Tuesday, 25 March 2014

တပ္မေတာ္ေန႔ အထူးေဆာင္းပါး(ဗမာ့တပ္မေတာ္အေပၚ ၿဗိတိသွ် ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တစ္ဦး၏အျမင္)

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၇ ရက္တြင္ တပ္မေတာ္ေန႔ (ေတာ္လွန္ ေရးေန႔)ကုိ တစ္ဖန္ႀကံဳရျပန္ဦးမည္။ ယခု ႏွစ္ မတ္ ၂၇ ရက္ဆုိလွ်င္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကုိ ေတာ္လွန္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၉ ႏွစ္ရွိၿပီ။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၇ ရက္က ဖက္ဆစ္ဂ် ပန္တုိ႔ကုိ တစ္ၿပိဳင္တည္း ေတာ္လွန္တုိက္ ခုိက္ခဲ့သည္ကုိ အထိမ္းအမွတ္ျပဳေသာအား ျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ မတ္ ၂၇ ရက္ကုိ တပ္မေတာ္ ေန႔ဟု သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ တပ္မေတာ္ ေန႔ နီးၿပီဆုိလွ်င္ တပ္မေတာ္အေၾကာင္းကုိ ျပန္လည္စဥ္းစားသုံးသပ္မိၾကသည္။

တပ္မ ေတာ္စတင္ေပၚေပါက္လာပုံ၊ အေတြ႕အႀကံဳ အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ အသြင္ေျပာင္းလာပုံ၊ တပ္မ ေတာ္၏ျဖစ္စဥ္၊ တပ္မေတာ္၏ သမုိင္းကုိ ျပန္ေျပာင္းစဥ္းစားမိသည္။ တပ္မေတာ္သည္ ဘီအုိင္ေအ၊ ဘီဒီေအ၊ ဘီအင္န္ေအ၊ ပီဘီ အက္ဖ္အမည္မ်ားျဖင့္ တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။ ေျပာင္းသည္ဆုိရာ တြင္ အမည္သာမက အသြင္ႏွင့္ တာဝန္ပါ ေျပာင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မ်ဳိးခ်စ္ဗမာ့တပ္မေတာ္ (P.B.F) သည္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ တုိ႔ကုိ ေတာ္လွန္ၿပီး ေနာက္ စစ္ၿပီးေခတ္တြင္ ကႏီၵ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ အသစ္ဖြဲ႕စည္းမည့္ ဗမာ့တပ္မေတာ္အသြင္ သုိ႔ ကူးေျပာင္းလာသည္။

ကႏီၵစာခ်ဳပ္အရ ေတာ္လွန္ေရးတပ္မေတာ္မွ တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ အသစ္ဖြဲ႕စည္းလာေသာ ဗမာ့တပ္မေတာ္ တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္တုိ႔ ေမွ်ာ္ မွန္းအေရးဆုိခဲ့သည့္အတုိင္း ဂုဏ္မငယ္ဘဲ အစုလိုက္ပါ ဝင္ခြင့္ ရခဲ့သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ကႏီၵ စာခ်ဳပ္မွာ စစ္ၿပီးေခတ္တပ္မေတာ္ သမုိင္း တြင္ မွတ္တုိင္ႀကီးျဖစ္ခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ် အစုိး ရႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္ေသာ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္တုိ႔ သေဘာတူကာ ကႏီၵစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္ သစ္တြင္ ေမဂ်ာဂ်င္နရယ္ တယ္လ္စီေသာ မတ္စ္သည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျဖစ္လာသည္။

တပ္ ရင္းမ်ားကုိ ၿဗိတိသွ်အရာရွိတုိ႔ကပင္ ဦးစီးခဲ့ သည္။ တပ္ခြဲမွစ၍ ေအာက္ပုိင္းတြင္လည္း ၿဗိတိသွ် အရာရွိမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ကႏီၵစာခ်ဳပ္ အရ ယင္းတုိ႔၏ေနရာတြင္ အရည္အခ်င္းရွိ လာေသာ တုိင္းရင္းသား မ်ားကုိ အစားထုိး ရန္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ေအာင္ဆန္းအက္တ လီစာခ်ဳပ္ သေဘာတူညီခ်က္ (၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ)ကုိ ရရွိခဲ့၍ ဘုရင္ခံ အတုိင္ပင္ ခံအဖြဲ႕၊ ကာကြယ္ေရးဌာနအတြက္ ျမန္မာ အတုိင္ပင္ခံ လူႀကီးတစ္ဦးရရွိခဲ့သည္။ ဤ အခ်က္မွာ တပ္မေတာ္အတြက္ ထူးျခားေသာ ေျပာင္းလဲခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ တစ္ႏွစ္ အတြင္း လုံးဝ လြတ္ လပ္ေရးျဖစ္သည့္ ဗုိလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးရရန္ ေသခ်ာေနၿပီျဖစ္ရာ လြတ္ လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကာ ကြယ္ေရးအတြက္ မည္သုိ႔ ဆက္ဆံေဆာင္ ရြက္မည္ကုိ ၿဗိတိသွ်အစုိးရႏွင့္ ျမန္မာအစုိး ရတုိ႔ ေဆြးေႏြးၾကၿပီးလွ်င္ ၿဗိတိသွ်အစုိးရ ကုိယ္စားလွယ္ မစ္ရွင္ႏွင့္ ဗုိလ္လက္်ာတုိ႔ သေဘာတူခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ေသာ စာခ်ဳပ္(၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ လက္်ာ-ဖရီးမင္းစာခ်ဳပ္)ေပၚေပါက္ လာသည္။

သည့္ေနာက္ပုိင္း ထုိႏွစ္ႏိုဝင္ဘာ ၁ ရက္မွစ၍ တပ္မေတာ္တာဝန္မ်ားကုိ တုိင္း ရင္းသားအရာရွိမ်ားအား ၿဗိတိသွ်အရာရွိ တုိ႔က တျဖည္းျဖည္း စတင္လႊဲေျပာင္းေပး လာခဲ့ၿပီးလွ်င္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၄ ရက္ ေနာက္ပုိင္း၌ ၿဗိတိသွ်အရာရွိတုိ႔မွာ အႀကံေပး အရာရွိမ်ားအျဖစ္သာ ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္ၾကေတာ့သည္။ ဤသည္လည္း တပ္မ ေတာ္သမုိင္းအတြက္ ထင္ရွားေသာ ေျပာင္း လဲမႈႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာသည့္ေန႔တြင္ တာဝန္ကုန္ဆုံးၿပီျဖစ္၍ တပ္မေတာ္၏ ဖခင္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ လာေသာ ေမဂ်ာ ဂ်င္နရယ္တယ္လ္စီေသာမတ္စ္သည္ တပ္ မေတာ္အရာရွိမ်ားအား ခြဲခြာခါနီး ႏႈတ္ဆက္ ပြဲလုပ္ခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္ကုိ တိုင္းရင္းသား ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ ဦးက ဦးစီးအုပ္ခ်ဳပ္ ရမည္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ကုိ ကူညီအႀကံေပးရန္အတြက္ ၿဗိတိသွ် စစ္မစ္ရွင္တစ္ဖြဲ႕ေရာက္ရွိ လာမည္ျဖစ္ သည္။ ဤတြင္ ေမဂ်ာဂ်င္နရယ္ တယ္လ္စီ ေသာမတ္စ္သည္ တာဝန္ကုန္ဆုံးၿပီျဖစ္၍ ဘိလပ္သုိ႔ ျပန္ရ မည္ျဖစ္ သည္။

''စစ္သားေကာင္းတစ္ေယာက္ သည္ ဆုံးခန္းတုိင္ေအာင္ အလုပ္လုပ္၏။ သုိ႔ရာတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ တပ္ဖြဲ႕တုိင္း သုိ႔ သြားေရာက္ႏႈတ္ဆက္ရန္ ကြၽႏ္ုပ္၌အခ်ိန္ မရခဲ့ေပ။ တပ္ဖြဲ႕အားလုံးသုိ႔ သြားေရာက္မ လည္ပတ္ႏိုင္သျဖင့္ မည္သည့္တပ္သုိ႔မွ မ သြားရန္ ကြၽႏ္ုပ္ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အရာရွိမ်ားကုိ အမ်ားဆုံးရႏိုင္သမွ် စုေဝး ေစ၍ ႏႈတ္ဆက္စကားေျပာရလွ်င္ အသင့္ ေတာ္ဆုံးျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ ေပသည္''ဟု အစခ်ီ၍ ေမဂ်ာဂ်င္နရယ္ေသာ မတ္စ္သည္ သူ႔အတြက္ ႏႈတ္ဆက္ပြဲတြင္ တပ္မေတာ္သုိ႔ မွာၾကားသည့္ ႏႈတ္ဆက္မိန္႔ ခြန္းကုိ အစပ်ဳိးခဲ့သည္။

ေမဂ်ာဂ်င္နရယ္ ေသာမတ္စ္က ဆက္လက္ျ>ြမက္ၾကားသည္မွာ ''တပ္မေတာ္သစ္ ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ ရာတြင္ သင္တုိ႔၏ သစၥာရွိစြာ ကူညီခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းဝုိင္းဝန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔အတြက္ ကြၽႏ္ုပ္ကုိယ္တုိင္ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားလိုေသာေၾကာင့္ ဤေနရာသုိ႔ ယေန႔ ကြၽႏ္ုပ္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ ေပသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး စုမ်ားပါဝင္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တစ္ခု ကုိ ဖြဲ႕စည္းရန္ဟူေသာ တာဝန္ႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္အား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ စစ္မင္းႀကီးအျဖစ္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းက ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ ကြယ္လြန္သြားရွာခဲ့ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ဆႏၵအ ရ ယခုႏွစ္(၁၉၄၇ခုႏွစ္) ေမလတြင္ ကြၽႏ္ုပ္ အား တပ္မေတာ္၏ဗုိလ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ ခဲ့၏။ တပ္မင္းစမစ္ဒြန္းကုိ ကြၽႏ္ုပ္၏ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့ေပသည္။

ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ တာဝန္မ်ားမွာ 
(၁) ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး၏ ျပည္တြင္းလုံၿခံဳေရး ကုိ တာဝန္လႊဲယူရန္။ 
(၂) ျမန္မာႏိုင္ငံအ တြင္းရွိ တပ္(Army in Burma ) မွ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ကုိ ခြဲထုတ္ယူရန္၊ ထုိတပ္မေတာ္ သစ္သည္ အျခားတပ္တုိ႔ကုိ အားမကုိးရသည့္ အေျခသုိ႔ေရာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ စီမံေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဝန္ထမ္းကိစၥ အ ဝဝတုိ႔တြင္ မိမိဘာသာ တည္တံ့လာႏိုင္ရန္။ 
(၃) အျမင့္ဆုံးရာထူးမွသည္ အနိမ့္ဆုံးရာထူး အထိ တပ္တစ္တပ္လုံးကုိ တုိင္းရင္းသားတပ္ ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္။ 
(၄) အာဏာလႊဲေျပာင္း သည့္အခ်ိန္တြင္ ကြၽႏ္ုပ္၏ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ အား တပ္မေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈတာဝန္မ်ားကုိ လႊဲေျပာင္းေပးသည္အထိ တပ္မေတာ္ကုိ ကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္ရန္တုိ႔ ျဖစ္ေပသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ေမဂ်ာဂ်င္နရယ္ေသာ မတ္စ္သည္ မိမိေဆာင္ရြက္ခဲ့ရေသာ တာဝန္ တုိ႔တြင္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည့္ အခက္အခဲမ်ား အေၾကာင္းကုိ မေျပာလိုေတာ့ေၾကာင္း၊ မိမိ၏ တာဝန္မ်ားမွာ ဇန္နဝါရီ ၄ ရက္တြင္ ကုန္ ဆုံးေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူတာဝန္ထမ္း ေဆာင္စဥ္ ဘားမားကြန္မန္း(ႀကမာေ ဃသာ- ာေညိ)၊ ထုိကြန္မန္းဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ထုိကြန္မန္း ၏ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဘရစ္ဂ္တုိ႔ထံမွ ရရွိေသာ အ ကူအညီတုိ႔အတြက္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ကုိယ္ စား မိမိက ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း၊ မွတ္တမ္း တင္လိုေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေျပာဆုိၿပီးလွ်င္ ဆက္လက္ေျပာဆုိသည္မွာ...

''ဤမွ်တုိေတာင္းလွေသာ အခ်ိန္ကာလအတြင္း ဤမွ်ႀကီးေလးေသာ တာဝန္မ်ားကုိေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ေပးျခင္းခံရသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကဲ့သုိ႔ေသာ တပ္မ်ဳိးမွာ နည္းပါးလွေပသည္။ က်ေရာက္ လာေသာ ျမားေျမာင္လွသည့္တာဝန္မ်ားကုိ ႏိုင္နင္းပိုင္ႏိုင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကသည့္အတြက္ တပ္ဖြဲ႕တုိင္း၊ တပ္ဗုိလ္တုိင္းႏွင့္ တပ္သားတုိင္း အား ခ်ီးက်ဴးေထာမနာ ျပဳလိုပါသည္''။

''ကြၽႏ္ုပ္ျပန္သြားၿပီးေနာက္ ကြၽႏ္ုပ္ တုိ႔ေမွ်ာ္မွန္းသည့္ အဆင့္အတန္းသုိ႔ေရာက္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ငန္းအမ်ားပင္ က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္းကုိ ကြၽႏ္ုပ္ သတိခ်ပ္ မိပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္ဆုိလုိသည္မွာ စြမ္းစြမ္း တမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္း ေကာင္းတုိ႔၊ အဆင့္အတန္းမ်ား တုိးတက္ ရရွိေရးႏွင့္ တပ္မေတာ္သားတုိ႔၏ သက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိမႈ အဆင့္အတန္းမ်ား တုိးတက္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားပင္ ျဖစ္သည္''။

ေမဂ်ာဂ်င္နရယ္ေသာမတ္စ္၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း ၍ သူ၏ကုိယ္ပုိင္ထင္ျမင္ခ်က္ ကုိ ဖြင့္ဟေျပာ ဆုိခဲ့သည္။

''ကြယ္လြန္သြားရွာၿပီျဖစ္ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ဂ်င္နရယ္ဦးေအာင္ဆန္း အ ေၾကာင္းကုိ မေဖာ္ျပဘဲႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္၏ ဤႏႈတ္ ဆက္မိန္႔ခြန္းစကားကုိ ေျပာႏိုင္မည္ မဟုတ္ ေပ''။

''လြန္ခဲ့ေသာဇူလိုင္လ ႏိုင္ငံေတာ္ လုပ္ႀကံမႈႀကီးတြင္ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ မိတ္ေဆြ ေကာင္းႀကီးတစ္ဦးကုိ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ က ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသည္ကုိ ကြၽႏ္ုပ္ထံမွ သင္တုိ႔ သိသင့္လွေပသည္။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ျဖစ္စဥ္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္အား မ်ား စြာအကူအညီေပးခဲ့၏။ ေတာ္လွန္ေရး အ တြင္းက မိမိ၏လက္ေအာက္တြင္ အမႈထမ္း ခဲ့ၾကေသာ ရဲေဘာ္တုိ႔အား ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္ အလြန္ခ်စ္ခင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ သူ၏စိတ္ ဝင္စားမႈတုိ႔မွ ထုိေတာ္လွန္ေရးရဲေဘာ္တုိ႔ တြင္သာ ရပ္ဆုိင္းျခင္းမရွိမူ၍ တပ္မေတာ္ တစ္ခုလုံးေပၚတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ခဲ့ေပသည္။ တပ္ဖြဲ႕ အားလုံး၏အေၾကာင္းကို တတ္ႏိုင္သမွ် အ မ်ားဆုံးသိလိုေသာ စိတ္ဆႏၵမွာလည္း ျပင္း ထန္လွေပ သည္။ ကရင္၊ ခ်င္းႏွင့္ ဂ်င္းေဖာ (ကခ်င္)တပ္ဖြဲ႕တုိ႔၏အေၾကာင္းကုိ အထူး သျဖင့္ စိတ္ဝင္စားစြာ သိလိုလွေပသည္။

''ဝန္ႀကီးဘဝႏွင့္ သူ၏အေပ်ာ္ရႊင္ ဆုံးစိတ္ခ်မ္းသာဆုံးျဖစ္ေသာ အေတြ႕အႀကံဳ မွာ ယမန္ႏွစ္က ကြၽႏ္ုပ္ႏွင့္ အတူ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ တပ္ဖြဲ႕အားလုံးကုိ လွည့္လည္ ၾကည့္႐ႈသည့္ ခရီးထြက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ တပ္မ်ားကုိ လွည့္လည္ စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈ႐ုံ သာမက၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ တုိ႔ကုိပါ ထမ္းေဆာင္ရသျဖင့္ ထုိနယ္လွည့္ မႈမွာ သူ႔အတြက္ အလြန္ပင္ပန္းလွသည့္ ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ တစ္မတ္ ေပး၍ သုံးမတ္ ျပန္ေတာင္းသည္ႏွင့္ တူ လွေသာ တရားေဟာေျပာမႈမ်ားကုိ အ ေျမာက္အျမား ျပဳလုပ္ခဲ့ရသျဖင့္ ေဖာ္ေရြ စြာႏွင့္ ဧည့္ဝတ္ေက်လွေသာ ဧည့္ခံပြဲမ်ား ပင္လွ်င္ ပင္ပန္းမႈကုိ ျဖစ္လာေစခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ တပ္တြင္းအရာရွိရိပ္သာသုိ႔ ေရာက္ ေသာအခါ၌ေသာ္ ေျခလက္ ဆန္႔ႏိုင္ၿပီဟူ ေသာ စိတ္မ်ဳိးေပၚေပါက္ခဲ့ေပသည္။

''ကရင္၊ ခ်င္း၊ ဂ်င္းေဖာတုိ႔၏ ေဖာ္ေရြမႈ၊ ဧည့္ဝတ္ေက်မႈ၊ ထုိမွ်မကေသး ဆုိင္ရာတာဝန္ဝတၱရားတုိ႔ကုိ လက္ေတြ႕ ေဆာင္ရြက္လာၾကပုံတုိ႔ကုိ ၾကည့္ျခင္းအား ျဖင့္ ¤င္းတုိ႔သည္လည္း ထုိနယ္လွည့္ရာတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ႏွလုံးသားကုိ ဆြဲခ်ဴႏိုင္ခဲ့ၾကသည္ ကုိ ယုံမွားကြယ္ရာမရွိေပ။ နယ္လွည့္ျခင္း ကိစၥ ၿပီးဆုံးၿပီးေနာက္ မိမိမည္မွ်ႏွစ္သက္ ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ပုံကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္က ေျပာျပသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္ သူ၏ထူးျခားေသာ ၿပံဳးပုံမ်ဳိး ၿပံဳးလ်က္ ''တပ္နဲ႔သာေနရရင္ ကြၽန္ေတာ္ သိပ္လြတ္လပ္တာပဲဗ်ာ''ဟု ဆက္လက္ေျပာ ဆုိခဲ့သည္။

''တပ္မေတာ္သည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကုိ မည္သည့္အခါမွ မေမ့အပ္ေပ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း သူ၏ ဝိညာဥ္သည္ သူ၏ေနာက္လိုက္ ရဲေဘာ္ အားလုံးအား အားေပးလႈံ႔ေဆာ္မႈကုိ ျပဳလုပ္ ေပးရန္ ဆက္လက္တည္ၿမဲေနေပလိမ့္မည္''။

ထုိ႔ေနာက္ ''အေရးႀကီး၍ အက်ပ္ အတည္း ႀကံဳေနရသည့္ကာလတြင္ သတိၱ ေကာင္းသူတစ္ဦး အၿမဲတမ္း ေပၚေပါက္ လာ၍ ဟာေနေသာ ေနရာလပ္တြင္ ဝင္ ေရာက္ေနရာယူစၿမဲ ျဖစ္သည္။ ကာကြယ္ ေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ လုပ္ငန္းတာ ဝန္မ်ားကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ကာ နယ္ဗိုလ္လက္်ာသည္ ေရွ႕သုိ႔ မားမားမတ္ မတ္ ထြက္လာေသာအခါတြင္ ကြၽႏ္ုပ္ မည္ မွ်ဂုဏ္ယူသည္ကုိေျပာရလွ်င္ ကြၽႏ္ုပ္သည္ တပ္၏ကုိယ္စား ေျပာေနျခင္း အမွန္ျဖစ္ သည္''ဟု ဆက္လက္၍ ဗုိလ္လက္်ာကုိ ခ်ီး က်ဴးစကားေျပာခဲ့၏။ 

ထုိ႔ေနာက္ တပ္မေတာ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ ¤င္းကုိဆက္ခံမည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ စမစ္ဒြန္း အေၾကာင္းကုိလည္း အမႊမ္းတင္ စကား ေျပာေလ၏။ သည့္ေနာက္ ၿဗိတိသွ် စစ္မစ္ရွင္ အေၾကာင္းကုိ ဆက္လက္ေျပာဆုိသည္။ 

''တပ္မေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္းပုံ၊ ေလ့က်င့္ပုံ၊ အုပ္ ခ်ဳပ္ပုံ၏ က်ယ္ဝန္းလွေသာ အခ်က္အလက္ မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရအား အႀကံÓဏ္ေပးရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးလုပ္ ငန္းတုိ႔တြင္ အကူအညီေပးရန္ ဂ်င္နရယ္ ဘြန္းအမွဴးရွိေသာ ၿဗိတိသွ်စစ္မစ္ရွင္ အ ဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ေရာက္ရွိခဲ့ေလၿပီ။ ဂ်င္နရယ္ဘြန္း သည္ လက္ရွိျပႆနာ မ်ားႏွင့္ ေနာင္စီစဥ္ မႈမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ အကူအညီအား လုံးကုိ ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္ေပသည္။

''စစ္မစ္ရွင္အဖြဲ႕ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေျပာလိုသည္မွာ အဖြဲ႕ဝင္တုိ႔သည္ အႀကံေပး ရန္ႏွင့္ ကူညီရန္အတြက္ သာျဖစ္၏။ အမိန္႔ ေပးအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ အခ်ဳပ္အျခာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အာဏာယူ၍ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ရာထူးမ်ား ယူၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ သတင္းစာအခ်ဳိ႕က စုိးရိမ္ဟန္ ရွိၾကသကဲ့သုိ႔ တပ္မေတာ္ကုိ မည္သည့္နည္း ႏွင့္မွ် လႊမ္းမုိးသြားႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ဂ်င္နရယ္ဘြန္းကဲ့သုိ႔ အရည္အခ်င္း ရွိ၍ အေတြ႕ အႀကံဳမ်ားေသာ အႀကံေပးအရာရွိတစ္ဦး ရရွိျခင္းမွာ အစုိးရအတြက္ မ်ားစြာေကာင္း လွေပသည္။ ဂ်င္နရယ္ဘြန္း၏ အဖြဲ႕မ်ား သည္ လက္ေရြးစင္ျဖစ္၍ အဖြဲ႕ဝင္တုိ႔သည္ ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းႀကီးသုံးရပ္အတြက္ အလြန္အဖုိးတန္ အသုံးဝင္သူမ်ားအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ ျပေပလိမ့္မည္။

''စိတ္ခ်ရ၍ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ ရွိေသာသူတုိ႔၏ လက္တြင္းတြင္ တပ္မေတာ္ ႀကီးကုိ ထားခဲ့ရသည္ဟု ကြၽႏ္ုပ္ယုံၾကည္ႏိုင္ ပါေၾကာင္း''နိဂုံးခ်ဳပ္ကာ မိန္႔ၾကားသြားသည္။

၆၉ ႏွစ္ျပည့္ တပ္မေတာ္ေန႔ (ေတာ္လွန္ေရးေန႔)ကုိ ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆုိေသာ အားျဖင့္ ဤေဆာင္းပါးကုိ အမ်ားျပည္သူ တုိ႔အား ေရးသားတင္ျပလိုက္ပါ သည္။'

မွတ္ခ်က္ ။ ။ (၁၉၅၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၂ ႏွစ္ ျပည့္ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အထူးထုတ္ ျမဝတီ မဂၢဇင္းမွ ဗုိလ္မွဴးÓဏ၏ေဆာင္းပါး ''ဤ ကြင္းဆက္''ကုိ မွီးပါသည္။ ။)

Yangon Media Group

No comments:

Post a Comment