Thursday, 21 May 2015

ရွမ္းတုိ႔ႏွင့္ေပါင္းမရသျဖင့္ "၀" ျပည္နယ္အျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ျပည္နယ္ ၈ ခုႏွင့္ အေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင့္ျပဌာန္းရန္ ၀ တုိင္းရင္းသားမ်ား ေတာင္းဆို

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္နယ္ ၇ ခုရွိသည့္အနက္ ၀ ျပည္နယ္အျဖစ္ Constitution တြင္ ထပ္တုိးျပဌာနး္ရန္ ရွမ္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာစကားမတူသျဖင့္ အတူတကြ ပူးတြဲေနထုိင္ရင္ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိ ျပည္နယ္တစ္ခုအျဖစ္ ခြဲထြက္ခြင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုပါၾကာင္း ၀ ကိုယ္စားသမၼတေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ လာေရာက္ သည့္ 'ဝ' အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီမွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးဆိုင္ေပါင္းနပ္ ကေျပာသည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရုံး မဂၤလာခန္းမတြင္ ေမ ၁၈ ရက္ ကျပဳလုပ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ႕မ်ားေတြဆုံပြဲ ဒုတိယပိုင္းတြင္ ယင္းက့ဲသို႔ တင္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္နယ္တစ္ခုေတာင္းဆိုေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္မွ ခြဲထြက္ရန္ ဆႏၵမရွိဟု လက္ရွိျပည္မတြင္ ထြက္ေပၚ ေနသည့္ ေကာလဟ မ်ားအတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာဆုိသည္။

ယင္းက``ျပည္နယ္ကိုေတာင္းဆိုတာကလည္း အခုမွေတာင္းဆိုတာလည္း မဟုတ္ဘူး။ အခု လက္နက္ ကိုင္ျပီးမွ ေတာင္းဆိုတာမဟုတ္ဘူး။ ၀ ကျပည္နယ္ တစ္ခု တည္ေထာင္သင့္တယ္။ က်ေနာ္တိုရွမ္းေတြနဲ႔ ေပါင္းလို႔မရဘူး။ ဘာသာစကားမတူတ့ဲေၾကာင့္ ပထ၀ီအေနအထားျခင္း မတူလို႔ျဖစ္တယ္။ ဒီအတြက္ ျပည္နယ္တစ္ခုအေနနဲ႔ ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုေပမယ္ ျမန္မာျပည္ကေန ခြဲထြက္ဖို႔ လုံး၀မစဥ္းစားဘူး။ ျမန္မာျပည္မွာပဲ အရင္လိုပဲ ေအးအတူပူအမွ် က်ေနာ္တိုေနခ်င္တ့ဲ အေၾကာင္း ေျပာက်လို႔ က်ေနာ္လည္း ဒီမွာလာတင္ျပတာျဖစ္တယ္။အ့ဲေတာ့ ၀ ေတြက ျပည္နယ္ေတာင္းတ့ဲအခါမွာ က်ေနာ္တိုကိုယ္ပိုင္ သီးျခား ထူေထာင္ဖို႔လည္းမဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ္တိုဟာ တကယ္ကိုယ္မင္း ကိုယ္ခ်င္းနဲ႔ လုပ္ေဆာင္လိုတ့ဲေၾကာင့္ မဟုတ္ဘူးဆိုတ့ဲ အေၾကာင္း ေျပာခ်င္ပါတယ္´´ ဟု ေျပာသည္။

`၀´သည္ ျပည္နယ္တစ္ခုေတာင္းဆုိျပီး ယင္းႏွင့္နီးစပ္သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုႏွင့္ ေပါင္းစပ္ရန္ ဆႏၵရွိသျဖင့္ ယခုက့ဲသို႔ ျပည္နယ္တစ္ခုေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္သည့္ ဟု ျပည္မၾကီး တြင္ ေျပာ ဆိုေနျခင္းရွိသည့္ အတြက္ `၀´ လူထုႏွင့္ `၀´လက္နက္ကိုင္မ်ားအၾကား စိတ္မေကာင္းျဖစ္ မိေၾကာင္း `၀´လူမ်ိဳးမ်ားသည့္ ျပည္မၾကီး တြင္ ဆိုသက့ဲသုိ႔ တရုတ္လူမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ မြန္-ပေလာင္-၀ ဆိုသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရွးအက်ဆုံးလူမ်ိဳး မ်ားမွ ဆင္းသက္ လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းကဆက္လက္ေျပာသည္။

ဦးဆိုင္ေပါင္းနပ္က`` အမွန္က ကြၽန္ေတာ္တို႔က ျပည္ေထာင္စုႀကီးရဲ႕ ျပည္နယ္တစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္လို တာပါ။ Constitution မွာ ျပည္နယ္ တစ္ခုအေနနဲ႔ ထည့္သြင္းေပး ဖို႔ ေတာင္းဆိုတာျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလို တာက ျပည္နယ္ရွစ္ခုအျဖစ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ထည့္သြင္းေပးေစလိုတာပါ။ 'ဝ'စစ္တပ္ကိုၾကည့္ရင္ သိႏိုင္ ပါတယ္

ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြဟာ ျမန္မာလူမ်ိဳး ျမန္မာပံုစံေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘိုးေဘး ဘီဘင္ လက္ထက္ ကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတစ္ခုအျဖစ္ ဂုဏ္ယူစြာ ရပ္တည္ခဲ့တာပါ။ ေတာင္တန္းျပည္မေဒသေဝးကြာမႈေတြနဲ႔ မတူညီတဲ့ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္အခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ လက္နက္ ကိုင္ေနၾကေပမယ့္ အဓြန္႔ရွည္စြာ ျမန္မာအျဖစ္ ရပ္တည္ေနၾကသူေတြမို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သေဘာထားကို မသိဘဲေျပာဆိုစြပ္စြဲမႈ ေတြအေပၚ 'ဝ' စစ္တပ္ကေရာ၊ 'ဝ'လူမ်ိဳးေတြ အားလံုးပါ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ၾက ရတယ္´´ဟု ေျပာသည္။

`၀´လူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္နယ္တစ္ခုအျဖစ္ေတာင္းဆိုျခင္းကို ေမ ၁ ရက္မွ ၆ ရက္တြင္ ပန္ဆိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း ေတာင္းဆိုခ့ဲျခင္းျဖစ္ျပီး ယင္း အေပၚယခုက့ဲသို႔ ျမန္မာျပည္မွ ခြဲထြက္မည္ဟူသည့္ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ေပၚထြက္ လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စိုင္းဟန္
The Ladies News Journal 

No comments:

Post a Comment