Thursday, 21 May 2015

လက္နက္ကုိင္လမ္းစဥ္စြန္႔လႊတ္ေရး တ႐ုတ္ကူညီရန္ တပ္ခ်ဳပ္ေျပာၾကား

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား လက္နက္ကုိင္လမ္း စဥ္စြန္႔လႊတ္ရန္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက အကူအညီ ေပးေစလုိေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္ လႈိင္က ေမလ ၁၉ ရက္ တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး ဒုတိယ ၀န္ႀကီးကို ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၊ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ ႏုိင္ငံျခား ဆက္ဆံ ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ခ်မ္းဖုန္က်န္းတုိ႔ ေမလ ၁၉ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ တ႐ုတ္ဒု၀န္ႀကီးက ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပုိင္းကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္အေနျဖင့္ စိတ္ပူပန္ေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ တပ္ခ်ဳပ္က ထုိကဲ့သုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ဥပေဒႏွင့္အညီအစုိးရအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ႏုိင္ငံျဖစ္၍ အစုိးရကို လက္နက္ စြဲကုိင္ၿပီး ဆန္႔က်င္ျခင္းကို လက္ခံ၍မရပါေၾကာင္း၊ အဓိကအားျဖင့္ လက္နက္ကုိင္လမ္းစဥ္ကို စြန္႔လႊတ္ရန္ လုိေၾကာင္း၊ မဟာဗ်ဴဟာမိတ္ဖက္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္လည္း ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးကို ေရွး႐ႈ၍ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လက္နက္ကုိင္လမ္းစဥ္ စြန္႔လႊတ္ေရးအတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ကူညီ ေစလုိပါေၾကာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က  ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္႐ုံး ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ပါရွိသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း၏ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီလက္ထက္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး ေကာင္စီလက္ထက္ က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေဖာ္ ေဆာင္ခဲ့သည့္အခါတြင္ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရး ဆုိသည့္အ ခ်က္ပါ၀င္ခဲ့သလုိ  ႏုိင္ငံေရးေဆြး ေႏြးပြဲက်င္းပျခင္းဆုိသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မရွိခဲ့သည့္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ ငန္းစဥ္မ်ားပ်က္ျပားခဲ့ရေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ မ်ားဘက္ကေျပာၾကားမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရးကိစၥကုိ လုံး၀မေျပာၾကားေသးရန္ သမၼတကုိယ္တုိင္ ၎၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ရန္ကုန္ရွိ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာ(MPC)တြင္ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။

ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပုိင္းကိစၥအတြက္ စိတ္ပူပန္မႈရွိၿပီး တ႐ုတ္အေနျဖင့္ ျမန္မာ၏အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးကို ေထာက္ခံေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းလမ္းျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ေမွ်ာ္လင့္ ေၾကာင္း တ႐ုတ္ဒု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယူနန္ျပည္နယ္ အစုိးရအေနျဖင့္ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားကို ေနရာခ်ထားေပးရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ အေမွ်ာ္လင့္ဆုံးျဖစ္သည္ဟု ဒု၀န္ႀကီးကဆုိသည္။

ယခုခရီးစဥ္အတြင္း ပါတီအခ်င္းခ်င္း ယုံၾကည္မႈတုိးျမႇင့္တည္ေဆာက္ရန္၊ ျမန္မာေရြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳ ကာလတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစုိးရအပါအ၀င္အဖြဲ႕အသီးသီး၏ အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာရန္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံျခား ဆက္ဆံေရးဒု၀န္ႀကီးကေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ရွိအာဏာရ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပါတီ (USDP) ႏွင့္တပ္မေတာ္ၾကားပတ္ သက္ဆက္ႏႊယ္မႈကို ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က  ‘‘ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး

ပါတီသည္ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မွ ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ကူးေျပာင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူမႈေရးအသင္း အဖြဲ႕အျဖစ္ စတင္ဖြဲ႕စည္းစဥ္က တပ္မေတာ္ကပင္ အမာခံေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ရျခင္းျဖစ္၍ ယင္းအသင္းအဖြဲ႕ ၏ အေျခခံသေဘာထားမွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တူညီေၾကာင္းေျပာသည္။

ဆက္လက္၍ ‘‘ယေန႔အခ်ိန္ အခါတြင္တပ္မေတာ္သည္ အမ်ဳိး သားႏုိင္ငံေရးကို ေဆာင္ရြက္ေန ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပါတီသည္ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးကိုအေျခခံသည့္ ပါတီႏုိင္ငံေရးကို ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးကို ဦးတည္လုပ္ေဆာင္သည့္အေျခခံခ်င္းလည္း  တူညီေသာ ေၾကာင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ သည္ဟု ဆုိႏုိင္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ေသာအစုိးရသည္ ေရြးခ်ယ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးခဲ့သည့္ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ဦးေဆာင္ေလွ်ာက္လွမ္းေနျခင္းျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အစုိးရေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေထာက္ခံအားေပးကာ ပါ၀င္ကူညီေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။ထုိ႔အျပင္ အစုိးရအေပၚ အယူအဆ မတူညီ၍ ဆန္႔က်င္ဘက္ အျမင္ျဖင့္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီအခ်ိဳ႕ရွိေၾကာင္းေျပာၾကားၿပီး ဥပေဒ ကုိ ေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္ပါက ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

7Day DAILY 

No comments:

Post a Comment