Thursday, 21 August 2014

အပစ္ရပ္မူၾကမ္း အၿပီးသတ္ႏိုင္ရန္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ညႇိႏိႈင္းရန္သာ က်န္ရွိေတာ့

 Photo: အပစ္ရပ္မူၾကမ္း အၿပီးသတ္ႏိုင္ရန္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ညႇိႏိႈင္းရန္သာ က်န္ရွိေတာ့
Thursday, August 21, 2014

ႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမူၾကမ္းတြင္ က်န္ရွိေနသည့္ အခ်က္မ်ားမွာ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား ညႇိႏိႈင္းရန္သာ က်န္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ညိႇႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔ NCCTမွ ဗိုလ္မွဴးၾကီးခြန္ဥကၠာက ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

အပစ္ရပ္ၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရာတြင္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးမည့္ အစုအဖြဲ႔ေနရာ၌ NCCT မွ သံုးပြင့္ဆိုင္ (အစုိးရ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ) ႏွင့္ အစုိးရဘက္မွ ငါးပြင့္ဆိုင္ (အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ) ဟူ၍ သေဘာထားကြဲျပားေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုကြဲျပားမႈမွာ အပစ္ရပ္မူၾကမ္း အေခ်ာသတ္ရန္ က်န္ရွိေနသည့္ အခ်က္အခ်ိဳ႕မွ တစ္ခ်က္ၿဖစ္သည္။

ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက “တိုင္းရင္းသားေတြဘက္က မေျပလည္တာ မရွိေတာ့ဘူး။ လိုင္ဇာကတည္းက အကုန္ညႇိၿပီးသား။ အခုက အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္အၾကား ဘယ္ေလာက္ေျဖေလွ်ာ့မလဲ၊ ဘယ္ေလာက္နားလည္မလဲ ဆိုတာပဲ က်န္တယ္” ဟု ေျပာသည္။

NCCT သည္ သံုးပြင့္ဆိုင္ေနရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ဟု စကားလံုးသံုးႏႈန္းကာ ထိုထဲတြင္ လက္ရွိ အစိုးရအဖြဲ႕၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဟု ထည့္သြင္းထားသည္။ ထိုအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ဘက္က သီးျခားအစုအေနျဖင့္ ပါ၀င္လိုျခင္းျဖစ္သျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား ညႇိႏိႈင္းရမည့္ကိစၥရပ္သာျဖစ္သည္ဟု ခြန္ဥကၠာက ေျပာသည္။

အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္က ယင္းအစုအဖြဲ႕ သတ္မွတ္ေရးအခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေလွ်ာ့မေပးလိုသည့္ ပံုရွိၿပီး၊ တပ္မေတာ္ကမူ သီးသန္႔ရပ္တည္လိုသည့္ အေနအထားကို ေဖာ္ျပေျပာဆိုေနသည္ဟု NCCT ေခါင္းေဆာင္ ႏုိင္ဟံသာက ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္တြင္ မဇိ္ၥ်မကုိ ေျပာဆိုထားသည္။

က်န္ရွိသည့္အခ်က္မ်ားမွာ အပစ္ရပ္ၿပီးေနာက္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမခ်မီ ၾကားကာလတြင္ တပ္ေနရာခ်ထားေရး ကိစၥမ်ား၊ ျပန္လည္ မပစ္ခတ္ေစရန္ စည္းကမ္းခ်မွတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္း ကိစၥရပ္မ်ား၊ အပစ္ရပ္ေရး သေဘာတူညီမႈတြင္ မည္သူတို႔ပါ၀င္မည္ကို သတ္မွတ္ေရးႏွင့္ အပစ္ရပ္ၿပီးေနာက္ က်င္းပမည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါ၀င္မည့္ အစုအဖြဲ႔ သတ္မွတ္ေရးတို႔ျဖစ္သည္။

အပစ္ရပ္မူၾကမ္းမွာ အေခ်ာသတ္ႏုိင္ရန္ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္သည္။ ညႇိႏိႈင္းရန္ က်န္ရွိေနသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ စက္တင္ဘာတြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။

Mizzima - News in Burmese

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ ့(NCCT)တို႔ ျမန္မာျငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာ (MPC) ဩဂုတ္လ ၁၅ ရက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သက္ႏိုင္ဝင္းမွ ေဆြးေႏြးစဥ္။ ဓာတ္ပံု-ဘိုဘုိ
ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ဆိုင္ရာညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ (NCCT)တို႔ ျမန္မာျငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ (MPC) ဩဂုတ္လ ၁၅ ရက္ ေတြ႔ ဆံုေဆြးေႏြး ပြဲ တြင္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သက္ႏိုင္ဝင္းမွ ေဆြးေႏြးစဥ္။ ဓာတ္ပံု-ဘိုဘုိ
ႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမူၾကမ္းတြင္ က်န္ရွိေနသည့္ အခ်က္မ်ားမွာ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား ညႇိႏိႈင္းရန္သာ က်န္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ညိႇႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔ NCCTမွ ဗိုလ္မွဴးၾကီးခြန္ဥကၠာက ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္တြင္ ေျပာသည္။
အပစ္ရပ္ၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရာတြင္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးမည့္ အစုအဖြဲ႔ေနရာ၌ NCCT မွ သံုးပြင့္ဆိုင္ (အစုိးရ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ) ႏွင့္ အစုိးရဘက္မွ ငါးပြင့္ဆိုင္ (အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ)ဟူ၍ သေဘာထား ကြဲျပားေနျခ င္း ျဖစ္ သည္။

ထိုကြဲျပားမႈမွာ အပစ္ရပ္မူၾကမ္း အေခ်ာသတ္ရန္ က်န္ရွိေနသည့္ အခ်က္အခ်ိဳ႕မွ တစ္ခ်က္ၿဖစ္သည္။

ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက “တိုင္းရင္းသားေတြဘက္က မေျပလည္တာ မရွိေတာ့ဘူး။ လိုင္ဇာကတည္းက အကုန္ညႇိၿပီးသား။ အခုက အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္အၾကား ဘယ္ေလာက္ေျဖေလွ်ာ့မလဲ၊ ဘယ္ေလာက္  နားလည္ မလဲ ဆိုတာပဲ က်န္တယ္” ဟု ေျပာသည္။

NCCT သည္ သံုးပြင့္ဆိုင္ေနရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ဟု စကားလံုးသံုးႏႈန္းကာ ထိုထဲတြင္ လက္ရွိ အစိုးရအဖြဲ႕၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဟု ထည့္သြင္းထားသည္။ ထိုအခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ဘက္က သီးျခားအစုအေနျဖင့္ ပါ၀င္လိုျခင္းျဖစ္သျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ အၾကား ညႇိႏိႈင္းရမည့္ကိစၥရပ္သာျဖစ္သည္ဟု ခြန္ဥကၠာက ေျပာသည္။

အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္က ယင္းအစုအဖြဲ႕ သတ္မွတ္ေရးအခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေလွ်ာ့မေပးလိုသည့္ ပံုရွိ ၿပီး၊ တပ္မေတာ္ကမူ သီးသန္႔ရပ္တည္လိုသည့္ အေနအထားကို ေဖာ္ျပေျပာဆိုေနသည္ဟု NCCT ေခါ င္းေဆာ င္ ႏုိင္ဟံသာက ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္တြင္ မဇိ္ၥ်မကုိ ေျပာဆိုထားသည္။

က်န္ရွိသည့္အခ်က္မ်ားမွာ အပစ္ရပ္ၿပီးေနာက္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမခ်မီ ၾကားကာလ တြင္ တပ္ေနရာခ်ထားေရး ကိစၥမ်ား၊ ျပန္လည္ မပစ္ခတ္ေစရန္ စည္းကမ္းခ်မွတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ ၾကည့္ ေကာ္ မတီဖြဲ႕စည္းျခင္း ကိစၥရပ္မ်ား၊ အပစ္ရပ္ေရး သေဘာတူညီမႈတြင္ မည္သူတို႔ပါ၀င္မည္ကို သတ္ မွတ္ေရးႏွင့္ အပစ္ရပ္ၿပီးေနာက္ က်င္းပမည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါ၀င္မည့္ အစုအဖြဲ႔ သတ္မွတ္ေရး တို႔ျဖစ္သည္။

အပစ္ရပ္မူၾကမ္းမွာ အေခ်ာသတ္ႏုိင္ရန္ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္သည္။ ညႇိႏိႈင္းရန္ က်န္ရွိေနသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ စက္တင္ဘာတြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။

Mizzima - News in Burmese

No comments:

Post a Comment