Thursday, 21 August 2014

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းအား ျပန္လည္စတင္ရန္ ထုိင္းစစ္အစိုးရ သေဘာတူ

Photo: ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းအား ျပန္လည္စတင္ရန္ ထုိင္းစစ္အစိုးရ သေဘာတူ
Thursday, August 21, 2014

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ ထုိင္းႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔အၾကား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္မ်ားကိုု ပိုမို ေကာင္းမြန္လာေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အဆို ပါစီမံကိန္းအား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ထိုင္းစစ္အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားေကာင္စီ (NCPO) က အတည္ျပဳေပးလိုက္ေၾကာင္း ဘန္ေကက္ပို႔စ္သတင္းစာတြင္ ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းအား သတ္မွတ္ထားသည့္ ကာလအတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ NCPO က အတည္ျပဳေထာက္ခံေပးလုိက္ေၾကာင္း “အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေဖရးေအဂ်င္စီ ဒုတိယဥကၠဌ၊ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရး ေအဂ်င္စီညႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ ဓား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႔ (DSEZ) ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ျဖစ္သူ ပါရာမက္စ္ဗြတ္ဒီသြန္နီတီရက္က ေျပာၾကားသည္။

DSEZ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ထူေထာင္ရန္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလအတြင္းက သေဘာတူညီခ်က္ရရွိခဲ့သည့္ အီတာလ်ံထုိင္း ကုမၸဏီ၏ ေနရာတြင္ အစားထိုး ၀င္ေရာက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တစ္ခု၊ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုတို႔ကို ၇၅ ႏွစ္ လုပ္ကိုင္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိထားေၾကာင္း ဘန္ေကာက္ပို႔စ္သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

“ဂ်ပန္နဲ႔ ျမန္မာ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္က အလ်င္အျမန္တိုးတက္ေနပါၿပီ” ဟု ပါရာမက္စ္ဗြတ္ဒီ သြန္နီတီရက္ က ေျပာၾကားသည္။

ထား၀ယ္စီမံကိန္း၏ ပထမအဆင့္တြင္ ပါ၀င္မည့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင့္မ်ားကို စက္တင္ဘာလ လအတြင္း မူၾကမ္းေရးဆြဲသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတြင္ ပါ၀င္မည့္သူမ်ားကို ေအာက္တိုဘာလအ တြင္း ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စီမံကိန္းပထမအဆင့္တြင္ ထား၀ယ္စီမံကိန္းဧရိယာ၏ အက်ယ္အ၀န္း ငါးပံုတစ္ပံုတြင္ ပါ၀င္မည့္ လမ္းမ်ား၊ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုႏွင့္ စက္မႈဇုန္တစ္ခု တို႔ကို တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

Ref:Bangkok Post
Mizzima - News in Burmese
ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ ထုိင္းႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔အၾကား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္မ်ားကိုု ပိုမို ေကာင္းမြန္ လာေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အဆို ပါစီမံကိန္းအား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ထိုင္းစစ္အစိုးရ၏ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားေကာင္စီ (NCPO) က အတည္ျပဳေပးလိုက္ေၾကာင္း ဘန္ေကက္ပို႔စ္ သတင္းစာတြင္ ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
အဆိုပါ စီမံကိန္းအား သတ္မွတ္ထားသည့္ ကာလအတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ NCPO က အတည္ျပဳေထာက္ခံေပးလုိက္ေၾကာင္း “အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေဖရးေအဂ်င္စီ ဒုတိယဥကၠဌ၊ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ ေရး ေအဂ်င္စီညႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ ဓား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႔ (DSEZ) ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ျဖစ္သူ ပါရာမက္စ္ဗြတ္ဒီသြန္နီတီရက္က ေျပာၾကားသည္။

DSEZ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ထူေထာင္ရန္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ အတြင္းက သေဘာတူညီခ်က္ရရွိခဲ့သည့္ အီတာလ်ံထုိင္း ကုမၸဏီ၏ ေနရာတြင္ အစားထိုး ၀င္ေရာက္ လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တစ္ခု၊ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုတို႔ကို ၇၅ ႏွစ္ လုပ္ကိုင္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိထားေၾကာင္း ဘန္ေကာက္ပို႔စ္သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

“ဂ်ပန္နဲ႔ ျမန္မာ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္က အလ်င္အျမန္တိုးတက္ေနပါၿပီ” ဟု ပါရာမက္စ္ဗြတ္ဒီ သြန္နီတီရက္ က ေျပာၾကားသည္။

ထား၀ယ္စီမံကိန္း၏ ပထမအဆင့္တြင္ ပါ၀င္မည့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင့္မ်ားကို စက္တင္ဘာလ လအတြင္း မူၾကမ္းေရးဆြဲသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတြင္ ပါ၀င္မည့္သူမ်ားကို ေအာက္တိုဘာလအ တြင္း ေရြးခ်ယ္ သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စီမံကိန္းပထမအဆင့္တြင္ ထား၀ယ္စီမံကိန္းဧရိယာ၏ အက်ယ္အ၀န္း ငါးပံုတစ္ပံုတြင္ ပါ၀င္မည့္ လမ္းမ်ား၊ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုႏွင့္ စက္မႈဇုန္တစ္ခု တို႔ကို တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Ref:Bangkok Post
Mizzima - News in Burmese

No comments:

Post a Comment