Wednesday, 14 January 2015

အစိုးရက ျပည္သူ႔ဆႏၵကုိ အေလးထားမႈ အားနည္း၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ရပ္ေနဟု အင္န္အယ္လ္ဒီ ေၾကညာ

Photo: အစိုးရက ျပည္သူ႔ဆႏၵကုိ အေလးထားမႈ အားနည္း၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ရပ္ေနဟု အင္န္အယ္လ္ဒီ ေၾကညာ
Wednesday, January 14, 2015

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းအေျခခံ ဥပေဒျပင္ေရးတြင္ အစိုးရက ဆႏၵထက္သန္မႈ မရိွျခင္း ႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵ အေလးထားမႈ အားနည္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားက ရပ္တန္႔ေနသည္ဟု အမ်ဳိး သားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ဇန္န၀ါရီ ၁၃ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ NLD ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္က သမၼတႏွင့္တုိင္း ရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာ NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔အစည္းအေဝးက ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ အစိုးရကိုယ္တိုင္ ျပဳျပင္လိုသည့္ ဆႏၵနည္းျခင္း၊ ဖြဲ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္ရန္ အစိုးရက စိတ္အားထက္သန္မႈ မရိွသည့္အျပင္ ျပည္သူ႔ဆႏၵအေလးထားမႈ အား နည္းျခင္း၊ တစ္ ဦးခ်င္း အခြင့္အေရးကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈအားနည္းျခင္း၊ ေတာင္သူလယ္သမား အက်ဳိး ေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းျခင္း၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ က်င့္သံုးျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းမႈအားနည္းျခင္း၊ အဂတိ လိုက္စားမႈကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း၊ တရားစီရင္ေရးကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက စြက္ဖက္ျခင္း၊ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ ေတြ႔ဆံုမႈ အေကာင္ အထည္မေဖာ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ရပ္တန္႔ေနသည္ဟု NLD ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရိွ သည္။

“အစိုးရရဲ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈက ေအာင္ျမင္တဲ့ဟာဆိုလို႔ ဘာကိုေျပာရမွန္းမသိဘူး။ ေျပာစရာကို မရိွပါ ဘူး”ဟု ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္ NLD ႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္လည္း ပါတီဥကၠ႒ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာခဲ့ေသးသည္။

ရခုိင္အမ်ဳိးသား ပါတီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္ကလည္း ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ေျမျပင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ခ်ိန္ထိုးၾကည့္ပါက အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုသည့္ဆႏၵ အားနည္းျခင္း၊ ဖြဲ႔စည္းပံုပါ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကို သမၼတက ခန္႔အပ္ျခင္း၊ စြမ္းအင္၊ သယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကသာ စီမံခန္႔ခြဲရျခင္းတို႔က ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ား မ်ားျပားေနသည္ဟု ဆိုသည္။

“အစိုးရဲ႕ေနာက္မွာ အေႏွာင္အဖြဲ႔ရိွေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဒီလိုရာထူးေတြရ ထားတာေလ။ ပင္ကိုယ္ စိတ္နဲ႔ လုပ္ေနတာ မဟုတ္ဘူး။ ကူးေျပာင္းေရးလမ္းေပၚ ေလွ်ာက္ခိုင္းေနလို႔သာ ေလွ်ာက္ေနတာ။ အဲဒီ ေတာ့ အမ်ားယံုၾကည္မႈက ေလ်ာ့လာတာေပါ့” ဟု ေဒါက္တာ ေအးေမာင္က ေျပာသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို အေျခခံသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပေရး

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားကို အေျခခံၿပီး အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ထိေရာက္မႈရိွသည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အစိုးရက အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေၾကာင္းျပကာ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ကဲ့သို႔ ထိေရာက္မည့္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေရွာင္ရွားျခင္းမ်ဳိးကို မျပဳလုပ္ရန္ NLD က တိုက္တြန္းသည္။

အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေထာက္အကူ ျဖစ္ေရးအတြက္ ထိေရာက္သည့္ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေတြ႔ဆံုမႈကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးက မဇၩိမကို ေျဖၾကား ထားသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထားသည့္ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး မႈအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း မရိွေသးဘဲ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းရင္းသား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး မ်ားျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္းမရိွသည့္ ေတြ႔ဆံုမႈမ်ားကိုသာ ျပဳလုပ္ေန သည္ ဟု ႏိုင္ငံေရးပါတီတို႔က သံုးသပ္ၾကသည္။
လြတ္လပ္တရားမွ်တသည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏိုင္ေရး

က်န္ရိွေနသည့္ ၾကားလတြင္ ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈရိွေရးအတြက္ ျမင္သာေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ျပည္သူ႔ ဆႏၵႏွင့္ အညီျပင္ဆင္ႏိုင္ေရး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အစိုးရက ဘတ္လိုက္မႈ ကင္းစင္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ ျပဳမူေျပာဆိုမႈမ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားအေပၚ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဟန္႔တား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္မည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေဒါက္တာေအးေမာင္က “တစ္ခါတစ္ရံမွာ အရင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခံစားခ်က္နဲ႔ ေရာေရာသြားတယ္။ အသိုင္း အ၀ိုင္းရဲ႕ လႊမ္းမိုးမႈကလည္းရိွတယ္။ အဲဒီအခါက်ရင္ ပင္ကိုယ္႐ိုးသားမႈအရ ေမ့ေမ့သြားတာရိွတယ္။ ဒါကို လည္း တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ျပဳျပင္သံုးသပ္ႏိုင္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္”ဟု သံုးသပ္သည္။ 

Mizzima - News in Burmese  

၂၀ဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းေပး ေရးႏွင့္ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေရးတို႔အတြက္ ဆႏၵျပျခင္းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္က ျပဳလုပ္ေနစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - သက္ကို၊ မဇၩိမ)
၂၀ဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းေပး ေရးႏွင့္ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေရးတို႔အတြက္ ဆႏၵျပျခင္းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္က ျပဳလုပ္ေနစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - သက္ကို၊ မဇၩိမ)
၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းအေျခခံ ဥပေဒျပင္ေရးတြင္ အစိုးရက ဆႏၵထက္သန္မႈမရိွျခင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵ အေလးထားမႈ အားနည္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားက ရပ္တန္႔ေနသည္ဟု အမ်ဳိး သားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ဇန္န၀ါရီ ၁၃ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ NLD ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္က သမၼတႏွင့္တုိင္း ရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာ NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔အစည္းအေဝးက ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ အစိုးရကိုယ္တိုင္ ျပဳျပင္လိုသည့္ ဆႏၵနည္းျခင္း၊ ဖြဲ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္ရန္ အစိုးရက စိတ္အားထက္သန္မႈ မရိွသည့္အျပင္ ျပည္သူ႔ဆႏၵအေလးထားမႈ အား နည္းျခင္း၊ တစ္ ဦးခ်င္း အခြင့္အေရးကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈအားနည္းျခင္း၊ ေတာင္သူလယ္သမား အက်ဳိး ေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းျခင္း၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ က်င့္သံုးျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းမႈအားနည္းျခင္း၊ အဂတိ လိုက္စားမႈကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း၊ တရားစီရင္ေရးကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက စြက္ဖက္ျခင္း၊ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ ေတြ႔ဆံုမႈ အေကာင္ အထည္မေဖာ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ရပ္တန္႔ေနသည္ဟု NLD ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရိွ သည္။

“အစိုးရရဲ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈက ေအာင္ျမင္တဲ့ဟာဆိုလို႔ ဘာကိုေျပာရမွန္းမသိဘူး။ ေျပာစရာကို မရိွပါ ဘူး”ဟု ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္ NLD ႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္လည္း ပါတီဥကၠ႒ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာခဲ့ေသးသည္။

ရခုိင္အမ်ဳိးသား ပါတီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္ကလည္း ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ေျမျပင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ခ်ိန္ထိုးၾကည့္ပါက အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုသည့္ဆႏၵ အားနည္းျခင္း၊ ဖြဲ႔စည္းပံုပါ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကို သမၼတက ခန္႔အပ္ျခင္း၊ စြမ္းအင္၊ သယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကသာ စီမံခန္႔ခြဲရျခင္းတို႔က ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ား မ်ားျပားေနသည္ဟု ဆိုသည္။

“အစိုးရဲ႕ေနာက္မွာ အေႏွာင္အဖြဲ႔ရိွေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဒီလိုရာထူးေတြရ ထားတာေလ။ ပင္ကိုယ္ စိတ္နဲ႔ လုပ္ေနတာ မဟုတ္ဘူး။ ကူးေျပာင္းေရးလမ္းေပၚ ေလွ်ာက္ခိုင္းေနလို႔သာ ေလွ်ာက္ေနတာ။ အဲဒီ ေတာ့ အမ်ားယံုၾကည္မႈက ေလ်ာ့လာတာေပါ့” ဟု ေဒါက္တာ ေအးေမာင္က ေျပာသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို အေျခခံသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပေရး

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားကို အေျခခံၿပီး အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ထိေရာက္မႈရိွသည့္ ေဆြး ေႏြးမႈမ်ားကို အစိုးရက အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေၾကာင္းျပကာ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ကဲ့သို႔ ထိေရာက္မည့္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေရွာင္ရွားျခင္းမ်ဳိးကို မျပဳလုပ္ရန္ NLD က တိုက္တြန္းသည္။

အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေထာက္အကူ ျဖစ္ေရးအတြက္ ထိေရာက္သည့္ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေတြ႔ဆံုမႈကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးက မဇၩိမကို ေျဖၾကား ထားသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထားသည့္ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး မႈအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း မရိွေသးဘဲ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းရင္းသား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး မ်ားျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္းမရိွသည့္ ေတြ႔ဆံုမႈမ်ားကိုသာ ျပဳလုပ္ေန သည္ ဟု ႏိုင္ငံေရးပါတီတို႔က သံုးသပ္ၾကသည္။
လြတ္လပ္တရားမွ်တသည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏိုင္ေရး

က်န္ရိွေနသည့္ ၾကားလတြင္ ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈရိွေရးအတြက္ ျမင္သာေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ ငန္းမ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ျပည္သူ႔ ဆႏၵႏွင့္ အညီျပင္ဆင္ႏိုင္ေရး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အစိုးရက ဘတ္လိုက္မႈ ကင္းစင္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ ျပဳမူေျပာဆိုမႈမ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားအေပၚ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဟန္႔တား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္မည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေဒါက္တာေအးေမာင္က “တစ္ခါတစ္ရံမွာ အရင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခံစားခ်က္နဲ႔ ေရာေရာသြားတယ္။ အသိုင္း အ၀ိုင္းရဲ႕ လႊမ္းမိုးမႈကလည္းရိွတယ္။ အဲဒီအခါက်ရင္ ပင္ကိုယ္႐ိုးသားမႈအရ ေမ့ေမ့သြားတာရိွတယ္။ ဒါကို လည္း တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ျပဳျပင္သံုးသပ္ႏိုင္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္”ဟု သံုးသပ္သည္။ 

Mizzima - News in Burmese  

No comments:

Post a Comment