Wednesday, 14 January 2015

မိုဇမ္ဘစ္ႏိုင္ငံတြင္ အဆိပ္ခတ္ထားသည့္ ဘီယာမ်ား ေသာက္မိ၍ ၅၆ ဦး ေသဆံုး၊ ၄၉ ဦး ေဆးကုသမႈခံေနရ

Photo: မိုဇမ္ဘစ္ႏိုင္ငံတြင္ အဆိပ္ခတ္ထားသည့္ ဘီယာမ်ား ေသာက္မိ၍
၅၆ ဦး ေသဆံုး၊ ၄၉ ဦး ေဆးကုသမႈခံေနရ
Wednesday, January 14, 2015

အာဖရိကတိုက္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိမိုဇမ္ဘစ္ႏိုင္ငံတြင္အဆိပ္ခတ္ထား
သည့္ ဘီယာမ်ားေသာက္သံုးမိသျဖင့္ေသဆံုးသူ ၅၆ဦးရွိခဲ့ၿပီး ၄၉ဦးခန္႔
ေဆးရံုတက္ကာေဆးကုသမႈခံေနရေၾကာင္းသိရသည္။ မိုဇမ္ဘစ္ႏိုင္ငံအ
ေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း တီတီျပည္နယ္ခ်ီတီမာႏွင့္ဆြန္ဂိုခရိုင္မ်ားမွေဒသခံမ်ား တက္
ေရာက္ခဲ့ၾကသည့္ စ်ာပနပြဲအခမ္းအနား၌တည္ခင္းဧည့္ခံခဲ့သည့္ပြမ္ဘီဟုေခၚ
ေသာမိုဇမ္ဘစ္ရိုးရာ ခ်က္ဘီယာထဲတြင္အဆိပ္ပါ၀င္ေနခဲ့ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း
ခရိုင္က်န္းမာေရးဌာန၏ညႊန္ၾကားေရးမွဴးကာလီေမာ့စ္ကဆိုသည္။ ဘီယာထဲတြင္
မိေက်ာင္းသည္းေျခအဆိပ္မ်ား ပါ၀င္ေနသည္ဟု ယာယီယူဆထားၿပီး ဘီယာန
မူနာမ်ားႏွင့္ေသြးနမူနာမ်ားကို ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္စစ္ေဆးရန္မိုဇမ္ဘစ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္
မာပူတိုသို႔ပို႔ေဆာင္ထားေၾကာင္း ကာလီေမာ့စ္ကဆိုသည္။
စ်ာပနပြဲက်င္းပခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီလ၁၁ရက္ မနက္ေစာပိုင္းအခ်ိန္တြင္
စ်ာပနပြဲလာဧည့္သည္အမ်ားအျပားကိုဘီယာတိုက္၍ ဧည့္ခံခဲ့ၿပီး စ်ာပနပြဲၿပီးဆံုး
၍ မြန္းလြဲပိုင္းေရာက္သည့္အခါတြင္မွဘီယာေသာက္ခဲ့သူမ်ား အဆိပ္သင့္လကၡ
ဏာမ်ားျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
စ်ာပနပြဲအတြက္ဘီယာခ်က္သည့္အမ်ဳိးသမီးမွာလည္း ဘီယာျမည္းစမ္းေသာက္
သံုးခဲ့ၿပီး အဆိပ္သင့္ေသဆံုးသူမ်ားစာရင္းတြင္ပါ၀င္ခဲ့ရသည္။ ဘီယာခ်က္သူ အမ်ဳိး
သမီးမွာအာဖရိက၏နာမည္ေက်ာ္မိေက်ာင္းသည္းေျခတံဆိပ္အဆိပ္ကိုအျခားဘီယာခ်က္ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္မွားယြင္းထည့္ခ်က္မိျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကဆိုသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အခင္းျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ား၌ရဲတပ္ဖြဲ႕က စံုစမ္းစစ္ ေဆးမႈစတင္ေနၿပီး စ်ာပနပြဲမွကမ္းလိုက္ေသာစားေသာက္ ဖြယ္ရာမ်ား ကိုစစ္ေဆးရန္ေဒသခံက်န္းမာေရးအဖြဲ႕မ်ားက တစ္အိမ္တက္တစ္အိမ္ဆင္း လိုက္လံသိမ္းယူစုေဆာင္းေနေၾကာင္းမိုဇမ္ဘစ္သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

Pyimyanmar
အာဖရိကတိုက္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိမိုဇမ္ဘစ္ႏိုင္ငံတြင္အဆိပ္ခတ္ထားသည့္ ဘီယာမ်ားေသာက္သံုးမိ သျဖင့္ ေသဆံုးသူ ၅၆ဦးရွိခဲ့ၿပီး ၄၉ဦးခန္႔ ေဆးရံုတက္ကာေဆးကုသမႈခံေနရေၾကာင္းသိရသည္။
မိုဇမ္ဘစ္ႏိုင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း တီတီျပည္နယ္ခ်ီတီမာႏွင့္ဆြန္ဂိုခရိုင္မ်ားမွေဒသခံမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾက သည့္ စ်ာပနပြဲအခမ္းအနား၌တည္ခင္းဧည့္ခံခဲ့သည့္ပြမ္ဘီဟုေခၚေသာ မိုဇမ္ဘစ္ရိုးရာ ခ်က္ဘီယာထဲတြင္ အဆိပ္ပါ၀င္ေနခဲ့ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ခရိုင္က်န္းမာေရးဌာန၏ညႊန္ၾကားေရးမွဴးကာလီေမာ့စ္ကဆိုသည္။ ဘီယာထဲတြင္ မိေက်ာင္းသည္းေျခအဆိပ္မ်ား ပါ၀င္ေနသည္ဟု ယာယီယူဆထားၿပီး ဘီယာ နမူနာမ်ားႏွင့္ေသြးနမူနာမ်ားကို ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္စစ္ေဆးရန္မိုဇမ္ဘစ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ မာပူတိုသို႔ ပို႔ေဆာင္ ထားေၾကာင္း ကာလီေမာ့စ္ကဆိုသည္။

စ်ာပနပြဲက်င္းပခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီလ၁၁ရက္ မနက္ေစာပိုင္းအခ်ိန္တြင္ စ်ာပနပြဲလာဧည့္သည္ အမ်ား အျပားကို ဘီယာတိုက္၍ ဧည့္ခံခဲ့ၿပီး စ်ာပနပြဲၿပီးဆံုး၍ မြန္းလြဲပိုင္းေရာက္သည့္အခါတြင္မွ ဘီယာေသာက္ ခဲ့သူမ်ား အဆိပ္သင့္လကၡဏာမ်ားျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

စ်ာပနပြဲအတြက္ဘီယာခ်က္သည့္အမ်ဳိးသမီးမွာလည္း ဘီယာျမည္းစမ္းေသာက္သံုးခဲ့ၿပီး အဆိပ္သင့္ ေသဆံုးသူမ်ား စာရင္းတြင္ပါ၀င္ခဲ့ရသည္။ ဘီယာခ်က္သူ အမ်ဳိးသမီးမွာအာဖရိက၏ နာမည္ေက်ာ္ မိေက်ာင္းသည္းေျခတံဆိပ္အဆိပ္ကိုအျခားဘီယာခ်က္ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္မွားယြင္းထည့္ခ်က္မိျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကဆိုသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အခင္းျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ား၌ရဲတပ္ဖြဲ႕က စံုစမ္းစစ္ ေဆးမႈစတင္ေနၿပီး စ်ာပနပြဲမွကမ္းလိုက္ေသာစားေသာက္ ဖြယ္ရာမ်ား ကိုစစ္ေဆးရန္ေဒသခံ က်န္းမာေရး အဖြဲ႕မ်ားက တစ္အိမ္တက္တစ္အိမ္ဆင္း လိုက္လံသိမ္းယူစုေဆာင္းေနေၾကာင္းမိုဇမ္ဘစ္သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

Pyimyanmar 

No comments:

Post a Comment