Saturday, 12 December 2015

စည္းကမ္းႏွင့္မညီေသာ ေမာ္လၿမိဳင္ဆိပ္ကမ္းအခြန္ေကာက္ေနမႈ အေရးယူသြားမည္ဟုဆို


မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ဘီလူးကၽြန္း (ေခ်ာင္း ဆုံ)သို႔ ျဖတ္သန္းသြားလာရာ ေမာ္ လၿမိဳင္ ဘက္ကမ္းရွိ ဆိပ္ကမ္း မ်ား တြင္ ေကာက္ခံလ်က္ရွိသည့္ ဆိပ္ ကမ္းခြန္ (ေရဝန္ခ)မ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္ၿပီး တရားမၽွတမႈမရွိပါက က်န္ အစိုးရသက္တမ္းအတြင္း အေရးယူ သြားမည္ဟု လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဦးလွထြန္းကေျပာသည္။
ေရဝန္ခေကာက္ခံေနျခင္းသည္ ရိုးသားပြင့္လင္းမႈမရွိသည့္အျပင္ အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါႏွင့္ လူအ ေနအထားကိုၾကည့္ၿပီး မတရား ေကာက္ခံေနျခင္း၊ တစ္ခါတစ္ရံ ေကာက္ခံသူႏွင့္ ခရီးသြားမ်ားအၾကား ျပႆ နာမ်ားျဖစ္ပြားမႈရွိေနသည့္ အေပၚ က်န္အစိုးရ သက္တမ္းကာလ အတြင္း မည္သို႔တာဝန္ယူေဆာင္ ရြက္မည္ကို ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္ ပထမ အႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအ ေဝးတြင္ ေခ်ာင္းဆုံမဲဆႏၵနယ္ ကိုယ္ စားလွယ္ ဦးေအာင္နိုင္ဦးက ေမးျမန္း ခဲ့ရာ ထိုကဲ့သို႔ေျဖၾကားခဲ့သည္။

''ေကာက္ခံေနတဲ့လူေတြက ဘယ္သူဘယ္ဝါဆိုတာလဲ မသိ ဘူး။ ဥပမာ ဆိုင္ကယ္ဆိုဘယ္ေလာက္ ပိႆ ာ ခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ ဆို ဘယ္ ေလာက္ ေၾကညာ ဆိုင္းဘုတ္ကပ္ ထားတာလည္းမရွိဘူး။ လူၾကည့္ၿပီး ေကာက္တယ္။ တစ္ခါတေလ ပရိ ေဘာဂ ပစၥည္းေတြ ဆို က်ပ္ ၂၀၀၀၊ မွ က်ပ္ ၃၀၀၀ အထိယူလိုက္တယ္။ တစ္ခါတေလ ေသာင္း နဲ႔ခ်ီေတာင္း တယ္။ မေက်နပ္ၾကေတာ့ စကား မ်ားၾကတဲ့ထိျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္''ဟု ဦး ေအာင္နိုင္ဦးကေျပာသည္။

ဆိပ္ကမ္းမ်ားအတြင္း စည္းစနစ္ မက် စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္မညီ ဘဲ၊ ေရဝန္ခေကာက္ခံေနျခင္းကို ျမန္မာ့ ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ အေန ျဖင့္ အဆိုပါတံတားမ်ားရွိ တာဝန္က် ဆိပ္ကမ္းဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ စုံစမ္း စိစစ္ကာ မတရားအခြန္ေကာက္ ခံေန ေၾကာင္းေတြ႕ ရွိပါက နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း ဥပေဒအရ ထိေရာက္စြာအေရးယူ သြားမည္ဟု ဦးလွထြန္းကေျပာသည္။

ေမာ္လၿမိဳင္ဆိပ္ကမ္းမွ ေရယာဥ္ မ်ားႏွင့္ ကုန္စည္မ်ားအေပၚ ေရဝန္ ခေကာက္ခံရာတြင္ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္ ရန္ကုန္႐ုံးခ်ဳပ္မွ သတ္ မွတ္ႏႈန္းထားအတိုင္း ေရယာဥ္အ လ်ား ၂၅ ေပလၽွင္ က်ပ္ ၅၀၀၊ ေပ ၅၀ လၽွင္ က်ပ္ ၁၀၀၀၊ ၇၅ ေပလၽွင္ က်ပ္ ၁၅၀၀ ႏႈန္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကမ္းနဖူးေျမတြင္ ဆိုက္ကပ္လၽွင္ ေရ ယာဥ္အလ်ား ၂၅ ေပအတြက္ တံ တားကပ္ခ၏ တစ္ဝက္ႏႈန္းေကာက္ ခံေၾကာင္း၊ ကုန္စည္မ်ား အေပၚ ေကာက္ ခံႏႈန္းမွာ ဆိပ္ကမ္းပိုင္တံတား တြင္ ကုန္ ၁ တန္လၽွင္ က်ပ္ ၅၀၊ ကမ္းနဖူးေျမတြင္ ကုန္ ၁ တန္လၽွင္ ၂၅ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ လည္းေကာင္း ေကာက္ ခံေနသည္ဟုလည္း ၎ကေျပာသည္။ 

ေမာ္လၿမိဳင္-ဘီလူးကၽြန္းကို ယေန႔ထိ ေရလမ္းေၾကာင္းတစ္ခု တည္းသာ အသုံးျပဳသြားလာေနၾက ရၿပီး ေမာ္လၿမိဳင္ဘက္ ရွိ ေက်ာက္မီး ေသြးဆိပ္၊ ရာမညတံတား (က်ား တံတား) ဆိပ္၊ အမွတ္ (၄) တံတား ဆိပ္ႏွင့္ ေဈးႀကီး (သထုံ) တံတားဆိပ္ တို႔မွ ျဖတ္သန္းၾကရကာ ကုန္စည္ ပစၥည္း မ်ားႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား အတြက္ ေရဝန္ခေကာက္ခံလ်က္ရွိ သည္။

လက္ရွိအေနအထားအရ ေမာ္ လၿမိဳင္ဆိပ္ကမ္းမ်ား တြင္ ေရဝန္ခ ေကာက္ ခံေသာ တံတားမ်ားမွာ ေက်ာက္မီးေသြးတံတား၊ ၿမိတ္တံတား ႏွင့္ ေဈးႀကီး တံတားတို႔ျဖစ္ၿပီး ရာမည တံတားကို ေမာ္လၿမိဳင္စည္ပင္သာ ယာေရးအဖြဲ႕၊ အမွတ္ (၄) တံတား ကို ပုဂၢလိကပိုင္ အငွားခ်ထားခဲ့သည္ ဟုသိရသည္။

အထက္ပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပထမအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး တြင္လည္း ေမးျမန္း ခဲ့ဖူးရာ ထိုစဥ္က ေရဝန္ခေကာက္ခံသူ ဝန္ထမ္းမ်ား သက္ဆိုင္ရာဌာန၏ ရင္ထိုးတံဆိပ္ မ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္းႏွင့္အညီ ေကာက္ခံ သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ကုန္ပစၥည္းအလိုက္ ယာဥ္ အမ်ိဳးအစား အလိုက္ ေကာက္ခံရန္ သတ္မွတ္ထား သည့္ႏႈန္းထားမ်ား ကို ေၾကညာဘုတ္ မ်ားျဖင့္ ပြင့္လင္း ျမင္သာစြာ ျပသေပး သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၊ ေက်နပ္မႈမ ရွိပါက တိုင္ၾကား ရမည့္ ဌာနဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ထည့္ သြင္းေဖာ္ျပေဆာင္ ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စသျဖင့္ ေျဖၾကားခဲ့ေသာ္ လည္း ပီျပင္စြာ ေဆာင္ ရြက္နိုင္စြမ္း မရွိသည့္အတြက္ ယခုတစ္ႀကိမ္ ထပ္ မံတင္ျပေမးျမန္း ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးေအာင္နိုင္ဦးကေျပာသည္။ 

Dawei Watch
Democracytoday

No comments:

Post a Comment