခ်င္ပါတယ္။ တကယ္ဆႏၵရွိတယ္။ အျခားလူေတြကုိလည္း ဒီလုိပဲျဖစ္ေစ ခ်င္တာေပါ့။ တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ အျငင္းပြားေနမယ့္ အစားတုိင္းျပည္ေကာင္းေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္ၾကမယ္ဆုိတဲ့ စိတ္ေပါ့ေလ။ ကုိယ္က်တဲ့တာ၀န္ကေန လုပ္ၾကေပါ့” ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ သီးသန္႔ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္အေနျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ၎၏အျမင္ကုိ ေျဖၾကားထားသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိဒီမုိကေရစီတည္ရွိမႈ၏ အသက္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၂၇ သန္းေက်ာ္ထဲမွ ၂၆ သန္းေက်ာ္ မဲေပးေထာက္ခံမႈျဖင့္ အတည္ျပဳထားသည့္ ဥပေဒတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေခတ္အခါတုန္းက လူထုက မ်ားစြာလက္ခံသည့္ အေနအထားျဖစ္သည္ကုိ ျငင္းလုိ႔မရေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အေျခခံဥပေဒအေပၚ ခုိင္ခုိင္မာမာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သြားဖို႔ တာ၀န္ရွိသည္ဟုခံယူကာ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ပုဒ္မ ၄၃၆ မျပင္ဆင္ေရး ေဆြးေႏြးေနသည့္ အေၾကာင္းအရင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ယခင္အစုိးရ ေခါင္းေဆာင္အသီးသီးက တြက္ဆၿပီး ဥပေဒခုိင္ခုိင္မာမာျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသည့္ သေဘာအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္သူငါးသန္းနီးပါးက ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ေပးေရး ဆႏၵျပဳလက္မွတ္ေရးထုိးကာ လႊတ္ေတာ္သုိ႔တင္ျပခဲ့သည့္ ကိစၥအေပၚ တပ္မေတာ္၏အျမင္ကုိ ေမးျမန္းရာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က “အကယ္၍ မဲဆႏ ငါးသန္း ေပါ့၊ ဒီငါးသန္းရဖုိ႔အတြက္ ဘယ္လုိေကာက္လဲ၊ ျပဳလဲဆုိတာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မသိပါဘူး။ ဒါကေတာ့ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိမွာေပါ့။ ဘယ္ေလာက္အထိ ခုိင္မာမႈရွိမယ္၊ မရွိမယ္ဆုိတာလည္း ကြၽန္ေတာ္မေျပာႏုိင္ပါဘူး။ ေနာက္ဒီငါးသန္းဆုိတဲ့ သူတို႔ေျပာတဲ့ ပမာဏက လက္ရွိကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဆုပ္ကုိင္ထားတဲ့လူဦးေရ ၅၁ သန္းနဲ႔ဆုိရင္ေတာ့ ဆယ္ပုံ၊ တစ္ပုံပဲ ရွိတာေပါ့။ ဒီငါးသန္းရဲ႕ ဆႏၵကုိ အေလးထားရမွာျဖစ္သလုိ တစ္ဖက္ကလည္း ေစာေစာကက်န္ေနတဲ့ ၄၆ သန္းေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ လူမ်ားရဲ႕အထဲမွာ ၁၈ ႏွစ္အထက္လူမ်ားလည္း ရွိၾကမွာေပါ့။ သူတို႔ရဲ႕ဆႏၵေတြကုိလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကၾကည့္ဖုိ႔ လုိမွာေပါ့” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပုဒ္မ ၅၉(စ)ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ယင္းဥပေဒကုိ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္၊ လူတစ္စု၊ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုတစ္ခုအတြက္ ရည္ရြယ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ တစ္ႏုိင္ငံလုံးကုိ ျခံဳငုံၿပီး ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေလးပြင့္ဆုိင္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈသည္ က်ဥ္းသည္ဟုျမင္ေၾကာင္း၊ ကုိယ္စားျပဳသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ေျပာရဆုိရမည္ဆုိပါက ပုိ၍အက်ိဳးရွိမည္ဟုထင္ေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏွစ္ေယာက္ခ်င္းေတြ႔ဆုံရန္ဆုိသည္မွာ ခက္ခဲေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ လုိအပ္သည့္အေျခအေနတြင္ ေတြ႔ျဖစ္ရင္လည္း ေတြ႔သြားမည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရလုိပါက တပ္မေတာ္မွခ်မွတ္ထားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူေျခာက္ခ်က္ကုိ အားလုံးအတိအက် လုိက္နာရမည္မဟုတ္ဘဲ လုိက္နာသင့္သည့္အခ်က္ မ်ားကုိ တတ္ႏုိင္သမွ်လုိက္နာၿပီး ေဆာင္ရြက္ပါက အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၉ ရက္က KIA ဗုိလ္သင္တန္းေက်ာင္းျဖစ္စဥ္မွာ စစ္၏ သေဘာတရားအရ သတိေပးပစ္ခတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းျဖစ္စဥ္မတုိင္မီကလည္း တပ္မေတာ္ဘက္မွ အက်အဆုံးမ်ားစြာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမပ်က္ခ်င္သည့္စိတ္ႏွင့္ က်ိတ္မွိတ္သည္းခံခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတိုင္းႏိုင္ငံတုိင္းတြင္ အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ဆုိသည္မွာ တစ္ခုပဲရွိၿပီး အၿပိဳင္ဖြဲ႔စည္းထားသည္မ်ား မရွိ ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သားမ်ား စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ပါက အေရးယူသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားရွိၿပီး ျပစ္ဒဏ္ေပးရာ တြင္လည္း နယ္ဘက္ဆုိင္ရာ အျပစ္ေပးတာထက္ပုိၿပီး ျပင္းထန္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သားမ်ား သည္ျပည္သူၾကားက ေပါက္ဖြားလာသည့္သူမ်ားျဖစ္၍ ျပည္သူကုိေစာ္ကားျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္လုိ႔မရေၾကာင္း စသည္ တုိ႔ကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

Eleven Media Group

No comments:

Post a comment