Saturday, 31 January 2015

အဲေအးရွား ေလယာဥ္ပ်က္က်မႈႏွင့္ အေျဖရွာမရေသးေသာ ပေဟဠိမ်ားအဲေအးရွား ေလယာဥ္၏အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို သယ္ယူလာေသာ ေရယာဥ္ကို ေလယာဥ္ေပၚမွ ေတြ႕ရစဥ္ (CNN)

ေလယာဥ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္ ရန္ တြဲဖက္ေလယာဥ္မွဴးက တာဝန္လႊဲယူလုိက္သည္။ အေတြ႕အႀကံဳ ပိုမိုျပည့္စံု ရင့္က်က္သည့္ ေလယာဥ္မွဴးက ပ်ံသန္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုလံုးကို ၿခံဳငံု ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္။ထို႔ေနာက္ အရာရာ အမွားအယြင္းမ်ား ႀကံဳလာသည္။ ေလယာဥ္အင္ဂ်င္စက္ ရပ္တန္႔သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အခ်က္ေပးသည့္ Stall Warning သတိေပးသံက ၃ မိနစ္ႏွင့္ စကၠန္႔ ၂၀ အထိ ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ေတာ့ အဲေအးရွား ေလေၾကာင္းလုိင္း၏ ခရီးစဥ္အမွတ္ QZ8501 ေလယာဥ္သည္ ဂ်ာဗားပင္လယ္အတြင္း စိုက္ဆင္းနစ္ျမဳပ္သြားခဲ့သည္။ အင္ဒိုနီးရွား အမ်ိဳးသား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လံုၿခံဳမႈ ေကာ္မတီက ေနာက္ဆံုး ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေလယာဥ္ ပ်က္က်ခါနီး ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ပိုင္း၌ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ အဆိုပါ အေျခအေနမ်ားကို အေသးစိတ္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထား သည္။ က်ဥ္းထဲက်ပ္ထဲ အေျခအေနမ်ားတြင္ တြဲဖက္ေလယာဥ္ မွဴးက ေလယာဥ္ကို တာဝန္ယူ ေမာင္းႏွင္မႈမ်ိဳးသည္ ထူးျခားလွ သည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ မဟုတ္ေခ်။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ေလယာဥ္ပ်က္က်ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒြိဟေမးခြန္းမ်ားစြာ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ ေလယာဥ္သည္ ႐ုတ္တရက္ အျမင့္သို႔ ထိုးတက္သြားရျခင္းမွာ အဘယ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ပေဟဠိမ်ား က်န္ေနခဲ့သည္။ ဆိုးရြားေသာ ရာသီဥတုက ယင္းျဖစ္ရပ္၏ အဓိက လက္သည္ပင္ ျဖစ္ေလသလား။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ QZ8501 ေလယာဥ္သည္ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ ဆူရာဘာယာမွ စင္ကာပူႏုိင္ငံသို႔ ပ်ံသန္းစဥ္ပ်က္က်သြားခဲ့သည္။ ေလယာဥ္ေပၚတြင္ ခရီးသည္ ၁၆၂ ဦးလုိက္ပါသြားၿပီး အားလံုး ေသဆံုးသြားၿပီ ျဖစ္သည္။

- ဆူညံစြာ ထြက္ေပၚေနသည့္ Stall အခ်က္ျပ သတိေပးသံ

‘‘ေလယာဥ္ရဲ႕ ႀကံ႕ခုိင္မႈက ေကာင္းမြန္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေလယာဥ္အမႈထမ္း အဖြဲ႕ဝင္အားလံုး က အရည္အခ်င္း ျပည့္မီသူေတြ ခ်ည္းပဲ’’ဟု အင္ဒိုနီးရွား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီမွ ဦးေဆာင္ စစ္ေဆးေရးအရာရွိ မာဂ်ိဳႏိုဆစ္ဝိုဆူဝါႏိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေလယာဥ္သည္ ပ်ံတက္ၿပီး ေနာက္ အျမင့္ေပ ၃၂,၀၀၀ ခန္႔တြင္ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ပ်ံသန္းေနရင္း မုန္တုိင္းတစ္ခုႏွင့္ ႀကံဳခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေလယာဥ္မွဴးက အျမင့္ေပ ၃၈,၀၀၀ ထိ ပ်ံတက္ၿပီး ရာသီဥတု ဆိုးရြားမႈကို ေရွာင္ ကြင္းလုိေၾကာင္း ေလေၾကာင္း ထိန္းသိမ္းေရး ေမွ်ာ္စင္သို႔ ခြင့္ေတာင္းသည္။ ထို႔ေနာက္ ေလယာဥ္သည္ အျမင့္ေပ ၃၇,၄၀၀ သို႔ေရာက္ရွိသည္အထိ အလြန္မတ္ ေစာက္ေသာ ေထာင့္ခ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ပ်ံတက္သြားခဲ့ေၾကာင္း မာဂ်ိဳႏိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

‘‘ဘယ္ခရီးသည္တင္ ေလယာဥ္မွ အဲဒီေလာက္ ျမန္ႏႈန္းမ်ိဳးနဲ႔ အျမင့္ကို ပ်ံတက္ႏုိင္ေအာင္ ဒီဇိုင္းဆြဲမထားဘူး။ QZ8501 ဟာကန္႔သတ္ျမန္ႏႈန္းရဲ႕ ႏွစ္ဆေလာက္အရွိန္မ်ိဳးနဲ႔ အေပၚကို ေထာင့္ခ်ိဳး ပ်ံတက္ခဲ့ပံုရတယ္’’ဟု ေလ ေၾကာင္း ပ်ံသန္းေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္း က်င္ ပညာရွင္တစ္ဦးက CNN သို႔ မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။

ေလယာဥ္အထက္သို႔ ထိုးတက္သြားခ်ိန္မွစၿပီး ပ်က္က် ခ်ိန္ထိ ေလယာဥ္မွဴးခန္းထဲတြင္ “Stall” “Stall”ဆိုသည့္ အခ်က္ ေပးသံ ဆူညံေနခဲ့ေၾကာင္း ေလယာဥ္ပ်က္မွ ရရွိလာသည့္ ပ်ံသန္းမႈ မွတ္တမ္းတင္ ကိရိယာကို စစ္ေဆးၾကည့္မႈအရ ေဖာ္ထုတ္ သိရွိလာသည္။ ‘‘ဒါေပမဲ့ အဲဒီအခ်က္ျပ သတိေပးသံ ထြက္ေပၚေန တိုင္းလည္း ေလယာဥ္က Stall ျဖစ္သြားတယ္ (အင္ဂ်င္စက္ရပ္ တန္႔သြားသည္)လုိ႔ ပံုေသယူဆ လုိ႔ မရျပန္ဘူး’’ ဟု မာဂ်ိဳႏိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Angle of Attack ေခၚ အေျခအေနမ်ိဳး၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေလယာဥ္ေတာင္ပံမ်ားသည္ ေရွ႕မွ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ေလထုႏွင့္  ၈ ဒီဂရီ ေထာင့္ခ်ိဳးမွ် ျပင္းထန္စြာ ထိေတြ႕႐ိုက္ခတ္သည့္ အခါတြင္ လည္း Stall သတိေပးခ်က္ ထြက္ေပၚလာေလ့ ရွိသည္။ ထို႔ေနာက္ေလယာဥ္သည္ အလြန္လ်င္ျမန္ ေသာ ျမန္ႏႈန္းျဖင့္ ထိုးဆင္းသြားၿပီး အျမင့္ေပ ၂၄,၀၀၀ ေအာက္ နိမ့္သြားခ်ိန္တြင္ ေရဒါျမင္ကြင္းမွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေတာ့သည္။

ေလေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေရး ေမွ်ာ္စင္က ေလယာဥ္မွဴး ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံၿပီး ၄ မိနစ္ခန္႔ အၾကာတြင္ အျမင့္ေပ  ၃၄,၀၀၀ သို႔တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း အသိေပးခဲ့ေသာ္လည္း ထိုအခ်ိန္တြင္QZ8501သည္ ေမွ်ာ္စင္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေတာက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္က အင္ဒိုနီးရွား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီး အစ္ဂ္နာဆီရက္စ္ ဂ်ိဳနန္က ေရဒါ အခ်က္အလက္ မ်ားကို ကိုးကားၿပီး AirbusA320-200 အမ်ိဳးအစား ေလယာဥ္သည္ အလြန္ျမန္ဆန္ေသာ ႏႈန္းမ်ိဳးျဖင့္ အထက္သို႔ ပ်ံတက္ရာမွ အင္ဂ်င္စက္ ရပ္တန္႔ၿပီး ပ်က္က်ခဲ့ျခင္းဟု သတင္းေထာက္မ်ား အား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေလယာဥ္ပ်က္မွ ဆယ္ယူရရွိသည့္ ပ်ံသန္းမႈမွတ္တမ္းတင္ ကိရိယာ(BlackBox)မွ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံၿပီး ကနဦးအဆင့္ အစီရင္ခံစာတစ္ရပ္ကို စစ္ေဆးေရးအရာရွိမ်ားက ေရးသား တင္သြင္းထားၿပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာကို ဇန္နဝါရီ ၂၉ ရက္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ထုတ္ျပန္သြားျခင္း မရွိေခ်။

ထို႔အျပင္ အဆိုပါ ကနဦးအစီရင္ခံခ်က္ကို အမ်ားျပည္သူ ထံ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သတင္းထုတ္ျပန္ရန္ ရွိ၊ မရွိ ဆိုသည္မွာ လည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးေခ်။ ‘‘ကနဦးအဆင့္ အစီရင္ခံစာမွာ လံုေလာက္တဲ့ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ိဳး၊ အတည္ျပဳခ်က္မိ်ဳး မပါႏုိင္ေသးပါဘူး’’ဟု တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက မေရမရာ မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

အင္ဒိုနီးရွား ေရတပ္သည္ ေလယာဥ္ပ်က္ကို ဆယ္တင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ ခဲ့ေခ်။ ဇန္နဝါရီ  ၂၇ ရက္တြင္မူ ေလယာဥ္ပ်က္ ဆယ္ယူေရး လုပ္ေဆာင္မႈ အားလံုးကို ရပ္ဆိုင္းၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေရတပ္ေသနာပတိ ဝီဒိုဒိုက အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ‘‘ေသဆံုးသူေတြရဲ႕ မိသားစုအားလံုးကို သိေစခ်င္တာက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အစြမ္းရွိသေလာက္ ႀကိဳးစားခဲ့တယ္ဆိုတာပါပဲ’’ဟု ၎က ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

- ေလယာဥ္မွဴးမ်ား၏အေတြ႕အႀကံဳ

ေလယာဥ္ပ်က္က်ခါနီးတြင္ တြဲဖက္ ေလယာဥ္မွဴးက တာဝန္ယူ ေမာင္းႏွင္ျခင္းသည္ အမွားအယြင္းတစ္ရပ္မဟုတ္ဟု ေလေၾကာင္း ပ်ံသန္းမႈဆိုင္ရာ သုေတသီတစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ အသက္(၄၆)ႏွစ္ အရြယ္ ျပင္သစ္တြဲဖက္ ေလယာဥ္မွဴး ရီမီအီမန္ႏ်ဴရယ္လ္ ပလီဆဲလ္သည္ ေလယာဥ္မွဴး အီရီယန္တိုႏွင့္ ယွဥ္ပါက အေတြ႕အႀကံဳ အလြန္နည္းေသးသည္။

ပလီဆဲလ္သည္ အဲေအးရွားအင္ဒိုနီးရွား ေလေၾကာင္းလုိင္း အတြက္ စုစုေပါင္း  ၂,၂၇၅ နာရီ တာဝန္ယူ ပ်ံသန္းေပးခဲ့ဖူးသည္။ အီရီယန္တိုကမူ အဲေအးရွား ေလ ေၾကာင္းလုိင္းတြင္ Airbus A320 အမ်ိဳးအစား ေလယာဥ္မ်ားကို တာဝန္ယူ ပ်ံသန္းသည့္ အခ်ိန္ခ်ည္းသက္သက္ နာရီ ၆,၁၀၀ ထိအေတြ႕အႀကံဳ ရွိေနသည္။ ၎သည္ အဲေအးရွား မတုိင္မီ အျခားေလေၾကာင္းလုိင္း တစ္ခုတြင္ အလုပ္လုပ္ဖူးသကဲ့သို႔ အင္ဒိုနီးရွားေလတပ္တြင္လည္း ပိုင္းေလာ့အ ျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဖူးသည္။ အီရီယန္တို၏ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္ ပ်ံသန္းခ်ိန္  ၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္ထိ အေတြ႕အႀကံဳ ရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

‘‘အေတြ႕အႀကံဳ ပိုနည္းတဲ့ တြဲဖက္ ေလယာဥ္မွဴးက ေလယာဥ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္ေနတယ္ ဆိုတာဟာ အထူးအဆန္း ကိစၥေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ပ်ံသန္းမႈ ခရီးစဥ္တိုင္းမွာ ေလယာဥ္မွဴးနဲ႔ တြဲဖက္ ေလယာဥ္မွဴး အလွည့္က် တာဝန္ယူရတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါကလည္း ပ်ံသန္းမႈ အေတြ႕အႀကံဳ ျဖည့္တင္းမႈအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလယာဥ္တစ္စီးမွာ ေလယာဥ္မွဴး တစ္ေယာက္တည္းက တာဝန္ယူ ေမာင္းႏွင္ၿပီး က်န္တဲ့လူက ဘာမွ မလုပ္ရဘူး ဆိုတာမ်ိဳး ဘယ္သူမွ မလိုလားဘူးေလ’’ ဟု CNN ၏ ေလေၾကာင္း ပ်ံသန္းမႈဆိုင္ရာ သုေတသီေဒးဗစ္ ဆူဆိုင္က ရွင္းျပခဲ့သည္။

- အေျဖရွာရန္ခက္ခဲေနဆဲ ပေဟဠိမ်ား

အင္ဒိုနီးရွား ေလေၾကာင္းပ်ံ သန္းမႈ လံုၿခံဳေရးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ားအတြက္ အဓိကက်သည့္ ေမးခြန္းမွာ မိုးႀကိဳးမုန္တုိင္းမ်ား တိုက္ခတ္ေနသည့္ အဆိုပါ ဧရိယာတြင္ QZ8501 တစ္စီးတည္း အဘယ္ေၾကာင့္ ၾကမၼာဆိုး ႀကံဳသြားသည္ဆုိေသာ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။

ထိုအခ်ိန္က အဆိုပါ ေလယာဥ္ႏွင့္ နီးကပ္စြာ ပ်ံသန္းေန သည့္ အျခားေလယာဥ္အားလံုး ခရီးလမ္းပန္း ေျဖာင့္ျဖဴးသာယာ စြာျဖင့္ လိုရာအရပ္သို႔ ဆိုက္ ေရာက္ခဲ့သည္။

ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ကြင္းဆက္မ်ား တစ္ခုခ်င္း ဆက္စပ္ရင္း အဲေအးရွားေလယာဥ္ အဘယ္ ေၾကာင့္ ပ်က္က်သြားရသည္ ဆိုေသာ အေၾကာင္းရင္းကို အေျဖရွာေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ကြင္းဆင္း ကယ္ဆယ္ေရး ဝန္ထမ္းမ်ားကမူ စုစုေပါင္း ႐ုပ္အေလာင္း  ၇၂ ခုကို ဆယ္ယူရရွိၿပီးေနာက္ ရွာေဖြေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တစ္ဆင့္ခ်င္း ရပ္နားလ်က္ရွိသည္။ ကံဆိုးခဲ့ရွာသူ ၁၆၂ ဦးအနက္ လူ ၉၀ တို႔၏ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားကမူ ေမွာင္မည္းေနသည့္ ဂ်ာဗားပင္လယ္ ေအာက္ေျခတြင္ နစ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္ေန ဆဲ ျဖစ္သည္။

ကိုးကား− စီအင္န္အင္န္
7Day DAILY

No comments:

Post a Comment